Direct naar de inhoud.

Voorlopige uitslagen Borger-Odoorn

Voorlopige uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Borger Odoorn

BORGER-ODOORN – De Lokale partij Gemeentebelangen Borger-Odoorn leverde ten opzichte van 2014 een zetel in maar blijft met 8 zetels in de raad. Nieuwkomers zijn de lokale partij Leefbaar Borger-Odoorn en Groen Links die met respectievelijk 2 zetels en 1 zetel zitting gaan nemen in de raad. De Partij van de Arbeid en het CDA moeten het allebei met 1 zetel minder doen.

Zie hieronder de verdeling van het aantal zetels voor 2018.

Gemeentebelangen – 8
PvdA – 3
VVD – 3
CDA – 2
D66 – 1
CU – 1
GL -1
Leefbaar Borger-Odoorn – 2

Opkomst 55,2%.  11.434 mensen brachten hun stem uit.

 

Datum 22 maart 2018 Redactie

Klachten zorgverzekering Pekela

Raadslid Grietje Smit-Norder – Samen Voor Pekela

GEMEENTE PEKELA – Naar aanleiding van een brief van gemeente Pekela met als onderwerp ‘Gemeente Pekela betaalt mee aan uw zorgverzekering’, wil de fractie (bij monde van raadslid Grietje Smit-Norder) van de lokale partij ‘Samen voor Pekela’ middels schriftelijke vragen meer weten over de eerste zin wat staat in betreffende brief.

De zin behelst de volgende tekst: ‘Speciaal voor mensen met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten heeft uw gemeente een zorgverzekering samengesteld”. Volgens de partij zou hierdoor onduidelijkheid zijn ontstaan en zijn er klachten binnen gekomen bij hun fractie.

Zij stellen dat in de brief niet duidelijk is hoe laag het inkomen en/of hoe hoog de zorgkosten moeten zijn om in aanmerking voor deze regeling te komen, en willen dan ook weten wat de inkomensgrens is. Daarnaast of het hier gaat om een gezamenlijk inkomen en of het inkomen van inwonende werkende kinderen worden meegeteld. Verder willen zij antwoord op de vraag of de hoogte van de zorgkosten van invloed is op deelname aan de regeling en hoe hoog moeten die zorgkosten zijn.

Wethouder Hennie Hemmes
De beantwoording namens het college door wethouder Hemmes in de raadsvergadering van 19 december 2017 stelde de fractie van Samen Voor Pekela ook niet tevreden. Ondanks dat betreffende brief al vier jaar hetzelfde is zegt Hemmes tijdens die raadsvergadering de brief niet te kennen, aldus Samen voor Pekela. Men vraagt zich af of de brief aan het lezerspanel is voorgelegd en zo ja, of deze het eens was met de gekozen formulering. Volgens de fractie van SVP zou de wethouder namens het college zeggen niet van klachten op de hoogte te zijn, wat de fractie de vraag opwerpt of het college door de uitvoerders van de regeling niet over deze onduidelijkheid is geïnformeerd en of het college bereid is de inhoud van de brief aan te passen en een formulering kiest die niet tot verwarring leidt.

Bron: gemeente Pekela

Datum 17 februari 2018 Redactie

GroenLinks signaleert miscommunicatie jeugdhulp

F) Pixabay

STADSKANAAL – Volgens GroenLinks Stadskanaal gaat het niet goed met de jeugdhulp in de gemeente Stadskanaal. De communicatie tussen Centrum van Jeugd Gezin en Veiligheid (CJGV) verloopt moeizaam naar ouders en hulpverleners toe. Waardoor kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben, niet doelmatig geholpen worden.

Jeugdhulp

Nadja Siersema van GroenLinks: “Het uitgangspunt van de gemeente Stadskanaal is dat jeugdhulp toegankelijk moet zijn voor kinderen die het nodig hebben. Dat staat in het Beleidsplan Jeugdhulp Stadskanaal 2018 t/m 2020: “Wanneer ontwikkelingskansen worden bedreigt, komt de gemeente in beeld. Dan moet de gemeente adequate jeugdhulp bieden: snel goede oplossingen op maat, goed georganiseerd en zo dichtbij mogelijk. Sierseman: “Een goed uitgangspunt, maar helaas pakt de CJGV dit in veel gevallen niet op! Maanden gaan er soms overheen voor kinderen hulp krijgen, “adequaat” kunnen wij als GroenLinks dit helaas niet noemen”.

Siersema: “De communicatie tussen hulporganisaties en CJGV verloopt moeizaam. CJGV beoordeeld of het kind een arrangement en geld voor de nodige zorg krijgt. Regelmatig worden dossiers niet goed beoordeeld, waardoor een kind te weinig uren aan hulp krijgt of zelfs helemaal geen hulp. Er moet veel gebeld en gemaild worden om de hulp geregeld te krijgen. De papiermolen zorgt voor veel tijd en dus geldverlies.

Bang

Zorgelijker zijn de berichten vanuit ouders. Zo sprak GroenLinks een gezin die een jaar geleden een hulpvraag bij CJGV heeft neergelegd en daar is tot nu toe weinig mee gedaan. Om hulp vragen is moeilijk en dapper van ouders! Helaas worden de hulpvragen vanuit ouders dus niet meteen opgepakt. Bij CJGV raken soms formulieren kwijt, worden beloftes gedaan die niet nagekomen worden en er wordt weinig contact gelegd met ouders. Van ouders wordt open communicatie verwacht, maar andersom krijgen ouders dit niet terug! Ouders raken gefrustreerd, ze worden niet gehoord en ze moeten zelf constant achter CJGV aan bellen of mailen. De onzekerheid blijft, want krijgen ze nu wel/geen hulp. Daarnaast zijn sommige ouders bang om hun mening te geven over het CJGV, omdat er dan misschien een melding komt via Veilig Thuis. Veilig thuis werkt namelijk nauw samen met CJGV. Zorgelijk, want zo kunnen mogelijke klachten niet gezien worden. GroenLinks pleit daarom voor een onafhankelijk klachtenbureau”.

Geschrokken

GroenLinks Stadskanaal is geschokt, wij kiezen voor een eerlijke jeugdhulp. GroenLinks Stadskanaal wil dat de communicatie vanuit CJGV open wordt en de bereikbaarheid wordt vergroot. Tijd wordt gestoken in het kind die hulp nodig heeft, minder in randzaken. Het is tijd voor verandering!

(Ingezonden)

Datum 17 februari 2018 Redactie

Gezocht! Stembureauleden en tellers in Pekela

F)Pixabay

PEKELA – Voor de verkiezingen van 21 maart 2018 is de gemeente Pekela op zoek naar stembureauleden en tellers. Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en het Referendum.

Stembureauleden
Samen met andere stembureauleden zorgt u ervoor dat de verkiezingsdag goed verloopt.Minimaal 18 jaar en stemgerechtigd. Beschikbaar op verkiezingsdagen van 7.00 tot 14:00 uur of van 14:00 tot 21.00 uur.Volgen van een instructiebijeenkomst

Tellers
Zorgvuldig tellen van de stembiljetten. Minimaal 18 jaar en stemgerechtigd
Beschikbaar op verkiezingsdagen tussen 20.30 uur en 24.00 uur

Wat biedt de gemeente Pekela?
Een financiële vergoeding voor stembureauleden van €85,- voor een dagdeel en voor tellers €35,-. De mogelijkheid om eventueel de volgende jaren weer op een verkiezingsdag mee te helpen. Een interessante ervaring waarin u uw maatschappelijke betrokkenheid kunt laten zien.

Aanmelden
Heeft u belangstelling? Meld u dan vóór 15 februari 2018 aan per mail: info@pekela.nl. Zet in de mail uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer.

Datum 9 februari 2018 Redactie

Kandidaatstelling Veendam gemeenteraadsverkiezingen

De Veendammer gemeenteraad bijeen (F: RTV1)

VEENDAM – Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen is nu bekend. Op woensdag 21 maart worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Door te stemmen bepalen de inwoners van Veendam door wie en hoe Veendam wordt bestuurd. Tot vandaag 5 februari 2018, 17.00 uur konden politieke partijen zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Politieke partijen
De deelnemende politieke partijen (in alfabetische volgorde) in de gemeente Veendam zijn:
• Christen-Democratisch Appèl
• ChristenUnie
• Democraten 66
• Gemeentebelangen
• GroenLinks
• Partij van de Arbeid
• Socialistische Partij
• Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
• VUK

Op 9 februari 2018 om 16.00 uur beslist het Centraal Stembureau van de gemeente Veendam in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten.

Datum 6 februari 2018 Redactie

Minisymposium politiek en praktijk Jeugdzorg

F) Pixabay

STADSKANAAL – In hoeverre is decentralisatie Jeugdzorg geslaagd? CDA Provincie Groningen organiseert op vrijdagmiddag 12 januari 2018 een minisymposium over Jeugdzorg in City Hotel Stadskanaal. Het thema is: Politiek en praktijk in de jeugdzorg.

Sprekers zijn bestuursvoorzitter Martin Sitalsing van Lentis, wethouder Gert Vos van Hoogeveen en programmamanager voortijdig schoolverlaten Hans Everhardt van het Noorderpoortcollege.

Steeds meer kinderen en jongeren kloppen bij de gemeente aan. De sociale problematiek onder kinderen en jongeren neemt toe. Enkele jaren geleden zijn de jeugdtaken overgeheveld van de provincie naar de gemeenten. Gehoopt werd dat we daardoor eerder konden signaleren en aanpakken. In hoeverre is deze decentralisatie geslaagd?

Om een antwoord te krijgen organiseert CDA Groningen een discussie met mensen die dagelijks met jeugd en jongeren werken en met de huidige problematiek te maken hebben.

Het symposium is op vrijdag 12 januari van 15.30 tot 18.00 uur. Het wordt gehouden in City Hotel Stadskanaal, Raadhuisplein 30, Stadskanaal

Datum: vrijdag 12 januari 2018
Tijd: 15.30 tot 18.00 uur
Locatie: City Hotel Stadskanaal, Raadhuisplein 30, 9501 SZ Stadskanaal

Datum 9 januari 2018 Redactie

PVV doet gooi naar zetels in Pekela

PEKELA – De PVV gaat volgend jaar in 30 gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, waaronder ook in de gemeente Pekela.

Dit maakt Geert Wilders vandaag, 22 december, bekend via de officiële website van PVV. Geert Wilders: ‘’Ik ben blij dat ik vandaag bekend kan maken dat de PVV in 30 gemeenten zal meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Miljoenen Nederlanders kunnen op 21 maart stemmen op een partij die ook lokaal als enige echt opkomt voor onze cultuur, onze identiteit, onze vrijheid en dus tegen de islamisering. Die verstevigde basis gaan we de komende jaren verder uitbouwen. Daar verheug ik mij op!’’

In de provincie Groningen zal naast Pekela ook Delfzijl te maken krijgen met PVV in de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De kandidatenlijsten zullen op een later moment bekend worden gemaakt.

Datum 22 december 2017 Redactie

Kandidatenlijst en programma SP Stadskanaal

STADSKANAAL – Donderdagavond 30 november hebben de SP leden van gemeente Stadskanaal de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld.

Evert Idema werd gekozen als lijsttrekker, direct gevolgd door het ervaren raadslid Machteld Luijken. Hoogste nieuwkomers zijn Nanno Lesman op plek drie, Joëlle Maxime Ham op plek vier, op plek vijf Anton Reinders. Van de huidige raadsfractie staan Trijnie Wanders plek 6 Gerrie Kremer plek 7 weer op de lijst. De laatste van de top acht van de lijst is het nieuwe lid Henri Veldpaus.

Lijstaanvoerder Idema: ‘Als tweede partij van Stadskanaal en actiefste partij van Stadskanaal zijn wij aan de inwoners verplicht om met een dijk van een lijst te komen, en dat is gelukt. Het is een mooie mix van ervaren krachten en verrassende nieuwe namen. Stuk voor stuk mensen die een belangrijke rol spelen in de Knoalster samenleving. Enthousiast, vol energie en klaar om voor Stadskanaal te knokken.’

De kandidatenlijst bestaat uit ervaren SP’ers die zich dagelijks inzetten voor Stadskanaal aangevuld met nieuwe buurtactivisten waar de partij mee knokt voor een socialer Stadskanaal. De lijstduwer Wim Orsel (24) vormt het perfecte toonbeeld van beide.

Vier jaar geleden stoomde de SP door tot de tweede partij in de Knoalster raad met
vijf zetels. Inzet is om van de tweede partij de grootste partij van knoal te worden. Een grote SP biedt de beste garantie op echte zeggenschap over de buurten, de zorg en werkgelegenheid.

Datum 4 december 2017 Bert Jan Brinkman

Kandidatenlijst GroenLinks afdeling Veenkoloniën  

Groen Links afdeling Veenkoloniën.

PEKELA/STADSKANAAL/VEENDAM – De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en het enthousiasme is voelbaar bij de lokale politieke partijen. Het begint bij menig politicus en politica weer te borrelen. Zo ook bij de afdeling Veenkoloniën van GroenLinks. Graag willen wij daarom mededelen dat bij de algemene ledenvergadering van donderdag 16 november 2017 de kandidatenlijsten zijn vastgesteld voor de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam.

De koppositie voor de kandidatenlijst van Pekela GroenLinks wordt ingenomen door Elly Knevelman, wel bekend in Pekela. Als tweede op de lijst komt Sandra Norder. Voor Stadskanaal is er gekozen voor Nadja Siersema – Orsel, MSc. als lijsttrekker. Auke ten Hoeve is hier de tweede man. Gemeente Veendam gaat voor Trevor Mooijman als lijsttrekker, met daarnaast op nummer twee Theo Mooijman.

GroenLinks Veenkoloniën kijkt uit naar een mooie samenwerking tussen de afdelingen Pekela, Stadskanaal en Veendam. Op naar de verkiezingen in maart 2018!

De volledige kandidatenlijsten zijn:
Gemeente Pekela
Elly Knevelman
Sandra Norder
Lidwien Martens
Coen Oosterveld
Erik Schipper
Ben van der Boom
Sienus Greven
Anneke Duit

Gemeente Stadskanaal
Nadja Siersema – Orsel, MSc.
Auke ten Hoeve
Henk Otter
David Serra
Ronald Heerema

Gemeente Veendam
Trevor Mooijman
Theo Mooijman
Lars Schieving
Ankie Schieving – Kruizinga
Rianne ten Veen
Martijn Sjoerdsma

Ingezonden.

Datum 18 november 2017 Redactie

Gemeente Pekela wil vermissingskosten rijbewijs afschaffen

Gemeentehuis Pekela (Foto: Wilma Swarts/RTV1)

GEMEENTE PEKELA – Het college van Pekela doet een voorstel aan de raad om de vermissingskosten bij een rijbewijs af te schaffen per 1 januari 2018. De raad behandelt dit voorstel tijdens de begrotingsvergadering op dinsdag 7 november 2017.

Inwoners van de gemeente Pekela moeten nu bij vermissing van hun rijbewijs naast de kosten voor een rijbewijs extra vermissingskosten betalen.

De vermissingskosten in de gemeente Pekela bedragen op dit moment € 46,60. De kosten werden in rekening gebracht om een drempel op te werpen. In de gemeente Pekela gaat het op jaarbasis om 45 aanvragen.

Datum 1 november 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal