Direct naar de inhoud.

PvdA en GroenLinks: ‘Postbezorgers Borger-Odoorn moeten eenzaamheid melden!’

Een postbezorger van PostNL F: RTV Noord

EXLOO – De partijen GroenLinks en PvdA uit de gemeente Borger-Odoorn hebben in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag aangegeven mee te willen doen aan een bijzondere pilot van postbedrijf PostNL. De postbezorgers zouden eenzaamheid moeten gaan signaleren in de gemeente en dit doorgeven aan welzijnsorganisaties. De pilot is begonnen in Rotterdam, maar zoekt nu meerdere gemeenten.

Als maatschappij signalen herkennen

‘Eenzaamheid is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem in Nederland’, begint Henk Zwiep van de PvdA in het RTV1 programma 1 op Vrijdag. ‘Door het coronavirus wordt het probleem ook alsmaar groter.’ Zwiep merkt op dat mensen die eenzaam zijn zich over het algemeen niet melden bij de gemeente.

‘Het is belangrijk dat we als maatschappij de signalen opvangen om te kijken waar eenzaamheid zich kan bevinden.’ Zwiep benadrukt ook dat de eenzaamheid niet alleen bij ouderen te vinden is. Ook jongeren zijn steeds vaker eenzaam.

Rotterdam

In Rotterdam is PostNL gestart met een pilot om de postbezorger, die bijna dagelijks langs de deur komt, eenzaamheid te laten signaleren. Nu wil PostNL de pilot uitrollen onder meerdere gemeenten. ‘Toen ik dat hoorde, dacht ik gelijk dat wij als gemeente Borger-Odoorn ons ook moesten aanmelden. Ik vind dat je elk instrument om eenzaamheid te kunnen bestrijden moet aangrijpen.’

Henk Zwiep (PvdA Borger-Odoorn) aan tafel in het programma 1 op Vrijdag

Liesbeth Kaashoek, directeur logistiek bij PostNL is ook erg enthousiast dat de pilot wordt uitgebreid. ‘Ons bedrijf staat midden in de maatschappij en daarom zetten we ons in voor een vitale samenleving. Aandacht voor eenzaamheid is hiervan een belangrijk onderdeel.’

Een te groot probleem

De PvdA’er vindt niet dat welzijnsorganisaties in de gemeente steken laten vallen. ‘Zij laten zeker geen steken vallen, maar er zijn meerdere instrumenten om eenzaamheid op te sporen. Het probleem is zo groot dat niet iedereen op de radar komt bij die organisaties. De mensen zelf lopen er niet mee te koop.’

De drukte in de decembermaand is geen probleem volgens Zwiep. ‘De postbezorgers hoeven niet 52 weken per jaar eenzaamheid te melden. Als de dat vijftig weken of zelfs 46 weken wel melden, dan is dat ook al veel.’ Zwiep  vindt alle weken dat een postbezorger helpt al winst.

 

Datum 30 januari 2022 Rutger Breider

Veendam start pilot Buurtgezinnen

VEENDAM – Op 1 januari 2021 start in de gemeente Veendam de pilot Buurtgezinnen. Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). De hulp is alledaags en gelijkwaardig. Vraaggezin en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de inhoud van de ondersteuning.

Ondersteuning

Soms zit het flink tegen in gezinnen. Problemen stapelen zich op en worden steeds zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren en de emmer loopt over. En dan lukt het ouders niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Oprichter Leontine Bibo van Buurtgezinnen: “Deze gezinnen hebben hulp nodig, liefst alledaagse praktisch hulp van familie en vrienden. Maar wat als je familie of vrienden ver weg wonen of als zij jouw problemen er niet bij kunnen hebben? Buurtgezinnen helpt deze gezinnen. Bij Buurtgezinnen willen we toe naar een samenleving, waarin we ons weer meer om elkaars kinderen bekommeren. Opvoeden is niet gemakkelijk. Als we elkaar daarbij helpen, kunnen we er samen voor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.” De ondersteuning is maatwerk en kan bestaan uit bijvoorbeeld de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een weekend, middag of avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Maar ook meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van de verjaardag of er samen op uitgaan met beide gezinnen. Een steungezin is een gezin met ervaren ouders die een gezin in hun buurt willen helpen. Ze krijgen daar geen geld voor. Een steungezin wordt voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin op het gebied van de opvoeding van de kinderen.

Dicht bij huis

In meer dan 60 gemeenten in Nederland is Buurtgezinnen actief. Wethouder Ans Grimbergen: “De ervaringen uit andere gemeenten zijn veelbelovend. Reden voor Veendam om ook met Buurtgezinnen samen te gaan werken. Wat Buurtgezinnen doet is eenvoudig en krachtig. Ze zoeken voor overbelaste gezinnen een steungezin in de buurt. Dit gezin ontlast de ouders en biedt extra aandacht aan de kinderen. Op deze manier proberen ze te voorkomen dat problemen verergeren. De ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk en zo dicht mogelijk bij het gezin georganiseerd. Het is een laagdrempelige en informele manier van ondersteuning aan gezinnen, wat snel werkt en waarbij de steun op een natuurlijke manier plaatsvindt onder begeleiding van een coördinator. De coördinator zorgt dat de steun aan gezinnen past bij de vraag van gezinnen.”

Coördinator

Om de pilot te kunnen starten zoekt Buurtgezinnen een lokale coördinator (parttime). Deze coördinator is het aanspreekpunt en gezicht van Buurtgezinnen in Veendam, zorgt voor afstemming tussen een vraag- en steungezin en gaat de gezinnen begeleiden. Meer informatie over deze vacature is te vinden op de website www.buurtgezinnen.nl

Datum 10 november 2020 Bert Jan Brinkman

IkiBuntu zoekt mensen met diabetes type 2

De Elliptigo fiets

VEENDAM – De stichting IkiBuntu zoekt geïnteresseerden met diabetes type 2 die mee willen doen aan een initiatief waarbij zij gratis en op een moderne, gezonde manier in beweging kunnen komen met de Elliptigo. Dit is een zeer speciale fiets, waarmee deelnemers op een leuke manier en met een lage belasting voor het lichaam actief kunnen zijn. Veendammers met diabetes kunnen door deelname aan dit initiatief inzicht krijgen in het ziekteproces en een positieve gezondheid gaan ervaren.

Gezondheid

IkiBuntu is een nieuwe stichting die zich bezig houdt met de verbetering van de gezondheid van Veendammers. De stichting wil van Veendam een Blue-Zone maken. Een plek waar mensen bovengemiddeld gezond oud kunnen worden. IkiBuntu is gehuisvest in het nieuwe gezondheidscentrum Lloyds Terras en werkt nauw samen met de huisartsen binnen het zorgcentrum.

Diabetes type 2

IkiBuntu is een samenvoeging van het Japanse woord Ikigai en het Zuid-Afrikaanse woord Ubuntu. Ikigai staat voor zingeven aan het leven. Ubuntu staat voor gezamenlijkheid, samen in actie komen. De pilot met de Veendammers met diabetes type 2 is het eerste initiatief dat de stichting start binnen een breed actiegericht onderzoek. In dit onderzoek worden ideeën en plannen van Veendammers verzameld die passen bij een Blue-zone: voedend eten, natuurlijk bewegen, uitgerust wakker worden, bewust ontspannen en betekenisvol leven. Deze plannen en ideeën worden vervolgens met de deelnemers omgezet in acties, waarbij ze zelf de regie nemen en invloed hebben op hun eigen ervaren positieve gezondheid.

Op de website www.stichtingikibuntu.nl vindt u meer informatie over de stichting. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de pilot Veerkracht & Vitaliteit voor diabetes type 2.

Datum 2 juli 2020 Bert Jan Brinkman

Huiseigenaren Musselkanaal krijgen advies energiegebruik

 

.

MUSSELKANAAL – Een honderdtal huiseigenaren in Musselkanaal krijgt in de komende maanden vrijblijvend advies over hun energieverbruik aangeboden. Hiermee krijgt Musselkanaal een unieke pilot. De pilot richt zich op 100 huishoudens in drie gebieden, te weten de Heesterbuurt, het Musselpark en Havenkade –Marktkade. Het doel is om energie te besparen. Deze groep van huiseigenaren is uitgekozen voor de pilot, omdat uit onderzoek blijkt dat hun energieverbruik verhoudingsgewijs hoog is. Het programmabureau van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost Groningen voert de pilot uit, afgekort als RWLP ( www.RWLP.nl ) en is mede gefinancierd door de provincie Groningen.

Advies

De eigenaren krijgen advies van een energiecoach. Met deze tips kunnen zij hun energienota verlagen. De huishoudens die aan de pilot deel kunnen nemen ontvangen een brief. Bewoners van de 100 geselecteerde woningen kunnen zelf aangeven of zij wel of niet mee willen werken aan de pilot. Gezien de te verwachten besparingen op het energieverbruik is de verwachting dat de bewoners van alle geselecteerde woningen mee willen doen aan deze pilot. De resultaten zullen in de zomer van 2020 duidelijk zijn. Aan de hand hiervan kunnen ook plannen gemaakt worden om andere huiseigenaren in Musselkanaal deel te laten nemen aan dit project.

Levendig Musselkanaal

Samen maken we het lint mooier en sterker. Mensen delen hun zorgen en dromen en nemen het heft in eigen handen om hun leven in Musselkanaal nog mooier te maken. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we in de toekomst een levendig en zelfstandig dorp blijven. Levendig Musselkanaal! Aandacht voor energiebesparing en de aanpak van de particuliere woningvoorraad kunnen hierin niet ontbreken. Dorpsbelangen Musselkanaal, Ondernemersvereniging, Lefier, gemeente Stadskanaal en Welstad geven de ontwikkeling in Musselkanaal een extra impuls.

(ingezonden)

Datum 5 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

Pilot Naobers succesvol en feestelijk afgesloten

Wethouder Albert Trip – ( Foto: gemeente Borger-Odoorn/Peter Timmer)

BORGER – Negen Naobers werden donderdag 29 november in het zonnetje gezet tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Lucy’s Inn in Eesergroen.

Een jaar geleden begonnen ze als Naober bij Andes, Cosis of de Sociale teams Borger-Odoorn. De kandidaten met een bijstandsuitkering kregen de kans werkervaring op te doen en een opleiding te volgen. Doel was om uiteindelijk een contract in de wacht te slepen bij een van de samenwerkende organisaties.

De pilot blijkt een succes! Inmiddels hebben zes Naobers al een contract te pakken. Twee zijn bezig in een traject met baangarantie en twee zitten in een verlengd traject. De verwachting is dat deze kandidaten hun voorgangers snel volgen. Als blijk van waardering voor hun grote inzet, namen de negen Naobers zelfverzekerd en trots een mooi boeket en een cadeaubon in ontvangst.

Wethouder Albert Trip greep dit moment aan om zijn trots uit te spreken over de stappen die de kandidaten hebben gezet: “Deze Naobers zetten een prachtig voorbeeld neer. Als ervaringsdeskundigen helpen zij als buddy en begeleiders nu anderen om ook weer mee te doen in de maatschappij. Ze hebben zich ontwikkeld tot volwaardige medewerkers die niet meer gemist kunnen worden. Hoe mooi zou het zijn als ook andere gemeenten en het bedrijfsleven dit succes als inspiratiebron benutten om mensen uit deze doelgroep een kans te gunnen.”

Het gezamenlijke project heeft ook de deelnemende partijen dichter bij elkaar gebracht: “Door de intensieve samenwerking zijn de lijntjes korter geworden en weten we elkaar steeds beter te vinden. De pilot is afgerond, maar dat betekent niet dat er een eind komt aan deze manier van werken.” Daar zijn Cosis, Andes en de sociale teams het unaniem over eens.

Datum 2 december 2018 Bert Jan Brinkman

Zelfrijdend busje bij Ommelander Ziekenhuis

Foto: autonoomvervoernoord.nl

SCHEEMDA – Vanaf afgelopen maandag 6 augustus pendelt tussen het Ommelander Ziekenhuis en de dichtstbijzijnde bushalte in Scheemda een zelfrijdend busje. De bushalte aan de Molenstraat ligt op ongeveer 1,5 kilometer vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis. Het busje rijdt minstens een half jaar op proef. Als de proef succesvol is, wordt het busje een vast onderdeel van de openbaarvervoerverbinding. In een volgende fase wordt de route mogelijk verder uitgebreid naar het centrum en later het treinstation van Scheemda.

Het busje vervoert patiënten, bezoekers en personeel van en naar het ziekenhuis. In het voertuig is een gastheer aanwezig om passagiers te begeleiden. In geval van nood kan hij ook ingrijpen. Passagiers kunnen tijdens de proef gratis van het busje gebruik van maken. De dienstregeling van het busje sluit aan op de bestaande buslijnen.

Eerste met passagiers
Met de proef loopt Noord-Nederland landelijk gezien voorop als het gaat om de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer. Voor de provincie Groningen is dit de eerste proef met een zelfrijdend busje met passagiers. Eerder werden al wel tests uitgevoerd zonder passagiers met een onbemand voertuig in de Eemshaven, op het Zerniketerrein in Groningen en in Loppersum. In 2016 reed in de provincie Fryslân twee maanden een zelfrijdend busje in Appelscha. Het busje in Scheemda rijdt een stuk langer en is van een andere leverancier, van het Franse bedrijf NAVYA. Arriva levert de gastheren. Door proeven te doen met verschillende soorten voertuigen willen de noordelijke provincies samen met verschillende partijen zo veel mogelijk ervaring opdoen met zelfrijdend vervoer en de ontwikkeling ervan versnellen.

Pilotregio
De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen zien autonoom vervoer als een manier om de bereikbaarheid en leefbaarheid in Noord-Nederland te behouden en te verbeteren. Daarbij gaat het om vervoer over zowel de weg, over het spoor, over het water en door de lucht. De provincies werken samen om dé pilotregio voor autonoom vervoer te worden. Dit doen ze samen met verschillende partijen. Het zelfrijdende busje in Scheemda is een samenwerking tussen de provincie Groningen, het Ommelander Ziekenhuis, de gemeente Oldambt en Arriva Nederland. Arriva onderzoekt samen met overheden mogelijkheden om autonoom vervoer in te zetten op plaatsen waar op dit moment geen openbaar vervoer rijdt.

(ingezonden)

Datum 9 augustus 2018 Bert Jan Brinkman

Proef VoorzieningenWijzer Borger-Odoorn geslaagd

Gemeentehuis Borger-Odoorn – (F: RTV1)

EXLOO – De proef met de Voorzieningenwijzer in Borger-Odoorn moet een structureel vervolg krijgen. Dat vinden de gemeente en woningcorporaties Woonservice en Lefier. Zij lieten in 2017 een pilot uitvoeren met De VoorzieningenWijzer, die inwoners helpt om financiële regelingen beter te benutten. De aanpak bleek succesvol: het leverde huishoudens een gemiddeld voordeel van € 620,- op.

Doel van de VoorzieningenWijzer is om bij deelnemers meer financiële speelruimte te creëren en zo armoede, schulden en betalingsachterstanden te verminderen of te voorkomen. Dat gebeurt door een combinatie van persoonlijke ondersteuning en een computerprogramma. Dit geeft mensen inzicht in financiële regelingen waarvoor ze in aanmerking komen. Toeslagen en gemeentelijke minimavoorzieningen bijvoorbeeld, maar ook een passende zorgverzekering, overstappen van energieleverancier en de aanslag inkomstenbelasting.

Terugkerend In Borger-Odoorn namen 87 huishoudens deel aan de pilot met de VoorzieningenWijzer. Zij werden daarvoor thuis bezocht door een adviseur. Uiteindelijk behaalde 92% van de deelnemers financieel voordeel, dat gemiddeld € 620,- bedroeg. Een groot deel van dat bedrag komt bovendien jaarlijks terug. De gemeente en de woningcorporaties willen de VoorzieningenWijzer daarom een structureel vervolg geven, samen met de sociale teams en welzijngroep Andes. “Er zijn allerlei regelingen om huishoudens die weinig te besteden hebben een financieel voordeeltje te bieden”, aldus wethouder Albert Trip van de gemeente Borger-Odoorn. “Maar soms is het moeilijk om die regelingen ook echt te kunnen gebruiken. Dankzij de VoorzieningenWijzer hebben veel gezinnen nu toch dat extraatje gehad.”

Woningcorporaties Ellen Stevens van Schaik, manager Klant & Markt bij woningcorporatie Woonservice, is ook enthousiast. “Als corporatie nemen we maatregelen om onze woningen betaalbaar te houden. Door onderzoek weten we dat er voor onze huurders aan de inkomstenkant ook voordeel te halen valt: door over te stappen van energieleverancier, door een goed passende zorgverzekering te kiezen of gebruik te maken van toeslagen. De Voorzieningenwijzer helpt om inzicht te krijgen en de juiste keuzes te maken.”

Ook Lefier onderkent het belang en succes van de Voorzieningenwijzer. Wiebe Cazemier, manager gebiedsteam Lefier: “Veel van onze huurders hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarbij zien we dat het erg lastig is om regelingen en tegemoetkomingen aan te vragen bij de juiste instanties. Het is mooi dat gemeente en corporaties de handen ineen hebben geslagen om hen daarbij te helpen. We zijn ervan overtuigd dat net iets meer ruimte in de financiën ook meer rust en ruimte in het hoofd biedt.”

Datum 12 juni 2018 Bert Jan Brinkman

Pilot bevestigt: Transformatie zorg is nodig om verwachte tekorten op te vangen

Gemeente stadskanaal
Stadskanaal – De zorg in de gemeente Stadskanaal kan alleen maar betaalbaar blijven als er een transformatie van de zorg plaatsvindt. Dat blijkt uit de pilot ‘Van data naar begroting’.

De pilot is in opdracht van de gemeente en het ministerie van BZK is uitgevoerd door Bruno Steiner Advies en Hattum Palma Interimmanagement en Advies. Deze laat zien welke zorg inwoners van de gemeente nu ontvangen, en tegen welke kosten. De informatie geeft inzicht in de maatschappelijke en financiële opgave waar de gemeente voor staat. Bij ongewijzigd beleid zorgt de Wmo 2015 voor een tekort van € 0,4 miljoen. Voor de decentralisatie van de jeugdzorg wordt in dat geval een tekort van € 0,9 miljoen verwacht.

Het budget voor uitvoering van de Participatiewet is in 2015 bijna € 1,1 miljoen lager dan in 2014. Dit is een gevolg van het rijksbeleid om te korten op de middelen van de sociale werkvoorziening. Vanaf 2015 vindt geen instroom meer plaats in de sociale werkvoorziening Wedeka.

De pilot geeft de gemeente een handreiking om het beleid vorm te geven en een begroting op te stellen. Transformatie van de zorg moet leiden tot minder dure zorgtrajecten. Daartoe heeft de gemeenteraad op 23 juni het Toegangsmodel vastgesteld. Inwoners zijn primair zelf verantwoordelijk en moeten in eerste instantie een beroep doen op de eigen omgeving. Pas als dat niet lukt en ook algemene voorzieningen geen oplossing bieden, kunnen inwoners een beroep doen op individuele voorzieningen.

Daarnaast is de gemeente in regionaal verband plannen aan het voorbereiden voor de herstructurering van de SW-sector. Ook zijn er provinciebreed afspraken gemaakt met zorgaanbieders voor jeugdzorg en AWBZ over het opvangen van kortingen.

Datum 14 juli 2014 Redactie

OBS Hagenhofschool start met tablets

Hagenhofschool start met tablets
Hagenhofschool start met tablets

STADSKANAAL – De Hagenhofschool in Stadskanaal is gestart met tablets in de klas. Tot de zomervakantie draait er op deze basisschool een proefproject in groep 6 om te kijken wat de meerwaarde is van het gebruik van tablets. Directeur Tiny Boerma van de Hagenhofschool heeft daarover samen met twee andere directeuren contact gehad met de landelijke stichting Snappet om te komen tot een gemeenschappelijke aanpak van een proefproject . Snappet levert hiervoor de tablets en de benodigde software.

“Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de tablets in de plaats komen van de gebruikte methodes,”zegt Boerma. “Ze zullen alleen de werkboekjes voor rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden vervangen. De leerkracht legt de stof uit met behulp van de de bestaande lesmethode. Daarna maken de leerlingen de opdrachten en krijgen dadelijk te zien of ze een opdracht goed of fout hebben gemaakt. De leerkracht kan op zijn computer zien hoe ver iedereen is en welke leerlingen nog tegen moeilijkheden aanlopen. Daardoor kan de leerkracht dadelijk gerichte hulp bieden. Voor de leerkracht wordt het lesgeven dus niet gemakkelijker, maar wel efficiënter en leuker.”

Ook leerkracht van groep 6 Maud Tazelaar is heel positief over de tablets: “Het is leuk om te zien hoe fanatiek de leerlingen met hun opdrachten bezig zijn. Je hoeft ze er echt niet aan te herinneren dat ze aan het werk moeten gaan. Dat gaat bijna als vanzelf. Alleen het aan de oplader zetten van alle tablets vraagt wel een beetje gewenning, maar dat zal gauw genoeg een gewoonte zijn.”

Na afloop van het proefproject wordt bekeken wat het toepassen van de tablets in de klas oplevert. Boerma: “Als blijkt dat de tablets een duidelijke meerwaarde hebben, gaan we volgend jaar zeker door met de groep die er nu mee werkt en zal ook een nieuwe groep met de tablets gaan werken. Het is inmiddels al wel duidelijk dat de leerlingen het geweldig leuk vinden. Ze zijn heel gemotiveerd om opdrachten te maken en dat was bij het werken in een werkboek wel eens anders.”

Naast de Hagenhofschool zijn ook de Oleander en de Westerschool in Stadskanaal een proefproject gestart met de tablets van Snappet. “Het is een mooie pilot die past bij de visie van de school: het bieden van eigentijds onderwijs,” concludeert de directeur van de Hagenhofschool tevreden.

Datum 21 mei 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal