Direct naar de inhoud.

Lefier verduurzaamt komende jaren 2500 verouderde woningen

STADSKANAAL/PROVINCIE – Woningcorporatie Lefier pakt tot en met 2024 in totaal 2500 verouderde woningen aan. De panden worden waar mogelijk gasloos gemaakt, beter geïsoleerd en krijgen zonnepanelen. Met de aanpak wil de woningcorporatie huurders tegemoetkomen in hun energielasten. Wel moeten huurders een bijdrage van 2 euro per maand per zonnepaneel zelf inleggen.

Label A

Niet alle woningen zijn geschikt om volledig van het gas af te gaan, stelt Lefier, maar de instantie wil de panden waar dit wel kan, zo snel mogelijk aanpakken. Het is de bedoeling dat alle 2500 verouderde panden straks energielabel A hebben, naar maatstaven die de woningcorporatie hanteert.
Voor de meest verouderde panden onderzoekt Lefier de mogelijkheid tot sloop en nieuwbouw. Om welke panden het gaat, wordt nog in kaart gebracht.

Stad en Ommeland

Recent rondde Lefier de verduurzaming van 246 woningen in de stad-Groninger wijk Paddepoel af. Het komende jaar pakt Lefier onder meer 178 woningen aan de Goeman Borgesiuslaan in Stad aan. In de rest van de provincie gaat het om woningen in Froombosch, Harkstede, Kolham en Stadskanaal.
Mogelijk worden de aangepakte woningen in de toekomst ook nog aangesloten op het warmtenet, als de faciliteiten hiervoor gereed zijn.

Dit is een artikel van RTV Noord. RTV Noord en RTV1 werken de komende tijd nauw samen om meer lokaal nieuws te brengen.

Datum 24 december 2021 Rutger Breider

Handtekeningen onder de Regio Deal Oost-Groningen

Foto: Provincie Groningen

REGIO – Op 10 juli zijn de handtekeningen onder de Regio Deal Oost-Groningen gezet. Rijksoverheid, provincie en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten daarmee samen de schouders onder de leefbaarheid in de regio. De afgelopen maanden is de oorspronkelijke aanvraag uitgewerkt tot het programma ‘Van leefbaarheid naar toekomstkracht’.

Uitwerken van het plan

De regio Oost-Groningen (provincie Groningen en de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde) heeft een deal gesloten met het Rijk voor 30 miljoen euro. De helft van dit bedrag komt van de provincie en de gemeenten, de andere helft van het Rijk. In februari hoorde de regio dat ze de Regio Deal mocht sluiten en het programma kon gaan uitwerken. Daar was tot 1 juli de tijd voor, om de bijdrage vanuit het Rijk op tijd te kunnen reserveren. Na de zomer start de uitvoering van de Regio Deal. Het programma loopt vier jaar.

Programma

Het programma richt zich op leren, werk en inkomen, gezondheid en woonomgeving. Vanwege de Corona-maatregelen is het op hoofdlijnen geschreven. De verdere uitwerking in projecten gebeurt samen met partijen in de regio. Wethouder Goziena Brongers (Stadskanaal) heeft vertrouwen in de uitvoering: “Er ligt al een mooi breed programma met goede doelstellingen. Alle partijen willen nu vooral aan de slag.” Enkele projecten zijn al benoemd en gaan na de zomer van start. Het onderwijsproject Route Rubicon en het gezondheidsproject Gezonde Huiskamer worden uitgebreid over meerdere gemeenten in de regio. Ook worden energiecoaches opgeleid om inwoners te helpen bij het besparen op hun energierekening.

Hand erop, schouders eronder

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken omarmt de in gang gezette beweging: “Ik zie dat organisaties en gemeenten elkaar opzoeken om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld scholieren goed voorbereid de regionale arbeidsmarkt op komen. Allemaal omdat de inwoners van Oost-Groningen dat dubbel en dwars verdienen.” De Regio Deal geeft een stevige impuls aan het versterken van de leefbaarheid in Oost-Groningen. Bijzonder aan deze aanpak is de brede samenwerking. De samenwerkende partijen zetten in op goede opleidingen, meer kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de gezondheid en het behouden van een mooie woonomgeving. Onderwijsinstellingen, zorgpartijen, bedrijven, overheden, woningcorporaties en werkleerbedrijven werken samen aan de totstandkoming van het plan en trekken ook in de uitvoering samen op.

Wat is een Regio Deal?

De Rijksoverheid wil de kracht van regio’s in Nederland versterken door samen regionale opgaven aan te pakken. Het gaat om uiteenlopende opgaven, zoals het verzilveren van de groeipotenties van regio’s, het aanpakken van sociaaleconomische achterstanden of het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Dit kan met onder meer betere scholing, opleiding en meer werk voor de inwoners worden aangepakt. Rijk en regio maken over deze plannen afspraken in de Regio Deals. De looptijd van een Regio Deal is vier jaar.

Bestuurders uit de regio Oost-Groningen. Van links naar rechts: Hennie Hemmes (wethouder gemeente Pekela), Gert Engelkens (wethouder gemeente Oldambt), Gozina Brongers (wethouder gemeente Stadskanaal), Ans Grimbergen (wethouder gemeente Veendam), Tjeerd van Dekken (gedeputeerde provincie Groningen) en Bart Huizing (wethouder gemeente Westerwolde).

(ingezonden)

Datum 13 juli 2020 Redactie

Verbod op protesten met trekkers in heel Groningen

F: Pixabay

REGIO – De Veiligheidsregio Groningen last een verbod in voor demonstraties met trekkers en andere landbouwvoertuigen. Het verbod gaat direct in en duurt een week. ‘De afgelopen dagen hebben demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties’, schrijft de Veiligheidsregio op haar website. ‘Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden.’

Alle gemeenten in Groningen

Om herhaling te voorkomen, geldt vanaf deze maandag tot en met 13 juli 2020 om 7.00 uur een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen. Dit verbod geldt binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Groningen, wat concreet inhoudt alle gemeenten binnen de provincie Groningen.

‘Brandweer, ambulances en politie gehinderd’

‘Door de demonstraties is de doorstroming van het verkeer op verschillende plaatsen ernstig belemmerd, waarbij ook de verkeersveiligheid in het geding was’, schrijft voorzitter van de Veiligheidsregio Koen Schuiling – ook burgemeester van gemeente Groningen:

‘Het veroorzaken van (ernstige) verkeershinder door op de openbare weg te rijden met landbouwvoertuigen, is een bedoeld onderdeel van de betoging. Zulke belemmeringen vormen een bedreiging voor de gezondheid, onder meer omdat de brandweer, ambulances en politie bij de uitvoering van hun (vaak levensreddende) taken daardoor worden gehinderd.’

Bij Groningen Airport Eelde is schade veroorzaakt

Koen Schuiling, voorzitter Veiligheidsregio Groningen

‘Bij de demonstraties zijn ook wanordelijkheden ontstaan, waarbij gevaar is gerezen voor de bewoners en bezoekers van de binnenstad van Groningen. Ook op het terrein van Groningen Airport Eelde zijn (verkeers)onveilige situaties ontstaan en is materiële schade veroorzaakt.’

Ervaring van eerdere protesten

‘Ik roep in herinnering dat dit beeld van de afgelopen dagen sterk overeenkomt met een aantal onaardvaardbare situaties bij boerenprotesten uit het recente verleden.’ Schuiling wijst daarbij onder andere op de bestuurder die door een hek reed op de Vismarkt, en de aanrijding tegen de deur van het provinciehuis. Verder stelt hij dat COVID-regels niet in acht kunnen worden genomen bij de protesten, en noemt hij de mogelijkheden om in te grijpen bij onaangekondigde protesten met grote landbouwvoertuigen te gering.

‘Het doel van dit verbod is de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen. Het staat iedereen vrij om op andere manieren te demonstreren.’

Politie kan handhaven

Het verbod is vastgelegd in een beschikking op basis van de Wet openbare manifestaties en is hier te lezen. De politie is belast met de handhaving van dit verbod.

 

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 6 juli 2020 Hielke Bosch

Als de Wiebesweerga! Gas terug!

GRONINGEN – Deelnemers aan de fakkeltocht tegen de gaswinning in Groningen. FOTO MARTEN VAN DIJL / MILIEUDEFENSIE

GRONINGEN – Milieudefensie schrijft ons dat onder het motto Genoeg=Genoeg vrijdagavond 19 januari 2018 naar schatting ruim tienduizend mensen protesteerden tegen de gaswinning in Groningen. Een probleem van heel Nederland, aldus Milieudefensie. Naar later bleek waren er meer dan 12.000 deelnemers. 

Pijnlijk duidelijk werd op 8 januari jongstleden dat de gaskraan grotendeels dicht te draaien bij Loppersum, na de zware aardbeving in Huizinge 2012, niet zal afnemen. Elders in het Groninger veld ging de gaswinning gewoon door. Op 8 januari veroorzaakte een beving in Zeerijp grote scheuren in de hele omgeving en in de stad Groningen.

Vierde keer fakkeltocht
Het is de vierde keer dat de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie, met tal van andere Groninger organisaties een fakkeltocht organiseren tegen de gaswinning in Groningen. De eerste keer was in december 2014. Aanleiding nu was de zware aardbeving van 8 januari in Zeerijp. Deze veroorzaakte tot in de stad Groningen scheuren in gebouwen en het vertrouwen van de bevolking. Groningers zijn wanhopig en woedend, zij willen geen praatjes meer vanuit Den Haag, maar daadkracht. Genoeg = genoeg, aldus de mensen.

Geen 10.000 maar meer dan 12.000 deelnemers.
Recente berichten in de media geven aan dat niet 10.000, maar meer dan 12.000 deelnemers meeliepen met de fakkeltocht in Groningen. Ook veel vertegenwoordigers van verschillende gemeenten uit de provincie liepen mee, alsmede organisaties zoals het UMCG, FC Groningen, en de Rug. Sommige gemeenten hadden zelfs bussen beschikbaar gesteld om mensen te vervoeren.

Toespraken
Voorafgaand aan de tocht werden de mensen toegesproken door Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging, Burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum en Tweede Kamerlid (SP)Sandra Beckerman. Ook fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks en Jorien de Lege van Milieudefensie staken vanaf het podium de Groningers een hart onder de riem.

Acties uit binnen- en buitenland
Meer dan dertig boeren die spontaan met claxonnerende en knipperende lichten met hun tractoren naar de stad waren getogen betuigden hun steun.
Ook waren er indringende klokgeluiden te horen door vele kerken in de provincie en in het land. Tevens waren aan het begin van de tocht de klokken van Martinitoren in stad Groningen luid en duidelijk te horen. Op diverse plaatsen in het Nederland en daarbuiten ontstonden initiatieven voor solidariteitsacties door mensen die niet naar de fakkeltocht in Groningen konden komen, zoals in Amsterdam, Den Haag, Woerden, Appingedam en Brussel.

Digitale fakkels
Dagblad van het Noorden startte een actie op om digitaal via hun website een fakkel aan te steken voor de mensen in het aardbevingsgebied. Rond middernacht stond de teller op 53.253 digitale fakkels, geplaatst door Groningers en andere provincies in het land, met Drenthe als belangrijkste leverancier. Ook in het buitenland werden digitale fakkels aangestoken. Dagblad van het Noorden noemt IJsland, Duitsland, De VS en China.

Nieuwe aardbeving
Vanochtend, 20 januari heeft er in de stad Groningen weer een lichte aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 0.9 op de schaal van Richter. De tweede beving in vier dagen tijd, welke geregistreerd staat op 1.0 op de schaal van Richter. Door de KNMI is bevestigd dat de bevingen veroorzaakt zijn door de gaswinning.

 

Datum 22 januari 2018 Redactie

Grote brand in Stadskanaal geblust

Foto: M. Dol – RTV1

STADSKANAAL – Bijna een week na het uitbreken van een brand bij een recyclingsbedrijf aan de Wagenmaker in Stadskanaal is de brand geblust.

Dat heeft de provincie Groningen vanmiddag bekendgemaakt. De brand brak maandagavond uit in een bult afval op het terrein. Doordat het vuur snel uitbreidde kon de brand moeilijk bestreden worden. Aanvankelijk wilden de hulpdiensten het vuur laten uitbranden. Vanwege de milieurisico’s werd besloten de brand actiever te bestrijden.

De opruimwerkzaamheden zijn op dit moment in volle gang.

Zie ook

Datum 3 december 2017 Marc Dol

Provincie grijpt in bij brand industrieterrein

STADSKANAAL / UPDATE – De brand op het industrieterrein in Stadskanaal duurt nog voort. Bijna 72 uur na de eerste melding brandt de afvalbult nog steeds. De brandweer heeft woensdagavond een shovel laten komen om de bult open te trekken. Daardoor kan het vuur zich verder ontwikkelen en sneller uitbrandt.

De provincie heeft inmiddels ingegrepen, omdat het plan van aanpak dat het bedrijf voor de provincie niet voldoende vond. “Als er milieurisico’s zijn dan moeten we ingrijpen en passen we bestuursdwang toe,” aldus een woordvoerder van de provincie.

De provincie Groningen heeft matrixborden langs de n366 geplaatst om automobilisten te waarschuwen voor de rookontwikkeling ten gevolge van de brand.

De gemeente verwacht dat er de komende dagen nog rookoverlast zal zijn. Het advies is dan ook om zoveel mogelijk ramen en deuren dicht te houden.

Videoverslag: Marc Dol

Datum 1 december 2017 Redactie

Grenzen Provincie Groningen ter discussie

GRONINGEN/ASSEN – De grenzen van de noordelijke provincie’s worden de komende jaren ter discussie gezet. Dat meldt CDA-herindelingsgedeputeerde Patrick Brouns vandaag via het DvhN. Hij zegt: “Provincie en de Groningse gemeenten zijn nu druk bezig met het voeren van gesprekken over de vraag welke provinciale taken kunnen worden afgestoten aan de grotere gemeenten die in 2018, 2019 en 2020 worden gevormd”.

 

Noordelijk landsdeel

Brouns: “Die overdracht moet dus eerst haar beslag hebben gekregen en is onze 1e taak. Daarna komt de vraag hoe het verder moet met de provincie en of het mogelijk is om Groningen, Drenthe en Friesland samen te voegen tot één noordelijke provincie”. Deze discussie zal volgens Brouns pas in de volgende collegeperiode van gedeputeerde Staten kunnen worden aangegaan. Dus na 2020.

Paard achter de wagen

Er zijn politici die de gang van zaken betreuren. Dat eerst de provincies hadden moeten fuseren en hierna pas de gemeenten. Op deze manier heeft de Provincie het paard achter de wagen gespannen. VVD raadslid Berend Hoekstra uit Leek vond vijf jaren geleden al dat vorming van één noordelijke provincie aan de gemeentelijke herindelingen vooraf had moeten gaan. Hij noemde dat tijdens een nieuwjaarstoespraak destijds een historische vergissing. “Dat vind ik nog steeds”, aldus Hoekstra vandaag in het DvhN.

 

Datum 24 december 2016 Bert Jan Brinkman

Sarah Chmayssani is voorleeskampioen provincie Groningen

voorleesweds2016_211VEENDAM – Tijdens de provinciale finale van De Nationale Voorleeswedstrijd op woensdag 13 april is Sarah Chmayssani van RKBS St. Willibrord uit Stadskanaal als winnaar uit de bus gekomen.

Biblionet Groningen organiseerde de finale in theater vanBeresteyn in Veendam. Sarah heeft als Provinciaal Voorleeskampioen 150 andere schoolkampioenen uit de provincie achter zich gelaten.

Het publiek werd in het verhaal meegezogen
Sarah las tijdens een feestelijke middag een fragment voor uit Hoe overleef ik met/zonder jou van Francine Oomen. Met het voorlezen van dit fragment versloeg zij zeven andere finalisten uit de provincie. De jury vond dat Sarah het publiek helemaal mee kreeg, ze kon de personages prachtig neer zetten en had mooie rust tussen de zinnen. Fenniek Jager van CBS het Baken uit Westerlee werd tweede en Aisha Diallo van Sint Walfridesschool uit Bedum werd derde. Sarah vertegenwoordigt de provincie Groningen tijdens de landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd op 25 mei in Amstelveen.

De Nationale Voorleeswedstrijd
Tijdens de provinciale voorrondes van de 23e Nationale Voorleeswedstrijd deden maar liefst 150 scholen uit de provincie Groningen mee. De wedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Openbare Bibliotheken. Deze partijen willen met De Nationale Voorleeswedstrijd een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is.

De landelijke winnaar van de wedstrijd mag zich een jaar lang ‘De Nationale Voorleeskampioen 2016’ noemen en is daarnaast ook een jaar lang kinderdirecteur van het Kinderboekenmuseum in Den Haag.

Datum 14 april 2016 Redactie

Ruim 100 miljoen euro voor landbouw en plattelandsontwikkeling Veenkoloniën

Logo's provinciesASSEN – Voor versterking van de regionale economie en het platteland zijn de komende jaren miljoenen euro’s beschikbaar in Groningen en Drenthe. Onder de naam POP3* kunnen agrariërs, samenwerkende agrarische bedrijven, waterschappen, natuur- en landschapsorganisaties, onderzoeks- en kennisinstellingen via verschillende regelingen subsidie aanvragen bij het SNN. Op 15 februari worden de eerste twee subsidieregelingen opengesteld die speciaal voor de Veenkoloniën zijn opgezet.

Geld voor Veenkoloniën verdeeld in twee regelingen
De subsidie voor de Veenkoloniën is verdeeld in twee regelingen. De eerste regeling is bedoeld voor trainingen, workshops en coaching aan landbouwondernemers. Doel
is een hogere bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit of een beter percentage zetmeel per aardappel. Hiervoor is 2,35 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is voor samenwerking en innovatie in de Veenkoloniën 7,5 miljoen euro beschikbaar(Waarvan de helft cofinanciering van de provincies Groningen en Drenthe).

Landbouw Gedeputeerden Henk Staghouwer (Gr) en Henk Jumelet (Dr): “Deze regelingen leiden tot nieuwe of betere producten en technieken binnen de aardappelzetmeelteelt in de Veenkoloniën. Ook zaken als precisielandbouw en de productie en afzet van soja of lupine komen in aanmerking. Dit is een investering in
een toekomstbestendige landbouw.”

Plattelandsontwikkeling verdeeld in vier thema’s
De provincie Groningen krijgt voor de totale uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma 55,6 miljoen euro aan Europese subsidies. Voor Drenthe is dat 52 miljoen. POP3 loopt tot en met 2020 en tot die tijd volgen nog meer openstellingen van subsidieregelingen. Het geld wordt verdeeld over de vier thema’s landbouw, natuur, water en sociaaleconomische ontwikkeling.

Binnen deze thema’s staan centraal:
• Innovatie landbouw (agrifood, energie, water)
• Herstructurering landbouwbedrijven (landinrichting, ruilverkaveling en boerderijverplaatsing)
• Jonge boeren (duurzame en innovatieve investeringen)
• Natuurpact (agrarisch natuurbeheer en hydrologische maatregelen)
• Waterbeheer (Kaderrichtlijn Water Nitraat-richtlijn en klimaatadaptatie)
• LEADER-aanpak (leefbaarheid platteland)

Voor een overzicht wanneer de verschillende regelingen binnen POP3 in Groningen en Drenthe opengaan, zie (www.snn.eu/pop3).

Voorlichtingsbijeenkomst
Op dinsdag 23 februari wordt voor de subsidieregelingen Veenkoloniën een voorlichtingsbijeenkomst wordt georganiseerd door SNN en het projectenbureau Innovatie Veenkoloniën.
Tijd : 10.00 uur – 12.00 uur
Locatie : Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond

Datum 10 februari 2016 Redactie

Provincies doen samen onderhoud van bruggen en sluizen

Onthulling nieuw logo dienstauto Groningen DrentheGRONINGEN / DRENTHE – De provincies Groningen en Drenthe gaan samenwerken bij het onderhoud van bruggen en sluizen.
Na een (vaar-)seizoen proefdraaien onthulden gedeputeerden Fleur Gräper – van Koolwijk van de provincie Groningen en Henk Brink van de provincie Drenthe vandaag een nieuw logo op de bedrijfsauto’s om de samenwerking voor inwoners van Groningen en Drenthe zichtbaar te maken.
Sinds 1 mei 2015 voeren de provincies samen onderhoud uit aan bruggen en sluizen in Groningen en Drenthe. Het gaat om onderhoud van de elektrotechnische installaties, systemen voor bediening op afstand en het oplossen van storingen. Voor de ingenieursdiensten, zoals ontwerp, aanbesteding, calculatie en uitvoeringsbegeleiding doen de provincies eveneens een beroep op elkaar.
Vorig jaar verkenden de provincies de mogelijkheden tot samenwerking op diverse onderdelen van de bedrijfsvoering. Henk Brink: “Dit taakgebied gaf een snelle mogelijkheid om elkaar te versterken. Met deze afspraken kunnen we zorgen voor continuïteit, kwaliteit en meer efficiency.” De provincies zien ook voor anderen, zoals gemeenten, mogelijkheden om aan te haken. “Het is goed om continu te blijven kijken naar waar we elkaar kunnen versterken en van elkaars kennis en ervaring gebruik kunnen maken. Het is niet nodig om allemaal te werken aan hetzelfde wiel aan de wagen. Waar het efficiënter kan, moeten we elkaar kunnen vinden en samen gaan werken”, aldus Fleur Gräper – Van Koolwijk.
De provincies Groningen en Drenthe doen ook andere activiteiten samen, zoals inkoop, (repro)grafische dienstverlening en personeel & organisatie (vacatures en opleidingstrajecten).

Datum 9 oktober 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal