Direct naar de inhoud.

CDA Kamerlid Kuik bezoekt Stadskanaal

.

STADSKANAAL – CDA-Tweede Kamerlid Anne Kuik toert door de provincie Groningen voor ‘Gronings Advies’. Elke maand is het Groningse Kamerlid in een andere gemeente om in gesprek te gaan met inwoners, lokale initiatieven te zien en om te horen wat nu typisch de lokale kracht en aanpak is. Kuik: ’15 april ben ik in Stadskanaal. Ik ben benieuwd wat de inwoners mij willen meegeven en wat is de ‘Knoalster’ aanpak waar heel Nederland van mag horen’!

De lokale CDA-fracties nemen Kuik mee tijdens het ‘Gronings Advies’ van hun inwoners, en andersom komen de lokale fracties een kijkje in de keuken nemen in de Tweede Kamer. ‘Het is een soort ‘jouw fractie, mijn fractie’, zodat lokaal en landelijk sterk met elkaar verbonden zijn’, aldus Kuik.

Op maandag 15 april start het Gronings Advies uur om 10.30 u ( tot 11.30 u) waar inwoners van harte uitgenodigd zijn om in gesprek te gaan met Kuik.
Locatie: het buurtcentrum Maarswold, Utrechtselaan 138 in Stadskanaal.

Daarnaast vindt een werkbezoek plaats bij Welstad over initiatieven die gezondheid stimuleren, omgaan met geld en langer thuis wonen.

Datum 12 april 2019 Redactie

CDA organiseert avond voor agrarische sector

CDA agrariër José Schrör

STADSKANAAL – CDA Stadskanaal organiseert maandagavond 5 maart een avond voor de agrarische sector. CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts zal deze avond een bijdrage leveren. De avond begint om 19.30 uur in gebouw d’Ekkelkaamp te Onstwedde.

Regionaal agrarisch beleid
Ook de agrarische sector zorgt voor werkgelegenheid in de gemeente Stadskanaal. Het CDA wil agrarische ondernemers mogelijkheden bieden om hun bedrijf op een duurzame, toekomstgerichte manier te ontwikkelen door uitbreiding, verbreding of innovatie. Zorg draagt voor een goede balans in het buitengebied tussen de agrarische sector, burgers en recreatie.

De avond wordt mede georganiseerd door een 2-tal agrariërs op de kieslijst: Aike Maarsingh uit Stadskanaal en José Schrör uit Musselkanaal. Verder zullen er presentaties worden gegeven door agrariërs uit de gemeente Stadskanaal.

Jaco Geurts
Spreker op de avond is het Tweede Kamerlid Jaco Geurts. Deze christendemocraat uit Voorthuizen is woordvoerder land- en tuinbouw, natuur, plattelandsbeleid en krimpgebieden, water en (landbouw)milieu. Hij zal stilstaan bij de actualiteit, maar vooral ook een blik in de toekomst werpen. Dit middels het thema: “Boer zijn, boer blijven!”

(Ingezonden)

Datum 24 februari 2018 Redactie

Negen partijen bij verkiezingen gemeente Stadskanaal

Gemeenteraadsverkiezingen
Gemeenteraadsverkiezingen bij RTV1

STADSKANAAL – In de Raadzaal van het gemeentehuis was er op 9 februari een Openbare zitting van het Centraal stembureau. Er is beslist over de geldigheid van de lijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, het handhaven van de lijstaanduiding en het nummeren van de kandidatenlijsten.

Tijdens deze zitting zijn ook de lijsten genummerd. De groepering die de meeste raadszetels heeft behaald in 2014 krijgt lijstnummer 1, enzovoort. Voor groeperingen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, is geloot om het lijstnummer. Dit heeft geresulteerd in het volgende overzicht.

De partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Stadskanaal zijn, op volgorde van stemlijst:
1. CDA
2. SP
3. ChristenUnie
4. PvdA
5. Gemeentebelangen Stadskanaal
6. VVD
7. D’66
8. Lokaal Betrokken
9. GROENLINKS

Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Er kan dan gestemd worden bij 19 stembureaus.

Datum 10 februari 2018 Redactie

Politieke partijen in Pekela stellen zich kandidaat

Gemeentehuis Pekela – (Foto: Wilma Swarts/RTV1)

PEKELA – Op woensdag 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In het algemeen vinden er in Nederland één keer in de 4 jaar gemeenteraadsverkiezingen plaats. Door te stemmen bepalen de inwoners van Pekela door wie en hoe Pekela wordt bestuurd.

Tot maandag 5 februari 17:00 uur konden politieke partijen zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaatstellingen zijn nu bekend.

De deelnemende politieke partijen in de gemeente Pekela zijn (op alfabetische volgorde en onder voorbehoud*)

 • – Christen-Democratisch Appèl
  – ChristenUnie
  – GroenLinks
  – Partij van de Arbeid
  – Partij voor de Vrijheid
  – Samen Voor Pekela
  – Socialistische Partij
  – Volkspartij voor de Vrijheid en Democratie

*Op vrijdag 9 februari 2018 om 16.00 uur zal het Centraal Stembureau van de gemeente Pekela in een openbare zitting beslissen over de geldigheid van de kandidatenlijsten.

Datum 6 februari 2018 Redactie

Kandidatenlijst SP-Pekela gemeenteraadsverkiezingen 2018

GEMEENTE PEKELA – De leden van de SP hebben de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Pim Siegers werd al eerder gekozen als lijsttrekker. Achter hem staat het ervaren raadslid Kor Kruisman op plek twee. Hoogste nieuwkomers zijn Ellen van Klaveren op drie en Peter Hannemann op vijf. Van de huidige raadsfractie staan ook Marga Wubbema (4) en Anne Vroomans (7) weer in de top van de lijst.

Lijstaanvoerder Siegers:
‘Als grootste en actiefste partij van Pekela zijn we adel verplicht om met een dijk van een lijst te komen, en dat is gelukt. Het is een mooie mix van ervaren krachten en verrassende nieuwe namen. Stuk voor stuk mensen die een belangrijke rol spelen in de Pekelder samenleving. Enthousiast, vol energie en klaar om voor Pekela door het vuur te gaan.’

De kandidatenlijst bestaat uit ervaren SP’ers die zich dagelijks inzetten voor Pekela aangevuld met nieuwe buurtactivisten waar de partij mee knokt voor een socialer Pekela. De twee lijstduwers vormen het perfecte toonbeeld van beide. Huurder Anneke Groot (plaats 24) wil met haar steunplek laten zien hoe de SP samen met gewone mensen opkomt voor concrete verbetering en wethouder Hennie Hemmes (plek 25) is als boegbeeld van de Pekelder SP nog een keer beschikbaar als activistische bestuurder.

Vier jaar geleden stoomde de SP door tot grootste partij in de Pekelder raad met vier zetels. Inzet is om die koppositie te verstevigen. Een grote SP biedt de beste garantie op echte zekerheid, zeggenschap voor buurten, zorg voor elkaar, en een zelfstandige gemeente Pekela.

Hieronder de top 10 van de SP- Pekela. De nummers 11 tot 23 worden later ingevuld. Lijstduwers zijn Groot en Hemmes.

1: Pim Siegers
2: Kor Kruisman
3: Ellen van Klaveren
4: Marga Wubbema
5: Peter Hannemann
6: Henk Hensen
7: Anne Vroomans
8: Benny Zeeman
9: Gerard Loos
10: Mans Siegers

Tekst en foto’s ingezonden door Pim Siegers SP-Pekela.

Datum 17 november 2017 Redactie

Kandidaat CDA-kamerlid Anne Kuik maakt dorpenronde door gemeente Stadskanaal

Anne Kuik
STADSKANAAL – Kandidaat CDA-kamerlid Anne Kuik brengt op zaterdag 4 maart een bezoek aan de gemeente Stadskanaal. Kuik legt een dorpenronde af op uitnodiging van CDA Stadskanaal. De Groningse christendemocrate staat op de verkiesbare elfde plaats van de CDA-kieslijst bij de landelijke verkiezingen op 15 maart.

“Wij vinden het van groot belang dat in Den Haag onze belangen worden behartigd door mensen die onze regio kennen”, zegt fractievoorzitter Gert Jan Boels van CDA Stadskanaal. “Daarom laten wij Anne Kuik graag zien wat er speelt in onze dorpen en wijken, het belang van vrijwilligerswerk voor de leefbaarheid in dorpen en wijken bijvoorbeeld.”

Dorpenronde
Anne Kuik maakt een vijf uur durende dorpenronde tijdens haar werkbezoek. Dat begint in Musselkanaal met een gesprek met dorpsbelangen. Vervolgens neemt de CDA-kandidate een kijkje in woon- en zorgcentrum A-Horst om vervolgens een bezoek te brengen aan Mussel. In Vledderveen maakt zij kennis met de werkgroep Snel Internet Westerwolde. Vervolgens gaat ze naar Onstwedde om een kijkje te nemen bij dorpsbelangenorganisatie Ocrea, jeugdsoos De Boerderij en de lokale Coop supermarkt. In Alteveer bezoekt Kuik dorpshuis De Drijscheer met de nieuwe Ruilwinkel Westerwolde. Ze sluit haar dorpenronde af in Stadskanaal, waar ze een rondje over de weekmarkt maakt.

Gevoel voor onze regio
“Wij hebben er bewust voor gekozen om niet naar zaaltjes te gaan, waar zij speeches houdt”, licht Boels toe. “Volgens ons is het voor een kamerlid veel waardevoller om proeven wat er leeft in de lokale samenleving. Dan krijgen wij na 15 maart een Gronings kamerlid met gevoel voor onze regio.”

Datum 24 februari 2017 Redactie

Herindeling Pekela of toch niet; SVP geeft 28 februari doorslag

Foto: Herman Alink

GEMEENTE PEKELA – Gisteravond 7 februari, was de info raadsvergadering waar men vragen en opmerkingen kon maken naar aanleiding van het door Berenschot opgestelde rapport over de gemeentelijke herindeling tussen de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam. Doordat Berenschot te laat was werd de vergadering een halfuur opgeschort, wat hen kwam te staan op een terechtwijzing van de fractievoorzitter van de SP Pim Siegers en ook de voorzitter burgemeester Jaap Kuin was op zijn zachts gezegd “not amused”.

Samenvatting vragen en opmerkingen partijen

SP – Pim Siegers: 
Is een groot voorstander van een zelfstandig gemeente Pekela en ziet daarom niets in het opgaan in een groter geheel. Ziet alleen maar nadelen. Vond hier en daar dat het rapport teveel aannames had en verkeerde conclusies trok. Hij nodigde Berenschot uit om met hem het dorp in te gaan om te merken hoe zeer een gemeentelijke herindeling leeft onder de bevolking. Wil wel eens weten welke argumenten er zijn om niet te gaan herindelen, omdat juist daarover niets in het rapport staat.
SVP – Lex Kuper:
Betwijfelt dat een herindeling financieel neutraal zal kunnen verlopen. Maakt zich zorgen wat de financiële consequenties zijn als de ambtelijke fusie moet worden ontbonden. Men denkt dat met de huidige ambtelijke organisatie Veendam Pekela alle problemen voor nu en in toekomst opgelost kunnen worden. Officieel hebben ze hun keuze nog niet gemaakt, maar gelet op de uitspraken een dag eerder in de raad van Veendam maakt het SVP niet enthousiast op te gaan in een gemeente samen met hen.
PvdA – Henk Busemann: 
Trekt sterk in twijfel of de Pekelder bevolking geïnteresseerd is in dit onderwerp. Zij kunnen zich in grote lijnen vinden in het rapport. Samengaan is op elkaar kunnen vertrouwen en hij vraagt zich af hoe Veendam en Stadskanaal daar precies over denken. Gelet op nieuwe en zwaardere taken die op de gemeente afkomen vindt de PvdA het een logische stap om aan schaalvergroting te doen, hoewel men ook hun zorgen heeft over de financiën, en ook sturing op beleid als kleinste gemeente van de drie.
CDA – Dick Berghuis: 
Zegt dat de Pekelder wil weten of men er beter van wordt. Ze ondersteunen partijen die kritiek op het rapport hebben niet. Het gaat er om dat je meer rationeel en minder emotioneel bent, aldus Berghuis. CDA wil graag met spoed uitvoering gaan geven aan het rapport, daarbij aangevend dat ze nog steeds een groot voorstander zijn om van Oost-Groningen een landsdeel te maken om daardoor nog krachtiger als bestuur en organisatie te kunnen optreden.
GL – Elly Knevelman:  
Zonder verdere uitbreiding van de ambtelijke samenwerking zal dit de gemeente Pekela kwetsbaar maken voor hun nieuw uit te voeren taken. Oude Pekela en Nieuwe Pekela moeten in de nieuwe gemeente zich wel kunnen blijven ontwikkelen. Wel vraagt zij zich af hoe het staat met de gelijkwaardige inbreng in zo’n heringedeelde gemeente.
VVD –Jolanda Fridrichs: 
Had enkel de opmerking: “De VVD kan zich helemaal vinden in het rapport en haar conclusies”.
CU – W. Meilof: 
Zegt het een goed, duidelijk en overtuigend rapport te vinden. “Belangrijk is om bestuurskracht te behouden en het behoud van de economische ruimte in de toekomst”.

Partijen waren het er over eens dat een opsplitsing van Oude en Nieuwe Pekela geen optie is.

Alvorens Berenschot ingaat op vragen memoreert wethouder Hennie Hemmes dat er enkele financiële hobbels moeten worden geslecht, o.m. uitvoering rapport Westerlee en ontvlechting van de Kompanjie. Hoe groot deze zijn, wist hij niet.

De enige juiste beslissing
Berenschot leidde hun verhaal in om aan te geven wat men had beoogd met hun rapport. Met name de toename van de complexiteit van vraagstukken waar de gemeente mee wordt geconfronteerd en de samenhang daarin tussen de 3 gemeenten heeft bij hen geleid tot de conclusie dat een gemeentelijke herindeling het enige juiste zou zijn. De grote van een gemeente bepaald niet altijd een toename van het strategisch vermogen maar de randvoorwaarden zullen wel toenemen. Financieel zullen er geen grote voordelen te behalen zijn bij een herindeling maar de kwaliteit neemt wel toe. Vraagstukken als werkgelegenheid, economie en leefbaarheid zullen samen beter aangepakt kunnen worden als de gemeenten alle drie herindelen. Je zult gezamenlijk veel krachtiger kunnen gaan investeren, het gebied beter ontsluiten en dat geeft daardoor meer economische activiteit. Individueel kan dit ook, maar dan zal je moeten concurreren met de direct omliggende gemeenten.

Als gemeenteraad moet je kaders stellen aan ondernemers. Je hebt met 1 ondernemersnetwerk te maken en met 1 bestuur dat dit ondersteunt.

SP sputtert een beetje tegen bij het “gratis” advies van Berenschot om op basis van het rapport, de vervolgstap zou moeten zijn een gemeentelijke herindeling. Siegers vindt dit stemmingmakerij. Berenschot vindt het een logische conclusie. Conclusies zijn getrokken op basis van feiten. Onder meer heeft men geconstateerd dat tijdens hun vooronderzoek, waarbij alle betrokkenen hun zegje mochten doen, dat de gemeente willekeurig burgers uit Pekela heeft uitgenodigd om deel te nemen aan een zogeheten burgertop enquête, waar vervolgens maar een heel klein aantal reageerde. Berenschot besloot daarom af te zien om dit mee te nemen in hun rapport.

Draagvlak
Overwegingen om niet te gaan herindelen is er bijvoorbeeld als er tussen de gemeenten qua oriëntatie weinig tot niets wordt gedeeld dan wel te weinig draagvlak wordt geconstateerd. Draagvlak blijft belangrijk en hoewel er in Pekela qua bewoners iets meer belangstelling was moet gezegd worden op basis van de feiten dat slechts een klein percentage de moeite nam om te komen naar de bijeenkomsten dan wel daar hun stem te laten horen. Berenschot werpt verre van hen dat ze aan het proces sturing heeft gegeven, zoals de SP suggereerde. Men heeft in overleg met hun opdrachtgevers gehandeld.

Indien er de situatie zou voordoen dat Veendam of Pekela niet gaan herindelen zal dit automatisch betekenen dat de kosten voor de niet heringedeelde gemeente geheel voor eigen rekening komt en niet door het rijk zal worden gecompenseerd. Voor de gemeentelijke herindeling is een budget beschikbaar van 12 miljoen euro en de verwachting is dat dit nodig zal zijn om alle kosten te dekken. In hoeverre de hobbels genoemd door de wethouder daaruit kunnen komen kan niet worden beoordeeld.

Bij een herindeling komt er een nieuwe ambtelijke organisatie. Voor zover bekend wil Stadskanaal niet toetreden in de huidige fusie, de kompanjie, Veendam en Pekela.

Raadsverkiezingen
In 2018 vinden er nieuwe raadsverkiezingen plaats en in 2020 voor de nieuwe gemeente. De gekozen raad in 2018 zal zich (tenzij de gemeente kiest tegen herindeling) vooral moeten bezig houden met een herindelingsontwerp, werken aan de nieuwe gemeente en het maken van afspraken en vooral niet nog even snel de reserves op gaan gebruiken. De provincie zal daar op toezien.

De voorzitter bedankt Berenschot voor hun nadere toelichting en wenste de raad met deze nieuwe kennis veel wijsheid toe. Op 28 februari zullen alle betreffende gemeenten in een gelijktijdige raadsvergadering definitief besluiten of een herindeling wel of niet gaat gebeuren.

Afgaande op de vragen en op- en aanmerkingen van partijen kunnen we het volgende concluderen. Dat er van de 14 zetels, 7 voorstemmers zijn en 4 tegen. Samen Voor Pekela met 3 zetels in de raad heeft zich nog niet uitgesproken. Daarbij moet worden aangetekend dat in de fractie van deze partij niet gelijk wordt gedacht. Ze zijn daarover nog in discussie.

Voor herindeling zijn: PvdA 2; CDA 2; VVD 1; GL 1 en CU 1.
En tegen: SP 4.

Het lijkt erop dat de enige plaatselijke partij in Pekela de doorslag moet geven, wel of niet herindelen. Een flinke klus en grote verantwoording voor Samen voor Pekela.

Datum 8 februari 2017 Redactie

Provincie start campagne voor Statenverkiezingen

stempotloodGRONINGEN – Stem voor Groningen op 18 maart! Die boodschap zal de komende vier weken te zien en te horen zijn in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen.
De slogan ‘Stem voor Groningen’ is onderdeel van een campagne waarmee de provincie Groningen zoveel mogelijk mensen naar de stembus wil krijgen op 18 maart. Commissaris van de Koning Max van den Berg, het gezicht van de campagne, verrichtte vandaag de aftrap met een verkiezingsposter die tot leven komt.

De Provinciale Statenverkiezingen gaan over de toekomst van de provincie. En dat vinden Groningers belangrijk. Vier jaar geleden ging 58% van de Groningers naar de stembus. Hiermee was de opkomst in onze provincie ruim 2% hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat willen we graag zo houden. Vandaar dat wij als provincie oproepen vóór Groningen te stemmen op 18 maart.

Campagneactiviteiten
De opkomstbevorderende campagne zal de komende vier weken duidelijk zichtbaar zijn op verschillende plekken in de provincie, via posters en borden rondom lantaarnpalen. Ook organiseert de provincie samen met RTV Noord drie verkiezingsdebatten die live te volgen zijn op TV Noord. Pé Daalemmer en Rooie Rinus hebben het verkiezingslied ‘Wat mot je kaizen?’ geschreven dat te downloaden is via www.stemvoorgroningen.nl. Op genoemde webpagina vindt u ook de Stemwijzer en overige informatie over de verkiezingen. Daarnaast zijn er banners op verschillende websites terug te vinden en zijn er radiocommercials te horen, waarin de commissaris van de Koning kiezers aanmoedigt te gaan stemmen. Verder zal het provinciehuis zowel van buiten als van binnen aangekleed worden met campagneuitingen.

Negentien partijen
In totaal doen er negentien partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Zij voeren uiteraard ook nog een eigen (politieke) campagne. Om u te helpen een keuze te maken tussen de verschillende partijen is er een StemWijzer ontwikkeld en nemen de partijen deel aan de verkiezingsdebatten die RTV Noord live uitzendt op 28 februari,
7 maart en 14 maart tussen 18.00 en 19.00 uur.

Verkiezingsontbijt
Het provinciehuis is op 18 maart een van de stemlocaties waar inwoners van de gemeente Groningen hun stem kunnen uitbrengen. Studenten die in het provinciehuis stemmen kunnen op vertoon van hun studentenkaart en stempas tussen 8.00 en 9.30 uur ontbijten met de commissaris van de Koning, jonge politici en medewerkers van de provincie Groningen.

Verkiezingsavond
De verkiezingsdag wordt afgesloten met een verkiezingsavond in het provinciehuis.
Alle Groningers zijn welkom vanaf 21.00 uur. Tijdens de avond zijn er interviews met lijsttrekkers en komen er peilingen voorbij. Verder treden Pé Daalemmer en Rooie Rinus live op met het verkiezingslied ‘Wat mot je kaizen?’.

Bekijk het campagnefilmpje op www.provinciegroningen.nl of op YouTube

Datum 19 februari 2015 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal