Direct naar de inhoud.

In Pekela moet iedereen zich thuis voelen

Foto van illustratie door Herman Alink

OUDE PEKELA – Nieuw gezicht centrum Oude Pekela. Vrijdag 16 oktober presenteerde de gemeente Pekela voor ruim 100 aanwezigen het concept-ontwikkelingsplan Centrum Oude Pekela. Wethouder Hemmes verwelkomde iedereen, was blij verrast met de goede opkomst en was benieuwd wat de reacties zouden zijn op de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het Centrumplan Oude Pekela.

Hans Harbers uit Groningen was vanavond de gespreksleider en leidde de avond en schetste in het kort hoe tot nu de participatie en inspraak voor het nieuwe centrum is verlopen en dat nu heeft geleid tot een ontwikkelingsplan.

Martin van Wijck (de projectleider) geeft de huidige situatie aan. ‘Pekela is een krimpgemeente, de bevolking neemt wat terug, de bevolking verouderd, vele voorzieningen zijn aanwezig, zoals het Dokhuis, winkels in De Helling en sociale culturele functie van de Binding. Dit soort functies geeft het leven in Pekela een goede kwaliteit.  We moeten zorgen dat die woningen die nog gebouwd worden van uitzonderlijk goede kwaliteit zijn. Ook een goede bereikbaarheid is uiterst belangrijk voor een dorp’.

Wat vooral wordt gemist in Pekela is de gezelligheid, iedereen moet zich thuis voelen in Pekela. In Pekela is er een grote gemeenschapszin en “de schouders-eronder” mentaliteit. De uitgangspunten van het centrumbeleid moet zijn een concentratie van ontmoeten, gezelligheid en voorzieningen. Het centrum moet leven en bewegen. Er moet ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen, het centrum moet het visitekaartje zijn, heeft te maken met openheid en beslotenheid, met historie en vernieuwing en juist die combinatie moet zorgen voor een bijzondere kwaliteit.

Men wil ook werken naar een CO2 neutraal dorp, bijvoorbeeld de energie die nodig is voor de verlichting wil men opwekken in het centrum, dat kan door voltagepanelen op daken aan te brengen.

Het gehele gebeuren is samen te vatten in drie slogans:

  • Pekela in beweging
    Kloppend hart
    Nieuw gezicht

De hoofdlijnen qua ontwikkelingen op het raadshuisplein: Het plein krijgt de vorm door de begrenzing van de bebouwing, en in die bebouwing moet wat gebeuren, dat er leven is en dat er mensen in en uit lopen. De wieken van de molen moeten permanent draaien, daardoor zullen de bomen erom heen worden verdund en lager gemaakt. Ook moet er in de molen zelf wat gebeuren.

Op het plein kan komt ruimte voor 35 auto’s voor kort- parkeerders. Het is zodanig gemaakt dat er ook evenementen kunnen plaatsvinden. Ook wordt er een zogenaamde OV-hut geplaatst, het openbaar vervoer stimuleren door deze te laten aansluiten op het regionale OV-netwerk. Dan komt daar met regelmaat een bus, daar kun je de fiets neerzetten, daar komen ook de WMO-taxi’s en evt. andere vormen van vervoer. Die hut is er voor dat je droog en uit de wind zit. Aan de achterkant van dit gebouwtje wordt een overdekt podium gemaakt, zodat dit als een soort muziektent dienst kan doen. Bestaande kunstwerken worden rondom dit plein geplaatst. De Raadshuislaan blijft traditioneel met een trottoir, fiets – en autobaan.

Bij zorgcentrum het Dokhuis worden  er 12-15 parkeervakken gerealiseerd om kort te parkeren voor de bezoekers. Ook worden er zogenaamde broedplaatsen gecreëerd, initiatieven economisch, sociale-culturele functies ontwikkelen, begeleid door ondernemers en gemeente.

Het winkelcentrum moet overgaan tot een algemeen centrum met goeie winkels, met baliefuncties, met terrassen, een koffiecorner, tweede handswinkel of mensen die bezig zijn met totaal nieuwe diensten te ontwikkelen.

Het LIDO-terrein: Terwijl het wel een prachtige plek is wordt het nu niet of nauwelijks gebruikt. Dit terrein wil men in gaan richten als waterspeelplaats wat vooral bij regen goed functioneert. Mogelijk worden er ook caravanplaatsen gerealiseerd en een aantal parkeervakken.

Het park is mooi groen, maar er wordt te weinig gebruik van gemaakt. Het voorstel is om het aantrekkelijker te maken voor verschillende groepen bewoners. Er worden een aantal kamers in het park gemaakt, bijvoorbeeld eentje met allerlei mogelijke natuurlijke speelmaterialen en speeltoestellen voor relatief kleine kinderen. Op een andere plek worden allerlei buitensportinstrumenten neergezet, waarmee je kunt fietsen, waarmee je zelf energie kunt opwekken en dingen kunnen laten draaien. En een kamer die bestaat uit een grote volkstuin met kruiden, met plukbloemen, met een kas, met een omheining en een slotje op de deur. Er komen goed verlichte voet- en fietspaden in het park.

Na de uiteenzetting van de plannen konden de aanwezigen vragen stellen. Dit leverde het volgende op:
Wethouder van Mannekes geeft aan dat de uitvoering van het plan in 14 fases zal gaan gebeuren. Nog dit jaar zal het gedeelte waar vroeger de Action in zat worden afgebroken, de volgende fase is zo snel mogelijk, het nu door sloop, vrijgekomen gedeelte te gaan bebouwen. Hoe dat er komt uit te zien moet nog nader worden uitgezocht aldus Martin van Wijck. ‘Wat sluit het beste aan bij de huidige vraag en dan kunnen we bepalen wat voor woningen er nodig zijn’. De voorkeur gaat uit voor een mix, zodat een gevarieerde bevolking zal worden bediend. Het aantal parkeerplaatsen voor deze woningen is geen probleem. Parkeerterrein De Helling heeft nu een overcapaciteit van 100 auto’s en ook nog mogelijkheden om uitgebreid te worden. Na deze bijeenkomst komt er een evaluatie of het concept nog moet worden aangepast, waarna het op 12 december bij een openbare informerende raadsvergadering besproken zal worden door de gemeenteraad. Ook de extra vragen van vanavond zullen hierin dan meegenomen worden.

Het concept ontwikkelingsplan, nieuw centrumgebied Oude Pekela is tijdens de participatieavond letterlijk in beeld gebracht. Men kon zelfs het  ‘nieuwe’ centrumplan in virtual reality bekijken. Met een grote bril op waande men zich dan midden in het dorp waar je doorheen kon wandelen.

Het filmpje is direct na de participatie avond op de Facebooksite van RTV1 geplaatst. Klik op de link en u kunt, voor zover u het nog niet gezien hebt, nog eens rustig kijken. 

De foto’s zijn van de illustraties zoals vertoond op de bijeenkomst. Gemaakt door Herman Alink.

 

Datum 18 oktober 2017 Redactie

Gedeputeerde Eikenaar en wethouder Hemmes “slopen” oud-Rabobankgebouw

Foto: Herman Alink – RTV1

OUDE PEKELA – Vanmiddag werd omstreeks kwart voor vier door gedeputeerde Eelco Eikenaar en wethouder Hennie Hemmes gezamenlijk getracht met een beitel de eerste steen te verwijderen uit de zijmuur van het oude bankgebouw te Oude Pekela.

Daarna nam de gedeputeerde plaats in een shovel die een doek wegtrok waardoor een paneel te voorschijn kwam met de tekst “Samen Oude Pekela Centraal Ontwikkelen”. Deze starthandelingen veroorzaakten enige hilariteit, aangezien beide bestuurders niet bij machte waren een steen uit de muur te verwijderen, zodat geconcludeerd mag worden dat het gebouw behoorlijk “hufterproef” was.

Voor deze starthandeling van het nieuwe centrumplan was er in het gemeentehuis een korte bijeenkomst voor de 60 genodigden, waar ze toe werden gesproken door de betrokken projectleider Martin van Wijck, wethouder Hemmes en gedeputeerde Eikenaar. Met dit nieuwe centrumplan wordt dit gedeelte van Oude Pekela weer toekomstbestendig gemaakt en zal dit een positieve uitstraling hebben op de leefbaarheid in de gemeente Pekela.

De projectleider roemde vooral de betrokkenheid van de inwoners van de gemeente Pekela, die veel ideeën en suggesties ingebracht hebben bij de gemeente. De wethouder vermeldt tenslotte dat de gemeente op één na al de beoogde panden voor afbraak had aangekocht. Hij heeft alle vertrouwen dat het laatste pand op “Pekelse methode” zal worden verkregen, wat dat dan ook moge betekenen.

Datum 2 maart 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal