Direct naar de inhoud.

Hospice blij met nalatenschap uit 1960

Hospice Veen en Wolden

STADSKANAAL – Dankzij een legaat kunnen de opleidingskosten van palliatieve zorgvrijwilligers van het Hospice Veen en Wolden en het Steunpunt Mantelzorg & Vrijwillige Thuiszorg worden bekostigd. De opleiding van de vrijwilligers van het nieuwe hospice in Stadskanaal wordt namelijk betaald met geld van een testament uit 1960.

Het Hospice ontvangt € 11.481 en het Steunpunt € 3280. Het legaat van in totaal € 14.761 is afkomstig van mevrouw Kremer, die destijds woonde in de voormalige gemeente Onstwedde, die dit bij testament op 2 april 1960 beschikbaar heeft gesteld.

Destijds waren mevrouw Kremer en haar echtgenoot ziekelijk: zij had reumatische aandoeningen en haar man was suikerpatiënt. Ze hebben in hun leven dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Mede dankzij deze inzet kon mevrouw Kremer nog ruim zes jaar zelfstandig blijven wonen, nadat haar man in 1968 was overleden. Zijzelf overleed in 1981. Als dank voor de goede immateriële diensten die zij ontving van de toenmalige gemeentelijke sociale dienst, heeft ze de gemeentelijke organisatie als erfgenaam benoemd.

Het Hospice of bijna-thuis-huis is bedoeld voor mensen die terminaal ziek zijn en die niet thuis kunnen of willen overlijden. Het Hospice richt zich op inwoners uit de gemeenten Stadskanaal, Westerwolde, Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Het is pas geopend, in het verbouwde pand achter het Refaja ziekenhuis en is genoemd naar de initiatiefneemster (Tineke Breider). Het Hospice draait voornamelijk op de inzet van zo’n 70 vrijwilligers.

In de regio is al langere tijd de Terminale en Palliatieve Vrijwillige Thuishulp (VPTZ) werkzaam. Dit gebeurt wanneer een mantelzorger en de verzorgde juist wel graag samen thuis willen blijven in de laatste levensfase. Een groep van zo’n 20 VPTZ-vrijwilligers is aangehaakt bij het Steunpunt Mantelzorg en vrijwillige thuiszorg van de Stichting Welstad en wordt bekostigd door het ministerie van VWS.

Het college is van mening dat inwoners van de gemeente én hun mantelzorgers baat hebben bij goed opgeleide palliatieve vrijwilligers. Die kunnen zich immers richten op tijd, aandacht en ondersteuning aan zowel de stervende cliënt als de mantelzorgers. Deze inzet vraagt veel van de vrijwilligers, vandaar dat scholing van groot belang is. Dankzij het legaat van mevrouw Kremer kan hierin worden voorzien.

Voorzitter Roelof Kuik van het hospice zegt ontzettend blij te zijn met het geld. “Scholingskosten voor onze vrijwillige medewerkers zijn best hoog en we zijn daarom ook blij dat we die kosten nu via het legaat vergoed krijgen. Wij danken het gemeentebestuur dan ook met hun besluit het geld te besteden voor opleidingskosten palliatieve zorgvrijwilligers van het hospice Veen en Wolden”.

Datum 12 december 2017 Bert Jan Brinkman

Over twee weken hospice klaar voor eerste bewoners

STADSKANAAL – (video) Afgelopen donderdagmiddag om drie uur werd het Hospice in Stadskanaal officieel geopend. De opening werd verricht door Chantal Holtkamp. Zij is directeur van VPTZ, de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg.

Jan Breider onthulde samen met enkele familieleden de naam van het gebouw: Tineke Breiderhuis. Het gebouw is genoemd naar de overleden echtgenote van Breider die zich erg heeft ingezet voor het hospice. Helaas heeft ze de komst van het hospice niet meer mogen meemaken.

Voorzitter Roelof Kuik van de Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken verwacht dat al heel gauw gebruik wordt gemaakt van het gebouw. “Vanaf zaterdag 18 december mogen de eerste gasten hier opgenomen worden. Dan is echt compleet alles klaar en kunnen we zeggen: Kom nu maar.”

Videoverslag: Boelo Lutgert

 

Datum 2 december 2017 Redactie

D66 Stadskanaal maakt kieslijst bekend

STADSKANAAL – Voortzetting van heldere politiek en draagvlak is inzet voor 2014.

Het team waarmee D66 Stadskanaal de verkiezingen 2014 ingaat; v.l.n.r. Roelof Kuik, Tim Koster, Klaas Pals (lijstrekker), Remco van Suchtelen en Roos Brands.
Het team waarmee D66 Stadskanaal de verkiezingen 2014 ingaat; v.l.n.r. Roelof Kuik, Tim Koster, Klaas Pals (lijstrekker) en Remco van Suchtelen.

In de afgelopen Algemene Ledenvergadering koos D66 Stadskanaal unaniem voor Klaas Pals als de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Tim Koster, nu lid van de steunfractie, komt op nr. 2 van de kieslijst.

De ALV was zeer te spreken over de wijze waarop Pals en Koster in de achterliggende periode de D66 standpunten hebben verwoord, verdedigd en uitgedragen. In het bijzonder de duidelijkheid van communiceren en het zoeken van maatschappelijk draagvlak bij de burgers vond de ALV erg goed.
Ook het blijven aandringen op de noodzaak tot een heldere verantwoording door de leden van college van B&W viel bij de ALV zeer in de smaak. Pals: “het kan niet zo zijn dat politieke besluiten zich deels onttrekken aan het gezichtsveld en dus de controle van de samenleving. Daarover moet je altijd klare wijn schenken en de gemeenteraad serieus nemen”.

Hij ging daarbij vooral in op de recente commotie rond de Rekenkamer van de gemeente Stadskanaal. Pals is van mening dat je daar in deze moeilijke tijden juist aandacht voor moet hebben en dit instituut weer zo snel mogelijk de plek moet geven die het verdient. Het is niet verplicht in de Gemeentewet opgenomen is een te zwak excuus.
“De gemeentelijke middelen staan onder druk, dat wordt er zeker niet beter op, en hoe krijgen we anders dit soort informatie boven water We moeten er zeker van zijn dat het geld goed wordt besteed?. Het is een instrument dat de Gemeenteraad niet kan missen!”.

“Het zo duidelijk uitspreken van het vertrouwen in, en benoemen tot het politieke kader van deze 2 vertegenwoordigers voor D66 Stadskanaal, moet worden gezien als een beloning voor noeste politieke arbeid”, volgens D66 voorzitter Remco van Suchtelen. “De heren hebben gewoon erg goed werk geleverd!”.

Verder zal Roelof Kuik de nummer 3 positie op de lijst innemen en nummer 4 zal Remco van Suchtelen van de Haare zijn.

Datum 25 september 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal