Direct naar de inhoud.

Lezing Willem Foorthuis over economie Veenkoloniën

Heden en Verleden – De Snikke in de Veenkoloniën lang geleden (F: SHC)

STADSKANAAL – Willem Foorthuis, geboren en getogen Veenkoloniaal (Nieuwe Pekela, 1957) geniet enige bekendheid als ambassadeur van de Veenkoloniale geschiedenis. Hij weet altijd weer iedereen te boeien met de uitzonderlijke geschiedenis van de Veenkoloniën vanaf de vroege 17e eeuw. Hij ziet de Veenkoloniën als de kraamkamer van de Nederlandse economie waar al in de zeventiende en vooral in de achttiende eeuw een spraakmakende economie en industrialisatie geschakeld met scheepvaart en nijverheid tot ontwikkeling kwam.

De laatste tijd zien we Foorthuis regelmatig in de regionale pers verschijnen vanuit zijn huidige positie als lector aan de Hanzehogeschool in Groningen. Samen met zijn onderzoeksgroep experimenteert hij met nieuwe bedrijfsmodellen op coöperatieve basis. Zijn experiment in de regio Westerkwartier, de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, werd kortgeleden bekroond met de Award for Best Innovation on Regional Development in Europe 2018! Een uitzonderlijke prestatie die uiteindelijk in het Europees Parlement werd overhandigd.

Foorthuis schakelt graag tussen heden en verleden, tussen traditie en innovatie en ziet grote kansen voor de Veenkoloniën als we de oude tradities weer oppakken, in een nieuw jasje zetten en verbinden met de moderne opgave van de collectieve en circulaire economie. Dinsdag 26 maart geeft hij een lezing over de kraamkamer van onze economie De Veenkoloniën in samenwerking met de bibliotheek. Daarnaast zal de kredietunie Veenkoloniën @ Oostermoer een presentatie geven over hun doelstellingen en hun werk. Dit  wordt eveneens in samenwerking met de bibliotheek en in de bibliotheek georganiseerd.

Mocht u meer willen weten kunt u contact opnemen met: Remco van Suchtelen : nr. 0623471456 of e.mail r.van.suchtelen@MKB5.nl of via onze site : www.dekvo.nl of Klaas Pals : nr. 0681623135 of info@palsbeheer.nl

(ingezonden)

Datum 20 maart 2019 Bert Jan Brinkman

D66 Zuidoost Groningen kiest voor vertrouwde gezichten

D66 Stadskanaal fractievoorzitter Klaas Pals. (F: BJB / RTV1)

STADSKANAAL. De D66 regio Zuidoost Groningen kiest voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen voor de continuïteit met de huidige fractievoorzitters. Gerard Sanders voor Westerwolde (i.o.) en Klaas Pals voor Stadskanaal zijn de lijsttrekkers. In de op 18 april gehouden Algemene Ledenvergadering werd ook de toon gezet voor steviger beleid op het gebied van samenwerking, de energietransitie, Openbaar en Publiek Vervoer, (onderwijs)voorzieningen en wonen in de regio.

Gemeenteraadsverkiezingen

Omdat de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerwolde al in 2017 plaatsvinden, had het bestuur de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor de regio Zuidoost Groningen eerder gepland dan gebruikelijk. Al op 22 november van dit jaar mogen de inwoners van Bellingwedde en Vlagtwedde naar de stembus op hun nieuwe gemeenteraad te kiezen. Met algemene stemmen is Gerard Sanders, sinds 2013 raadslid en fractievoorzitter in de Raad van Vlagtwedde, daarvoor unaniem aangewezen als dé lijsttrekker. Van de overige zeven personen op de lijst zijn al wel de namen bekendgemaakt, maar moet de volgorde nog worden bepaald. Het D66-lid van Zuidoost Groningen in de Provinciale Staten, Bianca Kruize, opteert voor de positie van lijstduwer in Westerwolde.

Voor de verkiezingen op 21 maart 2018 in Stadskanaal, was men nog niet zover. Alle namen op de lijst zijn nog niet bekend. Klaas Pals, al sinds 2009 een vertrouwd gezicht in de Raad, is wel met algemene instemming benoemd tot dé lijsttrekker voor deze gemeente.

Gemiste kans herindeling 

Nu de herindeling van Bellingwedde en Vlagtwedde een voldongen feit is, uitte de vergadering haar grote zorgen over de negatieve reacties op de herindeling van Stadskanaal, Pekela en Veendam. Klaas Pals: “dit is een gemiste kans voor onze regio. Zeker nu daardoor de Raad van Pekela het woord “herindeling” als niet meer te bespreken aanmerkt. We raken daardoor achterop in plaats van dat we vooruitgaan”. De vergadering was van mening dat het proces van de herindeling van Bellingwedde en Vlagtwedde daarentegen wel de schoonheidsprijs verdient. Gerard Sanders: “Laat de burger aan het woord. Het fraaie resultaat is, zeker niet in de laatste plaats, ook te danken aan de constructieve houding van de gemeenteraden en de rol van beide burgemeesters”.

Regionaal versterken

In tegenstelling tot herindelingsplannen, is de ALV van mening dat de gekozen route naar een intensievere samenwerking, ook binnen D66, in geheel Oost Groningen moet worden voortgezet. “Tijdens de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer kreeg D66 brede steun in onze regiogemeenten. Zeker nu het ledental bij andere politieke partijen afneemt, moeten wij ons regionaal juist wél versterken. Dat kan door de gemeenten in Oost Groningen bestuurlijk te clusteren in een federatiemodel. Het geluid van deze D66-stemmers moet nog beter worden gehoord”, aldus Remco van Suchtelen van de Haare. De voorzitter riep deze stemmers op om lid te worden van D66 en mee te praten over ons gebied en invloed te hebben op het beleid en programma. “Het ledental stijgt langzaam, dat moet sneller!”.

Infrastructuur

Tijdens de vergadering ging men ook uitgebreid in op de rol van het Openbaar Vervoer als onderdeel van het bevorderen van werkgelegenheid. Voor de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde is die zelfs grensoverschrijdend. Gerard Sanders: “er zijn voldoende arbeidsplaatsen in Duitsland, maar als je er niet kunt komen, zet dat geen zoden aan de dijk. Verleng bijvoorbeeld de route van de Q-liner of integreer het OV van Duitsland met dat in Nederland.!” Voor Stadskanaal werd nog eens het grote belang benadrukt van de doortrekking van de spoorlijn van Groningen naar Stadskanaal, Ter Apel en Emmen. Klaas Pals: “het lijkt er nu op dat er budget is gereserveerd, maar dat we veel te lang blijven hangen in studies en vergaderen. Zonde van de tijd!”.  Ook werd het verslechteren van het regionale Publieke Vervoer (zorg, gehandicapten en ouderen) opgevoerd. “Als je wilt dat mensen ouder worden en gelijktijdig blijven wonen in hun vertrouwde omgeving, dan moet je er juist voor zorgen dat er een beter, efficiënt én betaalbaar vervoersnetwerk is naar de voorzieningen. Meerdere dure busjes van verschillende organisaties op dezelfde route is pure tijd en geldverspilling!”.

Vlagtwedde

Als reactie op de recente discussies in de Raden van Vlagtwedde over de verbouw van het RSG in Ter Apel en de kostbare overname door de gemeente van een deel van de nieuwbouw van Noorderpoort-Ubbo Emmius in Stadskanaal, rezen er kwesties. “Weten we wel voldoende wat er door de veranderende bevolkingssamenstelling in onze regio op ons afkomt”, was o.a. de vraag. Er zal te weinig geld blijken te zijn om iedere kern dat te geven wat men wenst; MFA´s, scholen, buurthuizen en winkels. Daarin moeten stevige keuzes worden gemaakt en het lijkt erop dat die op de lange baan worden geschoven of er ad-hoc besluiten worden genomen. Kernen en dorpen moeten niet tegen elkaar opbieden of worden uitgespeeld. Is er daarvoor wel een plan voor de toekomst met een financiële onderbouwing? En is er duidelijkheid naar bijvoorbeeld de verenigingen van Plaatselijk Belang of Middenstandsverenigingen?”.

De kwaliteit van het wonen in Zuidoost Groningen was ook onderwerp van gesprek. Er zijn al woonvisies en prestatieafspraken. Maar is er straks in de dorpen en kernen wel voldoende passend aanbod van bijvoorbeeld aangepaste of energiezuinige betaalbare woningen? Of blijven er door sloop slechts grote `weilanden` over en moeten oudere inwoners alsnog verhuizen? Wellicht zijn te verbouwen oude boerderijen daarvoor wel een oplossing.

Als het aan D66 ligt wordt erop al deze punten volstrekte duidelijkheid gegeven. Dit alles wordt nadrukkelijk in de beide verkiezingsprogramma’s opgenomen.

Datum 21 april 2017 Bert Jan Brinkman

Kredietunie Veenkoloniën en Oostermoer in startblokken

Archieffoto – Remco van Suchtelen van de Haare op bezoek bij RTV1

STADSKANAAL – Kleine ondernemers in de Kanaalstreek en omstreken kunnen binnenkort om geld aankloppen bij de Kredietunie ‘Veenkoloniën en Oostermoer’. De Kredietunie verstrekt leningen als grote banken aarzelen om de buidel te trekken. “Dan kunnen wij mogelijk helpen, al dan niet in samenwerking met een bank’’, zegt Remco van Suchtelen van de Haare vandaag via het DvhN.

Coöperatie 

Van Suchtelen van de Haare runt een adviesbureau in Stadskanaal en wordt best vaak geconfronteerd met kleine ondernemers die geen lening kunnen krijgen bij een bank. Het gaat dan meestal om beginnende ondernemers, maar ook om mensen die al een bedrijf hebben met vijf tot tien personeelsleden en deze willen uitbreiden. Om die reden heeft Van Suchtelen van de Haare de Kredietunie opgericht. Een coöperatie met een bestuur waarbij andere ondernemers zich als kredietgever kunnen aansluiten. “Zij storten een bedrag in de kas en krijgen daar rente voor terug. Zo wordt de kas van de unie gevoed.’’ De provincie Groningen en de Rabobank hebben inmiddels  subsidies toegezegd.’’ En afgelopen maandag kwamen daar burgemeester en wethouders van Stadskanaal bij. Zij besloten 5000 euro te geven.

Regio

Remco benadrukt dat niet alleen kleine ondernemers uit de gemeente Stadskanaal een beroep op de Kredietunie kunnen doen. Ook ondernemers uit Veendam, Pekela, Vlagtwedde, Bellingwedde, Aa en Hunze en Borger-Odoorn komen in aanmerking. `Wat ook leuk is, is dat de bedrijven die bij ons aankloppen begeleiding kunnen krijgen van de ondernemers die geld in onze kas stoppen`, aldus van Suchtelen. Kredietunie Veenkoloniën en Oostermoer is overigens van plan de eerste leningen pas te verstrekken zodra er minimaal twee ton in de kas zit.

( Lees het hele verhaal op DvhN )

Datum 14 december 2016 Bert Jan Brinkman

D66: Maak campagnegeld transparant en stop met het geroeptoeter!

d66D66 Stadskanaal ergert zich aan de kostbare reclame van sommige politieke partijen. Koester onze onvolprezen Groningse nuchterheid; het gaat nog steeds om de inhoud!? “Sommigen partijen zullen ons wel hypocriet vinden, maar de grenzen van betamelijk gedrag zijn wat ons betreft nu echt wel bereikt. En wie de schoen past, trekt hem maar aan! Oprechte politiek bedrijf je door de inhoud voor alle mensen te verduidelijken en niet door schreeuwende reclameborden onder lantaarnpalen of ruimte in de regionale pers te kopen en daar, letterlijk, electoraal gewenste praatjes te verkopen”, verzucht Remco Van Suchtelen van de Haare.

Remco van Suchtelen (F: archief RTVS)
Remco van Suchtelen (F: archief RTVS)

Van Suchtelen is voorzitter van de D66 afdeling Zuidoost Groningen (3 gemeenten) en benadrukt dat het D66 nog steeds om de inhoud gaat. Wij geven als bestuur van de regio ZO-Groningen voor de verkiezingen voor de gemeenteraad in Stadskanaal rond de €2.750 uit en in Vlagtwedde rond de €1.200. D66 kiest er bewust voor om, met sobere en doelmatige middelen, de burger zo goed mogelijk te informeren zonder iets op te willen dringen. We willen al helemaal geen uitspraken doen die we straks in een nieuwe gemeenteraad ook niet waar kunnen gaan maken. Ik geloof in oprechte en goed onderbouwde reële meningen en daag de andere politieke partijen uit om datzelfde te gaan doen.

Je mag de kennis van de kiezer niet onderschatten en je kunt de kiezer ook niet kopen! Dat is ook wat we de lijstrekkers in Vlagtwedde en Stadskanaal meegeven. Spreek je uit over zaken die een helder standpunt verlangen, informeer je vooraf goed, bestudeer het probleem en zie de werkelijkheid reëel onder ogen”. Zo is de mening over de locatie van een nieuw treinstation in Stadskanaal volgens D66 veel te voorbarig. Zo een belangrijke keuze moet je wél eerst de burgers voorleggen. Informeer hen vooraf goed, want dit is een zaak voor minstens 100 jaar en met nogal wat gevolgen. Er zijn partijen die dat wel even “snel doen” en al bij voorbaat kiezen voor de locatie van de oude Philips fabriek. Die is nogal uit het centrum van Stadskanaal en het terrein is geen eigendom van de overheid. “Ik heb bij een deskundige kort geïnformeerd en deze gaf aan dat er de kans aanwezig is dat het terrein vervuild is met koolwaterstoffen of benzeen. Dan praat je over een nogal kostbare bodemsanering. Het is dan niet erg netjes om nu al te zeggen dat dit de ideale locatie is. Ook meerdere treinstation willen aanleggen, is zo een punt.

Voor D66 is het belangrijkste dat het besluit over die treinverbinding er eerst definitief komt en we snappen dat de aanleg een kostbare operatie is. Mensen maak je niet blij met een stevige uitspraak, die straks helemaal niet haalbaar blijkt; roeptoeter dus niet teveel in de media! Ook de windmolens zonder wieken en het credo “sterk en werk, werk en werk!. Dit zijn toch echt heel serieuze problemen voor velen in onze regio. Die doe je niet af met de simpele suggestie van een nog tamelijk onbekende technologie. Ook voor dat creëren van die extra werkgelegenheid, hoezeer ook gewenst, moet je aangeven hoe je denkt die te gaan realiseren. Voor al dit soort kwesties geldt: “er staat voor de burgers in onze regio iets heel belangrijks op het spel en een gemeentelijk politicus, of partij, heeft de dure verantwoordelijkheid om, zeer goed geïnformeerd, een maatschappelijk weloverwogen spreekbuis te zijn van inwoners. Men zit niet te wachten op loze beloften of het oplaten van wensballonnen”. Overigens is D66 Stadskanaal erg benieuwd naar de werkelijke bedragen in €’s die de plaatselijke afdelingen van de politieke partijen in onze gemeente aan hun campagne besteden.

Wordt… vervolgd?

Datum 28 februari 2014 Bert Jan Brinkman

D66 Stadskanaal maakt kieslijst bekend

STADSKANAAL – Voortzetting van heldere politiek en draagvlak is inzet voor 2014.

Het team waarmee D66 Stadskanaal de verkiezingen 2014 ingaat; v.l.n.r. Roelof Kuik, Tim Koster, Klaas Pals (lijstrekker), Remco van Suchtelen en Roos Brands.
Het team waarmee D66 Stadskanaal de verkiezingen 2014 ingaat; v.l.n.r. Roelof Kuik, Tim Koster, Klaas Pals (lijstrekker) en Remco van Suchtelen.

In de afgelopen Algemene Ledenvergadering koos D66 Stadskanaal unaniem voor Klaas Pals als de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Tim Koster, nu lid van de steunfractie, komt op nr. 2 van de kieslijst.

De ALV was zeer te spreken over de wijze waarop Pals en Koster in de achterliggende periode de D66 standpunten hebben verwoord, verdedigd en uitgedragen. In het bijzonder de duidelijkheid van communiceren en het zoeken van maatschappelijk draagvlak bij de burgers vond de ALV erg goed.
Ook het blijven aandringen op de noodzaak tot een heldere verantwoording door de leden van college van B&W viel bij de ALV zeer in de smaak. Pals: “het kan niet zo zijn dat politieke besluiten zich deels onttrekken aan het gezichtsveld en dus de controle van de samenleving. Daarover moet je altijd klare wijn schenken en de gemeenteraad serieus nemen”.

Hij ging daarbij vooral in op de recente commotie rond de Rekenkamer van de gemeente Stadskanaal. Pals is van mening dat je daar in deze moeilijke tijden juist aandacht voor moet hebben en dit instituut weer zo snel mogelijk de plek moet geven die het verdient. Het is niet verplicht in de Gemeentewet opgenomen is een te zwak excuus.
“De gemeentelijke middelen staan onder druk, dat wordt er zeker niet beter op, en hoe krijgen we anders dit soort informatie boven water We moeten er zeker van zijn dat het geld goed wordt besteed?. Het is een instrument dat de Gemeenteraad niet kan missen!”.

“Het zo duidelijk uitspreken van het vertrouwen in, en benoemen tot het politieke kader van deze 2 vertegenwoordigers voor D66 Stadskanaal, moet worden gezien als een beloning voor noeste politieke arbeid”, volgens D66 voorzitter Remco van Suchtelen. “De heren hebben gewoon erg goed werk geleverd!”.

Verder zal Roelof Kuik de nummer 3 positie op de lijst innemen en nummer 4 zal Remco van Suchtelen van de Haare zijn.

Datum 25 september 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal