Direct naar de inhoud.

Wijk Sorghvliet in Veendam gaat de strijd met diabetes aan

foto ter illustratie (bron: freepik)

VEENDAM – De huisartsen en de apotheek in de wijk Sorghvliet in Veendam gaan samenwerken in de strijd tegen diabetes. Dagelijks komen er in Nederland 100150 nieuwe diabetes patiënten bij. Ook in Veendam wordt een sterke toename gezien van het aantal mensen met diabetes type 2.

Om de opmars van diabetes te stoppen start het project ‘Sorghvlietvitaalvooruit’. Zo kunnen de
inwoners van de wijk Sorghvliet de komende maanden iedere dinsdag een gratis gezondheidscheck
in de apotheek laten uitvoeren. Naast het meten van de bloeddruk en BMI wordt middels een
vingerprik de risicotest op diabetes afgenomen.

Gezonde leefstijl

Voor iedere deelnemer, met en zonder risico op diabetes, wordt er na de test een passend aanbod gedaan op het gebied van leefstijl. Vanuit het project kunnen wijkbewoners twee jaar lang kosteloos gecoacht worden in het bewust leren toepassen van een gezonde leefstijl.

Bij diabetes type 2 zijn de cellen in uw lichaam minder gevoelig geworden voor insuline . Er gaat dan niet genoeg suiker vanuit het bloed naar de cellen. Daardoor wordt de bloedsuiker te hoog.

De kans op diabetes type 2 vergroot bij overgewicht, ongezond eten, roken, en ouder worden. Maar het kan ook erfelijk bepaald zijn. Vaak lopen mensen jarenlang ongemerkt rond met diabetes type 2. Want de klachten zijn niet zo duidelijk.

Het project wordt ondersteund door de landelijke organisatie 2Diabeat. Voor meer informatie en aanmelden ga je naar www.sorghvlietvitaalvooruit.nl

 

Datum 7 maart 2022 Arienne Dozeman

Volgens GroenLinks heeft niet iedereen die dat nodig heeft jodiumtabletten in huis

foto ter illustratie (bron: RIVM)

REGIO – De kans dat er een ongeluk gebeurt in een kerncentrale is klein, maar als het gebeurt moeten er jodiumtabletten bij de hand zijn. Dat stelt de Drentse Statenfractie van GroenLinks. In het bijzonder zwangere vrouwen en gezinnen met kinderen jonger dan vier jaar hebben deze nu nog niet altijd in huis. Ook weten ze vaak niet dat dit nodig is. GroenLinks stelt Kamervragen en wil dat de Minister ingrijpt.

Schildklierkanker

Het inademen van radioactieve stoffen kan leiden tot schildklierkanker. Dat risico geldt in het bijzonder voor mensen jonger dan 40 jaar die in een gebied wonen binnen een straal van 20 kilometer van een kerncentrale. En voor kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen die maximaal 100 kilometer van een kerncentrale wonen.

Tussen 2010 en 2015 heeft iedereen in Nederland die binnen een straal van 20 kilometer van een kerncentrale woont jodiumtabletten ontvangen via de post. Hiervan verstrijkt binnenkort de houdbaarheidsdatum en dus worden er nieuwe tabletten opgestuurd.

Risicogroep zonder jodiumtabletten

In 2017 heeft ook ieder huishouden met kinderen onder de achttien jaar die tussen de 20 kilometer en 100 kilometer van een kerncentrale wonen de jodiumtabletten ontvangen. Deze zijn houdbaar tot 2026. Probleem is volgens fractievoorzitter van GroenLinks in de Drentse Staten Slagt-Tichelman dat er in de afgelopen vier jaar ook zwangeren zijn bijgekomen en kinderen zijn geboren. Die vallen in een risicogroep, maar hebben geen tabletten ontvangen. Ook mensen die nieuw zijn komen wonen in de regio hebben geen tabletten in huis. Zij zouden deze moeten krijgen, of op zijn minst worden geïnformeerd over het zelf in huis halen van deze jodiumtabletten.

Waar staan de kerncentrales?

Het gaat om de gebieden rondom de Nederlandse kerncentrale Borssele, de Belgische kerncentrales Doel en Tihange en de Duitse kerncentrale in Lingen.

Voor Drenthe geldt dat alle inwoners van de provincie binnen een straal van 100 km van de kerncentrale van het Duitse Lingen vallen. Ook veel inwoners van Groningen wonen in dit risicogebied. Ter indicatie, Stadskanaal ligt hemelsbreed zo’n zestig kilometer van de kerncentrale in Lingen. Overigens staat in de planning dat deze in 2022 sluit.

Structureel informeren

Veel zwangere vrouwen en gezinnen met jonge kinderen zijn zich volgens Slagt-Tichelman niet bewust van het risico en de eventuele preventieve maatregelen bij een ongeval in een kerncentrale. GroenLinks pleit er dan ook voor om deze groep structureel te informeren. “Er is een hiaat, daar moet iets aan gedaan worden,” zegt Slagt-Tichelman. Gemeenten, verloskundigen en ziekenhuizen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij het verspreiden van informatie en een distributieprogramma. “Bijvoorbeeld door bij de aangifte van een geboorte bij het gemeentehuis meteen een voucher mee te geven die kan worden ingeleverd bij de apotheek.”

Waarom jodiumtabletten?

Bij een ongeval in een kerncentrale kunnen radioactieve stoffen vrijkomen die zich verspreiden via de lucht. Een van die stoffen is radioactief jodium. Radioactief jodium kan door inademing in het lichaam terechtkomen en door de schildklier worden opgenomen. Dit kan op de langere termijn schildklierkanker veroorzaken bij jonge mensen.

Door op het juiste tijdstip jodiumtabletten in te nemen, raakt de schildklier verzadigd met stabiel jodium, dat ongevaarlijk is. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op, waardoor de kans afneemt om schildklierkanker te ontwikkelen.

 

 

 

 

 

Datum 11 oktober 2021 Arienne Dozeman

Actie preventie inbraak een succes

.

STADSKANAAL – Begin mei is de gemeente Stadskanaal in samenwerking met het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een actie gestart op het gebied van woninginbraak preventie. Bewoners van een aantal wijken konden zich aanmelden voor een gratis woningscan.

Een onafhankelijk adviseur van het CCV controleerde de woningen van buiten én binnen op veiligheid. Hang- en sluitwerk werd nagekeken en veelvoorkomende inbraakmethoden werden uitgelegd. De bewoners kregen ook praktische tips over het voorkomen van inbraken door met name gelegenheidsinbrekers. Deze haken af als het teveel tijd kost om binnen te komen.

Meer bewustwording
Er was heel veel belangstelling voor de actie. In een paar weken tijd heeft het CCV ruim 60 woningen gecontroleerd en daarbij viel op dat de bewoners bewuster zijn geworden van de risico’s. De scan werd dan ook vaak gebruikt om te controleren of de aangebrachte voorzieningen voldoende waren. Een positieve ontwikkeling.

Brandveiligheid
De adviseur keek ook naar de brandveiligheid in de woning en de mogelijke vluchtwegen. Goed hang- en sluitwerk mag namelijk niet leiden tot gevaarlijke situaties bij brand. Er werd met de bewoners daarom gekeken hoe ze snel naar buiten konden komen in geval van brand.

Het was goed om te zien dat iedere gecontroleerde bewoner in Stadskanaal in ieder geval 1 melder in huis heeft. Echter, niet iedere bewoner test zijn melder (of vervangt jaarlijks de batterij). Uit onderzoek blijkt dat slechts 45% van de rookmelders in woningen werkt. Slechts 35% van de rookmelders is op de juiste plek geplaatst. Een rookmelder per verdieping is vaak niet voldoende.

Denk daarom logisch na waar de grootste brandrisico’s zitten en plaats daar altijd een rookmelder. Bijvoorbeeld in de keuken, bij de meterkast en bij de droger. Meerdere rookmelders per verdieping zorgt er voor dat de brand nog sneller wordt opgemerkt. Test ook regelmatig de melder.

Vakantietijd
Het is niet nodig om van je huis een vesting te maken. Soms zijn enkele maatregelen, het plaatsen van bijvoorbeeld tijdschakelaars voor de bewoonde indruk, al grote stappen in preventie. Zeker met het oog op de komende vakantieperiode én ook de dagjes weg, is het goed dat u nog weer eens kritisch een slag door uw huis maakt én kritisch bent op uw eigen gedrag. Een openstaand raampje op een kiepstand is niet veilig. En misschien wil de buurjongen tijdens uw vakantie zijn auto wel op de oprit plaatsen. En heeft u telefoonnummers uitgewisseld met de buren?

De actie is nu beëindigd en opgeven is dan ook niet meer mogelijk. Wilt u weten hoe u uw eigen woning het beste kunt beveiligen dan kunt u voor tips kijken op www.hetccv.nl of www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. Meer informatie over een brandveilige woning vindt u op www.brandweer.nl/brandveiligheid/woningcheck.

(Gemeente Stadskanaal)

Datum 18 juni 2019 Redactie

Meer Nederlanders nemen verdedigingsmiddel in huis

8-b631bb90760a5221b2d908e27910f7dcGRONINGEN – Het aantal Nederlanders dat na een inbraak of een poging tot inbraak een verdedigingsmiddel aanschaft, neemt toe. Dat blijkt uit recent onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW). De 850 deelnemers aan het onderzoek zijn tussen de 25 en 75 jaar oud en wonen zelfstandig. Van degene die een inbraak(poging) meemaakten, heeft meer dan de helft (54%) een verdedigingsmiddel in huis. Dat is een stijging ten opzichte van 2015 toen dat percentage nog op 46% lag.

Bij 15% van de respondenten is in de afgelopen vijf jaar ingebroken of is daar een poging toe gedaan. Omdat het gevoel van onveiligheid daarna toeneemt, willen meer mensen een verdedigingsmiddel binnen handbereik hebben. Van de ondervraagden die al eens een inbraak meemaakten, heeft 27% een honkbal­knuppel of een ander voorwerp om een klap mee uit te kunnen delen in huis, zoals een hockeystick of grote zaklamp. Een hond als bewaker staat met 17% op de tweede plaats. Daarna volgt op de derde plaats met 12% een speciaal mes en 5% heeft de in Nederland verboden pepperspray in huis. Het verdedigingsmiddel ligt in bijna alle gevallen naast of onder het bed in de slaapkamer.

Klap met honkbalknuppel niet vanzelfsprekend
Volgens Coen Staal, voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken, wil het feit dat meer mensen een verdedigingsmiddel in huis hebben, niet zeggen dat zij dit ook daadwerkelijk gebruiken wanneer er wordt ingebroken. “De deelnemers aan het NIPW onderzoek geven aan dat alleen al het bezit van een verdedigingsmiddel het gevoel van veiligheid vergroot. Bijna drie kwart van degenen die een verdedigingsmiddel in huis hebben, zegt dit waarschijnlijk (32%) tot zeker (41%) te durven gebruiken. Respondenten die zeggen waarschijnlijk of zeker hun verdedigingsmiddel niet te gebruiken, doen dit vooral uit angst om de confrontatie aan te gaan of omdat ze bang zijn voor de gevolgen”, aldus Staal. “Dat is trouwens het beste om te doen als je in je huis iets verdachts hoort. Doe het licht in je slaapkamer aan, maak geluid en bel 112. De inbreker zal dan snel het hazenpad kiezen, omdat ook hij de confrontatie liever uit de weg gaat.”

Over wat de consequenties zijn wanneer je een inbreker te lijf gaat, lopen de meningen uiteen. Ruim een derde van de respondenten (36%) denkt een celstraf te kunnen krijgen. Een taakstraf werd door bijna een kwart (24%) genoemd, 15% denkt aan een geldboete en twee op de vijf zijn van mening dat het geen consequenties voor hen zal hebben, omdat zij uit zelfverdediging handelden.

WhatsApp groep voor buurtpreventie voelt veiliger
Het aantal WhatsApp groepen voor buurtpreventie groeit gestaag in Nederland. En het werkt. Het aantal inbraken daalt in buurten en wijken waar WhatsApp voor buurtpreventie wordt ingezet. Deelnemers voelen zich veiliger. Van de deelnemers aan het onderzoek neemt een kwart deel aan buurtpreventie via deze digitale buurtwachten. Via WhatsApp groepen waarschuwen buurtbewoners elkaar voor verdachte situaties. Dat geeft zeven op de tien deelnemers aan het NIPW onderzoek een goed gevoel. Ook het samenwerken aan de veiligheid van de buurt wordt als positief ervaren. Van de deelnemers aan het onderzoek zijn in de provincie Flevoland de meeste deelnemers aan een WhatsApp groep actief (36%), op de voet gevolgd door Noord Holland (31%). De provincies met het laagste aantal deelnemers zijn Groningen (14%) en Utrecht (15%).

inbraakVaker de deur op slot na inbraak
Ruim 10% van de ondervraagden draait bij het weggaan zijn voordeur vrijwel nooit op slot. Nationale voorlichtingscampagnes waarschuwen hiervoor, want met de ‘flippermethode’ kun je een deur die niet op slot is gedraaid binnen een minuut openbreken. Ook de achterdeur wordt nogal eens vergeten. In ruim 3% van de huizen wordt deze bijna nooit op slot gedaan. Is er in de afgelopen vijf jaar ingebroken, dan gaan mensen hier bewuster mee om. Zij draaien hierna in nog maar 4% van de gevallen de voordeur nooit op slot. Regionaal verschilt het vertrouwen in de medemens sterk. In Groningen doet 22% en in Drenthe 21% de deur bijna nooit op slot. In Flevoland en Noord-Brabant zijn inwoners voorzichtiger. Daar draait slechts 4% van de mensen hun voordeur niet op slot.

inbraakElke dag nog 125 tot 250 inbraakpogingen
“Helaas komt woninginbraak nog steeds regelmatig voor; elke dag worden er tussen de 125 en 250 inbraakpogingen gedaan. Er zijn veel verschillende maatregelen die ervoor zorgen dat inbreken in een woning niet makkelijk is. De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze nodig hebben om de woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven. Of er niet eens aan beginnen en naar de buren gaan”, aldus Staal. Op de website inbraakmislukt.nl staat informatie over woninginbraken en hoe die te voorkomen.

Over de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken
Stichting NIPW doet onderzoek in het kader van de najaarscampagne van de Nationale Inbraakpreventie Weken. De stichting is een publiek private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van het belang van inbraakpreventie. De stichting wil bijdragen aan het verlagen van het aantal inbraken en inbraakpogingen, nu op 65.000 per jaar, naar 60.000 in 2017. De stichting voert tweemaal per jaar campagne, in het voor- en in het najaar. In de stichting zijn verschillende partijen vertegenwoordigd waaronder het Verbond van Verzekeraars en SecuProducts, Assa Abloy en Nauta Veilig, alle bedrijven gespecialiseerd in inbraakpreventie. De stichting wordt ondersteund door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bron: Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW)

Datum 7 november 2016 Bert Jan Brinkman

Wees extra alert op woninginbraak tijdens feestdagen

inbraakHet is wintertijd. De dagen zijn kort en de feestdagen staan voor de deur, een gezellige tijd! Helaas is het ook de tijd waarin inbrekers hun kans grijpen: ieder jaar is er een piek in het aantal inbraken.

Politie en gemeenten doen er veel aan om woninginbraken te voorkomen. Helaas blijkt de periode rondom de feestdagen voor inbrekers een aantrekkelijke tijd. Doordat veel mensen bij elkaar de feestdagen vieren en vaker langere tijd van huis weg zijn, is het voor inbrekers gemakkelijk om hun slag te slaan.

De belangrijkste rol hierbij is weggelegd voor de burger. Zij zijn de ogen en oren van de gemeente en politie. Hun zorgvuldigheid, alertheid en hulp maken een succesvolle inbraakpreventie mogelijk. Het is belangrijk om een bewoonde indruk achter te laten om zo je woning voor dieven onaantrekkelijk te maken. Inbraken kunnen worden voorkomen, enerzijds door een goede beveiliging van de eigen woning en anderzijds door alert te zijn en verdachte situaties te melden.

Wat kunt u er zelf aan doen?

Politie en gemeenten hebben een aantal tips voor u ter voorkoming van woninginbraken. Door zelf preventiemaatregelen te nemen heeft u tot 90% minder kans op woninginbraak. De tips luiden als volgt:
– Sluit ramen en deuren goed af;
– Wek de indruk dat u thuis bent, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een tijdschakelaar of door glazen op tafel te zetten;
– Zorg voor voldoende buitenverlichting;
– Zorg voor goed hang- en sluitwerk;
– Draai altijd de deur op slot als u even weg of naar boven gaat;
– Leg geen waardevolle spullen in het zicht;
– Via een deurspion of kierstandhouder kunt u zien of degene die aanbelt een bekende van u is. Vraag onbekenden naar legitimatie;
– Noteer de serienummers van waardevolle apparaten. Dit maakt het voor de politie eenvoudiger om gesloten goederen terug te bezorgen bij de eigenaar;
– Bel 112 bij verdachte situaties. De kans dat woninginbrekers gepakt kunnen worden, neemt toe wanneer u 112 belt wanneer u verdachte zaken ziet. Uiteraard als het gaat om een inbraak, maar ook een verdachte auto in de straat of een persoon die op de uitkijk lijkt te staan is de moeite van het melden waard.

Op vakantie?
– Vraag uw buren om uw huis in de gaten te houden;
– Geef aan waar en hoe u te bereiken bent. Laat een waarschuwingsadres van familie achter;
– Zorg er voor dat ze in geval van nood uw woning in kunnen (reservesleutel);
– Laat uw post uit het zicht leggen;
– Laat op internet niet blijken dat u op vakantie bent. Er bestaat namelijk een kans dat criminelen uw berichten lezen.

Voor meer tips kunt u kijken op http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak

Datum 23 december 2014 Redactie

Noord-Nederlandse primeur van politiecursus in Borger-Odoorn

Burgemeester Marco Out
Burgemeester Marco Out

BORGER – Aanstaande maandag, 19 mei, geeft de politie een cursus ‘Signaleren verdacht gedrag’ in Borger. Hierna volgen er nog vijf avonden in Borger-Odoorn, waarbij inwoners onder andere leren om het gedrag van inbrekers te herkennen.

Burgemeester Marco Out is bij deze primeur in Borger aanwezig en zal de avond openen.
“Het is voor het eerst dat deze cursus wordt gegeven in Noord-Nederland. In de twee uur durende cursus leren de deelnemers hoe zij verdacht gedrag in de buurt kunnen signaleren, wanneer zij de politie moeten waarschuwen en wat de politie vervolgens doet met zo’n melding. Ook leren zij situaties te bekijken zoals een dader dat doet. Daarnaast worden er nog algemene preventietips gegeven en is er veel ruimte voor het stellen van vragen, bijvoorbeeld over de werking van Burgernet.”, aldus burgemeester Marco Out, “Ik vind het een heel goed initiatief. Er gaat een preventieve werking van uit en ik verwacht dat de pakkans van inbrekers hiermee ook groter wordt.”

De training wordt gratis aangeboden door de gemeente Borger-Odoorn en politie Noord-Nederland en wordt gegeven door onder andere een wijkagent. De gemeente heeft hiervoor enige tijd geleden Dorpsbelangen in Borger-Odoorn en diverse wijkverenigingen in Borger aangeschreven. Wijkvereniging Bargakkers heeft zich vervolgens als eerste aangemeld. Inwoners konden deze cursus ook zelf in hun dorp, wijk of buurt organiseren. De deelnemers zorgen zelf voor een ruimte, audiovisuele middelen en de koffie en thee.

Datum 14 mei 2014 Bert Jan Brinkman

Witte voetjes in uw huis??? Opletten!!

witvoetjeSTADSKANAAL – Bewoners van de Parkwijk in Stadskanaal kunnen op woensdag 23 oktober zomaar witte voetjes in hun woning aantreffen. De politie van Stadskanaal gaan die dag samen met mensen van de gemeente, woningstichting Lefier en de wijkraad de wijk in om te kijken of inbrekers makkelijk in een woning kunnen komen, of waardevolle zaken kunnen stelen.

Mocht blijken dat huizen niet goed zijn afgesloten, dan zal de politie de bewoners daarop attent maken door een wit voetje achter te laten. De boodschap: dit had ook de voetafdruk van een inbreker kunnen zijn. De actie is onderdeel van het zogenaamde Donkere Dagen offensief. De kortere dagen in dit jaargetijde maken het namelijk makkelijker om in te breken oid, iets wat de politie elk jaar kan constateren.

U kunt zelf ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal woninginbraken. Gelegenheid maakt de dief, luidt het spreekwoord, dus zorg dat er niets te halen valt. Dit door goede inbraakpreventie, maar ook door het wegleggen van kostbare zaken. Laat geen dure spullen (laptops, iPads, telefoons, etc) in het volle zicht liggen. Als u iets verdachts ziet, bel dan vooral met 112. Op die manier kan de politie snel een onderzoek instellen, en eventuele daders wellicht sneller vinden. Ook kan eventueel Burgernet worden ingeschakeld. Op de website www.123inbraakcheck.nl kunt u meer informatie vinden over hoe u zelf de kans op een inbraak kunt verkleinen.

Datum 18 oktober 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal