Direct naar de inhoud.

Partijen Borger-Odoorn presenteren coalitieakkoord: ‘Willen weer naast de inwoner staan’

Peter Zwiers (PvdA) overhandigt het nieuwe coalitieakkoord aan burgemeester Jan Seton. | Foto: Jelmer Wijnstra / RTV1

VALTHE – De PvdA, Leefbaar Borger-Odoorn, VVD, CDA en de Christen Unie hebben maandagavond in ‘Ons Dorpshuis’ in Valthe het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Met de titel ‘Samen denken en Samen doen’ wil de nieuwe coalitie weer naast de inwoner komen te staan.

Dat de nieuwe coalitie het samen wil doen werd al duidelijk tijdens de formatie. Zo haalde het input bij andere raadsfracties, maatschappelijke organisaties en inwoners. ‘We hebben veel input gehad van inwoners en dat willen we ook blijven doen. Je kan ook zeggen dat de inwoners een voorzet hebben gegeven en dat wij hem hebben ingekopt met wat er nu op papier staat,’ zo vertelt Annemiek de Groot van Leefbaar Borger-Odoorn.

Samen met de inwoner

De vijf partijen willen dus input blijven vragen bij de inwoners. Dat doen ze onder andere door een mailadres aan te maken zodat mensen het college kunnen tippen. Leefbaar ging al veel in gesprek met de inwoners en ook het CDA deed dit al middels de maandelijkse ‘CDA-tour’.  Laagdrempeligheid is een issue. Daarom krijgt elke wethouder een leefgebied waar hij of zij verantwoordelijk voor is. ‘Zo moeten de wethouders makkelijker benaderbaar zijn, maar je zou ook kunnen denken aan een inloopspreekuur met de wethouders in de dorps- en buurthuizen,’ aldus De Groot.

Bestaanszekerheid en wonen als belangrijkste thema’s

Twee belangrijke thema’s die terugkomen in het akkoord op hoofdlijnen zijn bestaanszekerheid en wonen. Die bestaanszekerheid is iets waar mensen met de stijgende prijzen steeds meer moeite mee hebben zo zien de vijf partijen. ‘We zijn dan ook heel blij de we de kwijtscheldingsnorm gaan verhogen van 120 procent naar 130 procent. We moeten namelijk allemaal blijven meedoen,’ zo vertelt fractievoorzitter Peter Zwiers van de PvdA. Die kwijtschelding is mogelijk voor mensen met een minimum inkomen en een laag eigen vermogen en de gemeentelijke lasten niet kunnen betalen.

‘Onze politiek gaat niet om ‘The winner takes it all’, maar om vertrouwen.’

Janny Hofsteenge – fractievoorzitter VVD

Fractievoorzitter Janny Hofsteenge ziet de plannen voor wonen in het akkoord als laatste eer aan de als wethouder afscheid nemende Nynke Houwing. ‘Zij heeft zich hier vier jaar lang kei- en de keihard voor ingezet en om met haar woorden te spreken: ‘Weg met de krimp’. We moeten nu echt aan de slag.’ Dat doet de nieuwe coalitie door de onlangs vastgestelde woonvisie bij de hand te nemen en daarbij een uitvoeringsprogramma te gaan samen stellen.

Vertrouwen

Met het vertrouwen zit het door de gesprekken die zijn gevoerd tijdens de formatie goed tussen de vijf partijen, maar met de drie oppositiepartijen is dat een stuk brozer. Na de verkiezingen begon dat doordat informateur Johan van Tiel in zijn verslag adviseerde om buiten de grootste partij Gemeentebelangen heen te formeren. Het vertrouwen in die partij was er niet. Hofsteenge kwam daar nog even op terug. ‘Onze politiek gaat niet om ‘The winner takes it all’, maar om vertrouwen.’

Dat vertrouwen zakte nog verder weg toen de drie oppositiepartijen vervroegd opstapten bij het ronde tafel gesprek met de vijf formerende partijen. De vijf wilden namelijk input hebben van de overige drie fracties. Dat deden de partijen door hun verkiezingsprogramma te overhandigen waarna zij opstapten. De coalitie hoopt dat die verhoudingen snel verbeteren. ‘We hebben afgelopen donderdag fractievoorzittersoverleg gehad en toen hebben we dit ook besproken. Volgens mij hebben we de neuzen nu allemaal weer de goede kant op staan om er het beste van te maken voor onze gemeente,’ aldus Zwiers.’  

De vijf partijen die in Borger-Odoorn samen de coalitie gaan vormen met in het midden formateur Piet Adema (donkerblauwe colbert) | Foto: CDA Borger-Odoorn

‘Aan elkaar vast houden’

Zwiers benadrukt ook dat er daarom bewust is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. ‘Dan kunnen we het debat er nog over voeren in de raad.’ De nieuwe coalitie heeft in ieder geval het vertrouwen van formateur Piet Adema (ChristenUnie). ‘Je kijkt ook of een samenwerking duurzaam is. Door de diepgang bij de vele gesprekken die we hebben gevoerd heb ik het vertrouwen dat deze vijf partijen zich tot het einde van deze periode aan elkaar vast gaan houden.’

Het nieuwe coalitieakkoord wordt nog besproken in de gemeenteraad. Dat gebeurd volgende week dinsdag in Exloo waarbij ook de nieuwe wethouders Henk Zwiep (PvdA), Bernard Jansen (Leefbaar), Jeroen Hartsuiker (VVD) en Ankie Huijing (CDA en ook namens ChristenUnie) zullen worden voorgedragen.

Datum 17 mei 2022 Jelmer Wijnstra

Piet Adema (CU) formateur in Borger-Odoorn

Piet Adema wordt de formateur in Borger-Odoorn F: ChristenUnie

BORGER-ODOORN – Oud-gedeputeerde en voormalig waarnemend burgemeester Piet Adema is beoogd formateur in de gemeente Borger-Odoorn. Op maandag 4 april heeft informateur Johan van Tiel zijn advies over de coalitievorming in Borger-Odoorn uitgebracht. Dat advies is om een coalitie van PvdA, Leefbaar Borger-Odoorn, VVD, CDA en ChristenUnie nader te verkennen. De formerende partijen hebben diezelfde avond Adema bereid gevonden om deze rol op zich te nemen.

Op woensdagmiddag 6 april heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen de formerende partijen en de formateur, en zijn de contouren voor het proces en de planning besproken. De partijen zullen de raad voorstellen om Adema aan te wijzen als formateur en de opdracht voor het formatieproces te verstrekken. Dat zal gebeuren in een openbare raadsvergadering op maandagavond 11 april om 20.00 uur.

Lees ook: Gelekt adviesrapport Borger-Odoorn valt niet goed bij eventuele oppositie

Datum 7 april 2022 Rutger Breider

Burgemeester en wethouder Borger-Odoorn trekken samen op in lobby rond windpark

wind-turbines-DrentheBORGER ODOORN – In een steunbetuiging aan CdK Tichelaar roepen burgemeester Adema en wethouder Buijtelaar Drentse fracties op tot een gezamenlijke lobby richting Den Haag. “Als een bestuurder luistert naar wat er leeft bij de bevolking en daar iets mee doet, kun je daar moeilijk iets tegen hebben”, zo verwoordt burgemeester Adema de strekking van de e-mail die wethouder Freek Buijtelaar aan CdK Jacques Tichelaar richtte. Doel van de mail was om Tichelaar op te roepen om met de Drentse fracties tot een gezamenlijke lobby richting Den Haag te komen. Burgemeester en wethouder trekken samen op in hun reactie richting Tichelaar. Zij willen graag dat tegenstanders en initiatiefnemers om de tafel gaan zitten voor een vervolggesprek over de plannen rond het windpark in relatie tot het ontbreken van draagvlak daarvoor. In dat geval moet in de procedure pas op de plaats worden gemaakt, vinden burgemeester Adema en wethouder Buijtelaar.

Beiden hopen door middel van een goed gesprek tussen initiatiefnemers en tegenstanders en de gang naar Den Haag tot een oplossing te kunnen komen die op meer draagvlak van de bevolking kan rekenen.

Datum 4 maart 2015 Bert Jan Brinkman

Gemeentesecretaris hervat werkzaamheden na aftreden raadslid

Logo Borger OdoornBORGER/ODOORN – Raadslid Aimée Niebuir-van der Ham heeft dinsdagavond haar zetel voor de fractie van Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Borger-Odoorn ter beschikking gesteld. De beslissing komt kort nadat Niebuir-Van der Ham en gemeentesecretaris Peter Post burgemeester Piet Adema informeerden over hun beginnende relatie. Met haar besluit wil Niebuir-Van der Ham alle schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Burgemeester Adema geeft aan dat hij haar besluit respecteert, en dat Post zijn taken als secretaris van het college weer zal hervatten.

Verklaring
Aimée Niebuir-Van der Ham gaf dinsdagavond een verklaring over haar beweegredenen. “Vanuit de overtuiging dat een lid van een democratisch gekozen bestuur boven elke twijfel verheven dient te zijn, heb ik besloten om mijn zetel in de gemeenteraad ter beschikking te stellen. In plaats daarvan ga ik me nu met al mijn energie en enthousiasme nog intensiever bezighouden met de campagne van mijn partij Sterk Lokaal voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 18 maart.”

Reactie burgemeester
Burgemeester Piet Adema respecteert de beslissing van het Gemeentebelangen-raadslid. “Het is een moedig besluit. Ze wil als politica buiten elke twijfel verheven zijn. Dat is correct en het siert haar, en ik wens haar veel succes in de campagne voor Provinciale Staten.”

Gemeentesecretaris hervat taken
Direct nadat de burgemeester over de kwestie werd ingelicht, is maandag in overleg met Post besloten dat die zijn taken in relatie tot het college voorlopig overdraagt aan de loco-secretaris. Doel hiervan was om zo snel mogelijk alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, en tegelijkertijd ruimte te scheppen om tot een structurele oplossing te komen. Het besluit van Aimée Niebuir-Van der Ham betekent dat Post zijn taken als gemeentesecretaris weer volledig kan gaan vervullen. Adema: “We zijn blij dat de situatie weer genormaliseerd is. Peter Post is een belangrijke adviseur van het college, zijn aanwezigheid is erg waardevol. We hebben dan ook geen
moment getwijfeld aan de integriteit van de betrokkenen, en zijn erg blij samen verder te kunnen.”

Datum 29 januari 2015 Redactie

100-jarige in Nieuw Buinen

borger-odoorn.nl
borger-odoorn.nl

NIEUW-Buinen – Afgelopen zondag is mevrouw L.H. Nieboer-Geerts 100 jaar geworden. Mevrouw Nieboer is woonachtig in Nieuw-Buinen en werd geboren op 25 januari 1915. Waarnemend burgemeester Piet Adema heeft mevrouw Nieboer opgezocht in woon- en zorgcentrum ‘De Wanne’ om haar namens het gemeentebestuur van Borger-Odoorn de hartelijke felicitaties over te brengen. Ook namens RTV Stadskanaal van harte gefeliciteerd natuurlijk.

Datum 26 januari 2015 Bert Jan Brinkman

49 sollicitanten burgemeesterspost Borger-Odoorn

Logo Borger OdoornEXLOO – 49 belangstellenden hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in de gemeente Borger-Odoorn. Dat heeft de provincie Drenthe bekendgemaakt. Het gaat om 35 mannen en 14 vrouwen. De vacature is ontstaan door het vertrek van burgemeester Marco Out, die op 16 december 2014 burgemeester van Assen is geworden.

De reactietermijn voor de vacature sloot afgelopen maandag, 12 januari. In leeftijd variëren de sollicitanten van 29 tot 62 jaar. Van hen zijn 12 lid van de VVD, 10 van de PvdA, 6 van het CDA, 4 van een lokale partij, 4 van D66, 3 van GroenLinks en 3 van de ChristenUnie. 7 sollicitanten zijn geen lid van een politieke partij of hebben dat niet aangegeven. 32 sollicitanten komen uit het openbaar bestuur, 9 uit het bedrijfsleven, 6 uit een ambtelijke organisatie en 2 uit een non-profit organisatie. Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar voert binnenkort gesprekken met kandidaten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Borger-Odoorn is samengesteld.

De vacature ontstond na het vertrek van burgemeester Marco Out naar Assen. Tot er een opvolger is gevonden is Piet Adema waarnemend burgemeester van Borger-Odoorn. Op 5 maart gaat de voordracht samen met het advies van de Commissaris van de koning naar de minister van Binnenlandse Zaken, waarna de koning de nieuwe burgemeester benoemt. Momenteel is Piet Adema waarnemend burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn.

Datum 15 januari 2015 Bert Jan Brinkman

Nieuwjaarstoespraak waarnemend burgemeester Adema Borger-Odoorn

Piet AdemaBORGER- ODOORN – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Borger-Odoorn op woensdagavond 7 januari, blikte burgemeester Piet Adema terug op 2014. Vanzelfsprekend werd ook vooruitgekeken naar het nieuwe jaar. De gehele toespraak staat te lezen op de website van de gemeente Borger-Odoorn en deze begon zo..

Beste aanwezigen,

Naomens de gemienteraod, het college en de organisaotie wèns ik je allemaol veul heil en zeeg’n in et neie jaor!

Ik wil alle inwoners van onze gemeente danken. U heeft mij een geweldig welkomstcadeau gegeven: een buitengewoon rustige jaarwisseling. Het lijkt erop dat er minder vernielingen zijn geweest dan vorig jaar en ook minder onrust.

Ik wil de politie, brandweer en ambulancedienst en onze dienst gemeentewerken hartelijk danken voor hun paraatheid tijdens de jaarwisseling. Het is triest te horen dat in andere delen van het land deze hulpverleners weer zijn belaagd. We kunnen niet genoeg doen om deze mensen hun werk ongestoord te laten uitvoeren. Ook anderen die tijdens de feestdagen hebben gewerkt wil ik danken. Ik denk aan mensen uit de zorg, de energievoorziening, enzovoort. [ verder lezen.. ]

Datum 8 januari 2015 Bert Jan Brinkman

Nieuwjaarsreceptie Borger-Odoorn

Logo Borger OdoornBORGER-ODOORN – Op woensdag 7 januari vindt van 19.30 tot 21.30 uur de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Borger-Odoorn plaats in het gemeentehuis in Exloo. Waarnemend burgemeester Piet Adema zal namens het gemeentebestuur terugblikken op 2014 en vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor buitengewone prestaties van sporters uit de gemeente, en de inzet van vrijwilligers.

Datum 6 januari 2015 Bert Jan Brinkman

Piet Adema (ChristenUnie) waarnemend burgemeester Borger-Odoorn

Piet Adema [F: ChristenUnie.nl]
Piet Adema  [F: ChristenUnie.nl]
EXLOO – Piet Adema is benoemd tot waarnemend burgemeester van Borger-Odoorn. Hij volgt Marco Out op, die vanaf 16 december burgemeester van Assen wordt. Adema is op dit moment waarnemend burgemeester van Tynaarlo. Dat blijft hij nog tot 16 december. Op 22 december begint hij dan aan zijn tijdelijke klus in Borger-Odoorn totdat er nieuwe burgemeester is. Adema is landelijk voorzitter van de ChristenUnie en was eerder waarnemend burgemeester in de gemeente Achtkarspelen. Daarvoor was Adema vier jaar lang gedeputeerde in de provincie Friesland.

Datum 1 december 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal