Direct naar de inhoud.

Bibliotheken organiseren lezing over digitaal nalatenschap

(F: Pixabay)
STADSKANAAL/VEENDAM – In de maand november organiseren de bibliotheken in Stadskanaal en Veendam een gratis lezing over digitaal nalatenschap.

We hebben steeds meer persoonlijke gegevens, vaak met een wachtwoord, op het internet staan. En ook de toegang tot onze pc, tablet of smartphone is beveiligd. Uit onderzoek van SeniorWeb is gebleken dat maar weinig mensen stilstaan bij hun digitale nalatenschap. In november gaat de bibliotheek met u in gesprek over onze digitale erfenis, want wat moet er met deze gegevens gebeuren na ons overlijden?

Lezing Digitaal nalatenschap
Renée Kamphuis en Wim Wijninga vertellen in deze lezing wat er komt kijken bij digitaal nalaten en hoe je dit praktisch kunt regelen. Van profielen op sociale media, tot digitale abonnementen en accounts bij webwinkels, Google of Apple. Als alles goed in kaart is gebracht, wordt het voor de nabestaanden een stuk makkelijker de zaken af te handelen.

Data en locaties
De lezing Digitaal nalatenschap vindt plaats in verschillende bibliotheken in Oost-Groningen. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@biblionetgroningen.nl.

• Bibliotheek Veendam: donderdag 14 november van 14.00 – 15.30 uur
• Bibliotheek Stadskanaal: donderdag 21 november van 14.00 – 15.30 uur

Datum 4 november 2019 Redactie

Rianne Orsel op kieslijst Europees Parlement

Foto en tekst Herman Alink

NIEUWE PEKELA – De 38 jarige Rianne is moeder van 3 kinderen en woont sinds haar geboorte in de gemeente Pekela. Ze staat op nummer 11 op de kieslijst van de Piratenpartij. De in 1992 overleden communist en vakbondsleider Frederik (Fré) Meis is familie. Hij was de broer van haar oma. Rianne was 10 jaar toen Meis overleed, op die leeftijd ontging het haar nog wat hij betekent heeft voor de stakende arbeiders. Pas op latere leeftijd realiseert ze zich de strijd tegen onrecht. Zoals ze zelf zegt ‘het zit in de genen, ook ik vind dat iedereen recht heeft op een eerlijke en gelijke behandeling’. Door haar man en steunpilaar (Dick) heeft ze de Piratenpartij ontdekt. Hij is sinds 2016 actief in deze actiepartij, welke bestaat uit vrijdenkers. Er is geen top down structuur, de leden hebben een eigen verantwoordelijkheid en de strijd voor privacy zijn zaken die Rianne inspireren. Rianne en Dick willen meer bekendheid geven aan de standpunten van de Piratenpartij en leggen de herkomst van de toch wel bijzondere naam uit.

‘De Piratenpartij is in 2007 opgericht in Zweden. De naam werd gebruikt als geuzennaam. In 40 landen is de partij actief of in oprichting. De Nederlandse tak, met ondertussen 1.740 leden in meerdere gemeenten, doet sinds 2014 mee. Ze vinden de gevaren van internetgebruik steeds groter worden doordat privacy niet behoorlijk is afgeschermd. Ze willen artikel 13 van de grondwet herzien om internet te bewerkstelligen zonder filters en censuur. Op 1 januari 2019 is de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten in werking getreden. Deze wet is doorgevoerd in het belang van de nationale veiligheid. De Piratenpartij vindt dat deze wet onnodig privacy van burgers schendt. In artikel 10 van de grondwet staat beschreven dat privacy een grondrecht is. Op Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau moet het openbaar bestuur democratischer. Mensen moeten duidelijk weten waar het over gaat. Heel veel zaken waar burgers recht op hebben worden onvoldoende bekend gemaakt. Daarnaast worden burgers niet genoeg voorgelicht hoe men iets kan aanvragen en wanneer je dat moet doen. Vooral gemeenten kunnen daar nog flink wat stappen in zetten. Men moet beter faciliteren, informeren en communiceren. De politiek moet niet over ons gaan maar met en voor ons zijn. Ook de invloed van grote bedrijven mag wel een beetje minder. Het drugsbeleid moet op de schop. Ieder die wil moet 5 plantjes mogen houden. Er moet wel een verschil worden gemaakt tussen recreatief of medicinaal gebruik. De psychoactieve stoffen in cannabis moet wel onderzocht worden. Ze zijn voor de Europese Unie, maar waar zaken landelijk, provinciaal of gemeentelijk gedaan kunnen worden, moet Europa zich er niet mee bemoeien. Dit standpunt wordt gedeeld door de partij vandeRegio waarmee de Piratenpartij een lijstverbinding heeft. In de klimaatregeling en het vluchtelingenvraagstuk moet de EU juist meer verantwoordelijkheid nemen. Vluchtelingen zijn welkom. Er moet een eerlijke verdeling binnen Europa komen. Economische vluchtelingen moeten direct teruggestuurd worden naar land van herkomst, als ze hier willen komen wonen moet men gewoon emigreren’.

Rianne denkt dat burgers zich niet betrokken voelen bij de politiek omdat men denkt dat men toch niks te zeggen heeft. De politiek drijft gewoon hun zin door, luisterend besturen is er niet bij, aldus Rianne. Ze vindt dat de asielprocedure maximaal 3 jaar mag duren. De participatie wet vindt zij niet eerlijk. ‘Men bezuinigt aan de ene kant op banen, bijvoorbeeld in het huishoudelijke werk, terwijl daar tegenover mensen die in de bijstand zitten worden ingezet om dat soort werk te doen. Die mensen verdienen gewoon een eerlijker loon op basis van de daartoe gemaakte cao afspraken. Er moet meer maatwerk worden geleverd waardoor de kans om terug te keren naar de arbeidsmarkt kan worden vergroot. ‘Het werken met een Leerbedrijf is niet een onverdeeld succes’. De partij wil in het thema Zorg, het welzijn en zelfbeschikking van patiënten centraal stellen. Rianne vindt dat, waar verschillende behandelingen mogelijk zijn, een ieder zelf mag bepalen welke behandeling je wilt. ‘Het gaat over mij en mijn lichaam, dan mag ik toch zelf beslissen wat daarmee gebeurd’. Ze is ervan overtuigd dat bewustwording van wat er allemaal op het internet gebeurd heel belangrijk is. ‘In de partij is daarover veel kennis aanwezig’.

Ze besluit met de woorden, ‘Iedereen heeft er baat bij als men weet waarom bepaalde politieke besluiten worden genomen, de burgers moeten meer te zeggen hebben. Dit zal de betrokkenheid vergroten en houdt je ook meer bezig met waar het allemaal om gaat. Onrecht heeft ook met een gevoel te maken heeft. Dit zou al wat kunnen verzachten als er meer wordt uitgelegd’. Stiekem hoopt ze op 3 zetels in het Europees Parlement.

Ze denkt er serieus over na om na de Europese verkiezingen ook deel te nemen aan de eerstvolgende raadsverkiezingen. Ze staat open voor iedereen die met haar wil praten en ondersteuning wil bieden. Komende week gaat Rianne samen met Dick naar de Voedselbank om in gesprek te gaan met de mensen die hiervan afhankelijk zijn.

Datum 14 mei 2019 Redactie

Campagne Piratenpartij Pekela succesvol gestart

Rianne Orsel: Meer openheid en transparantie

NIEUWE PEKELA – Donderdag 25 april startte de Piratenpartij met de campagne in de gemeente Pekela. De Piratenpartij, in samenwerking met vandeRegio, wordt door de 38 jarige Rianne Orsel uit Nieuwe Pekela vertegenwoordigd op de lijst voor de aankomende Europese verkiezingen.

Enkele van de speerpunten van de Piratenpartij zijn privacy voor de burger, vrijheid van het delen van informatie, en een open en transparante overheid. Meer toegespitst op de Europese verkiezingen gaat de Piratenpartij zich hard maken voor een veilig en open internet, zonder inmenging van overheden en bedrijfsleven. Het drugsbeleid dient gebaseerd te worden op feiten en niet op politieke overtuigingen. Verder willen we bescherming van scheiding tussen privé en werk.

Meer naamsbekendheid

De Piratenpartij heeft in de gemeente Pekela geen officiële afdeling: “Maar we kunnen best wel wat hulp en ondersteuning gebruiken”, aldus Orsel. “We willen de komende periode onze partij meer naamsbekendheid in de regio geven, en daar kunnen we altijd steun bij gebruiken.” Een eigen afdeling in de gemeente Pekela sluit deze Pekelder piraat zeker niet uit: “Volgens het Piratenpartij-principe hebben we aan een driemanbemanning genoeg om in Pekela een koers uit te zetten, ik ben bereidt het avontuur aan te gaan!”

Wil je meer weten over de Piratenpartij? Informeer jezelf: https://piratenpartij.nl/, of mail : rianne.orsel@piratenpartij.nl.

Datum 28 april 2019 Bert Jan Brinkman

Privacy wat is dat!!

F) Pixabay

COLUMN – Als de overheid precies van u weet op wie u stemt, welke medicijnen u slikt, met wie u aan het bellen bent, hoe uw seksleven eruitziet, welke sites u bezoekt en met welke mensen u omgaat, ben je dan werkelijk veilig? Hebben we dan geen grondrechten meer die de overheid op gezonde afstand houdt. Wat is belangrijker veiligheid of privacy?

Bij de komende gemeente raadsverkiezingen 2018 mogen Nederlanders van 18 jaar of ouder ook nog hun stem uitbrengen over de aanpassing van Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, of Aftapwet en nog bekender onder de noemer “Sleepwet”. De nieuwe bevoegdheden om ongericht aftappen, drie jaar bewaren, onbeperkt koppelen, hacken, geheime DNA-databank aanleggen en onbeperkte ruwe data uitwisselen met buitenlandse inlichtingendiensten is voor de geheime dienst noodzakelijk om terroristische aanslagen te voorkomen en Nederland veilig te houden, zegt men.

Massasurveillance
Uit verschillende onderzoekingen is gebleken dat massasurveillance helemaal geen effectief middel is in het opsporen van terreurcellen. Er is terecht veel kritiek op dit wetsvoorstel, waarbij de regering al gezegd heeft wat ook de uitslag van dit referendum is, men zal het naast zich neerleggen en de wet invoeren. Zelfs de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten vindt het lukraak en op grote schaal aftappen van burgers veel te ver gaan en dat er onvoldoende waarborgen in de wet zijn voor verantwoorde databeperking. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens ziet geen enkele noodzaak voor het grootschalig aftappen van grote groepen burgers, het wetsvoorstel is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De kritiek is dat de wet het niet zo nauw neemt met de privacy.

Maar wat is nou eigenlijk “privacy”?
Privacy is een ruim begrip: het gaat om de bescherming van persoonsgegevens, de bescherming van het eigen lichaam en van de eigen woning, de bescherming van familie- en gezinsleven en het recht vertrouwelijk te communiceren via brief, telefoon, e-mail. Privacy betekent dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt, of een corrigerende invloed op uitoefent. Privacy heeft met verschillende disciplines te maken, zoals ethiek, informatie en recht. Kortom: “het recht met rust gelaten te worden”. Volgens artikel 10 van de grondwet is privacy een grondrecht. Naast deze wet is de privacy ook verankerd in: Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 vervangen door Algemene Verordening Gegevensbescherming), Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten en Wet Openbaarheid Bestuur.

Zijn we niet een beetje naïef?
Veel mensen roepen nu, het een schande te vinden dat door deze nieuwe wet onze privacy wordt geschonden. Maar is dat niet een beetje naïef? Ga maar na: veel van wat we online doen – op Google, op Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Linkedin en in mailprogramma’s . Het wordt al jaar en dag in de gaten gehouden door bedrijven, met het oogmerk om de gebruiker advertenties voor te schotelen die passen bij het online gedrag. Het moet verleiden om bepaalde aankopen te doen. Bij winkels geven we bij het afrekenen zonder problemen onze bonuskaart of actie kortingkaart. Dat vinden we allemaal prima, terwijl die bedrijven daarbij niets anders dan commerciële motieven hebben. Websites met informatie over ziekten en verslavingen gaan slordig om met de privacy van hun bezoekers. Uit onderzoek Consumentenbond lieten alle 20 onderzochte websites advertentiebedrijven meekijken zonder toestemming van de bezoekers. Zo komen ook uw gevoelige zoekopdrachten bij advertentieplatforms terecht. Maar ook het gebruik van risicovolle openbare wifi-netwerken helpen mee om privacy van de mens aan te tasten. Phishing-mails zitten steeds vernuftiger in mekaar. Ondanks waarschuwingen om niet op links te klikken in zo’n mail zijn er altijd weer mensen die hun nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen, met alle gevolgen van dien.

Apps kunnen allerlei sensoren en informatiebronnen op uw mobiele telefoon of iPad uitlezen. Zo geeft een weerbericht-app op basis van de gps direct een weersvoorspelling voor uw locatie. Maar de app-makers kunnen al die gegevens ook onthouden, bekijken en gebruiken om voor u op maat gemaakte advertenties te laten zien. Ondanks de mogelijkheden om persoonsgegevens (veilig) op te slaan nemen de zorgen niet af. Nog steeds komt het voor dat bedrijven en andere instanties zich niet goed beveiligen waardoor alles op straat komt te liggen.

Online “background” check
Tegenwoordig is een online “background” check de normaalste zaak van de wereld. Een toekomstige werkgever googled een kandidaat en laat de gevonden informatie meewegen in de keuze om iemand wel of niet voor een gesprek uit te nodigen. Een dronken foto of andere compromitterende beelden op Facebook of een misplaatste Tweet kan dus doorslaggevend zijn bij het mislopen van een nieuwe baan. Zelfs uw politieke achtergrond kan tegen u werken. Dat u het maar even weet!

Ik durf te stellen dat onze privacy met de invoering van het internet, is verworden tot een sprookje en een illusie. In de wereld bestaan gigantische databases waar u en ik qua informatie voor altijd opgeslagen liggen. Deze informatie is bedrijfsmatig het nieuwe goud. Uitwisseling vindt grootschalig plaats en kan voor allerlei doeleinden worden ingezet. Het meest vergaande is identiteitsfraude.

Allerlei dieren worden gechipt, hoe ver weg zijn wij als mens daarvan? De verwerking en opslagcapaciteit is geen enkel probleem en mooier kan het toch niet om de mens blijvend te volgen.
Heeft u (n)iets te verbergen? Om onszelf te gaan verbergen blijft weinig anders over dan, het internet niet langer te gebruiken, de mobiele telefoon thuislaten en voortaan maar weer brieven te schrijven. Of is het allemaal al te laat en moeten we voor lief nemen dat we geen privacy meer hebben.

En nu maar hopen dat mijn gegevens niet op straat belanden,
“The Observer”

Datum 12 maart 2018 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal