Direct naar de inhoud.

Samenwerkingsverband ‘De Basis Veendam’ nieuwe uitvoerder Wmo Veendam

Gebruik maken van de Wmo wordt in Veendam een stuk simpeler Foto: ANP via RTV Noord
VEENDAM – Inwoners van de gemeente Veendam die ondersteuning of begeleiding nodig hebben op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen vanaf 1 januari 2022 terecht bij De Basis Veendam.
Deze nieuwe organisatie is een samenwerking tussen Compaen en Cosis, die nu ook al een groot deel van de Wmo-begeleiding verzorgt voor de gemeente.

Zonder rompslomp

Volwassenen die hulp nodig hebben, hoeven zich vanaf volgend jaar niet meer te melden bij de gemeente. Ze kunnen dan gelijk terecht bij De Basis Veendam. Er komen twee inlooppunten, in Veendam-Noord en Veendam-Zuid. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
‘Het doel van deze algemene voorziening en van De Basis Veendam is slagvaardigheid zonder onnodige administratieve rompslomp, waarbij de inwoner centraal staat. Veendam krijgt zo een laagdrempelige, breed toegankelijke voorziening dichtbij de inwoners’, aldus wethouder Ans Grimbergen.

Warme overdracht

Inwoners die gebruik maken van een andere zorgaanbieder dan Cosis of Compaen worden volgens wethouder Grimbergen ‘warm overgedragen’. De Basis Veendam gaat met deze mensen in gesprek om te kijken naar een passende oplossing. ‘Dat gaat in alle rust. De deadline van 1 januari is dan ook niet zo hard als het nu lijkt. In een gesprek is heel veel mogelijk’, aldus directeur Rob Kah van Compaen.

Niet alles

De Basis Veendam gaat niet alle taken binnen de Wmo doen. Kleine woningaanpassingen, hulpmiddelen, Wmo-taxi, beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen er niet onder.
Voor de toewijzing van deze voorzieningen moeten inwoners bij de gemeente Veendam zijn. Voor huishoudelijke ondersteuning kunnen inwoners van Veendam zich melden bij uitvoeringsdiensten Buurtdiensten en De Nieuwe Zorg Thuis.
Datum 30 november 2021 Jelmer Wijnstra

Toetsen maken in het theater: ‘Een keer wat anders dan op school’

F: RTV Noord

STADSKANAAL – Leerlingen van het Ubbo Emmius in Stadskanaal mogen deze week hun toetsen maken in Theater Geert Teis. In drie verschillende zalen staan de tafels en stoelen opgesteld voor de scholieren. ‘Het is een heel spannende onderneming’, vertelt Jeroen Baerveldt, locatie directeur van Ubbo Emmius Stationslaan in Stadskanaal. ‘Op onze school is geen ruimte voor alle leerlingen, maar in samenspraak met Theater Geert Teis mogen we nu hier de toetsen afnemen.’

Het schoolgebouw is geopend voor een aantal leerlingen, maar er is geen ruimte om iedereen te ontvangen. Daarom worden toetsen nu in het theater afgenomen, de leerlingen vinden het bijzonder. ‘Het is leuk, een keertje wat anders dan constant op school toetsen maken’, zegt leerling Wessel Schaart. ‘Het is een andere zetting, een grote zaal, maar ik ben er wel klaar voor denk ik’, zegt Lidewij Boscha voorafgaand aan haar toets geschiedenis. Madelief Harten komt voor scheikunde. Zij denkt dat het wel lastiger is dan op school. ‘Ik denk dat je wel makkelijker afgeleid raakt, omdat je hier nog nooit hebt gezeten.’

 

Bron: RTV Noord

Datum 25 maart 2021 Rutger Breider

Meer samenwerking NOS en lokale/regionale omroepen

Foto: RPO

HILVERSUM – De lokale en regionale publieke omroepen en de NOS zullen in 2021 hun samenwerking versterken op het gebied van de lokale journalistiek. Ruim 60 journalisten worden voor een periode van een jaar gestationeerd bij regionale en lokale omroepen in het hele land, waarbij de NOS als werkgever optreedt. Het bundelen van journalistieke kracht en kennis moet zorgen voor een verrijking en verbetering van de kwaliteit van de lokale berichtgeving.

 

Haarvaten

De gedachte is dat nieuws en achtergronden uit de haarvaten van de maatschappij ook relevant kunnen zijn voor een regionaal en landelijk bereik. Daarvoor is samenwerking tussen de lagen in het mediabestel essentieel. De extra journalisten dragen bij aan een professioneel redactioneel netwerk dat – volledig gefaciliteerd – kwalitatieve content oplevert, beschikbaar voor alle lagen en platformen: lokaal, regionaal en nationaal.

Minister
De samenwerking is een uitwerking van plannen van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media uit zijn zogenoemde Visiebrief. Hij heeft hiervoor 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Minister Slob: “Goede lokale en regionale journalistiek is essentieel voor een goede democratie en goede lokale informatievoorziening. Samenwerken versterkt dit. Ik ben dan ook blij dat deze partijen samen de schouders zetten onder deze belangrijke opgave.”

Het plan Versterking Lokale Journalistiek door Samenwerking sluit ook aan op een recent advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur. Zij pleitten daarin voor concrete afspraken, meer samenwerking en een stevigere financiering voor regionale en lokale media, zodat overal in Nederland goede lokale journalistiek aanwezig is. Het gaat hierbij om een experiment, waarbij NLPO, RPO en NOS hopen dat de ervaringen die worden opgedaan, ook op langere termijn waarde zullen hebben en een vervolg zullen krijgen.

Samenwerken
Marc Visch, directeur-bestuurder NLPO: “We zijn blij met dit gezamenlijke initiatief en de steun van de minister om de noodzakelijke lokale journalistiek ook via samenwerking verder te versterken, en waarbij iedere publieke laag werkt vanuit de eigen kracht en verantwoordelijkheid. Lokale omroepen zitten in de haarvaten van de samenleving en hebben als geen ander toegang tot wat er lokaal speelt en leeft. Door beter samen te werken kan dat aanbod verder worden versterkt en ook
regionaal en zelfs landelijk een groter bereik vinden.”

Mark Minkman, bestuurder RPO: “Het speerpunt is de lokale journalistiek te versterken met journalisten. Met een journalist in alle dorpen, steden en streken vervullen we de essentiële rol die we spelen voor de lokale samenleving en democratie. We bouwen in een samenwerking tussen NOS, NLPO en RPO aan een publiek bestel met betrouwbaar nieuws voor heel Nederland met al het belangrijkste nieuws uit de eigen achtertuin tot aan de andere kant van de wereld.”

Verantwoordelijkheid
Gerard Timmer, Algemeen Directeur NOS: “Drie publieke zielen, één eigenlijk volstrekt logische gedachte. Het verzoek van minister Slob past in de filosofie van de NOS dat we naast onze publieke taak in berichtgeving op het gebied van Nieuws, Sport en Evenementen ook verantwoordelijkheid willen laten zien voor de journalistiek. Een verantwoordelijkheid die we meer en meer tonen in de samenwerking met de regionale omroepen. Die we constructief verkennen met private partijen en een filosofie die ertoe leidt dat we nu ook met regionale en lokale omroepen gaan experimenteren.”

 

Datum 18 januari 2021 Bert Jan Brinkman

Nederland en Duitsland slaan handen ineen voor natuur

Schans in de Lethe tussen Bellingwolde en de Duitse grens

BELLINGWOLDE – Tussen de natuurgebieden in Westerwolde en de Eems in Duitsland wordt een ecologische verbinding gerealiseerd. Het doel van het grensoverschrijdende INTERREG V A-project ‘Grensoverschrijdende ecologische verbinding Lethe- Brualersloot’ is een verbinding tussen het B.L. Tijdenskanaal en de Lethe in Groningen en de Brualer Schloot in Duitsland. Het projectmanagement is in handen van Prolander in opdracht van de provincie Groningen. De werkzaamheden starten binnenkort.

Biodiversiteit
De provincie Groningen heeft, samen met andere overheden, de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de aanleg en de versterking van natuurgebieden rond de Ruiten Aa en de Westerwoldse Aa. Vanaf de Dollard tot aan Bargerveen in Drenthe ligt er nu een bijna ononderbroken lint natuur. Behalve van noord naar zuid willen we natuurgebieden ook van oost naar west met elkaar verbinden. Hierdoor kunnen beschermde diersoorten zich verplaatsen tussen Nederland en Duitsland, wat goed is voor de biodiversiteit.

Natuurverbinding
Tot op heden was er geen verbinding tussen het Duitse en Nederlandse ecologische systeem. Het ecologisch functioneren van beide systemen werd hierdoor belemmerd. De habitat van een aantal beschermde diersoorten zoals de otter, ringslang en verschillende vleermuissoorten was hierdoor niet optimaal. Daar komt dankzij dit INTERREG-project verandering in. Met relatief eenvoudige inrichtingsmaatregelen wordt een aaneengesloten lint van watergebonden gebieden in Oost-West richting tussen Westerwolde en de Eems gerealiseerd.

Werk in uitvoering
Om de verbinding te realiseren, vinden de komende maanden werkzaamheden plaats. Als het slecht weer is, kunnen de werkzaamheden tijdelijk gepauzeerd worden om schade aan de bodem te voorkomen. Aan Nederlandse zijde zullen in het B.L. Tijdenskanaal natuurvriendelijke oevers worden aangelegd en in de Lethe poelen en waterloopjes. De werkzaamheden voor de Brualer Schloot aan de Duitse zijde bestaan uit het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer en het Unterhaltungsverband Nr. 104 Ems IV zijn na afronding van de werkzaamheden de beheerders van de gebieden.

Europese samenwerking
In Europa groeit de samenwerking over het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke omgeving. Grensoverschrijdende systemen zijn hierin een belangrijk thema. Duitse en Nederlandse partners hebben in het gebied rond het B.L. Tijdenskanaal, de Lethe en de Brualer Schloot de handen ineengeslagen. Naast de ecologische verbinding wordt met dit project ook een grensoverschrijdende recreatieve verbinding gerealiseerd. Er wordt een wandelpad aangelegd met informatieborden. In het Duits én Nederlands. Dit vergroot de belevingswaarde van het gebied voor bewoners en wandelaars.

Subsidie
Dit project wordt ondersteund door het programma INTERREG V A Deutschland-Nederland, met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en nationale cofinanciering door het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en door de Provincie Groningen. Door de samenwerking tussen Nederland en Duitsland zal er kennisuitwisseling en kennisontwikkeling plaatsvinden en daarmee als voorbeeld dienen en toepasbaar zijn in andere Europese grensregio’s.

Datum 29 oktober 2020 Bert Jan Brinkman

Ommelander Ziekenhuis en Zorgbelang Groningen gaan samenwerken

F) Pixabay

OOST GRONINGEN – Onlangs ondertekenden het Ommelander Ziekenhuis Groningen en Zorgbelang Groningen een samenwerkingsconvenant. De samenwerking tussen het ziekenhuis en de belangenorganisatie voor patiënten draagt verder bij aan de relatie van het ziekenhuis met inwoners uit de regio. En hiermee ook aan voldoende, toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede (ziekenhuis)zorg in Noord- en Oost Groningen.

Door de maatregelen rond het coronavirus kon het convenant niet in een feestelijke setting worden ondertekend. Dit maakt de intentie die uit het convenant spreekt er niet minder om. In tijden van crisis is het belangrijk om samen met patiënten te kijken welke zorg op welke plek belangrijk is. Daarom vindt het Ommelander Ziekenhuis patiëntparticipatie juist nu essentieel. Hennie Sanders, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Ommelander Ziekenhuis: “Wij vinden het belangrijk dat de wensen en verwachtingen van inwoners in Noord- en Oost Groningen ten aanzien van de zorg in het algemeen en de ziekenhuiszorg in het bijzonder, worden vertaald naar een concreet zorgaanbod van het ziekenhuis. Samen met Zorgbelang Groningen doen we projecten om dit nu en in de toekomst voor elkaar te krijgen.”

Jarenlange deskundigheid en ervaring
Zorgbelang Groningen beschikt over jarenlang opgebouwde deskundigheid en ervaring om ‘de mensen om wie het gaat’ te betrekken bij belangrijke keuzes, hun ervaringen te horen en om te zetten naar concrete verbeterpunten en -acties. Edwin Klok, directeur-bestuurder van Zorgbelang Groningen: “Het is nodig om inwoners te betrekken bij belangrijke keuzes over veranderingen in de zorg, zoals in het recente verleden de verhuizing van het ziekenhuis. Door hen te betrekken, kun je zorg zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de (toekomstige) patiënten van het ziekenhuis. Dit maakt zorg effectiever én efficiënter”.

Belangrijke thema’s
Thema’s die de komende jaren aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld eHealth, zorg voor laaggeletterdheid, zorg voor kwetsbare ouderen, een gastvrij ziekenhuis, preventie, vitaliteit en Positieve Gezondheid. Maar ook een onderwerp als de verplaatsing van zorg van het ziekenhuis naar bijvoorbeeld de huisarts en/of naar verpleeghuis en thuiszorg is genoemd. Edwin Klok: “We gaan gezamenlijk kijken, met welke projecten we – zodra het mogelijk is – gaan starten.”

Goede zorg en duurzame oplossingen
Het convenant is afgesloten voor een periode van 4 jaar. Goede zorg en duurzame oplossingen voor de zorg bereik je alleen samen met de mensen om wie het gaat!

Datum 11 mei 2020 Bert Jan Brinkman

Nieuw projectplan Meander, SBB en Noorderpoort

.

VEENDAM – Zorggroep Meander, SBB en Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam blijven het Gildeleren verder ontwikkelen en beginnen nu met een gecombineerde manier van opleiden. Daarmee kunnen studenten van de opleiding Servicemedewerker Breed, niveau 2 doorstromen naar de combi opleiding Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg, niveau 3. Op donderdag 12 november wordt een addendum aan het projectplan feestelijk ondertekend.

“We willen samen onze rol pakken als één van de grootste (zorg)-opleiders in de regio.”

Zorggroep Meander en Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam werken al jaren samen om studenten op te leiden via het Gildeleren op o.a. de locaties Breehorn en Veenkade in Veendam. Waar eerst alleen de studenten van de opleiding servicemedewerker Breed, niveau 2 werden opgeleid starten wij nu met studenten die de combi opleiding Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg volgen. Het opleiden van studenten via het Gilde biedt veel mogelijkheden om van elkaar en met elkaar te leren. Voor zowel de studenten als de medewerkers van Zorggroep Meander.

Doordat niveau 2 studenten kunnen doorstromen naar niveau 3 en een diploma Verzorgen IG / Maatschappelijke Zorg kunnen behalen, staan ze sterker op de arbeidsmarkt. “Met de arbeidskrapte in de regio, willen we hiermee ook onze rol pakken als één van de grootste werkgevers en opleiders in de zorg in de regio,” zegt Peter Drenth, directeur Zorggroep Meander. “We werken nauw samen met het SBB en Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam om toekomstige medewerkers op te leiden.” Natuurlijk hoopt Zorggroep Meander de studenten in eigen huis een baan aan te bieden, waar ze de visie van Meander al goed hebben leren kennen.

Dankzij de uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst kunnen nu ook studenten in de regio Veendam op niveau 3 studeren binnen een Gilde. Het feit dat de zogenaamde skills lessen, de praktijklessen in verpleegtechnische vaardigheden, binnen de zorggroep worden gegeven door twee van Zorggroep Meander’s eigen verpleegkundigen, in samenwerking met de Gildedocent, is een belangrijke onderscheidende factor.

De studenten van het huidige Gilde nemen een groot deel van de organisatie van deze feestelijke bijeenkomst voor hun rekening.

Datum 7 november 2019 Redactie

Meer samenwerking in Zuid- en Oost-Drenthe

BORGER-ODOORN – Een sterke, innovatieve regio waar het goed wonen, werken en leven is. De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe zien samen kansrijke oplossingen om de regio versneld te versterken in de periode tot 2030. Samen dienen wij daarom een voorstel in voor een Regio Deal bij het Rijk.

Op 5 september presenteren de partijen het voorstel voor de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Tijdens een bijeenkomst in de EuroTerminal (bestuurskamer) te Coevorden wordt een toelichting gegeven door gedeputeerde Henk Jumelet (provincie Drenthe) en de aanwezige wethouders: Co Lambert (Aa en Hunze), Freek Buijtelaar (Borger-Odoorn), Jan Zwiers en Joop Brink (Coevorden), Bouke Arends (Emmen) en Jan Steenbergen (Hoogeveen).

Datum 31 augustus 2018 Bert Jan Brinkman

Bruisend Museumplein Veendam

VEENDAM – Zaterdagmiddag 7 juli vond op het Museumplein in Veendam de 3e editie plaats van de NightHunt, gevolgd door de Night of the Guitars.

De talentenjacht voor jonge gitaristen ‘De NightHunt’ is twee jaar geleden bedacht door Albert Boddema uit Stadskanaal. In samenwerking met de organiserende stichting Bogdike wil Boddema, in het dagelijks leven eigenaar van een muziekwinkel, jong gitaartalent een podium bieden om hun talenten te laten zien. En iedere jaar zijn er weer opnieuw jongeren die graag hun talent willen laten zien. Een succesformule dus. De muzikale aftrap werd zaterdagmiddag gegeven door Luuk Doddema uit Muntendam. Hij was de winnaar van de NightHunt 2017.

Talentenjacht

Hierna betraden de 13 deelnemers, jonger dan 21 jaar, het podium tijdens de talentenjacht. Ze mochten één nummer spelen met een live begeleidingsband of solo. Aan de juryleden Mark Pot, Huub Heres en Coos Crevelink de moeilijke taak om bij zoveel talent een winnaar te kiezen. De eer ging dit jaar naar Lennard Steininga. Hij kreeg tijdens Night of the Guitars een Eastmann Western gitaar en mocht een nummer meespelen. Ook is hij binnenkort te gast in Cafe Martini van RTV Noord. Aansluitend traden Martijn Schuur en Mei-Lin Germs uit Stadskanaal op, winnaars van de NightHunt 2016.

Night of the Guitars

Zaterdagavond tot middernacht was het tijd voor een spetterende show van lokale artiesten uit Veendam tijdens de ‘Night of the Guitars’. Het podium werd aangepast en het zag er indrukwekkend uit. Ze waren er allemaal. Van Bé Brakke tot Gina de Boer en van Gerry Wolthof tot Marianne Pruissen van der Velde. De artiesten brachten nummers ten gehore uit hun eigen favoriete LP/CD verzameling en gingen terug naar (vooral) de seventies. Everhard Sprik mocht de artiesten aan elkaar praten en deed dit op kolderiek manier. Het massaal toegestroomde publiek kreeg zaterdagmiddag en avond dan ook een bruisend Veendam te zien.

Lokale TV

Wie niet aanwezig was of thuis bleef kon toch meegenieten want de Lokale Media heeft binnen een brede samenwerking met alle partijen (Bogdike, SKV, ParkstadVeendam en RTV1) het hele muziekevenement live- mogen uitzenden via social media en (lokale) televisie. De live-registratie is nog terug te zien via de website ParkstadVeendam.nl

Binnenkort kun je ook nog een sfeerreportage met interviews verwachten.

Datum 9 juli 2018 Bert Jan Brinkman

Stichting Bogdike en SKV samen in muziekfeest

VEENDAM – Veendammers krijgen op 25 augustus een spetterend muziekfestijn aangeboden door Stichting Bogdike en de 30 jarige ‘jubilerende’ kabelprovider SKV. Het evenement wordt gehouden op het Museumplein.

Spritz

Er wordt ‘s middags begonnen met de Herman Brood Tributeband ‘Spritz’. Bogdike’s eigen spreekstalmeester Everhard Sprik is zanger van deze band en ook de andere muzikanten zijn voor Veendam zeker geen onbekenden. Een stevige portie rock is gegarandeerd. Na Spritz is het tijd voor de Eagles Tributeband Eagles Legacy met countryrock van de bovenste plank. Alle Eagles-hits komen voorbij en worden loepzuiver gespeeld door deze zeskoppige band die qua kwaliteit kan tippen aan de Dutch Eagles. Ook fans van Abba komen aan hun trekken want na Eagles Legacy is de SOS Abba Tributeband aan de beurt met een groot aantal onvergetelijke Abba-hits. Gitarist van deze band is de Veendammer Bé Brakke die daarvóór óók al aan de bak moest met Spritz. Geen enkele Veendammer zal het betreuren dat Bé twee keer te zien zal zijn tijdens dit evenement.

Ombouwpauze

Na een iets langere ombouwpauze komt de Fleetwood Mac-tributeband Miragea in actie. Deze band met drie zangeressen en ex-Wild Romance drummer Gus Genser speelt niet alléén de hits van de latere Fleetwood Mac zoals Go your own way en Rhiannon maar ook de nummers van de oude Fleetwood Mac van Peter Green. Muzikaal staat Mirage als een huis maar de band is tevens een lust voor het oog vanwege de prachtige kostuums waarin men optreedt.

Grupp Sportivo

Na Mirage volgt het klapstuk van de avond: de knapste zanger van Nederland, Hans Vandenburg met zijn Gruppo Sportivo. Sinds 2017 weer actief op de vaderlandse podia en zelfs voorzien van een spiksplinternieuw album. Gruppo speelt een groot aantal hits van het legendarische album ‘Back to 78‘ zoals Hey Girl, Disco really made it, Bernadette, Beep beep love maar óók nummers van het nieuwe album komen voorbij. Dit belooft een geweldige afsluiter te worden van dit SKV/Bogdike evenement.

Gratis

SKV en Bogdike dromen al voorzichtig van langdurige samenwerking op evenementengebied. Zowel Bert Bos van Bogdike als Bert Feiken van SKV zijn in ieder geval enthousiast.  Als cadeau maakt de jubilerende kabelstichting het hele muziekgebeuren helemal gratis toegankelijk. Door de samenwerking met SKV heeft Bogdike nu automatisch een ruimer budget zodat vrijwilligers in de toekomst nog meer succesvoller te werk kunnen gaan met het opzetten van lokale evenementen. Een unieke situatie want Stichting Kabelnet Veendam kan bijvoorbeeld Bogdike evenementen live-uitzenden op het eigen (lokale) TV info-kanaal.

Datum 1 juni 2018 Bert Jan Brinkman

GroenLinks Groningen werkt samen de Grünen in Niedersachsen

1e conferentie in Leer (DL)

GRONINGEN – De wereld houdt niet op bij de grens met Duitsland. Vanuit die gedachte werkt GroenLinks Groningen samen met de Grünen aan de andere kant van de grens, in Niedersachsen. ‘We hebben gemeenschappelijke belangen en problemen die we samen kunnen oppakken’, aldus de partijen.

Gemeenschappelijke aanpak

Afgelopen zaterdag werd in Leer door enthousiaste leden van beide partijen uitgebreid gesproken over vijf onderwerpen: goed openbaar vervoer ook over de grens, lokale werkgelegenheid, landbouw waarin plaats is voor de natuur, versimpeling van de politiek door populistische partijen en duurzame energie. Allemaal onderwerpen die zich van grenzen niets aantrekken en die vragen om een gemeenschappelijke aanpak.

Met de conferentie in Leer is een eerste stap gezet op weg naar samenwerking.

Datum 31 mei 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal