Direct naar de inhoud.

Jaap Kuin voorgedragen als burgemeester Pekela

Jaap Kuin is voorgedragen als burgemeester  – Foto: Wilma Swarts 

PEKELA – Jaap Kuin (51) is donderdagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van Pekela. Hij is al sinds november 2015 ‘waarnemend’ burgemeester van Pekela. De voordracht voor benoeming is gedaan namens de gemeenteraad van Pekela en wordt ondersteund door de Commissaris van de Koning René Paas.

 Benoeming

De benoeming gebeurt door de Kroon: de Koning en de verantwoordelijk minister. In dit geval is dat de minister van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Burgemeesters worden benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van 6 jaar. De planning is om voor de zomer de burgemeester te benoemen.

Hij is van Pekela gaan houden

René Paas en Jaap Kuin – Foto: Herman Alink (Archieffoto RTV1) 

Vicevoorzitter van de gemeenteraad Reiny Kuiper: ‘’De gemeenteraad van de gemeente Pekela heeft het advies van de vertrouwenscommissie volledig overgenomen. Met Jaap Kuin heeft Pekela weer een kroonbenoemde burgemeester. Kuin is een burgemeester die weet om te gaan met lastige bestuurlijke verhoudingen. Hij heeft een goed oog voor de positie van Pekela, is recht door zee, neemt geen blad voor de mond en is benaderbaar. Hij weet de juiste mensen te benaderen en is burgemeester die tijdens zijn huidig waarnemerschap is gaan houden van Pekela en van de Pekelders.’’

Datum 19 maart 2021 Bert Jan Brinkman

Veendam en Pekela nieuwe gemeente?

VEENDAM – Pekela en Stadskanaal wilden herindelen. Ook met Veendam. Er gloorde enkele jaren geleden kortstondig een prachtige PSV gemeente aan de horizon. Zeer kort, want de Veendammer gemeenteraad maakte al snel korte metten met dit voornemen. Het gevolg: twee gefrustreerde gemeenten.

Stadskanaal zelfstandig

Deze situatie heeft er voor gezorgd dat de gemeente Stadskanaal nu het liefst zelfstandig blijft. De grootste gemeente van zuid Groningen gaat geen enkel initiatief meer nemen op gebied van een Veenkoloniale herindeling. Voor Pekela ligt dat anders. Een zelfstandig voortbestaan is wel een wens maar economisch niet meer haalbaar. De Pekelders staan met de rug tegen de muur.

Nieuwe hoop

Maar er gloort nieuwe hoop. De gemeente Veendam wilde immers niet met Pekela én Stadskanaal herindelen maar mogelijk wel ‘enkel’ met de Pekela’s. Sterker: Veendam blijkt de enige gemeente die nog überhaupt zaken wil doen. Buurgemeenten Westerwolde, Stadskanaal en Oldambt zien het namelijk niet zitten om met Pekela samen te werken.

De Kompanjije
Veendam heeft als enige buurgemeente de deur niet definitief dichtgedaan. Dat schrijft het DvhN vandaag in haar krant. Er zijn verkennende gesprekken uitgevoerd door Frank de Vries, voormalig wethouder van de stad Groningen en waarnemend burgemeester van Ten Boer, en organisatieadviseur Audrey Rohen. Het duo heeft de uitkomsten dinsdagavond 21 april tijdens een digitale en vertrouwelijke sessie met de vijftien raadsleden en het voltallige college van de gemeente Pekela gedeeld.

Enkele bronnen bevestigen tegenover het Dagblad van het Noorden dat het rondje die De Vries en Rohen hebben gemaakt weinig nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Toch is het opmerkelijk dat Veendam weer in de race is om met Pekela verder te gaan. Vanuit de Parkstad kwam eerder de boodschap dat het college geen reden meer zag in voortzetting van de ambtelijke samenwerking De Kompanjie.

Pekela: herindeling of zelfstandigheid
Met de analyse van De Vries en Rohen is de keuze nu aan de raad van Pekela: herindelen – en dan met Veendam – of zelfstandig blijven. Voor de zomer moet hierop het antwoord komen. Van belang is vooral wat de financiële gevolgen voor Pekela zijn als ze zelfstandig blijft. Eveneens moet dan duidelijk zijn wat het uittreden van Veendam uit De Kompanjie kost. Maar ook moet berekend worden wat een herindeling uiteindelijk kost of oplevert en welke voordelen die biedt.

De Pekelder raad heeft eerder in meerderheid aangegeven te willen herindelen: met Veendam én Stadskanaal. Dezelfde raad heeft ook kenbaar gemaakt dat zelfstandigheid geen optie is, onder meer omdat het relatief kleine ambtenarenapparaat geen al te grote zaken aankan.

Geen groot Oost-Groningen
Een groot Oost-Groningen is sowieso niet meer te realiseren. Westerwolde heeft aangegeven zich eerst op verdere uitbouw en voltooiing van deze nieuwe gemeente te willen richten. Oldambt heeft te veel problemen, van financiële en bestuurlijke aard. Ze moet zwaar bezuinigen en er is sinds medio vorig jaar een minderheidscoalitie, waardoor het politiek gezien relatief instabiel is. Bij Stadskanaal leeft het idee om zo snel mogelijk een burgemeester te benoemen.

Saillant detail is overigens dat alle drie de gemeenten, Pekela, Stadskanaal en Veendam (PSV) nu een waarnemer als burgemeester hebben.

Datum 23 april 2020 Bert Jan Brinkman

Veendam stopt ambtelijke samenwerking met Pekela

Gemeentehuis Veendam – (F: H. Drenth)

VEENDAM – De gemeente Veendam wil niet langer ambtelijk samenwerken met de gemeente Pekela. Ambtenaren werken nu nog voor beide gemeenten in de organisatie De Kompanjie, maar die manier van werken ziet Veendam niet langer zitten zo schrijft RTV Noord op haar website. Het gaat om een voorgenomen besluit van de gemeente Veendam dat dinsdagmiddag ook is voorgelegd en gecommuniceerd aan de gemeente Pekela.

Gedoe

Er is al lange tijd gedoe over de samenwerking in ‘De Kompanjie’. De gemeente Pekela zag echter verbeterpunten en was tevreden. Veendam heeft zich wel al meerdere keren negatief uitgelaten over de samenwerking. Veendammer burgemeester Sipke Swierstra: “De voordelen van een samenwerking, zijn er helaas onvoldoende uitgekomen. De aansturing van de organisatie is niet eenduidig. Er zijn eigenlijk twee kapiteins op één schip. De beslissingen leiden tot een verdeelde uitvoering. Dat is niet wenselijk. Wij kijken op andere manieren naar De Kompanjie. Het is gewoon nooit helemaal uit de verf gekomen. Je ziet overal in het land dat dit soort organisaties tot aansturingsproblemen leiden”, aldus Swierstra tegen RTV Noord de regionale omroep voor de provincie Groningen.

Herindeling

De gemeente Pekela heeft aangeven dat het in de toekomst niet wil herindelen met alleen de gemeente Veendam. Pekela wil ook Stadskanaal erbij, maar dat ziet Veendam niet zitten. En dus blijft er blijkbaar maar één optie over voor Veendam: Zelfstandig blijven als gemeente en de ambtelijke banden met Pekela doorsnijden.

  • Bij de Kompanjie werken ongeveer 320 mensen. Zij zijn vanmorgen via hun interne communicatiesysteem op de hoogte gebracht van het nieuws
Datum 17 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

Wethouder over verwijderen ganzen Heeresmeer

Foto: Herman Alink RTV1

Nieuwe Pekela  – Bij het mini zwemplasje Heeresmeer is een kleine groep ganzen, sinds jaar en dag, aanwezig. Vooral de hoeveelheid geproduceerde ganzenpoep is een doorn in het oog van de recreanten en zwemmers. Naar aanleiding van de klachten is de gemeente in 2018 een onderzoek begonnen wat eind juni 2019 resulteerde in het weghalen van de kleine groep, wetende dat de dieren gedood zouden worden. Een storm van boze en verdrietige reacties via de digitale (snel) weg noopt  RTV1 om uitgebreid uitleg van de verantwoordelijke wethouder te vragen. We nodigen hem uit voor een persoonlijk gesprek.

Hieronder de uitleg van wethouder Jaap Van Mannekes:

‘Het uitgegraven gebied Heeresmeer bestaat uit twee gedeelten. Een grote natuurplas welke 25 meter diep is, en een klein ondiep zwemplasje. De aanleiding om het mini zwemplasje uit te graven was de sluiting van de toenmalige openluchtzwembaden in Nieuwe en Oude Pekela. In Oude Pekela kwam het overdekte zwembad, en het mini zwemplasje werd in 1990 gegraven ten behoeve van recreëren in Nieuwe Pekela. Er werd een kiosk bijgezet met toiletten. Recente tellingen bij de diepe natuurplas wijzen uit dat er op dat moment meer dan 100 ganzen verblijven. In tegenstelling van het groepje ganzen bij het mini zwemplasje zijn de ganzen in het grote diepe gedeelte alleen bepaalde periodes in het jaar aanwezig. Deze ganzen komen en gaan, worden niet gevoerd en vinden hun eigen voedsel in de omgeving. Bovendien is het grote gedeelte niet bedoeld om te zwemmen.’

Enorme overlast:

‘De hoeveelheid poep bij het mini zwemplasje kan ik niet duiden, maar geloof mij als ik zeg dat ze enorme hoeveelheden produceren. Daar zeg je U tegen. Ik heb zelf ganzen gehad en weet waar ik over praat. Bij de kleine plas is er overlast omdat er gezwommen wordt. Daarnaast worden ze gevoed door deze of gene. Sommige mensen vinden het leuk dat ze er zijn, maar recreanten ervaren een enorme overlast door de grote hoeveelheid poep vermengd met het zandstrandje. De beheerder van de kiosk gaf in 2018 al aan bij de gemeente dat het de spuigaten uitliep. Dagelijks was hij in de weer met een schepje om op te ruimen en 2 tot 3 keer per jaar is het strandje met een machientje omgewoeld.’

Onderzoek:

‘Ondertussen is de gemeente een jaar geleden begonnen met een onderzoek waarbij adviseurs zijn ingeschakeld. De intentie was ons goed te laten informeren wat de mogelijkheden zijn om van de ganzen op deze plek verlost te zijn. Al snel kwamen de adviseurs terug met het verhaal dat verplaatsen naar een andere plek geen zoden aan de dijk zet. Ze hebben niet alleen een sterke familieband, maar hechten ook aan de plek waar ze zich hebben gesetteld. Afschieten was geen optie. Overbrengen naar een andere gemeente kan alleen met toestemming van die gemeente. Een andere mogelijkheid was om de ganzen te verwijderen. Dit zou inhouden dat ze toch gedood zouden worden, maar op een humane manier door een gespecialiseerd bedrijf. De gemeente besloot in 2018 de situatie eerst te laten zoals het was, ook omreden dat er voor en tegenstanders van het groepje ganzen zijn. Anderzijds is ook het besef dat als je de kleine zwemplas, de kiosk en de omgeving erom heen nieuw leven in wilt blazen dan is het wel noodzakelijk om goed te faciliteren. In januari 2019 kwam opnieuw de vraag of er al een oplossing was gevonden. Je kunt je voorstellen dat het aantal ganzen allengs toeneemt. In de wetenschap dat er een hoop gevoelens los zou komen werd toch besloten de ganzen te laten verwijderen. Dit gebeurde eind juni dit jaar.’

Verantwoording:

‘Ik begrijp de gevoelens heel goed, maar Nederland is een klein landje en we zijn als zodanig ingericht voor natuurgebieden, speelgebieden en zwemgebieden. De kleine plas is ingericht als zwemplas en die willen we ook als zodanig gebruiken. Dan moet je soms ingrepen doen die niet prettig zijn. Nadat de ganzen weggehaald zijn kreeg ik mailtjes met de vraag wat er met de ganzen gebeurd was. Ik had moeite om te vertellen dat ze gedood waren en gaf alleen aan dat ze verwijderd waren. Dat had ik achteraf gezien misschien anders moeten doen. In 2e instantie heb ik uitgelegd hoe de vork in de steel zat. Of andere ganzen zich in de toekomst gaan vestigen bij de kleine zwemplas zou ik niet weten, en kan ik dus ook niet voorspellen.’

Gesprek met ganzenopvang:

‘Voor het geval dat we toch weer tegen deze problematiek aanlopen wil ik zeker een diepgaand gesprek aangaan met de opvang in Dalen. De eerlijkheid gebied mij om te zeggen dat ik zelf niet op de hoogte was van deze ganzenopvang. Vanochtend had ik een kort gesprekje op radio Noord met de man, hij zei dat we ook een andere voerplek hadden kunnen creëren. Ik ben van mening dat de 1e vereiste is dat mensen de ganzen juist niet moeten voeren. Je ziet het bijvoorbeeld in de stad met duivenoverlast. Als ze niet gevoerd worden dan vertrekken ze vanzelf.’

Reacties:

‘Nogmaals, ik begrijp veel van de emoties en de reacties, sommigen zijn op zijn zachts gezegd niet mals, op het randje van bedreiging. Gelukkig kan het ook anders. Ik heb gisteren een goed gesprek gehad met iemand. We kwamen niet tot hetzelfde maar het gesprek was wel inhoudelijk, dat is toch wel iets anders dan mensen die van alles gaan roepen.’

Tot besluit:

‘We zijn met dit besluit beslist niet over eén nacht ijs gegaan, de tijd is ruimschoots genomen om alle opties te wikken en te wegen. Ook ik ben begaan met het welzijn van dieren maar als ik, in dit geval, moet kiezen tussen onze inwoners en kinderen die niet op vakantie gaan, dan is dit voor mij belangrijker.’

In de eerstvolgende raadsvergadering in Pekela zal dit onderwerp via de ingekomen stukken aan de orde komen.

Datum 16 augustus 2019 Redactie

Kandidaat wethouders Pekela gepresenteerd

PEKELA – Dinsdag 1 mei 2018 presenteerden de Socialistische Partij, Samen voor Pekela en de Partij van de Arbeid hun partijenakkoord. Tijdens de presentatie spraken alle fractievoorzitters over het resultaat en maakten zij hun kandidaat wethouders bekend.

 Begrip, tolerantie en vriendschap

De titel van het akkoord is: ‘Meer begrip, meer tolerantie en meer vriendschap’. In deze woorden van bekende Pekelder Geert Begeman hebben de partijen een gezamenlijk fundament gevonden voor hun plannen voor Pekela. In het akkoord staan sociale samenhang, herwaardering van vakwerk en zeggenschap voor inwoners centraal.

Kandidaat wethouders

Naast het partijenakkoord zijn de kandidaat wethouders bekend gemaakt. Namens de SP is dat de heer Hennie Hemmes, namens Samen voor Pekela is dat de heer Jaap van Mannekes en namens de PvdA is Henk Busemann kandidaat wethouder. Op dinsdag 8 mei 2018 is de beëdiging van de wethouders.

 Grootste partijen
Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De SP werd met vier zetels de grootste partij. Samen voor Pekela volgde met drie zetels en de PvdA kreeg twee zetels toegewezen. De drie grootste partijen kwamen tot een partijenakkoord

 Formateur Pim Siegers is trots op het resultaat ‘’De drie partijen kwamen al snel tot een duidelijke visie op een trotse en vastberaden Pekelder samenleving. Dat bleek goede grond om te bouwen aan een stevig, sociaal en solide akkoord.  Het vertrouwen in elkaar en in Pekela is dan ook groot.‘’

Datum 1 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Verkenners adviseren coalitie met SP, SvP en PvdA

GEMEENTE PEKELA – Op woensdag 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. SP werd in Pekela de grootste partij. SP’ers Hennie Hemmes en Pim Siegers onderzochten de afgelopen twee weken de mogelijkheden voor een meerderheidscoalitie in Pekela. Ze spraken daarvoor met alle gekozen partijen uit de gemeenteraad. Uitkomst van deze gesprekken is dat een samenwerking van de die grootste partijen (SP, SvP en PvdA) voor de hand ligt.

Pim Siegers: ‘Pekelders hebben ons op 21 maart de puzzelstukjes in handen gegeven voor een nieuw gemeentebestuur. Onze opdracht was om te bekijken welke puzzel qua grootte en kleur het beste paste. In alle gesprekken kwamen maar liefst zeven coalities ter sprake, want nagenoeg alle partijen zien zichzelf terug in het college. Wat ons betreft is het logisch dat nu eerst de drie grootste partijen in de raad het voortouw nemen in de volgende formatiefase.’

Verkenningsrapport
Het verkenningsrapport is woensdagavond 4 april 2018 door de fractieleiders van de zeven gekozen partijen vastgesteld. Daarmee is voor iedereen openbaar wat de voorkeurscoalities van de verschillende partijen waren. De betrokken partijen hebben aangegeven zo snel mogelijk te starten met de onderhandelingen.

KLIK HIER voor het volledige verkenningsrapport.

Ingezonden

Datum 6 april 2018 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal