Direct naar de inhoud.

Kandidaat wethouders Pekela gepresenteerd

PEKELA – Dinsdag 1 mei 2018 presenteerden de Socialistische Partij, Samen voor Pekela en de Partij van de Arbeid hun partijenakkoord. Tijdens de presentatie spraken alle fractievoorzitters over het resultaat en maakten zij hun kandidaat wethouders bekend.

 Begrip, tolerantie en vriendschap

De titel van het akkoord is: ‘Meer begrip, meer tolerantie en meer vriendschap’. In deze woorden van bekende Pekelder Geert Begeman hebben de partijen een gezamenlijk fundament gevonden voor hun plannen voor Pekela. In het akkoord staan sociale samenhang, herwaardering van vakwerk en zeggenschap voor inwoners centraal.

Kandidaat wethouders

Naast het partijenakkoord zijn de kandidaat wethouders bekend gemaakt. Namens de SP is dat de heer Hennie Hemmes, namens Samen voor Pekela is dat de heer Jaap van Mannekes en namens de PvdA is Henk Busemann kandidaat wethouder. Op dinsdag 8 mei 2018 is de beëdiging van de wethouders.

 Grootste partijen
Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De SP werd met vier zetels de grootste partij. Samen voor Pekela volgde met drie zetels en de PvdA kreeg twee zetels toegewezen. De drie grootste partijen kwamen tot een partijenakkoord

 Formateur Pim Siegers is trots op het resultaat ‘’De drie partijen kwamen al snel tot een duidelijke visie op een trotse en vastberaden Pekelder samenleving. Dat bleek goede grond om te bouwen aan een stevig, sociaal en solide akkoord.  Het vertrouwen in elkaar en in Pekela is dan ook groot.‘’

Datum 1 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Presentatie Partijenakkoord Pekela

PEKELA – Dinsdag 1 mei 2018 presenteren de Socialistische Partij, Samen voor Pekela en de Partij van de Arbeid hun partijenakkoord. De presentatie is om 11:00 uur bij de bankjes op het raadhuisplein in het hart van Pekela.

 Begrip, tolerantie en vriendschap

De titel van het akkoord is: ‘Meer begrip, meer tolerantie en meer vriendschap’. In deze woorden van bekende Pekelder Geert Begeman hebben de partijen een gezamenlijk fundament gevonden voor hun plannen voor Pekela. In het akkoord staan sociale samenhang, herwaardering van vakwerk en zeggenschap voor inwoners centraal.

 Grootste partijen
Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De SP werd met vier zetels de grootste partij. Samen voor Pekela volgde met drie zetels en de PvdA kreeg twee zetels toegewezen. De drie grootste partijen kwamen tot een partijenakkoord

Formateur Pim Siegers is trots op het resultaat ‘’De drie partijen kwamen al snel tot een duidelijke visie op een trotse en vastberaden Pekelder samenleving. Dat bleek goede grond om te bouwen aan een stevig, sociaal en solide akkoord.  Het vertrouwen in elkaar en in Pekela is dan ook groot.‘’

Datum 29 april 2018 Bert Jan Brinkman

Verkenners adviseren coalitie met SP, SvP en PvdA

GEMEENTE PEKELA – Op woensdag 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. SP werd in Pekela de grootste partij. SP’ers Hennie Hemmes en Pim Siegers onderzochten de afgelopen twee weken de mogelijkheden voor een meerderheidscoalitie in Pekela. Ze spraken daarvoor met alle gekozen partijen uit de gemeenteraad. Uitkomst van deze gesprekken is dat een samenwerking van de die grootste partijen (SP, SvP en PvdA) voor de hand ligt.

Pim Siegers: ‘Pekelders hebben ons op 21 maart de puzzelstukjes in handen gegeven voor een nieuw gemeentebestuur. Onze opdracht was om te bekijken welke puzzel qua grootte en kleur het beste paste. In alle gesprekken kwamen maar liefst zeven coalities ter sprake, want nagenoeg alle partijen zien zichzelf terug in het college. Wat ons betreft is het logisch dat nu eerst de drie grootste partijen in de raad het voortouw nemen in de volgende formatiefase.’

Verkenningsrapport
Het verkenningsrapport is woensdagavond 4 april 2018 door de fractieleiders van de zeven gekozen partijen vastgesteld. Daarmee is voor iedereen openbaar wat de voorkeurscoalities van de verschillende partijen waren. De betrokken partijen hebben aangegeven zo snel mogelijk te starten met de onderhandelingen.

KLIK HIER voor het volledige verkenningsrapport.

Ingezonden

Datum 6 april 2018 Redactie

SP Pekela op gespannen voet met PVV

Arthur van Dooren – PVV Pekela

PEKELA – Op 14 maart hebben CDA, CU, GL, PVV, SP, PvdA, SVP, en VVD deelgenomen aan het door de OOP (Ondernemersvereniging Oude Pekela) georganiseerde verkiezingsdebat. De partijen kruisten de degens in het Ondernemerscafé, welke was georganiseerd in ‘De Kiepe’ om kiezers te overtuigen van hun gelijk.

Pim Siegers

Het plezierige debat sloeg om toen het over de financiën van de Gemeente Pekela ging. Een gespannen SP-lijsttrekker Pim Siegers begon opeens de PVV te stangen. Arthur van Dooren (Lijsttrekker PVV): “Ik kan mij voorstellen dat de tot nu toe regerende SP in Pekela zich ongemakkelijk voelt vanwege de komst van de PVV, een gevreesde concurrent met een aansprekend programma. Maar dat betekent niet dat de SP deze nieuwkomer gelijk met tomaten moet gaan bekogelen”.

Handreiking PVV

Het moddergooien van de SP deed geen recht aan de ambiance van het overigens goed georganiseerde inhoudelijke debat. Het debat ging verder over: Pekela al dan niet zelfstandig, de basisscholen, de economie en de samenwerking tussen de partijen. De PVV deed een handreiking naar alle partijen en verklaarde geen enkele partij uit te sluiten, mocht de partij bij de vorming van een nieuw college worden betrokken.

SP bolwerk moet veranderen

Arthur van Dooren: “De PVV herkent zich niet in het verwijt van de SP dat het PVV programma niet reëel is. Van oudsher is Pekela een SP-bolwerk en in al die afgelopen jaren had de SP helaas niet veel affiniteit met ondernemers. Dat is niet in het belang van het creëren van werkgelegenheid in Pekela. Daar moet straks verandering in komen en daarom nodigt de PVV de SP uit om constructief mee te denken over de toekomst van Pekela. De Pekelder én de ondernemer in Pekela moeten weer centraal staan in de gemeente Pekela”, aldus van Dooren.

(ingezonden)

Datum 18 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Frustraties bij wethouder over besluit DB Kompanjie

GEMEENTE PEKELA – Frustraties bij wethouder Hemmes over besluit DB-leden Veendam van de Kompanjie. Gisteravond 21 november moest de gemeenteraad van Pekela een beslissing nemen over het voorstel “Met vereende krachten doorpakken”.

Daaraan voorafgaande kreeg de raad echter een mededeling van een besluit Dagelijks Bestuur van de Kompanjie. Een paar uur eerder werd bekend dat de leden uit Veendam principieel tegen waren dat als gevolg van het voornoemd rapport, om 2,5 fte van de Kompanjie over te hevelen naar Werk in Uitvoering, het nieuwe werkbedrijf. Veendam vindt dat niemand iets uit de Kompanjie mag weghalen, terwijl Veendam in deze geen enkele risico zou lopen. Hierdoor staakten de stemmen en wordt het besluit naar de volgende DB-vergadering geschoven.

Het rapport is een uitwerking van het convenant dat is opgesteld na ondertekening van het Akkoord van Westerlee in 2015. Uit dit akkoord zijn inmiddels gestapt Stadskanaal en Veendam. Wethouder Hemmes: ‘We werden volledig verrast door deze opstelling van Veendam, op persoonlijke titel voegde hij daaraan toe: “De frustraties bij Veendam zijn blijkbaar heel diep omdat wij als Pekela wel doorgegaan zijn met de uitvoering van het Akkoord. Het voelt gewoon niet lekker”.

“Het ontstane meningsverschil heeft voor de gemeente Pekela (hopen wij) geen gevolgen voor de samenwerking met Veendam, en heeft ook geen gevolgen op besluitvorming van het voorstel wat nu voorligt”, aldus Hemmes.

SP-woordvoerder Pim Siegers reageerde geërgerd: “Wat heeft Veendam eigenlijk hier mee te maken, ze meent zich een mening te moeten aanmeten over een lokale besluitvorming waar de gemeenteraad van Pekela alleen overgaat”.

Dit gevoel werd door andere partijen gedeeld. Het voorliggende voorstel werd unaniem aangenomen en daarmee kan Werk In Uitvoering van start gaan

Datum 22 november 2017 Redactie

Kandidatenlijst SP-Pekela gemeenteraadsverkiezingen 2018

GEMEENTE PEKELA – De leden van de SP hebben de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Pim Siegers werd al eerder gekozen als lijsttrekker. Achter hem staat het ervaren raadslid Kor Kruisman op plek twee. Hoogste nieuwkomers zijn Ellen van Klaveren op drie en Peter Hannemann op vijf. Van de huidige raadsfractie staan ook Marga Wubbema (4) en Anne Vroomans (7) weer in de top van de lijst.

Lijstaanvoerder Siegers:
‘Als grootste en actiefste partij van Pekela zijn we adel verplicht om met een dijk van een lijst te komen, en dat is gelukt. Het is een mooie mix van ervaren krachten en verrassende nieuwe namen. Stuk voor stuk mensen die een belangrijke rol spelen in de Pekelder samenleving. Enthousiast, vol energie en klaar om voor Pekela door het vuur te gaan.’

De kandidatenlijst bestaat uit ervaren SP’ers die zich dagelijks inzetten voor Pekela aangevuld met nieuwe buurtactivisten waar de partij mee knokt voor een socialer Pekela. De twee lijstduwers vormen het perfecte toonbeeld van beide. Huurder Anneke Groot (plaats 24) wil met haar steunplek laten zien hoe de SP samen met gewone mensen opkomt voor concrete verbetering en wethouder Hennie Hemmes (plek 25) is als boegbeeld van de Pekelder SP nog een keer beschikbaar als activistische bestuurder.

Vier jaar geleden stoomde de SP door tot grootste partij in de Pekelder raad met vier zetels. Inzet is om die koppositie te verstevigen. Een grote SP biedt de beste garantie op echte zekerheid, zeggenschap voor buurten, zorg voor elkaar, en een zelfstandige gemeente Pekela.

Hieronder de top 10 van de SP- Pekela. De nummers 11 tot 23 worden later ingevuld. Lijstduwers zijn Groot en Hemmes.

1: Pim Siegers
2: Kor Kruisman
3: Ellen van Klaveren
4: Marga Wubbema
5: Peter Hannemann
6: Henk Hensen
7: Anne Vroomans
8: Benny Zeeman
9: Gerard Loos
10: Mans Siegers

Tekst en foto’s ingezonden door Pim Siegers SP-Pekela.

Datum 17 november 2017 Redactie

SP Pekela maakt kandidaat-lijsttrekker en wethouder bekend

Pim Siegers links op de foto. Hennie Hemmes rechts op de foto.

GEMEENTE PEKELA – De 31-jarige Nieuwe Pekelder Pim Siegers (zittend fractievoorzitter SP in raad Pekela) wil de lijst aanvoeren van de SP bij de raadsverkiezingen voor maart 2018. Zittend wethouder Hennie Hemmes is bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen twaalf jaar wethouder van Pekela. Zoals de wethouder zelf zegt doet hij zijn werk nog altijd met evenveel plezier. 14 september zal tijdens de ledenvergadering de definitieve lijsttrekker worden vastgesteld. Ook zal dan duidelijk worden of Hemmes nog een periode wethouderschap is gegund door de leden. Later in dit jaar stellen zij de rest van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de nieuwe periode vast.

Siegers is geboren en getogen in Pekela. Op zijn negentiende werd hij raadslid. Hij hoopt in maart 2018 voor de vierde keer gekozen te worden als Pekelder volksvertegenwoordiger. Zijn grootste succes was de klinkende overwinning in 2014 waarbij de SP de grootste partij werd van Pekela.

Siegers: ‘De immense opdracht die dat met zich meebracht hebben we wat mij betreft waar gemaakt. Pekela is de afgelopen vier jaar nog socialer, mooier en trotser geworden. Maar wij zouden de SP niet zijn als we tevreden achterover gingen leunen. Wij moeten de motor blijven achter sociale verandering en vooruitgang. Als we samen in actie blijven komen als ons hart op hol slaat en onze handen jeuken dan zijn wij in staat om grootste dingen af te dwingen.’

Leden van de SP-afdeling kiezen op 14 september de lijsttrekker. Later dit jaar stellen zij het verkiezingsprogramma en de rest van de kandidatenlijst vast.

Datum 2 september 2017 Redactie

Pim Siegers (SP Pekela) is klaar met Veendam en Stadskanaal

Pim Siegers - SP Pekela
Pim Siegers – SP Pekela

PEKELA – Wat Pim Siegers (SP Pekela) betreft is het over en uit met de herindeling. Hij wil niet dat zijn gemeente samengaat met Veendam en Stadskanaal. Als er dan toch een herindeling komt dan liever fuseren met de gemeente Oldambt. Bij de discussie en informatieavond vorige week in Oude Pekela kozen de meeste aanwezigen voor Oldambt (74%).

Onbetrouwbaar

De boosheid van Siegers komt voort uit het feit dat zowel de gemeente Stadskanaal als de gemeente Veendam de stekker uit het Akkoord van Westerlee hebben getrokken. “Ik ben helemaal klaar met deze onbetrouwbare buurgemeenten. Wat mij betreft is het nu helemaal einde herindeling”, aldus Siegers vanmorgen in het DvhN.

Datum 29 september 2016 Bert Jan Brinkman

SP Pekela wil tegengeluid herindeling

Pim Siegers - SP Pekela
Pim Siegers – SP Pekela

PEKELA – De Gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela starten in september en oktober een informatiecampagne over de ‘mogelijke’ gemeentelijke herindeling van de drie gemeenten. De SP Pekela is tegen en protesteert tegen de gang van zaken. Opnieuw beroepen de lokale SP volks- vertegenwoordigers, net als de voorgaande jaren, zich op een referendum in de gemeente Pekela. “Omdat de SP in Stadskanaal eerder heeft laten weten toch anders in de herindeling te staan dan wij, trekken we vanaf nu ons eigen plan”, zegt Pim Siegers van de SP in Pekela.

Brief

In een open brief aan alle Pekelders roept Siegers op om in actie te komen tegen de herindelingsplannen van de drie gemeenten. Siegers zegt te weten dat de aankomende informatiecampagne teveel gericht is op het vormen van een nieuwe Veenkoloniale gemeente. Mensen in zijn gemeente denken nu dat het tij niet meer te keren is. Daarom roepen we iedereen in Pekela op juist naar die informatieavonden te komen om een tegengeluid te laten horen. De SP-ers in Pekela willen eerst een referendum over de herindeling. Deze willen we dan houden tegelijkertijd met de 2e Kamerverkiezingen in 2017. Volgens Siegers wil de Veendammer SP dat ook heel graag.

De ‘open’ brief van Siegers

Datum 29 augustus 2016 Bert Jan Brinkman

SP Pekela wil de wijk in om de mening te toetsen over herindeling

Pim Siegers
Pim Siegers

OUDE PEKELA – De commissie-Jansen stelt voor om Pekela samen te laten gaan met Veendam, Menterwolde, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer. Ook is er de mogelijkheid om één nieuwe gemeente te gaan vormen met Veendam, Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal. Volgens de samenstellers van het rapport Grenzeloos Gunnen worden de Pekelders ingedeeld in optie 1. Maar hoe denkt de bevolking zelf hierover? Daarom worden er binnenkort drie bijeenkomsten gehouden. Dat gebeurt in de dorpshuizen van Oude, Nieuwe en Boven Pekela. Inwoners krijgen daar voorlichting en kunnen gelijktijdig hun mening geven over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

Vanuit de gemeenteraad werden gisterenavond diverse mogelijkheden aangedragen om de inwoners te toetsen. De SP wil zelfs langs de deuren gaan om de mening van de mensen te peilen. Fractievoorzitter Pim Siegers:” Ga met twintig man, gemeenteraad en college, de wijk in en je hoort zo wat tweehonderd huishoudens willen”. De provincie Groningen wil uiteindelijk voor eind mei weten hoe de gemeenten over de herindelingen denken.

Datum 2 juni 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal