Direct naar de inhoud.

Provincie gaat dinsdag om tafel met Veendam Stadskanaal en Pekela

GRONINGEN – De Provincie gaat dinsdag om de tafel met de drie colleges van Stadskanaal, Pekela en Veendam. Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) wil graag weten hoe de drie colleges de besluiten van hun gemeenteraden zien. De provincie wil ook weten wat de vervolgstappen zijn. Volgens Brouns zijn alle gemeenten vooralsnog financieel in staat een poosje zelfstandig te blijven.

Geen haast

Er is dus geen haast om sturend op te treden, maar de gedeputeerde lijkt ervan overtuigd dat Veendam niet zelfstandig kan blijven. Volgens Brouns gaat de vergelijking met de gemeente Haren niet op. Haren is financieel ongezond en staat onder grote druk omdat hier de fusiepartners (Groningen en Ten Boer ) het proces niet langer kunnen uitstellen. Maandag komen de colleges al bij elkaar van Stadskanaal, Pekela en Veendam. Dinsdag worden ze bij de provincie verwacht.

De gemeenteraad van Pekela vergadert 21 maart over een mogelijke ‘nieuwe’ herindelingsvariant nu de fusie met Veendam en Stadskanaal is afgeblazen. Herman Alink sprak woensdagavond kort met gedeputeerde Brouns ’telefonisch’ in het radioprogramma RTVéén Actueel en stelde hem de vraag: Hoe nu verder?

Gedeputeerde Brouns:

Datum 2 maart 2017 Bert Jan Brinkman

Conclusie solarparkgesprek : geen politieke wil en kracht om Veenkoloniën perspectief te bieden

windmolensNIEUW BUINEN/STADSKANAAL – De delegatie van de ondernemersorganisaties in de Veenkoloniën en de Kanaalstreekzijn na het gesprek vandaag met de Drentse gedeputeerde T. Stelpstra tot de conclusie gekomen dat de politieke wil en kracht ontbreekt om de Veenkoloniën perspectief te bieden.

Het gesprek verliep in een goede sfeer, maar de gedeputeerde verwees steeds naar provinciale staten die de windlocatie Veenkoloniën hebben goedgekeurd en naar minister Kamp en zijn crisis- en herstelwet. De gedeputeerde wil het alternatief Solar Park Veenkoloniën binnenkort wel voorleggen aan de minister, maar ziet voor zichzelf geen rol als voorvechter. Veelzeggend was zijn afwijzing van een Time Out. Hij bestempelde dit als “uitstel van executie”, waarmee hij impliciet aangaf die executie niet te willen voorkomen. De ondernemers pleiten voor de Time Out om de gemoederen tot rust te laten komen en om te werken aan aanvaardbare oplossingen. Directe aanleiding vormen de chantagepraktijken van windboeren die leden van de ondernemersorganisaties met een boycot hebben gedreigd als zij zich blijven verzetten tegen hun windpark.

De ondernemers vrezen dat de starre houding van het provinciaal bestuur de zaak verder op scherp zal zetten. “Voor burgers is er 1 overheid. Je kunt als burger niets met politiek bestuurders die naar elkaar verwijzen, maar dat is helaas wel wat hier gebeurd. Wij hadden graag politiek lef gezien bij het provinciaal bestuur van Drenthe om op basis van de omvangrijke weerstand in het gebied het initiatief te nemen om tot aanvaardbare oplossingen te komen. Het provinciaal bestuur van Drenthe laat een belangrijke kans liggen”.

De ondernemers voorzien dat het megawindpark – 50 turbines met een hoogte van 200 meter – desastreuze gevolgen heeft voor de regio: versnelde krimp en vergrijzing, dalende koopkracht (middenstand), aantasting werkgelegenheid, gezondheidsrisico’s en kapitaalsvernietiging door waardedaling van woningen en bedrijven. Het Solar Park levert echter werkgelegenheid op (bouw en onderhoud) en kan als innovatief uithangbord voor de regio worden gebruikt. Bovendien kunnen procedures snel worden doorlopen omdat er wel draagvlak voor is.

Nu de politieke wil en kracht ontbreekt om de Veenkoloniën met het Solar Park een perspectief te bieden, verwachten de ondernemers dat er geen andere weg overblijft dan juridische procedures.

De delegatie trad op namens de Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en de Ondernemersvereniging Buinermond, samen 250 bedrijven.

Datum 25 januari 2016 Redactie

Provincie gaat opvang vluchtelingen ondersteunen

Provincie GroningenGRONINGEN – De provincie Groningen gaat zich inzetten voor de bereikbaarheid van asielzoekerscentra en gaat organisaties ondersteunen die zinvolle activiteiten voor vluchtelingen aanbieden.

Vandaag spraken Provinciale Staten in een door de ChristenUnie aangevraagd debat over de opvang van vluchtelingen in de provincie Groningen. Volgens de ChristenUnie kan ook de provincie hulp bieden aan de mensen die gevlucht zijn en in onze provincie een veilige plek zoeken. Een grote meerderheid van de partijen in Provinciale Staten wil dat de provincie waar mogelijk ondersteuning biedt bij de opvang van de vluchtelingen.

De ChristenUnie riep het provinciebestuur op zich in te zetten voor goede busverbindingen naar bestaande en nieuwe asielzoekerscentra en kreeg daarvoor veel steun. Ook is besloten jaarlijks €100.000 beschikbaar te stellen voor organisaties die activiteiten voor vluchtelingen op het gebied van onderwijs, sport of cultuur aanbieden.

Stieneke van der Graaf, fractievoorzitter van de ChristenUniefractie, is blij met dit resultaat.
“De nood van mensen die dagelijks aankomen in Ter Apel is groot. Vandaag hebben we besproken wat de provincie kan betekenen voor deze mensen en ik ben blij dat we daar meteen concrete invulling aan gaan geven.”

Datum 23 september 2015 Redactie

Groninger Belang nieuwe partij Provinciale Verkiezingen

Ard Ploeger (f: RTVS)
Ard Ploeger (Groninger Belang en GBS) – f: RTVS)

GRONINGEN – Op 18 maart doet een nieuwe partij mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Groningen. Het gaat om Groninger Belang. Gemeentebelangen Stadskanaal is één van de 16 lokale partijen die zich bij Groninger Belang heeft aangesloten.

Namens Gemeentebelangen Stadskanaal staan er 3 kandidaten op de kandidatenlijst. Op plaats 11 staat huidig gemeenteraadslid en oud-wethouder Erik Bieze, op plaats 16 staat oud-gemeenteraadslid Henny Hernamt-Stomphorst en op plaats 32 staat huidig GBS gemeenteraadslid en fractievoorzitter Ard Ploeger.

Groninger BelangGroninger Belang is een partij die is ontstaan uit een samenwerking tussen lokale partijen uit de gehele provincie Groningen. Groninger Belang is volstrekt onafhankelijk en zal in de Provinciale Staten een krachtig eigen geluid laten horen. “Een Gronings geluid dat we té lang niet hebben gehoord”, zegt Ard Ploeger, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Stadskanaal. “Wij gaan uit van de kracht van onze provincie en daarbij ook van onze eigen Groninger kracht. Groninger Belang is niet van plan om een rol in de politieke marge te gaan spelen. Wij streven er bij de Provinciale Statenverkiezingen naar om een substantieel aantal zetels te gaan halen, waardoor men, ook in Den Haag, niet meer om de stem van Groningen heen kan.”

Gemeente Belangen StadskanaalGroninger Belang komt op voor de belangen van de provincie Groningen en al haar inwoners. Zowel van de Stad als van de Ommelanden. De partij gaat uit van de kracht van onze mooie provincie en haar inwoners. Ploeger: “Wij zijn trots op onze cultuur, historie, landschap, inwoners en ondernemers. Wij willen wat goed is verder gaan versterken. Maar we willen vooral aandacht besteden aan en opkomen voor de belangen van Groningers die momenteel onvoldoende gehoord en gesteund worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om alle gedupeerden rond de gaswinning. Ook het plaatsen van windmolenparken in de provincie maar ook vlak over de provinciegrens kent onder de lokale bevolking bijna geen draagvlak.”

Groninger Belang
Groninger Belang

“Dit soort zaken kunnen volgens Groninger Belang beter worden behartigd door een partij vóór en dóór Groningers. Dat doen wij op een voor ons als lokale politici kenmerkende wijze. Door directe en betrokken contacten met inwoners, door een nuchtere kijk en door onze vastberadenheid om problemen op te lossen. Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, aldus Ploeger.

Hoewel Groninger Belang een nieuwe partij is, heeft zij een schat aan ervaring. Veel ervaren lokale politieke partijen en politici hebben hun krachten gebundeld om ook op provinciaal niveau het verschil te gaan maken. Het motto van Groninger Belang is dan ook “Groningen verdient het.”

Datum 10 maart 2015 Redactie

Provincie start campagne voor Statenverkiezingen

stempotloodGRONINGEN – Stem voor Groningen op 18 maart! Die boodschap zal de komende vier weken te zien en te horen zijn in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen.
De slogan ‘Stem voor Groningen’ is onderdeel van een campagne waarmee de provincie Groningen zoveel mogelijk mensen naar de stembus wil krijgen op 18 maart. Commissaris van de Koning Max van den Berg, het gezicht van de campagne, verrichtte vandaag de aftrap met een verkiezingsposter die tot leven komt.

De Provinciale Statenverkiezingen gaan over de toekomst van de provincie. En dat vinden Groningers belangrijk. Vier jaar geleden ging 58% van de Groningers naar de stembus. Hiermee was de opkomst in onze provincie ruim 2% hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat willen we graag zo houden. Vandaar dat wij als provincie oproepen vóór Groningen te stemmen op 18 maart.

Campagneactiviteiten
De opkomstbevorderende campagne zal de komende vier weken duidelijk zichtbaar zijn op verschillende plekken in de provincie, via posters en borden rondom lantaarnpalen. Ook organiseert de provincie samen met RTV Noord drie verkiezingsdebatten die live te volgen zijn op TV Noord. Pé Daalemmer en Rooie Rinus hebben het verkiezingslied ‘Wat mot je kaizen?’ geschreven dat te downloaden is via www.stemvoorgroningen.nl. Op genoemde webpagina vindt u ook de Stemwijzer en overige informatie over de verkiezingen. Daarnaast zijn er banners op verschillende websites terug te vinden en zijn er radiocommercials te horen, waarin de commissaris van de Koning kiezers aanmoedigt te gaan stemmen. Verder zal het provinciehuis zowel van buiten als van binnen aangekleed worden met campagneuitingen.

Negentien partijen
In totaal doen er negentien partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Zij voeren uiteraard ook nog een eigen (politieke) campagne. Om u te helpen een keuze te maken tussen de verschillende partijen is er een StemWijzer ontwikkeld en nemen de partijen deel aan de verkiezingsdebatten die RTV Noord live uitzendt op 28 februari,
7 maart en 14 maart tussen 18.00 en 19.00 uur.

Verkiezingsontbijt
Het provinciehuis is op 18 maart een van de stemlocaties waar inwoners van de gemeente Groningen hun stem kunnen uitbrengen. Studenten die in het provinciehuis stemmen kunnen op vertoon van hun studentenkaart en stempas tussen 8.00 en 9.30 uur ontbijten met de commissaris van de Koning, jonge politici en medewerkers van de provincie Groningen.

Verkiezingsavond
De verkiezingsdag wordt afgesloten met een verkiezingsavond in het provinciehuis.
Alle Groningers zijn welkom vanaf 21.00 uur. Tijdens de avond zijn er interviews met lijsttrekkers en komen er peilingen voorbij. Verder treden Pé Daalemmer en Rooie Rinus live op met het verkiezingslied ‘Wat mot je kaizen?’.

Bekijk het campagnefilmpje op www.provinciegroningen.nl of op YouTube

Datum 19 februari 2015 Redactie

Gemeentesecretaris hervat werkzaamheden na aftreden raadslid

Logo Borger OdoornBORGER/ODOORN – Raadslid Aimée Niebuir-van der Ham heeft dinsdagavond haar zetel voor de fractie van Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Borger-Odoorn ter beschikking gesteld. De beslissing komt kort nadat Niebuir-Van der Ham en gemeentesecretaris Peter Post burgemeester Piet Adema informeerden over hun beginnende relatie. Met haar besluit wil Niebuir-Van der Ham alle schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Burgemeester Adema geeft aan dat hij haar besluit respecteert, en dat Post zijn taken als secretaris van het college weer zal hervatten.

Verklaring
Aimée Niebuir-Van der Ham gaf dinsdagavond een verklaring over haar beweegredenen. “Vanuit de overtuiging dat een lid van een democratisch gekozen bestuur boven elke twijfel verheven dient te zijn, heb ik besloten om mijn zetel in de gemeenteraad ter beschikking te stellen. In plaats daarvan ga ik me nu met al mijn energie en enthousiasme nog intensiever bezighouden met de campagne van mijn partij Sterk Lokaal voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 18 maart.”

Reactie burgemeester
Burgemeester Piet Adema respecteert de beslissing van het Gemeentebelangen-raadslid. “Het is een moedig besluit. Ze wil als politica buiten elke twijfel verheven zijn. Dat is correct en het siert haar, en ik wens haar veel succes in de campagne voor Provinciale Staten.”

Gemeentesecretaris hervat taken
Direct nadat de burgemeester over de kwestie werd ingelicht, is maandag in overleg met Post besloten dat die zijn taken in relatie tot het college voorlopig overdraagt aan de loco-secretaris. Doel hiervan was om zo snel mogelijk alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, en tegelijkertijd ruimte te scheppen om tot een structurele oplossing te komen. Het besluit van Aimée Niebuir-Van der Ham betekent dat Post zijn taken als gemeentesecretaris weer volledig kan gaan vervullen. Adema: “We zijn blij dat de situatie weer genormaliseerd is. Peter Post is een belangrijke adviseur van het college, zijn aanwezigheid is erg waardevol. We hebben dan ook geen
moment getwijfeld aan de integriteit van de betrokkenen, en zijn erg blij samen verder te kunnen.”

Datum 29 januari 2015 Redactie

PvdA Borger-Odoorn goed vertegenwoordigd op lijsten Waterschap en Provinciale Staten

Peter Zwiers
Peter Zwiers

BORGER ODOORN – De afdeling Borger-Odoorn is goed vertegenwoordigd op de lijst voor het Waterschap Hunze & Aa’s en op de lijst van Provinciale Staten Drenthe. De PvdA-lijst van het waterschap wordt zelfs aangevoerd door Fien Heeringa, inwoner van Drouwen. Op de lijst van de PvdA voor Provinciale Staten neemt Peter Zwiers, 2e Exloermond, een prominente zesde plaats in. Ook Jan Feiken uit Nieuw-Buinen staat op de lijst voor Provinciale Staten. Hij staat op plek 17. De verkiezingen voor zowel het waterschap als Provinciale Staten zijn op 18 maart 2015.

Fien Heeringa
Fien Heeringa kent al een lange politieke loopbaan. Ruim 20 jaar is ze raadslid geweest voor de PvdA in Borger-Odoorn. In 2014 heeft ze afscheid genomen van het raadswerk. Sinds 2007 is zij ook algemeen bestuurslid van het waterschap Hunze & Aa’s. Zij gaat nu op voor een tweede periode als bestuurslid van het waterschap.

Peter Zwiers
Ook Peter Zwiers heeft in de gemeenteraad van Borger-Odoorn gezeten. Tussen 2006 en 2011 was hij raadslid namens de PvdA Borger-Odoorn. In 2011 heeft hij de stap naar Provinciale Staten gezet. Hij gaat nu op voor een tweede periode in Provinciale Staten.

Datum 15 december 2014 Bert Jan Brinkman

Twee Stadskanaalsters op provinciale lijst ChristenUnie

christenunie-e1326637901592STADSKANAAL – Op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie voor de provinciale verkiezingen staan twee Stadskanaalsters. Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de samenstelling van Provinciale Staten en indirect voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Op plaats 11 van de kandidatenlijst van de ChristenUnie staat Erik Schaap (26) en op plaats 17 Harry Schoemaker (58), beiden uit Stadskanaal. Schaap is in het dagelijks leven werkzaam bij de Hanzehogeschool en Schoemaker is medewerker van de gemeente Stadskanaal.

‘De ChristenUnie heeft laten zien het verschil te kunnen maken,’ licht Schoemaker zijn kandidaatstelling toe. ‘Ik zet me in voor de ChristenUnie omdat het een partij is die vanuit het christelijk geloof politiek bedrijft. Christelijke principes worden op duidelijke wijze in praktische politiek vertaald. Geef daarom geloof een stem.’

De ChristenUnie heeft nu drie Statenleden in Provinciale Staten. Henk Staghouwer is gedeputeerde namens de ChristenUnie in het Groninger provinciebestuur.

Datum 10 december 2014 Bert Jan Brinkman

ChristenUnie : ‘Geen ruimte voor opslag kernafval in Groningen’

radioactief_afval_kernenergieGRONINGEN – Provinciale Staten van Groningen willen geen opslag van kernafval in de provincie Groningen.

In Provinciale Staten was er steun van een meerderheid voor een motie van de ChristenUnie tegen de opslag van nucleair materiaal in de provincie. Ook willen de Staten geen onderzoek naar geschikte locaties in de provincie.

Eind dit jaar maakt het ministerie van Economische Zaken bekend welke locaties worden voorgesteld voor de berging van kernafval. Daarvoor zijn ook de zoutkoepels in Pieterburen en Onstwedde in beeld. Provinciale Staten willen dat het provinciebestuur aan het ministerie duidelijk maakt dat van opslag in de provincie Groningen geen sprake kan zijn.

De ChristenUnie vindt het veiligheidsrisico van de opslag van nucleair afval te groot. ‘De plannen voor opslag van kernafval in onze provincie moeten in de kiem worden gesmoord. Kernafvalopslag in onze provincie is voor de ChristenUnie niet aan de orde,’ aldus fractievoorzitter Stieneke van der Graaf.

Datum 26 september 2014 Bert Jan Brinkman

Ferry Booij wordt campagneleider ouderenpartij 50PLUS

Ferry Booij bij RTVS (archief foto)
Ferry Booij bij RTVS (archief foto RTV Stadskanaal )

MUSSEL – Ferry Booij was tot 2010 wethouder in de gemeente Stadskanaal. Dit was hij namens de VVD. Maar nu wordt Ferry Booij campagneleider voor de ouderenpartij 50PLUS.

Eind vorig jaar zette Booij, na 20 jaar, een streep door zijn VVD lidmaatschap. Hij moest hier best lang over nadenken en deed dat dan ook tijdens zijn vakanties. Uiteindelijk besloot de oud-wethouder te kiezen voor een totaal nieuwe koers. Booij vond de VVD te weinig ‘lokaal’ actief en kon zich ook niet vinden in de landelijke bezuinigingen op ouderen en de zorg.

 

 

In totaal is Booij vier jaar wethouder geweest en acht jaar gemeenteraadslid. Dat hij nu voor 50PLUS actief wordt komt o.a. door een ontmoeting met de provinciale voorzitter van 50PLUS. “Het begon weer te kriebelen” verklaarde hij gisteren in het DvhN. Booij is nu provinciaal campagneleider geworden voor ouderenpartij 50PLUS voor de Europese verkiezingen op 22 mei en voor de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2015. Ferry Booij sluit niet uit zelf Statenlid te worden mocht zijn partij voldoende stemmen halen. “Ik reken daar wel op, de kiezers lopen bij de grote partijen immers massaal weg”, aldus Booij. 50 PLUS heeft in de provincie Groningen inmiddels 250 leden.

Datum 27 februari 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-