Direct naar de inhoud.

Grenzen Provincie Groningen ter discussie

GRONINGEN/ASSEN – De grenzen van de noordelijke provincie’s worden de komende jaren ter discussie gezet. Dat meldt CDA-herindelingsgedeputeerde Patrick Brouns vandaag via het DvhN. Hij zegt: “Provincie en de Groningse gemeenten zijn nu druk bezig met het voeren van gesprekken over de vraag welke provinciale taken kunnen worden afgestoten aan de grotere gemeenten die in 2018, 2019 en 2020 worden gevormd”.

 

Noordelijk landsdeel

Brouns: “Die overdracht moet dus eerst haar beslag hebben gekregen en is onze 1e taak. Daarna komt de vraag hoe het verder moet met de provincie en of het mogelijk is om Groningen, Drenthe en Friesland samen te voegen tot één noordelijke provincie”. Deze discussie zal volgens Brouns pas in de volgende collegeperiode van gedeputeerde Staten kunnen worden aangegaan. Dus na 2020.

Paard achter de wagen

Er zijn politici die de gang van zaken betreuren. Dat eerst de provincies hadden moeten fuseren en hierna pas de gemeenten. Op deze manier heeft de Provincie het paard achter de wagen gespannen. VVD raadslid Berend Hoekstra uit Leek vond vijf jaren geleden al dat vorming van één noordelijke provincie aan de gemeentelijke herindelingen vooraf had moeten gaan. Hij noemde dat tijdens een nieuwjaarstoespraak destijds een historische vergissing. “Dat vind ik nog steeds”, aldus Hoekstra vandaag in het DvhN.

 

Datum 24 december 2016 Bert Jan Brinkman

Dilemma herindeling

Drie provinciesDe verdeeldheid bij gemeentelijke herindelingen in de provincie Groningen groeit gestaag. De wijze mannen die deel uit maken van de gemeenteraden alom in de provincie zijn aan het nadenken geslagen. Op 28 februari sloeg het nog in als een bom. Een groep deskundigen onder leiding van oud CdK van Overijssel de heer Geert Jansen presenteerde het rapport Grenzeloos G(r)unnen om onze provincie van 23 gemeenten terug te brengen naar zes gemeenten. Zonder gemorrel werd er aandachtig geluisterd naar de oneindige wijsheid van de visitatiecommissie Groningen.

Overrompeld door dit alles gingen de meeste gemeentebestuurders laaiend enthousiast naar huis terug. De meesten konden zich wel vinden in het rapport. Inmiddels zijn we drie weken verder en is er dieper nagedacht. Samengaan met Oost-Groningen is niet bij voorbaat afgeschreven, concludeerde burgemeester Ab Meijerman onlangs tijdens een speciale raadsvergadering. Mocht dit gebeuren gaan we terug naar vijf gemeenten. Veendam en de Pekela’s behoren immers tot Oost Groningen? Zo staat het ook in de geschiedenisboekjes omschreven. Eerder opperde Henk Lahuis, deskundige op het gebied van ruimtelijke ordening om zelfs terug te gaan naar vier gemeenten in onze provincie. West-Groningen, midden-Groningen, de Compagnie en oost-Groningen. Zijn motivatie was om toekomstbestendige en krachtige gemeenten met meer dan 100.000 inwoners te gaan vormen.

Mijn advies aan minister Ronald Plasterk is dan ook: Bespaart u zich een hoop moeite, oneindige discussies en maak de bestuurlijke lijnen kort. M’n advies kost niets en u bent snel daar waar u zijn moet. Maak van onze Nederlandse provincie’s een gemeente. Krijgen we 12 gemeenten (zijn er nu nog 408) en gaan we terug naar drie provincies, te weten Noord, Midden en Zuid-Nederland. Dat is pas bezuinigen.. ;-)-

Brinkieman

Datum 7 juni 2013 Bert Jan Brinkman

De (on)beladen naam

Mijn woonomgeving
Mijn omgeving

Volgens sommigen is Oost-Groningen een beladen naam . Het doet denken aan werkeloosheid en armoede.  Om het gebied beter te kunnen promoten zou er gezocht moeten worden naar een andere naam. Ik vind dat onzin. Oost-Groningen is nu eenmaal Oost-Groningen. Net als alle andere windstreken in ons land.  De naam zal voorlopig ook nog wel even blijven.  Sommigen vinden de naam Veenkolonie beter klinken, maar dat heeft niets met Oost-Groningen te maken. Leg mij nu eens uit wat de Kanaalstreek met Oostwold of Finsterwolde te maken heeft.  Ja, het ligt allemaal in de provincie Groningen. Maar dat is het dan.

In tijden van grote veranderingen moeten we anders gaan kijken, meer toekomst gericht.  Ten eerste moeten we eindelijk de provincie grens opheffen. Het liefst zo snel mogelijk. We moeten meer gaan kijken richting eigen leefomgeving. De natuurlijke habitat van mensen houdt namelijk niet op bij de provincie of gemeente grens. Dus ik ga pleiten voor de provincie Noord Oost Nederland waarin Drenthe en Groningen in elkaar opgaan. Nee, geen Friesland! Drenthe en Groningen en ook de naam Oost Groningen zal dus ‘in mijn visie’ niet meer bestaan over enkele jaren. Namen voor gebieden zoals de Veenkoloniën, Hondsrug, Aa en Hunze, Westerwolde en de Kanaalstreek blijven echter wel bestaan. De plannen van het nieuwe kabinet zijn helder. Minder gemeenten en minder provincies. Komt dat eventjes goed uit.

Voorbeeld:  Wie hoort bij wie, dat is de vraag. Als inwoner van de gemeente Stadskanaal kijk ik schuin richting de Zorggroep Meander, waar is deze belangrijke zorggroep actief want dat is zo ongeveer mijn woon en leefomgeving. Ik kom dan uit op het gebied van Hoogezand tot en met Ter Apel.  De lijn (Semslinie) langs onze huidige provinciegrens.  En die gaan we opheffen.  De (Drentse) gemeenten Aa en Hunze en Borger Odoorn voegen we samen met de (Groninger gemeenten) Veendam, Menterwolde, Pekela, Vlagtwedde en Stadskanaal). Geachte lezer, uw nieuwe supergemeente (150.000 inwoners) is zojuist geboren in de nieuwe provincie ‘Noord Oost Nederland’. Nu nog een mooie frisse ‘onbeladen’ naam kiezen..

Brinkieman

Dec 2012

Datum 13 december 2012 Bert Jan Brinkman


-advertenties-