Direct naar de inhoud.

Omwonenden en Nedmag strijden voor rechter over toekomst zoutwinning

De Nedmag locatie in Veendam F: RTV Noord

REGIO – Omwonenden, de Stichting Stop Zoutwinning, de gemeente Midden-Groningen en de provincie Groningen probeerden gisteren voor de rechtbank zoutwinner Nedmag te stoppen met het doorgaan met het winnen van zout.

De zoutwinner uit Veendam heeft toestemming van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om tot 2045 zout te winnen, maar daar proberen de tegenstanders van de zoutwinning een stokje voor te steken.

Miljoenen liters pekelwater en diesel gelekt

Tijdens de zitting halen omwonenden, de stichting Stop Zoutwinning en de gemeente Midden-Groningen alles uit de kast om de rechter ervan te overtuigen dat het winnen van zout niet meer veilig kan. Nedmag probeert juist de boodschap over te brengen dat het veilig is, dat de genoemde argumenten van de tegenstanders uit zijn verband getrokken worden en dat het ministerie van Economische Zaken niet voor niets toestemming heeft gegeven.

Belangrijk onderdeel van het pleidooi van de tegenstanders is het effect van het lek dat in april 2018 op twee kilometer diepte in de bodem ontstond. Doordat de druk in de zoutcaverne diep in de grond flink steeg, scheurde het dak van de caverne als het ware en lekten er miljoenen liters pekelwater en diesel uit de caverne.

Diesel

Tegenstanders probeerden onder meer bij monde van advocaat Jewan de Goede te verwoorden dat nog steeds niet honderd procent kan worden uitgesloten dat deze diesel doorsijpelt naar boven. Het verweer van Nedmag-directeur Abel Jan Smit is dat de verschillende aardlagen ervoor zorgen dat deze diesel niet naar boven kan doorsijpelen.

De stichting Stop Zoutwinning heeft daar zijn twijfels bij. Woordvoerder Jean Pierre Dessart geeft aan dat in peilbuizen van Nedmag restanten olie zijn aangetroffen. Nedmag erkent dit, maar noemt andere oorzaken hoe deze olieresten in de peilbuizen terecht zijn gekomen.

Bureau STAB

Voorafgaand aan de rechtszaak is bureau STAB gevraagd de rechter een advies te geven over de zaak die voorligt. Tegenstanders willen dat het winningsplan van Nedmag van tafel gaat, STAB concludeert dat er weliswaar op een aantal punten twijfels zijn, maar concludeert over de gehele linie bezien dat zoutwinning ook in de toekomst in Groningen moet kunnen.

De rechter stelt bureau STAB wel enkele kritische vragen over de inhoud van het rapport. Zo wil de rechter onder meer weten hoe STAB tot een aantal conclusies is gekomen, bijvoorbeeld de conclusie dat het risico op het weglekken van diesel in de toekomst erg klein is. Ook is STAB het eens met de conclusie van Nedmag dat het bedrijf verbeteringen in haar werkprocessen heeft doorgevoerd, waardoor de kans op lekkage in de toekomst klein is.

Winningsplan van tafel

De tegenstanders grijpen echter alle details in het advies van STAB aan om de rechter ervan te overtuigen dat het winnen van zout moet worden afgebouwd. Zo wordt onder meer de bodemdaling als gevolg van zoutwinning betwist. Omwonenden vrezen dat deze bodemdaling veel verder doorzet dan Nedmag en het ministerie van Economische Zaken willen doen laten geloven. Hun uiterste inzet is dat het nieuwe winningsplan van Nedmag van tafel wordt geveegd, zodat de zoutwinner uiterlijk 2030 ophoudt te bestaan.

Of dat gaat gebeuren is de vraag, want de rechter doet over maximaal twaalf weken uitspraak in deze zaak.

Dit is een artikel van RTV Noord en Martijn Folkers. RTV1 en RTV Noord werken samen om de lokale journalistiek te versterken.

Datum 29 juni 2022 Arienne Dozeman

‘Het duurt soms veel te lang, daar doen we kinderen echt tekort’

Kinderfietsjes (foto ter illustratie) © ANP / Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

REGIO – Kinderrechters luidden vorige week de noodklok over de slechte kwaliteit van de jeugdhulpverlening. Rechters zouden niet kunnen vertrouwen op de door de hulpverlening gedane onderzoeken. Terwijl het juist die informatie is waar zij hun uitspraak op moeten baseren. Een uitspraak die beslist of een kind wel of niet thuis kan blijven wonen.

RTV Noord sprak met verschillende professionals uit onze regio die met jeugdhulpverlening en uithuisplaatsing te maken hebben. Zij erkennen het tekort aan ervaren jeugdhulpverleners, maar nuanceren ook het beeld van misstand op misstand.

Vanuit het theorieboekje

De Stadskanaalster advocaat Hans Klopstra staat ouders bij die te maken krijgen met uithuisplaatsing van hun kinderen. Hij maakt zich ernstige zorgen.

In de praktijk ziet hij dat de gecertificeerde instellingen (in het kort GI’s), zoals Jeugdbescherming Noord, kampen met een groot tekort aan personeel en veel verloop. Klopstra: ‘Het zijn vaak hele jonge mensen. Ze komen net van school, hebben weinige maatschappelijke ervaring en zelf geen kinderen. Vanuit het theorieboekje begeleiden ze zo’n gezin.’

‘Te veel macht bij jeugdzorg’

De GI’s hebben volgens Klopstra bovendien te veel macht omdat ze nauwelijks worden gecontroleerd. ‘En zoals dat gaat bij instellingen met macht vinden ze zelf dat ze altijd gelijk hebben’, aldus Klopstra. Volgens hem zou een kinderrechter meer mogelijkheden moeten hebben om de GI’s te toetsen.

Deze scheve machtsverhouding wordt onderstreept door een rapport van Leidse onderzoekers. Kinderrechters zouden bijvoorbeeld onvoldoende kunnen controleren of uithuisplaatsing van een kind noodzakelijk is. Ook biedt de wet rechters op dit moment weinig ruimte om iets te zeggen over de invulling van de uithuisplaatsing. Zoals hoe vaak er contact is met de biologische ouders of waar het kind komt te wonen. Bij een verzoek om uithuisplaatsing kan een rechter eigenlijk alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden.

Ik lees dan dat het niet goed gaat met een kind, maar wat is de bedreiging voor zijn ontwikkeling?

Wiebe Claus, rechtbank Noord-Nederland

Onmachtige rechters?

Rechter Wiebe Claus van rechtbank Noord-Nederland legt uit dat een rechter wel degelijk een aantal mogelijkheden heeft. Zo kan de rechter een verzoek om uithuisplaatsing afwijzen als hij vindt dat de instanties met meer informatie moeten komen.

Ook komt het vaak voor dat de uithuisplaatsing wordt toegekend voor een kortere periode dan is gevraagd. ‘Na die korte periode is er weer een zitting waarin we kijken wat de stand van zaken is en wat er ondertussen is gebeurd’, aldus Claus.

Uithuisplaatsing is volgens hem een zwaar middel dat alleen wordt ingezet wanneer er een zogenoemde ontwikkelingsbedreiging is voor het kind. Maar, ‘waar die bedreiging uit blijkt, staat niet altijd duidelijk beschreven in het verzoek. Ik lees dan dat het niet goed gaat met het kind, maar wat is de bedreiging? Want dat is juist waaraan gewerkt moet worden na de uithuisplaatsing.’

Ervaren collega’s vertrekken

Heeft jeugdhulpverlening te weinig goede mensen om het werk te kunnen doen? En krijgen rechters daardoor onvoldoende informatie?

Nathalie Kramers is bestuurder bij Jeugdbescherming Noord. Zij herkent de hoge werkdruk en ziet mede daardoor ervaren collega’s weggaan. Maar dat rapportages daardoor van slechte kwaliteit zouden zijn, bestrijdt ze. ‘Het kan natuurlijk altijd beter, maar we onderbouwen de zaak altijd zo goed mogelijk.’

Ook herkent ze niet dat rechters niet zelf zouden kunnen toetsen wat er voorligt. ‘Onze mensen worden juist heel kritisch bevraagd.’

V.l.n.r.: Hans Klopstra, Susan Ketner, Wiebe Claus, Nathalie Kramers en Jan de Vries © Fotobewerking: Hielke Bosch

Feiten en meningen lopen door elkaar

Wanneer je als ouder bij de hulpverlening een negatief stempel hebt, is het volgens advocaat Klopstra moeilijk om daar weer vanaf te komen. ‘Ouders voelen zich machteloos, vaak vinden ze het moeilijk hun emoties te kanaliseren. Een hulpverlener trekt dan al snel de conclusie ‘zie je wel, het kind is niet veilig thuis’. Terwijl het mij nogal logisch lijkt dat je boos wordt als iemand je kind afpakt.’

Jan de Vries heeft in zijn werk als kinderpsycholoog veel te maken met uithuisplaatsingen en pleegzorg. Ook hij ziet dat in rapportages feiten en meningen door elkaar lopen. Maar er zitten ook heel gedegen dossiers tussen. Het is soms als ouder dus ook ‘pech’ of ‘geluk’ hebben wie je treft.

Als er iets misgaat met een kind, roept iedereen ‘waarom is dit kind niet uit huis gehaald?’

Jan de Vries, kinderpsycholoog

Aan de andere kant kun je het als jeugdhulpverlening volgens hem ook niet snel goed doen. ‘Wanneer er iets misgaat met een kind roept iedereen ‘waarom is dit kind niet uit huis gehaald?’.’

Kramers van Jeugdbescherming Noord benadrukt dat juist het uit elkaar houden van feiten en meningen binnen hun werk belangrijk is. ‘Daarom is het ook nooit een rapport van ons alleen. Bijvoorbeeld de psycholoog, een docent op school, maar ook de ouders en kinderen komen aan het woord.’ Bij de beslissing wat het beste is voor een kind, zijn altijd meerdere mensen betrokken.

Kramers: ‘Onze filosofie is zo thuis als mogelijk, dus we kijken altijd eerst of een lichter alternatief mogelijk is. Uithuisplaatsing is echt het laatste middel.’

De toeslagenaffaire
De discussie over uithuisplaatsing is extra actueel nu gebleken is dat sinds 2016 liefst 1675 kinderen uit huis zijn geplaatst van ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. Wetenschappers sluiten niet uit dat dit een gevolg is geweest van de financiële problemen waarin ouders verkeerden.
In de wet zou niet duidelijk genoeg staan dat uithuisplaatsing alleen mag als ouders hun opvoeding op de verkeerde manier invullen, bijvoorbeeld door hun kind te mishandelen. En dus dat het geen gevolg mag zijn van financiële problemen.

Susan Ketner is lector Integrale aanpak kindermishandeling aan de Hanzehogeschool, haar leeropdracht richt zich onder meer op de ondersteuning van ouders. Ketner: ‘Het zijn altijd complexe problemen die uithuisplaatsingen veroorzaken, nooit één ding. Maar die complexe problemen kunnen natuurlijk wel getriggerd zijn door financiële problemen.’

Wat volgens haar niet betekent dat kinderen van toeslagenouders dus automatisch weer naar huis zouden moeten. ‘Soms is het niet in het belang van het kind om direct terug te gaan naar de ouders, ook als de ouders onrecht is aangedaan’, aldus Ketner. ‘Stel: twee kinderen worden mishandeld. Het ene als gevolg van de financiële problemen door de toeslagenaffaire en het andere niet. Laat je dat ene kind dan wel naar huis gaan?

Dossiers blijven liggen

Na de uithuisplaatsing gaan de problemen verder. Rechters zouden niet goed kunnen controleren of er door de hulpverlening voldoende gedaan wordt om ouders te helpen, zodat kinderen weer thuis kunnen wonen.

Advocaat Klopstra ziet dit vaak misgaan. Wanneer na een jaar in de rechtbank wordt getoetst of de uithuisplaatsing nog moet blijven bestaan, hoort hij vaak zeggen dat ‘het plan van aanpak nog niet van de grond is gekomen’, door een gebrek aan personeel, omdat mensen ziek waren of vertrokken zijn.

‘Oftewel, het dossier is blijven liggen’, aldus Klopstra. ‘Een rechter kan dan een jong kind terugsturen naar een gezin waar aan de omstandigheden nog weinig is veranderd. Of hij laat het langer uithuisplaatsen.’

Het kind woont ergens anders en ondertussen komt de behandeling niet op gang. Daar zit de grootste pijn

Het kind woont ergens anders en ondertussen komt de behandeling niet op gang. Daar zit de grootste pijn

Kramers van Jeugdbescherming Noord stelt dat dit een probleem is van de hele zorgketen. ‘Wij zijn afhankelijk van anderen als het gaat om het vinden van de juiste behandelaar of een goed plekje voor het kind, overal zijn wachtlijsten.’ Ze erkent dat het daardoor te lang duurt voor zaken opgepakt kunnen worden.

‘En daar zit de grootste frustratie en pijn, bij de rechters maar ook bij onze mensen. Het kind woont ergens anders en ondertussen komt de behandeling niet op gang’, aldus Kramers. ‘Het duurt soms veel te lang, daar doen we kinderen echt tekort.’

De tijd tikt

Ondertussen verstrijkt de tijd, tijd die kinderen en hun ouders nooit meer kunnen inhalen. Het streven is altijd dat kinderen weer teruggaan naar hun ouders. In de richtlijnen voor uithuisplaatsing staan zogenoemde ‘aanvaardbare termijnen’. Dus binnen welke termijn ouders en kind moeten weten of het kind nog terug kan naar het eigen gezin.

Kinderen komen in een situatie dat ze worden vervreemd van hun ouders

Hans Klopstra, advocaat

Lukt het binnen die termijn niet, dan wordt het ouderlijk gezag definitief beëindigd. Het is in theorie dus mogelijk dat een kind vooralsnog niet meer thuis komt te wonen omdat de behandeling niet van de grond is gekomen, zo erkent ook rechter Claus. Volgens hem is dit wel uitzonderlijk en bestaat de mogelijkheid dat op lange termijn het gezag weer wordt hersteld.

Advocaat Klopstra op dit moment in een situatie dat ze worden vervreemd van hun ouders. ‘Dat mag geen argument zijn. Dat kinderen niet terug kunnen naar de ouders omdat een plan van aanpak niet van de grond is gekomen of er geen onderzoek gedaan is. Kinderen komen in een situatie dat ze worden vervreemd van hun ouders.’

Die ‘aanvaardbare termijnen’ staan op dit moment ter discussie. Kinderpsycholoog De Vries: ‘Vroegere hechtingstheorieën gingen ervan uit dat na een bepaalde tijd een kind beter niet terug kon naar de ouders, omdat het gehecht zou zijn aan de pleegouders. Daar komt men nu op terug. Een kind zou zich aan meerdere mensen tegelijk kunnen hechten.’

We werken achter elkaar in plaats van met elkaar

Nathalie Kramers, Jeugdbescherming Noord

‘A hell of a job’

De oplossing voor alle problemen ligt volgens de mensen waarmee we spraken deels in het helpen van een gezin voordat het uit de hand loopt. Maar dan moet die hulp er wel zijn.

Met het overgaan van de jeugdhulp naar de gemeentes in 2015 is het er niet beter op geworden. Rechter Claus: ‘Met het ingaan van de nieuwe Jeugdwet hield het rijk ook meteen de hand op de knip, er zijn ordinaire bezuinigingen doorgevoerd.’

Volgens Kramers is het hele systeem te ingewikkeld geworden en daarmee de administratieve last voor haar medewerkers te hoog. Ook is het zorglandschap te versnipperd geraakt: ‘Als je in Groningen alle jeugdzorgprofessionals op een rij zet heb je voldoende mensen om het goed te doen voor de kinderen. Maar we werken achter elkaar in plaats van met elkaar.’

Daarnaast weten ouders hulp vaak niet te vinden of is de stap om hulp te vragen te groot, uit schaamte of juist omdat ze bang zijn te maken te krijgen met instanties of uithuisplaatsing. Wanneer het dan toch tot in de rechtbank is geëscaleerd voelen ouders zich vaak machteloos door alles wat er op ze afkomt.

Rechter Claus benijdt de jeugdzorgmedewerkers alvast niet, want ‘Het is a hell of a job. We hebben het over ingrijpen in het gezag van ouders, dat is stevige kost.’

RTV Een is op zoek naar kinderen, ouders en professionals die te maken hebben (gehad) met uithuisplaatsing. Wil jij je verhaal delen? Mail dan naar adozeman@rtvnoord.nl

Datum 18 mei 2022 Arienne Dozeman

Cel geëist voor geweldsincident in Veendammer kroeg

F: RTV Drenthe

VEENDAM – Voor een poging tot zware mishandeling in een kroeg in Veendam is tegen een 31-jarige man uit Heiligerlee een celstraf van twee maanden geëist. Tijdens de vechtpartij vlogen barkrukken en kaarsenhouders door de lucht, het slachtoffer liep slechts blauwe plekken op.

De verdachte verscheen drie kwartier te laat op de zitting. Hij gaf aan dat hij zich verslapen had, maar maakte geen excuses. Hij ontkent aandeel te hebben gehad in de vechtpartij om 23 januari 2020. Twee mannen uit Winschoten (23) en Oude Pekela (31) kregen eerder al voor hun aandeel celstraffen tot twee maanden opgelegd.

Volle kroeg

De drie verdachten kwamen in een groep de volle kroeg binnen, om daar na de vechtpartij weer als groep te vertrekken. Aan dit incident gaat een langdurig conflict tussen twee families vooraf. De verdachte die dinsdag terecht stond was lange tijd spoorloos.

Hij stond op de signaleringslijst en werd in het buitenland gezocht. ‘Ik zat al die tijd in de buurt’. zei de man tegen de rechter. Hij zag geen aanleiding om zich te melden: ‘Ik heb toch niets gedaan, dus waarom zou ik dat doen.’

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Dit is een artikel van RTV Noord. RTV1 en Noord werken de komende tijd nauw samen, om zo meer lokaal nieuws te brengen. 

Datum 22 februari 2022 Redactie

Veendammer die verdacht wordt van doodslag op baby mag strafzaak in vrijheid afwachten

Vrouwe justitia    Foto: RTVNoord

VEENDAM – De 39-jarige Veendammer, die verdacht wordt van doodslag op zijn baby van zeven weken oud, mag de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak thuis afwachten. Dat bepaalde de rechtbank vrijdag tijdens een niet inhoudelijke zitting.

De Veendammer zou op 30 november 2020 op dusdanig gewelddadige wijze met zijn baby om zijn gegaan, dat het jongetje overleed aan de gevolgen van schudden, stompen en ander geweld. De man verscheen niet op de zitting, maar ontkende eerder alle beschuldigingen.

De baby had op die dag een normale dag gehad en lag in de box te spelen. De man was vlak voor het overlijden 15 tot 20 minuten alleen met de baby geweest.

Hersenletsel

Volgens het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een andere medische reden niet de oorzaak van de dood van de baby. Het kindje stierf aan hersenletsel. De advocaat van de Veendammer wil nog ambulancepersoneel horen, die de baby naar het ziekenhuis vervoerden. Dit vergt zoekwerk en neemt tijd in beslag.

De man zit al enige tijd in voorarrest. Omdat nog steeds onduidelijk is wanneer de strafzaak inhoudelijk dient, heeft de rechtbank besloten dat hij naar huis mag.

Dit is een artikel van RTV Noord. RTV1 en RTV Noord werken sinds dit jaar samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.
Datum 12 februari 2022 Redactie

Vrouw uit Klijndijk verdacht van poging om baby te doden

vrouwe jusitita rechtbank
Vrouw Justitia (foto: RTVNoord)

KLIJNDIJK/ASSEN – Een 30-jarige vrouw uit Klijndijk is in oktober opgepakt omdat ze haar 23 dagen oude dochtertje zo ernstig heeft mishandeld dat het meisje had kunnen overlijden. Dat bleek vanmiddag bij de eerste openbare zitting in de zaak. De jonge moeder wordt verdacht van poging tot doodslag.

Het meisje werd 28 augustus vorig jaar geboren en het geweld gebeurde half september. De moeder wordt ervan verdacht de baby op haar hoofd te hebben geslagen of gestompt, haar op de grond te hebben gegooid en hard op haar rompje te hebben gedrukt.

De baby heeft het geweld overleefd, is uitgebreid onderzocht en lijkt volgens advocaat Tineke Pieters niets te hebben overgehouden aan het geweld. Het meisje is ondergebracht in een pleeggezin.

‘Niet alleen dader maar ook slachtoffer’

Omdat de zaak nog niet inhoudelijk behandeld werd, kwam de vrouw uit Klijndijk nauwelijks aan het woord. Ze volgde de zitting via een videoverbinding vanuit de gevangenis. Pieters vroeg om vrijlating, omdat ze vreest dat haar cliënte psychisch ‘helemaal kapotgaat’ in de gevangenis. Ze is niet alleen dader, maar ook slachtoffer.’

‘Haar dochter is geboren in een stabiele relatie en was erg gewenst’, vervolgde Pieters. De nare jeugd van de vrouw uit Klijndijk kwam na de geboorte van het meisje onverwacht naar boven. ‘Ze moest nu zelf de zorgtaken op zich nemen, de taken die ten aanzien van haar vroeger niet goed zijn gegaan. Ze wilde haar kind juist graag geven wat ze zelf niet heeft gehad, maar ze bleek onmachtig dit te doen’, aldus Pieters.

Psychische stoornissen

De vrouw is inmiddels onderzocht en heeft meerdere stoornissen, waarvoor ze volgens de reclassering behandeld moet worden. Dat zou kunnen als de vrouw onder voorwaarden vrijkomt uit voorarrest, adviseerde de reclassering de rechtbank. Ze zou dan alleen onder begeleiding van hulpverleningsinstanties haar dochter mogen zien.

De officier van justitie vindt het te vroeg om de vrouw vrij te laten, omdat de zaak volgens het OM ‘heel ernstig’ is. Vrijlating zou kunnen leiden tot maatschappelijke onrust. Ook vindt ze dat de vrouw voor behandeling zou moeten worden opgenomen in een kliniek en waar en wanneer dat kan, is niet duidelijk. Zonder behandeling is de kans op herhaling groot, vreest ze.

‘Zeer jong kind’

De rechtbank vindt de zaak te ernstig om de vrouw vrij te laten. ‘Het gaat om poging tot doodslag, waarbij een zeer jong kind betrokken is geweest en handelingen zijn verricht door degene die in eerste instantie de zorg voor haar heeft.’ Dat het dochtertje nu in een pleeggezin zit en de vrouw uit Klijndijk het zwaar heeft in gevangenis, maakt voor de rechtbank geen verschil.

Dan kunnen we het huis nu te koop zetten’, reageerde de vrouw toen ze de beslissing hoorde. Eind april is er een nieuwe tussentijdse zitting in de zaak.

Dit is een artikel van Annemiek Meijer en RTV Drenthe. RTV1 en RTV Drenthe werken de komende tijd nauw samen om zo meer lokaal nieuws te brengen. 

Datum 1 februari 2022 Redactie

Agent die dierenporno deelde met collega’s veroordeeld tot cel- en werkstraf

Foto: M. Dol – RTV1

STADSKANAAL – Een voormalig politieagent uit Stadskanaal is donderdag veroordeeld tot zestig dagen cel (57 dagen voorwaardelijk) en 240 uur werkstraf voor het lekken van informatie uit politiesystemen en het bezit van kinder- en dierenporno.

De 38-jarige man, die agent was in Assen, deelde in 2019 en 2020 vertrouwelijke informatie uit politiesystemen met vrouwen op wie hij indruk wilde maken. Hij had met meerdere vrouwen een seksuele relatie. De agent werd in februari 2020 geschorst en uiteindelijk ontslagen.

Intern onderzoek

De voormalige agent liep tegen de lamp tijdens een intern onderzoek dat werd gestart op basis van signalen dat de man informatie uit de politiesystemen lekte. Zijn telefoon werd in beslag genomen en onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat hij verschillende vrouwen informeerde over lopende politieonderzoeken in bijvoorbeeld drugszaken, maar ook over een dodelijk verkeersongeluk in september 2019 bij Valthermond, waarbij jongens uit 2e Exloërmond en Musselkanaal omkwamen. Hij stuurde informatie naar een tante van één van de twee slachtoffers. Verder zocht hij in politiesystemen naar gegevens van vrouwen die hij wel zag zitten.

Appgroep met zeventien collega’s

Tijdens het onderzoek werd ook kinderporno in zijn telefoon gevonden en een appgroep waarin de man met zeventien politiecollega’s dierenporno deelde. Veertien agenten van de Politie Noord-Nederland uit die appgroep zijn disciplinair bestraft. Alleen D. moest voor de rechter verschijnen, omdat hij meer op zijn kerfstok had.

Het Openbaar Ministerie had een deels voorwaardelijke werkstraf van 240 uur geëist. De rechtbank legt een hogere straf op, omdat ‘de ernst van de zaak in de eis onvoldoende tot uitdrukking komt’. De man heeft drie dagen in voorarrest gezeten en hoeft niet terug naar de gevangenis. Wel moet hij zich naast de werk- en celstraf laten behandelen. ‘Een politieagent heeft een voorbeeldfunctie. Hij heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de maatschappij in de politie mag hebben’, aldus de rechtbank.

Dit is een artikel van RTV Noord. RTV1 en RTV Noord werken nauw samen met elkaar om zo meer lokaal nieuws te brengen. 

Datum 20 januari 2022 Jelmer Wijnstra

Hof: veroorzaker dodelijk ongeval Borger had ogen op telefoon gericht

F: Shutterstock

BORGER – Een 33-jarige man uit Yde had in maart 2019 zijn ogen op zijn telefoon gericht en niet op de weg, toen hij op de N34 bij Borger op tegenliggers inreed. Twee mannen uit Emmer-Compascuum (50) en Emmen (70) verloren het leven. Dit oordeelde het gerechtshof in Leeuwarden. De man kreeg in hoger beroep een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden opgelegd. Hij moet zijn rijbewijs dertig maanden lang missen.

Berichten eerder verstuurd

Volgens getuigen boog de auto van de man uit Yde langzaam af naar de andere weghelft. De man raakte zelf bij de botsing zwaargewond. Op de bijrijdersstoel lag zijn telefoon. Uit onderzoek bleek dat de man kort voor de botsing op een datingsite zat en berichtjes verstuurde. De rechtbank in Assen vond het niet bewezen dat de man op het moment van het ongeval op zijn telefoon zat, omdat het laatste bericht tien minuten voor die tijd was verstuurd.

Wikkels met speed

Het hof heeft een andere mening. Nader onderzoek wees uit dat de datum- en tijdsinstelling van de telefoon niet juist waren ingesteld. Het laatste bericht bleek wel degelijk kort voor de klap te zijn verstuurd. De man had zijn ogen op dat moment kennelijk niet (of onvoldoende) op de weg gericht.

In de auto van de man uit Yde lagen twee wikkels met speed. Ook van dit drugsbezit werd de man veroordeeld. Het hof rekende de man ook zwaar aan dat hij ruim anderhalf jaar na het ongeval bij Borger opnieuw een ongeval veroorzaakte. Hij reed in Peize onder invloed van GHB tegen een lijnbus aan. De man reed vervolgens ervandoor.

Dit nooit weer

Het Openbaar Ministerie eiste in Assen en in Leeuwarden een celstraf van negen maanden (deels voorwaardelijk) tegen de man. Het gerechtshof is het met de rechtbank in Assen eens dat de man niet achter de tralies moet verdwijnen. De 33-jarige gaat zwaar gebukt onder wat hij heeft veroorzaakt. Daarnaast is hij zelf ook zwaargewond geraakt en hiervan niet volledig hersteld. Hij is minder mobiel en heeft geheugenproblemen. De man is uit zichzelf in therapie gegaan, omdat hij zich niet weer schuldig wil maken aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag.

De man was nog niet eerder veroordeeld voor een verkeersfeit, wel voor een drugsdelict. De uiteindelijke straf in hoger beroep wijkt nauwelijks af van de straf van de rechtbank. Als extra legde de hogere rechters de man een drugsverbod op en moet hij zich hier, gedurende de proeftijd van drie jaar, op laten controleren.

Dit is een artikel van RTV Drenthe. RTV1 en RTV Drenthe werken de komende tijd nauw samen om zo meer lokaal nieuws te brengen. 

Datum 27 december 2021 Rutger Breider

Jaar cel geëist tegen Nieuw-Buiner wegens phishing

geld
NIEUW-BUINEN – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een jaar cel geëist tegen een 24-jarige man uit Nieuw-Buinen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omvangrijke oplichtingszaak, waar vooral ouderen de dupe van werden.

In de rechtbank in Utrecht stonden gisteren zes verdachten terecht die volgens het OM deel uitmaken van een criminele organisatie, meldt RTV Utrecht. Vijf daarvan waren kernleden van de bende die zich bezighield met het oplichten van zo’n 200 ouderen en het witwassen van de honderduizenden euro’s die daarmee werden buitgemaakt. Het OM dat zij het gestolen geld moeten terugbetalen.

Fraudehelpdesk

De slachtoffers werden door de verdachten, die zich voordeden als medewerkers van de fraudehelpdesk van hun bank, overgehaald om hun geld op een veilige kluisrekening over te maken, omdat er ingebroken zou zijn in hun account.

Maar de vaak tienduizenden euro’s werden weggesluisd via bankrekeningen van zogenoemde geldezels en gelijk gepind door de ‘cashers’ van de groep, waarbinnen ieder zijn eigen rol had.

Veendammer stuurde groep aan

De zwaarste eis is voor Edson H. (32) uit Veendam, die de groep volgens de officieren van justitie aanstuurde en bellijsten regelde die werden gebruikt voor het benaderen van veelal oudere slachtoffers. Hij hoorde 5,5 jaar tegen zich geëist worden. H. bepaalde volgens het OM hoelang, wanneer en door wie er gebeld werd. Hij zat nog in zijn proeftijd voor een eerdere veroordeling voor vergelijkbare praktijken.

Tegen Amersfoorter Robin S. (23) eist het OM 3 jaar cel. Hij was bijzonder actief als phisher en casher en bracht een groot aantal meisjes in problemen door hen over te halen om hun bankpassen beschikbaar te stellen. Voor Mohibula A. (24) uit Nieuwegein werd 4,5 jaar geëist. Hij werd vorig jaar in een vergelijkbare zaak al veroordeeld tot vier jaar cel. Terwijl hij in voorarrest zat, werd hij door de anderen financieel ondersteund.

Kleinere rol

Twee anderen die een kleinere rol hebben gespeeld of kortere tijd bij de oplichtingspraktijken betrokken waren kregen minder zware eisen te horen. Tegen Mulai S. (24) uit Veendam eist het OM 2 jaar cel en voor Björn B. (24) uit Nieuw-Buinen 1 jaar. Tegen de Hilversumse Nagina A. (27), die via haar verloofde en broer bewust profiteerde van het geld en was betrokken bij het witwassen, eist het om 85 dagen cel en 240 uur taakstraf.

De verdachten kunnen flinke claims van benadeelden verwachten. Het OM vindt dat zij schade die niet door banken wordt vergoed moeten betalen. Ook vindt het OM de vorderingen van die banken toewijsbaar. Die moeten dat geld via hun juridische afdelingen wel zelf bij de verdachten gaan halen.

Grote bedragen

Veel van de gedupeerden werden voor enorme bedragen zijn opgelicht. Bedragen van 80.000 euro en hoger zijn geen uitzondering. Het is nog onduidelijk of de verdachten vooraf wisten dat er veel te halen viel. Zij maakten gebruik van lijsten met contactgegeven die van instellingen en bedrijven afkomstig waren. Die bellijsten met miljoenen ‘leads’ kocht Edson H. overigens van iemand die zelf niet terecht stond in deze zaak.

De politie kwam de phishingcampagne op het spoor na meldingen van de banken in de zomer van 2019. Veel van de gedupeerden zijn door hun banken geheel schadeloos gesteld, maar sommigen voor een beperkt deel. Zo zou een van slachtoffers van de 45.000 euro die zij naar de oplichters overmaakte, slechts 1.100 euro door haar bank vergoed hebben gekregen. De rest vordert zij nu bij de verdachten.

Een deel van de gedupeerden eist een schadevergoeding vanwege het leed dat hen is veroorzaakt. Zo hebben sommigen nog steeds slapeloze nachten en zijn ze angstig.

Vandaag komen de advocaten van de verdachten aan het woord. De rechtbank doet op 23 februari uitspraak.

Dit is een artikel van RTV Drenthe. RTV1 en RTV Noord werken dit jaar nauw samen om met lokaal nieuws te brengen.

Datum 10 december 2021 Rutger Breider

Vrouw (20) uit Veendam veroordeeld voor seksueel uitbuiten minderjarigen in Amsterdam

Een illustratieve foto over kindermisbruik | Foto: ANP via RTV Noord

VEENDAM – Voor het seksueel uitbuiten van twee minderjarige meisjes is een 20-jarige vrouw uit Veendam veroordeeld tot een celstraf van 446 dagen, waarvan 360 voorwaardelijk. Ze hoeft niet meer de cel in, maar moet nog wel een taakstraf van 240 uur uitvoeren.

(meer…)

Datum 2 december 2021 Redactie

Veendammer vraagt meisje (9) om naaktfoto’s; werk- en celstraf geëist

VEENDAM – Een 33-jarige man uit Veendam heeft volgens justitie een negenjarig meisje via sociale media overgehaald naaktfoto’s van zichzelf te sturen. Hij bood het kind daarbij geld aan en hij deed zich voor als een 19-jarige jongen.
De officier van justitie eiste een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden.
Het meisje werd in juli 2019 op TikTok door de 19-jarige ‘Timmy Boy’ aangesproken. De conversatie ging verder via Snapchat. Hij vroeg haar een foto van haar onderbroek te sturen en uiteindelijk een naaktfoto. Ze kreeg hiervoor 2,50 euro, beloofde Timmy Boy. Het meisje vertelde een even oud vriendje over de rare kerel op internet. Het vriendje keek vervolgens mee met de chatgesprekken.

Luier met water

Het meisje kreeg een verzoek om in een luier te plassen en op een afgesproken locatie neer te leggen. Het meisje goot water in een luier en legde, samen met het vriendje, de luier op de genoemde plek. De jongen stapte met dit verhaal naar zijn moeder. Die nam weer contact op met de ouders van het meisje. De vader van het meisje ging zelf op onderzoek uit en liep alle camera’s bij langs die in de buurt hingen waar de tas was gedropt. Dit kon de man doen uit hoofde van zijn beroep.

Camerabeelden

Hij overhandigde de beelden aan de politie. De agenten zagen daarop dat twee kinderen een tas dropten. Een vrouw met een hondje hing de tas netjes aan een hek. Kort daarop stopte een zwarte auto, waaruit een man stapte en de tas meenam. De agenten herkenden in de man de verdachte uit Veendam. De man is eerder in beeld geweest voor een zedenzaak, maar werd hier uiteindelijk niet voor vervolgd. Ook stond het kenteken van de auto op beeld. De auto stond op naam van de verdachte.

Onbetrouwbare beelden

De advocaat van de verdachte pleitte voor vrijspraak. De camerabeelden zijn volgens haar onvoldoende beschreven. Ook zijn de beelden niet getoetst op betrouwbaarheid. Na deze woorden stampte de vader van het meisje woedend de zittingszaal uit.
Volgens de advocaat kan de verdachte met geen mogelijkheid worden gelinkt aan de persoon op de beelden. Bovendien klopt de beschrijving van de kinderen over de man niet met de werkelijkheid, zei ze.

Prepaid

Op zijn telefoon en computer zijn geen appgesprekken gevonden met het meisje, ondanks de overlegde screenshots van de vader van app-gesprekken tussen Timmy Boy en zijn dochter. Volgens de advocate is nergens vastgesteld dat de Veendammer de man achter Timmy Boy was.
De Veendammer benadrukte met klem dat hij zich nooit zo heeft uitgegeven. Volgens officier van justitie is een uitgebreid digitaal onderzoek gedaan naar de identiteit van Timmy Boy. Een computeradres is niet achterhaald, de gebruiker gebruikte een prepaid-telefoon, waardoor hij onherkenbaar bleef.
De rechtbank doet over twee weken uitspraak.
Datum 29 november 2021 Arienne Dozeman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal