Direct naar de inhoud.

GroenLinks grootste partij provincie Groningen

Gemeenteraadsverkiezingen
Provinciale Statenverkiezingen 2019

GRONINGEN – (Update) – GroenLinks is de grootste partij geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is donderdagmiddag bekend gemaakt op het provinciehuis. De partij van lijsttrekker Nienke Homan behaalde uiteindelijk zes zetels.

De Pvda is de één na grootste partij geworden, met vijf zetels. Forum voor Democratie komt uit op vier zetels. Ook de VVD en de ChristenUnie behaalden vier zetels.

Veenkoloniën 

De PvdA kruipt langzaam weer uit het dal. In de gemeente Stadskanaal kreeg de PvdA weer meer stemmen dan vier jaar eerder en ook in Veendam zit de partij weer iets in de lift. In Stadskanaal gingen de meeste stemmen traditiegetrouw naar de ChristenUnie en in Veendam opnieuw naar het Groninger Belang.

FvD

Niettemin waren er zowel in Stadskanaal als in Veendam veel stemmen op nieuwkomer FvD. Ook GroenLinks bleek flink meer stemmen te hebben gekregen in de beide gemeenten. In buurgemeente Westerwolde bleek Thierry Baudet en secondant Hiddema zelfs behoorlijk aan te slaan. Daar kreeg het FvD de meeste stemmen. De SP en de PVV leverde in Westerwolde flink in.

Verliezer/winnaar

De conclusie mag zijn dat in de Veenkoloniën de grote verliezer de SP is en de grote winnaar FvD. Oftewel veel Sp’ers hebben (uit onvrede ?) op het rechtse FvD een stem uitgebracht. Daarnaast flinke winst voor GroenLinks en een stabiel PvdA.

Grootste

Uiteindelijk draait het natuurlijk om de zetelverdeling in het provinciehuis. Nu alle stemmen zijn geteld in de provincie is GroenLinks de grootste partij geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen, nipt groter dan de Partij van de Arbeid.

 

 

Datum 21 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Dijkgraaf toert langs stembureaus

Burgemeester Swierstra en dijkgraaf Geert Jan ten Brink – F: Peter Panneman

VEENDAM – Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink van waterschap Hunze en Aa’s bezocht woensdag tijdens de provinciale verkiezingen diverse stembureau’s in elk van de 15 gemeenten die tot het werkgebied van zijn waterschap behoren. Hij wilde per gemeente de leden van stembureaus persoonlijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid tijdens de verkiezingsdag. Daarbij ontmoette de dijkgraaf maar liefst vijf burgemeesters in hun gemeente.

Dit waren de burgemeesters Sikkema (Oldambt), Out (Assen) Van Oosterhout (Emmen), Velema (Westerwolde) en Swierstra (Veendam).

Ten Brink nam een lekkere versnapering mee om uit te delen aan de medewerkers van de stembureaus. Zo werd hij overal met open armen ontvangen.

Datum 20 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Stemmen in de meester Neuteboomschool

F: B.J. Brinkman – RTV1

STADSKANAAL – “Het loopt lekker door” zegt oud wethouder Francis Boen (foto) op het stembureau locatie Meester Neuteboomschool in Stadskanaal. Het is 14.00 uur en de voorlopige opkomst is te vergelijken met dat van vier jaar geleden volgens de heren op het stembureau in de wijk Maarsveld. “De meeste stemmers zullen echter nog komen. Dat is meestal tussen 17.00 en 20.00 uur”.

Waterschap

Vandaag stemmen we voor de verkiezing van de leden van provinciale staten en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap.

Waarom is waterschap zo belangrijk? Dat legt Egbert Hofstra (PvdA) uit. Hij is herkiesbaar voor het waterschap Hunze en Aa’s.

Datum 20 maart 2019 Bert Jan Brinkman

CU: Spoorlijn doortrekken richting Enschede

STADSKANAAL – Het Groningse Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) bracht zaterdagochtend 16 maart een bezoek aan Stadskanaal om een lans te breken voor de Nedersaksenlijn: een uiteindelijke  treinverbinding tussen Groningen en Enschede.

“In Stadskanaal inmiddels veel enthousiaste reacties op de komst van de trein”, aldus van der Graaf. “Maar nu moeten we ons inzetten om deze lijn door te trekken”. De ChristenUnie in Overijssel, Groningen en Drenthe en in de Tweede Kamer zien allemaal het belang van deze spoorverbinding..

De drie provinciale fracties van de ChristenUnie bieden het Spoormanifest Noordoost Nederland aan. Daar staat in dat investeringen in het spoor nodig zijn voor de regionale economie, leefbaarheid en bereikbaarheid. Naast het lobbyen voor de Nedersaksenlijn voerde van der Graaf ook campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Dit deed het Tweede Kamerlid samen met enkele gemeenteraadsleden van de ChristenUnie Stadskanaal. “Stadskanaal is een prachtige plaats om te wonen. Door de komst van de trein zal hier de leefbaarheid alleen nog maar verder toenemen”.

Video impressie

Datum 17 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Jan-Willem van de Kolk staat voor de Veenkoloniën

Jan Willem van de Kolk (PvdA) wil Veenkoloniën prominent in beeld

VEENKOLONIËN – “De belangen van de Veenkoloniën moeten beter vertegenwoordigd worden. Daarom sta ik kandidaat namens de Partij van de Arbeid (PvdA). Als genoeg mensen op me stemmen, ga ik de provinciale staten in”. Jan-Willem van de Kolk staat nummer tien op de PvdA-kandidatenlijst, maar is resoluut. Hij is deze keer geen lijstduwer. “Onze regio is teveel op zichzelf teruggeworpen. Voorzieningen staan onder druk. We moeten vooruit. De Veenkoloniën moet prominenter op de politieke agenda”.

Van de Kolk was jarenlang wethouder van de gemeente Stadskanaal, kent het gebied goed en weet hoe de hazen lopen: “Ons gebied telt in het Noorden te weinig mee. Drenthe en de provincie Groningen werken bijvoorbeeld intensief samen rond de stad Groningen en Assen, maar in de Veenkoloniën is er nauwelijks sprake van. Dat moet anders.”

Volgens de PvdA-er zijn de komst van de windmolens en het afblazen van de treinverbinding tussen Stadskanaal en Emmen gevolgen van die slechte samenwerking: “Drenthe heeft Groningen onvoldoende betrokken bij de locatiekeus van het windmolenpark. Deze provincie zou meer naar de toekomst en over de provinciegrenzen heen moeten kijken. De Veenkoloniën wordt gepasseerd, letterlijk en figuurlijk. Voordat je ingrijpende keuzes maakt, is afstemming nodig. De provincie Groningen moet hierop inzetten”.

Voor de sociaal-democraat is de toekomst van de Veenkoloniën speerpunt nummer één: “Er moet een meerjarenprogramma komen voor de Veenkoloniën. Inwoners, overheden, regionale organisaties en bedrijfsleven zijn gebaat bij duurzame samenwerking. In het programma moet aandacht zijn voor de toekomst van de zorg, werkgelegenheid, landschap, energie, voorzieningen, bereikbaarheid en onderwijs. Natuurlijk mag het niet bij plannen blijven. Boter bij de vis. Daar gaat het om”.

De komende jaren besteed het provinciebestuur veel aandacht aan de groei van de stad Groningen, de ontwikkeling van de Eemshaven en het aardbevingsgebied. Voor Van de Kolk des te meer reden om op te komen voor de belangen van de Veenkoloniën en Oost-Groningen: “Als ik tegen een provinciebestuurder vertel dat samen met onze oosterburen de aansluiting tussen Zuid-Groningen en de Duitse A31 verbeterd moet worden, kijkt hij of hij het in Keulen hoort donderen. De krachten moeten gebundeld. Alleen op die manier is de Veenkoloniën zeker van een leefbare toekomst. Dat verdienen onze inwoners”, aldus Van de Kolk.

Datum 16 maart 2019 Bert Jan Brinkman

PvdA op werkbezoek bij Wedeka en Armslag

Tweede van links: Tjeerd van Dekken

STADSKANAAL – De lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, Tjeerd van Dekken, heeft een werkbezoek gebracht aan Stadskanaal. Hij bezocht onder andere Wedeka en Boetiek Armslag. Ook werd hij bijgepraat over de ontwikkelingen van het centrum.

Veenkoloniën

Van Dekken werd vergezeld door kandidaat-statenleden en lokale coryfeeën zoals Egbert Hofstra,  Grietje Schipper, Theo Klinkhamer en Jan-Willem van de Kolk. “Het was goed om op de hoogte te worden gebracht van actuele ontwikkelingen. De komende jaren mag de aandacht niet alleen uitgaan naar het aardbevingsgebied en de stad Groningen. De PvdA vindt dat de belangen van de inwoners van Stadskanaal en de Veenkoloniën ook gediend moeten worden”.

Datum 11 maart 2019 Bert Jan Brinkman

PVV boos: Verkiezingsposters verdwenen

PVV poster verdwenen van verkiezingsbord Vlagtwedde – (F: PVV Groningen)

WESTERWOLDE – De fractie van de Partij voor de Vrijheid heeft tot haar grote ergernis moeten constateren dat verkiezingsposters, die de PVV op de verkiezingsborden plakt op de meeste plaatsen in onze provincie zijn verwijderd. In de afgelopen weken zijn enkele vrijwilligers al voor de PVV op pad om de borden te voorzien van posters. Gisteren en vandaag hebben we bij controle in Westerwolde, Stadskanaal, Het Hogeland en Westerkwartier gezien dat er praktisch geen poster meer hangt. De PVV snapt dat de concurrentie groot is met 14 partijen, maar dat er op deze wijze met elkaars posters wordt omgesprongen is geen stijl.

 

Digitale borden 

De posters worden, net als bij de andere partijen geplakt door mensen die daar hun kostbare vrije tijd voor opofferen. Onlangs was op de plakmiddag in Veendam nog sprake van een gemoedelijke sfeer en kreeg iedereen de ruimte om de posters te plakken. In de gemeenten Groningen en Midden-Groningen, waar gebruik wordt gemaakt van digitale borden, is het beter geregeld. De PVV zou het toejuichen als alle gemeenten in onze provincie van digitale borden gebruik gaan maken om het democratische gehalte van dit aspect van de verkiezingen in ieder geval te waarborgen.

Datum 11 maart 2019 Bert Jan Brinkman

CDA’ers bezochten centrum Stadskanaal

Groene golf CDA in Stadskanaal

STADSKANAAL – Afgelopen zaterdagochtend was het CDA Groningen samen met de CDA afdeling Stadskanaal te vinden in het centrum van Stadskanaal. Voor de aftrap van de Provinciale- en waterschapsverkiezingen, werd Stadskanaal uitgekozen om als eerste te bezoeken.

Stemmen op 20 maart

Tijdens de ‘’groene golf’’ waren 28 CDA’ers aanwezig, waaronder tweede kamerlid Anne Kuik. De partij ging in gesprek met verschillende mensen om over de zorgen en ambities van de kanaalstreek te praten. Tevens was een doel om zoveel mogelijk mensen 20 maart naar de stembus te krijgen voor de provinciale- en waterschapsverkiezingen.

Datum 11 maart 2019 Bert Jan Brinkman

PvdA-er Egbert Hofstra staat klaar voor het Waterschap

STADSKANAAL – Zijn eerste periode zit erop. Maar Egbert Hofstra uit Stadskanaal is vastbesloten om er vier jaren aan vast te knopen. De PvdA-er loopt zich weer warm voor het bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s: “Ik heb er goede hoop op dat ik gekozen wordt. Ik ben de nummer twee van de Partij van de Arbeid en sta dus op een verkiesbare plek. Ik roep iedereen op te stemmen. Het waterschap wordt immers steeds belangrijker”.

Klimaat

Met dat laatste doelt hij op de gevolgen van de klimaatveranderingen. Hofstra hierover: “Het klimaat verandert. Het wordt warmer en droger, maar soms juist heel nat. Het extreme weer neemt toe. Onze bodem daalt, de zee stijgt. Dat zijn ingrijpende veranderingen, die vragen om krachtige en sociale antwoorden”.

Gezonde omgeving

De PvdA wil de vraagstukken met de inwoners, agrariërs, ondernemers en overheden van een antwoord voorzien. “We kunnen onze hoofd niet in het zand steken. Onze kinderen hebben ook recht op een veilige en gezonde omgeving. Dat is de reden waarom de PvdA natuurontwikkeling zo belangrijk vindt. Ook kiezen we voor stevige, veilige en groene dijken. Iedereen draagt bij naar draagkracht. De Partij van de Arbeid kiest voor maximale kwijtschelding voor de inwoners die krap bij kas zitten”, aldus de sociaal-democraat.

Datum 10 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Provinciale Staten verkiezingen bij RTV1 Actueel

Roel Bouland is één van de RTV Actueel presentatoren

RTV1 – De provinciale staten verkiezingen 2019 staan voor de deur, tijd voor RTV1 Actueel om daar aandacht aan te besteden op de radio. Met 3 uitzendgebieden is dat voor ons als zender voor de Veenkoloniën een hele klus. Aangezien wij uitsluitend met vrijwilligers werken, spreiden wij het uit. Zodat het voor ons behapbaar is en blijft. Vanaf maandag 4 tot en met dinsdag 19 maart zenden wij 1 op 1 serie radiointerviews uit.

Onderwerpen
Wij laten de volgende onderwerpen voorbijkomen tijdens de 1 op 1 gesprekken met politieke partijen: Klimaat, gas & zoutwinning en bijkomende schade/aardbevingen, het openbaar vervoer in kleine dorpen en de treinverbinding naar Stadskanaal & armoedebestrijding. Uiteraard hebben partijen ook eigen inbreng.
Partijen
De volgende partijen hebben hun medewerking toegezegd en zullen iemand sturen die affiniteit heeft met de regio: 50 Plus, Partij voor het Noorden, PvdA, SP, CDA, Groen Links, Groninger Belangen.
VVD, Forum voor Democratie en DENK reageren niet op onze e-mails. De vraag staat nog uit bij D66.
Radio
Het hele team van RTV Actueel, werkt samen aan deze verkiezingsuitzendingen. Op maandag zijn dat Theo Mooijman & Rianne ten Veen en op de woensdag & vrijdag zijn dit Roel Bouland & John Hut. John Hut zal fungeren als vliegende reporter en peilt onder jongeren de politieke stemming tijdens het Vlexdebat op vrijdag 8 maart in VanBeresteyn. Op de Facebook-pagina van RTV Actueel worden de kandidaten voorgesteld die deelnemen aan de uitzendingen. Dit is vaak last minute werk, vandaar dat dat nu nog niet bekend is.

Op dinsdag 19 maart tenslotte is er een extra RTV Actueel van 18:00 tot 19:00 uur om het waterschap (Hunze en Aa’s) een plek te geven, de presentatie is in handen van Roel Bouland. Het programma Radio Aktief met Geert van Delden verhuisd eenmalig naar het tijdsslot 19:00 tot 20:00 uur.

Datum 5 maart 2019 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal