Direct naar de inhoud.

Lokale zenders Groningen willen RMC

RTVGRONINGEN – De meeste lokale omroepen in de provincie Groningen komen regelmatig bijeen voor overleg. Dit overleg komt nu in een stroomversnelling omdat in 2018 de gemeenten gaan fuseren en herindelen. In de mediawet staat geschreven dat er maar één publieke omroep actief mag zijn per gemeente of provincie. Daarom hebben de omroepen nu werkgroepjes geformeerd om tot goede afspraken te komen. Ook wordt er gekeken naar het vormen van een Regionaal Media Centrum die verantwoordelijk wordt voor verzorging van het lokale en regionale nieuws binnen het uitzendgebied.

werkgroep

Op maandagavond 16 februari komt deze werkgroep voor het eerst bijeen. Aan het overleg doen de omroepen LOGO, Radio Westerwolde, Radio Parkstad, RTV Stadskanaal, Radio Compagnie, Omroep Menterwolde en Havenstad FM mee. Stadszender OOG radio en de omroepen Regio FM en Westerkwartier zijn vooralsnog niet betrokken bij het overleg –   [ lees ook mediamagazine Semsland.nl ]

samenwerking in Twente en omgeving

Afgelopen zomer werd er al een kijkje genomen door de Groningers bij het RMC van Twente in Enschede. Zie hier een videoflits van hoe het er daar uitziet 

 

 

Datum 5 februari 2015 Bert Jan Brinkman

Provincie Friesland stelt geld beschikbaar RMC lokale omroepen

logo van rtvnofNOORDOOST FRYSLAN – De Provincie Fryslân heeft afgelopen zomer besloten om voor 2014 en 2015 geld beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar het opzetten van een Regionaal Mediacentrum in Friesland. Op deze manier wil de Provincie samen met de mediabedrijven in Fryslân onderzoeken op welke wijze ook in de toekomst regionale journalistiek gewaarborgd en geïnnoveerd kan worden.

Dit project heeft twee componenten: de samenwerking tussen de regionale kranten, het Friesch Dagblad, de lokale omroepen in Friesland en Omrop Fryslân. Daarnaast zal er een Fries Multimediaal platform op internet ontwikkeld worden. Na afronding van de nodige voorbereidingen is de benoeming van een projectleider de concrete start van dit project. Siebe Annema, oud-uitgever van de Leeuwarder Courant, zal deze functie tot 1 januari 2016 op zich nemen.

Eerder al begonnen de lokale omroepen in Noord en Oost Friesland een samenwerking. ‘RMC Noord en Oost Friesland’ werd het eerste Regionale Mediacentrum van Fryslân en bestaat uit Radio Stad Harlingen, Radio Eenhoorn (Menameradiel, het Bildt en Franekeradeel), RTV Noordoost Friesland (Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.), RTV Kanaal 30 (Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) en Smelne FM (Smallingerland). Samen bedienen deze omroepen ruim 230.000 inwoners in Fryslân. De deelnemers aan het RMC Noord en Oost Friesland hebben de intentie uitgesproken samen te werken op het gebied van techniek, opleidingen, communicatie en programma’s. Door gezamenlijk cursussen te organiseren, apparatuur te delen en programma’s te maken worden kosten bespaard, wordt kwetsbaarheid voorkomen en kwaliteit bevorderd. Het is uitdrukkelijk niet de intentie dat de omroepen gaan fuseren.

[bron: rtvnof.nl]

 

Datum 15 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

RTV Noord en RTV Drenthe vergeten (weer) de lokalen

digitale_radio_Mengpaneel-special_cover-43c89fbca424c2a55e6ffbe28eb93737COLUMN – Regionale omroepen moeten flink veranderen, dat is in feite wat staatssecretaris Sander Dekker gisteren heeft medegedeeld. Ze mogen wel zelfstandig blijven. Er wordt minder goed geluisterd naar de regionalen volgens Dekker.  Diegene die wel vaak luisteren zijn ouderen. Dekker wil dat een regionale omroep toegankelijk is voor alle leeftijden. Een hele opgave in een veranderd medialandschap. Jongeren kiezen immers voor niet-lineaire programma’s en geven liever de voorkeur aan O.D. diensten via het internet. Ouderen houden meer vast aan de traditionele radio en televisie. Het is haast onmogelijk om beide doelgroepen (jong en oud) te bedienen via één enkel radio of tv- kanaal. Een goede internetsite is dus onontbeerlijk. RTV Noord en RTV Drenthe hebben goede omroepsites. Daarmee bereiken ze (denk ik) meer inwoners in het doelgebied dan met de radio. Los daarvan moeten de regionalen (gezamenlijk) ook nog eens 17 miljoen besparen. Door een versoepeling in de mediawet ontstaat er een nieuwe mogelijkheid wat kort geleden nog een doodzonde was! De Publieke- Private samenwerking. RTV Noord en RTV Drenthe (publiek) willen dan ook graag samenwerken met het Dagblad van het Noorden (commercieel). Met zijn allen onder één dak, en dan gezamenlijk regionale journalistiek gaan voeren en programma’s maken.Samenwerken dus.

logos- regionale omroepenDat dit mis zal gaan is mij nu al wel duidelijk. RTV Noord en RTV Drenthe zijn immers publieke (gratis) toegankelijke nieuwsbronnen. Krijgen miljoenen euro’s subsidie binnen waarmee journalistiek gedreven kan worden. Dagblad van het Noorden moet zelf de broek omhoog houden d.m.v. van abonnees en reclame.  Samen onder één dak betekent weliswaar besparing in huisvesting. Dat wel. Maar gezamenlijk journalistiek bedrijven en het nieuws hierna delen via eigen onafhankelijke kanalen?? Ik weet het niet.. Zo wordt je toch concurrent van elkaar? Ook raar dat de regionalen alleen maar omhoog kijken. Waarom niet eens kijken naar de 3e laag van het publieke omroepbestel (lokale omroep)? Juist deze media- instellingen zitten diep verankerd in de lokale samenleving. Willen zoveel meer maar zitten vaak aan het plafond van hun kunnen i.v.m. de financiering. Door in deze omroepen (meestal gedragen door vrijwilligers) te investeren kan er mijn inziens bezuinigd worden en ontstaat er een plus- plus situatie zonder concurrentie geding.  RTV NH is inmiddels wel een initiatief gestart met dertien lokale zenders in haar provincie. Ook uit Overijssel,Friesland en Brabant komen er berichten. Het kan dus wel! De OLON (belangen vereniging lokale omroepen) roept al tijden dat de lokale omroepen meer moeten gaan samenwerken. Dat ze Regionale Media Centra’s (RMC) moeten gaan oprichten. Bovendien gaat de provincie Groningen op de schop met gemeentelijke herindelingen.  De tijd is rijp dunkt mij..

“Alle vormen van samenwerking waarbij de kwaliteit van de regionale journalistiek gewaarborgd blijft, zijn toe te juichen”, reageert Dina Boonstra, directeur van NDC Mediagroep vandaag in haar eigen krant.  ,,We willen niet alleen geld besparen, maar gezamenlijk ook initiatieven op het gebied van nieuwe media ontwikkelen zodat we de noordelijke lezers, luisteraars en kijkers nog beter bereiken.” Deze week al gaan de partijen om de tafel om te praten. Sneller kan haast niet.. Jammer dat mevrouw Boonstra en de heren Lensink (Noord) en Binnendijk (Drenthe) de lokalen (weer) vergeten…

 

Brinkieman

BertJan Brinkman is redacteur bij RTV Stadskanaal en schrijft de columns op persoonlijke titel

 

Brinkieman

Datum 15 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

Tijdslijn veranderingsprogramma lokale omroep

OmroepsignaalColumn Bert-Jan Brinkman

De lokale omroep sector moet sterker worden door samenwerking. Als het aan de OLON (Organisatie Lokale Omroepen Nederland) ligt is dit de goede weg voorwaarts. Het toverwoord is ‘Bovenlokaal’. Het liefst zo snel mogelijk, volgens de OLON.

Hobby 
Nederland kent publieke en commerciële omroepen. Ons publieke bestel is hierbij onderverdeeld in drie lagen: Landelijke omroep, regionale omroep (provincie) en de lokale omroep (gemeente). Die laatste groep heeft er altijd maar een beetje bijgehangen. De omroepwet liet in de jaren tachtig van de vorige eeuw lokale omroep toe onder strikte voorwaarden. Veel enthousiaste radio- liefhebbers zagen toen hun kans schoon om via de lokale omroep hun eigen programma te maken. Allemaal vrijwillig want een lokale omroep kreeg maar een beetje subsidie om het hoofd boven water te houden. Lokale radio werd dan ook wel hobby-radio genoemd met een klein bereik zendertje die in de volksmond ook wel  ‘puddingzender’ werd genoemd. Den Haag had lokale omroep misschien wel bedoeld om de etherpiraterij uit te bannen, wie zal het zeggen.

Medialandschap
Jaren zijn voorbij gegaan, media spelregels zijn aangepast. De overheid kijkt iets minder strak toe. De financiële regeling is een stuk beter en naast deze subsidie van 1.30 euro per woonunit zijn er nu ook reclame en neveninkomsten toegestaan. Leuk, vooral voor de grote stadsomroepen in de Randstad of de grote gemeenten in ons land met meer dan 100.000 inwoners. Die kunnen hiermee een lokale omroep neerzetten met een gezond financieel plaatje, ruimte voor betaalde krachten en beschikken over voldoende Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA). Deze zenders kunnen dus goed concurreren met andere omroepvormen. Maar ons land telt ook nog een heleboel kleine gemeenten. Hoe gaat het met deze mini omroepjes? Lukt het nog om luisteraars te binden? Nu ook nog eens het medialandschap is veranderd door de komst van de regionale commerciële muziekzenders en het mobiele internet zal dat zeker niet gemakkelijk zijn. Bovendien ontvangen ze veel minder subsidie (minder woonunits=minder subsidie) waardoor er nauwelijks geïnvesteerd kan worden. En geloof mij, het in de lucht houden van zo’n ‘pudding’zender kost veel geld.

OLON
Daarom heeft de OLON stappen gemaakt in opdracht van de eigen achterban om het tij te keren. Deze besluiten zijn onlangs aangenomen op de algemene ledenvergadering (ALV). De OLON wil lokale omroepen omvormen tot streekomroepen die aansluiten bij de leefwereld van de burger, zonder daarbij de lokale verankering te verliezen. Dat betekent dus in de praktijk dat we in Nederland terug gaan van 280 lokale omroepen naar ongeveer 100 streekomroepen die allemaal tussen de 100.000 en 500.000 inwoners zullen moeten gaan bedienen. Dat zal dus nog een hele opgave zijn in dunbevolkte provincies zoals de onze!! Gelukkig is er een oplossing. De vorming van een streekomroep kent namelijk twee varianten in het convenant van de OLON: of er is één omroeporganisatie met één zendmachtiging van het Commissariaat voor de media, of er is een samenwerkingsverband van meerdere lokale omroepen, die gezamenlijk (bovenlokaal) invulling geven aan het LTMA in de regio. De grootte van die regio bepalen de lokale omroepen zelf. Daarbij wordt gekeken naar het gebied waarin de inwoners wonen, werken, sporten, winkelen, uitgaan etc. Ook mag men over de provinciegrens heen kijken met een samenwerking. Het gaat om de natuurlijke habitat van de burger. Door de vorming van een Regionaal Media Centra (RMC) kunnen deze samenwerkende omroepen uit kleine gemeenten toch zelfstandig blijven en daarnaast samenwerken met bepaalde programma’s en nieuws items. Het zal nog een hele kluif worden om het plan van de OLON uit te voeren want er zullen altijd kleine gemeenten blijven bestaan met een eigen omroep die hier absoluut niet aan mee wil werken. Dat is hun (goed) recht. Maar of ze in de toekomst nog voldoende luisteraars/kijkers zullen genereren?

Tijdslijn
Er zijn nu heel veel omroepen anno 2013/2014. Vooral veel commerciële muziekzenders. Er bestaat spotify en de jongeren hebben hun eigen social media. De derde laag van de publieke omroep is juist nu meer dan ooit van meerwaarde met lokaal en bovenlokaal nieuws of met lokale infotainment! Door het nadrukkelijk ‘bovenlokaal’ aanwezig zijn via radio/tv, internet kan de publieke lokale omroep zich nestelen in de lokale samenleving en kan het zich onderscheiden. Hiermee ben je als omroep weer interessant voor regionale adverteerders en andere partijen. Maar dan moet er wel professioneel bedrijfsvoering en journalistiek bedreven worden. Met vrijwilligers wordt dat best heel moeilijk. Bekwame vrijwilligers liggen nu eenmaal niet voor het oprapen. Samenwerking is dus de beste optie. Een mooi voorbeeld zie je al in de regio Twente waar een aantal omroepen de handen in één geslagen hebben door samenwerking in een regionale mediacentra. Lokale omroep is het amateur stadium voorbij. De luisteraar zal hobby-omroep in de toekomst niet meer pikken. Ik kan de gedachten van de OLON dus best wel weer begrijpen. Een tijdslijn van het veranderingsprogramma is inmiddels naar alle lokalo’s toegezonden. Afronding december 2014!! Tja, dat lijkt mij toch wel iets te kort door de bocht. Zo’n proces heeft tijd nodig denk ik dan.

Tenslotte

Op 3 december aanstaande zal bekend zijn hoe de gemeentelijke herindeling er uit gaat zien in de provincie Groningen. Niet alleen de gemeenten gaan dan bij ons groter worden maar ook de lokale omroepen. Verkennende gesprekken tussen een zevental lokale omroepen zijn er ook al geweest. Een tijdslijn veranderingsprogramma lijkt hier in de provincie Groningen echter niet van toepassing. Het gaat wel goed komen. De omroepen in de provincie hebben vier jaar om zich gedegen voor te bereiden.. Dat moet lukken!

Brinkieman

Bert-Jan Brinkman is redacteur van RTV Stadskanaal en schrijft de columns op persoonlijke titel

Datum 19 november 2013 Bert Jan Brinkman

Lokale Omroepen in Twente samen sterk via ether, kabel en internet.

Dekkingskaart in Twente
Dekkingskaart in Twente

ENSCHEDE – Het Regionaal Media Centrum Twente is het eerste Regionale Mediacentrum in Nederland. Een unieke samenwerking tussen 10 lokale omroepen in Twente. In het voorjaar van 2012 werden de eerste stappen gezet, en een jaar later zijn al tal van projecten opgestart; een Talent School, gezamenlijke inkoop van apparatuur, overleg met andere lokale en regionale media en niet te vergeten de crossmediale Twentse Ochtendshow.

 

Volgens de syndicate-formule wordt centraal een radioprogramma gemaakt, wat decentraal van lokale jingles, lokaal geproduceerd nieuws en lokale reclame wordt voorzien. Zo bundelen de omroepen hun gezamenlijke regionale kracht, maar weten ze ook hun lokale kracht te vergroten: want 8 van de 10 omroepen hadden tot nog toe geen gepresenteerd ochtendprogramma, een aantal omroepen had daarnaast ook geen dagelijkse lokaal radio nieuwsbulletin! De Ochtendshow is sterk vertegenwoordigd op Twitter en Facebook en zet social media niet alleen in om te zenden, maar ook om te ontvangen. Luisteraars kunnen tips aandragen, meepraten over de stelling van de dag en kans maken op prijzen via Social Media. Daarnaast heeft het RMC Twente nog diverse andere accounts om gerichte doelgroepen te bereiken via Twitter en Facebook. Vanaf april wordt ook televisie en internet gezamenlijk met lokale content ingevuld en wordt ook de acquisitie opgestart. Tien omroepen zijn zo samen sterk in Twente!

 

[youtube id=”SSmtRnoDqfU” width=”600″ height=”350″]

Datum 8 maart 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal