Direct naar de inhoud.

Amnesty werkgroep Stadskanaal zoekt hulp

Foto: Doetie Ketellapper
Foto: Doetie Ketellapper

STADSKANAAL – Amnesty International komt op voor de rechten van mensen. Bij rechten hoort onder meer:

 • dat je voor je mening mag uitkomen;
 • dat je niet gediscrimineerd wordt;
 • dat je vrijheid van geloof hebt;
 • een eerlijke berechting krijgt als je wat misdaan hebt;
 • en natuurlijk gelijke rechten voor man en vrouw.

 

Het is helaas hard nodig om de mensenrechten te verdedigen. In veel landen worden mensen onderdrukt, opgesloten of gemarteld alleen maar omdat ze voor hun mening uitkomen. Dankzij Amnesty verbetert de situatie. Daar is veel werk voor nodig.

In Nederland bestaat van oudsher brede steun voor Amnesty. Veel mensen zijn donateur of werken actief mee. Nederland is zelfs de op een na grootste deelnemer aan Amnesty in de hele wereld.

In Stadskanaal draagt de werkgroep Amnesty al tientallen jaren een steentje bij.

Deze werkgroep, die momenteel uit 7 leden bestaat, wil graag meer gaan doen en zoekt daarvoor enthousiaste vrijwilligers. De werkzaamheden bestaan momenteel uit:

 • meedoen aan de jaarlijkse landelijke collecte
 • uitvoeren van schrijfacties
 • ondersteunen van petities
 • scholenwerk
 • kerkenwerk
 • voorlichting geven tijdens evenementen

Door de beperkte capaciteit van de werkgroep blijven er kansen liggen en dat is jammer. Zo is er behoefte aan mensen die op lagere of middelbare scholen lessen kunnen verzorgen. Een zeer belangrijke taak, de jeugd van nu heeft het immers voor het zeggen in de toekomst.

Collectanten zijn altijd zeer welkom, er zijn in Stadskanaal nogal wat wijken waar niet gecollecteerd wordt vanwege gebrek aan menskracht. De volgende collecte is in maart 2017.

Een vrijblijvende kennismaking met de werkgroep Amnesty Stadskanaal kan u misschien enthousiast maken om mee te gaan doen. Dat kan als actief lid van de werkgroep, maar ook als lid of donateur van Amnesty International.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Wim Schell (Public Relations 0650 432134 of wimschellsenior@gmail.com ).

Datum 7 december 2016 Bert Jan Brinkman

25 jaar kinderrechten Amnesty International op basisscholen

Amnesty lesmateriaalSTADSKANAAL – Op 20 november is het 25 jaar geleden dat de kinderrechten werden opgesteld en ondertekend door de Verenigde Naties.  Samen met de rechten van de mens, die we op 10 december gedenken, vormen ze de reden voor een beter leven voor veel mensen op aarde. Helaas worden deze rechten nog steeds geschonden. Wat er gebeurd als rechten van kinderen & mensen niet gerespecteerd worden hebben we dit jaar uitgebreid op TV kunnen zien en lezen.

Daarom vindt Amnesty International, de organisatie die opkomt voor deze rechten, het zo belangrijk dat we ze allemaal kennen. Er zijn lespakketten voor basisscholen ontwikkeld, zodat kinderen al vroeg leren wat deze rechten inhouden en hoe ze voor zichzelf daarmee omgaan. Ook leren ze, dat er in de wereld tal van kinderen zijn waarvoor deze rechten kennelijk niet gelden en wat ze daarvoor kunnen doen. In groep 7 en 8 van alle basisscholen in de gemeente Stadskanaal worden rond 10 december deze lessen gegeven. Vraag uw kind er gerust naar. Op een enkele school geven de kinderen daarna nog voorlichting over kinder- en mensenrechten aan hun ouders.

Als u het werk van Amnesty International ook belangrijk vind en u wilt deze organisatie steunen, kijk dan eens op www.amnesty.nl dan kunt u zien wat de mogelijkheden zijn. Werkgroep 533 Amnesty International Stadskanaal.

Datum 19 november 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal