Direct naar de inhoud.

Werkbezoek minister Slob aan Stadskanaal

Minister Arie Slob doet de opening bij 100 jaar Ubbo Emmius – (F: H. Lucassen – RTV1)

STADSKANAAL – Minister Arie Slob (CU) van Onderwijs, Cultuur, Media en Wetenschap was maandag 4 maart in Stadskanaal. Hij was hier o.a. op uitnodiging van het Ubbo Emmius die dit jaar 100 jaar bestaat. De minister deed de opening van een symposium gehouden voor oude en huidige leerkrachten van de jarige school. Doelstellingen in het onderwijs werden besproken en er werd teruggeblikt op de afgelopen jaren. Naast de minister spraken ook Ben Tiggelaar en Pedro de Bruyckere. Die deden heel interactief een vragenspel met het publiek in een bomvol theater Geert Teis.

Bezoek bij RTV1

Vervolgens werd er een bezoek gedaan bij de streekomroep RTV1. De minister deed de lokale omroep voor de gemeenten Stadskanaal en Veendam aan in het kader van een serie werkbezoeken vorming streekomroep.

Videoflits:

Slob werd welkom geheten door voorzitter Mooijman en kreeg een rondleiding. Hierna volgde een gesprek met het bestuur waarin onder ander gesproken werd over de bekostiging van de publieke lokale omroep. Veel lokale omroepen hebben het moeilijk om financieel rond te komen. De rijksbekostiging voor lokale omroepen loopt via het gemeentefonds. Gemeenten zijn dus in zekere zin verantwoordelijk voor de financiering van hun eigen lokale publieke omroep. Dit in tegenstelling tot de landelijke en regionale publieke omroepen, die vanuit de Mediabegroting worden bekostigd. Hier willen de Lokale Omroepen graag vanaf. Een bekostiging zonder tussenkomst van de gemeente(s) is de wens. Ook is het bedrag te laag en staat in contrast met de onkosten die hedendaags gemaakt moeten worden voor verspreiding van het signaal.

 

Televisie interview

Na het werkgesprek (met volgens de minister heerlijke koffie en gebak) schoof Slob aan bij Gert-Jan Kamst, medepresentator van het televisieprogramma 1 op vrijdag. Hier werd een interview opgenomen waarin verslaggever Boelo Lutgert met de minister in gesprek ging. Dit tv-interview wordt uitgezonden op vrijdagavond 8 maart tussen 19.00 en 20.00 uur.

 

Samenwerking

Op de valreep werd er nog enthousiast gesproken over onze prachtige Veenkoloniale regio en de omroep samenwerking met RTV Borger-Odoorn net over de provinciegrens. Voorzitter Roel Withaar van RTV Borger-Odoorn was hiervoor naar Stadskanaal gekomen. Want een streekomroep hoeft zich niet aan een gemeentegrens te houden. Het werkgebied is je regio, de Gronings/Drentse Veenkoloniën en een gedeelte van de Hondsrug. Het gebied links en rechts langs de provinciegrens (Semslinie) zeg maar..

Minister Arie Slob en het omroepbestuur RTV1. Daarnaast Thijs Tuik (ministerie) en geheel rechts Toos Bastiaans v/d NLPO).

 

Datum 7 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Vereniging ‘Parels in het Veen’ opgericht

Prachtig Veenkoloniën (archieffoto – BJ Brinkman)

STADSKANAAL – Bijna twee jaar geleden namen twee oud burgemeesters, Trientsje Slagman en Jur Stavast het initiatief om “bezitters van erfgoed in de Drentse en Groningse Veenkoloniën” met elkaar in contact te brengen. Vorige week hebben drie inwoners van dit gebied de Vereniging Parels in het Veen opgericht. In de aanloop is er regelmatig overleg en afstemming geweest met vertegenwoordigers van de Historische Vereniging Nieuw Buinen, Glasverzameling Brands, het Keramisch Museum Goedewagen, Museum Musica, Philipsmuseum, de STAR, Stelmakerij Wever , stichting Jatrie en het Streekhistorisch Centrum.

Adviseurs

De oprichting van deze vereniging is begeleid door adviseurs van de Koninklijke Heidemij: Johan Dijk, Lione DuPied en Marlon Busstra. De oprichting van deze vereniging is bijzonder. Voorzitter Jan Haikens; “De geschiedenis van het Veenkoloniale gebied gelegen aan beide kanten van de Semslinie verbindt beide provincies en de grensgemeenten”. Secretaris Helen Kaemink, “Met behulp van deze vereniging willen we de samenwerking tussen verschillende Erfgoedpartners bevorderen. Dat kan op zeer veel terreinen. Het afgelopen jaar heeft een studente van de Hanzehogeschool, Shirley Viswat, een rapport geschreven over de mogelijkheden met nieuwe media om deze samenwerking te versterken”. Penningmeester Jaap Duit: “Middels deze vereniging gaan we nu proberen via fondsen en subsidieregelingen middelen te krijgen om deze samenwerking vorm en inhoud te geven. Zonder startkapitaal kunnen we niks.

Beleidsplan

Veenkoloniën vanuit de lucht (archieffoto)

Het bestuur gaat binnenkort aan de slag met het opstellen van een beleidsplan waarin de mogelijkheden en plannen voor samenwerking worden uitgewerkt. Dit plan zal worden voorgelegd aan een aantal potentiele leden van de vereniging. Als voorbeeld van samenwerking en nieuwe ideeën noemen de initiatief nemers de onlangs in gebruik genomen toeristische fietsroute Nieuw Buinen/Buinerveen. “Er zijn meer van dit soort routes te ontwikkelen waarbij de verschillende erfgoedverzamelingen bezocht kunnen worden”. Dat vraagt onderlinge afstemming. Een ander voorbeeld: als in 2019 de Dieverdoatsie weer vaarklaar is, willen de stichting Jatrie en de stichting Snikkevaart hun activiteiten gaan bundelen. Jan Haikens: “We willen middels deze vereniging werken aan de versterking van het toeristisch aanbod in de Veenkoloniën. Het welslagen zal afhangen van de bereidheid en het vermogen van Erfgoedpartners en ondernemers om hiermee aan de slag te gaan”.

Datum 17 juni 2018 Bert Jan Brinkman

Nieuwe dienstregeling STAR

STAR treinSTADSKANAAL – De nieuwe dienstregeling van museumspoorlijn STAR voor het seizoen 2016 is vastgesteld. In mei gaan de eerste ritten weer van start.

Teddyberenexpress en Stukgoederenvervoer
In grote lijnen lijkt de dienstregeling 2016 veel op die van 2015. De Teddyberenexpress rijdt weer en Stukgoederenvervoer staat voor Tweede Pinksterdag op het programma.

Stadskanaal onder Stoom
Stadskanaal onder Stoom zal in 2016 ook weer plaatsvinden. Dit tweejaarlijkse evenement is traditiegetrouw weer in het derde weekend van september.

Kijkt u voor de volledige dienstregeling op www.stadskanaalrail.nl

Nieuwe website
Museumspoorlijn S.T.A.R. werkt aan een totaal nieuwe website. Voor het seizoen 2016 zal de nieuwe site online gaan. De site zal dan ook makkelijker op smartphones en tablets te raadplegen zijn.

S.T.A.R.
De Museumspoorlijn S·T·A·R rijdt sinds 1994 met een historische stoomtrein en dieseltreinen tussen Veendam en Musselkanaal. Het spoor loopt nagenoeg geheel langs de grens tussen Groningen en Drenthe, de Semslinie, en doorkruist daarmee de streek die bekend staat als de Veenkoloniën van Oost-Groningen. Met een lengte van 26 km is het de langste museumlijn van Nederland. Een unieke lijn met veel kunstwerken over de vele wijken en kanalen.

Datum 15 maart 2016 Redactie

Unieke App Veenkoloniën 250\400 wordt nog mooier

image001VEENKOLONIËN – Kunst langs de linie gaat nog even door. In het licht van het 250 en 400 jarige jubileum van respectievelijk het Stadskanaal en de Semslinie (de provinciale grens) organiseerde de stichting 250\400 het afgelopen jaar de kunstmanifestatie ‘Kunst langs de linie’. Onderdeel van de manifestatie is het kunstwerk van Jan Robert Leegte, een bijzondere gratis app voor op de iPhone voor bewoners en bezoekers in de kern van Stadskanaal en omgeving. De komende vijf jaar wordt deze app fraaier en fraaier!

Mondriaan in de Veenkoloniën.
De kunstenaar Leegte heeft zich bij het ontwerp van zijn app laten inspireren door het late werk van Mondriaan, zoals Broadway Boogie Woogie. Dit kleurrijke abstracte schilderij van Mondriaan geeft een beeld van het transport en infrastructuur van New York City. En dat is nu precies wat ook de opdracht van de stichting 250\400 was aan de kunstenaar maar dan voor de Veenkoloniën. De Veenkoloniën hadden een uniek watersysteem van wijken, monden, diepen en kanalen. Er is geen regio in de wereld met zo een groot watersysteem met duizenden kilometers met de hand gegraven waterloop en honderden bruggen en sluizen. Deze wateren werden 100 jaar geleden druk bevaren met schepen turf, mest, aardappelen, suikerbieten en graan. Veel van de wijken, monden en diepen is de afgelopen 50 jaar al gedempt en verdwenen. Langs deze wateren staan unieke gebouwen en woonden toen en wonen nu mensen met bijzondere verhalen. Al deze zaken heeft Jan Robert Leegte digitaal en kleurrijk verwerkt in zijn app. Hij kon dat doen omdat er veel kennis en informatie nog gearchiveerd ligt bij bijvoorbeeld het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal, bij het waterschap Hunze en Aa’s en in de provinciale archieven. Hij heeft ook dankbaar gebruik gemaakt van het gedigitaliseerde watersysteem van begin vorige eeuw van de gebroeders Foorthuis, dat terug te vinden is in myPlacebook.nl. Ook hebben zij studie gemaakt van het transport over water in die tijd.  Als de gebruiker van de app nu, vandaag, ergens in Stadskanaal de app gebruikt, dan loopt hij de kans verrast te worden door het feit, dat hij of zij staat boven op een gedempt heel blauw boerendiep, waar heel regelmatig bijvoorbeeld een groenschip met aardappelen langs vaart en met een rode marker staat aangegeven, wie er woonde in het gebouw aan de overzijde. Een vrolijke kleurrijke ervaring!!

250 jaar stadskanaal en 400 jaar semslinieApp wordt nog mooier.
Jan Robert Leegte heeft nu het fundament gelegd om verder op te bouwen. Thans wordt gewerkt aan een nieuw samenwerkingsverband tussen alle eerder genoemde partijen. Met steun van gemeente(n) en het waterschap en samen met o.a. het Streekhistorisch Centrum willen we binnen de organisatie myPlacebook.nl de app verder vullen met historische gegevens en ervaringen. En ook met verhalen over de recente geschiedenis en bijzondere plekken in de Veenkoloniën. We willen jongeren activeren deze verhalen te koppelen aan hun plek en deze in te voeren in de app. Zo wordt ook gesproken met de directie van het Ubbo Emmius over de 100 jaar historie in 2019 van de leerlingen van het Ubbo. Leerlingen denken mee over het verrijken van de app met verhalen van (oud)leerlingen. Dit alles onder het motto: geef ‘face’ aan de ‘place’!
Hij is te downloaded in de app storen en Google Play store.

Tot slot: zoals gezegd loopt de manifestatie Kunst langs de linie af. Nog een week is in Klooster Ter Apel het unieke kunstwerk van Lotte Geeven te zien over de trillingen boven en onder de Veenkoloniën. Komt het zien en ervaren!

Datum 1 februari 2016 Bert Jan Brinkman

Semsfakkels langs het Stadskanaal

SemsfakkelsSTADSKANAAL – (film) – Als afsluiting van de festiviteiten rond 250 jaar Stadskanaal en 400 jaar Semslinie werd zaterdag 19 december klokslag 17.00 uur door aanwonenden langs het Annerveensche-, Eexterveensche, Stads- en Musselkanaal tot aan het Ter Apelkanaal een circa 25 kilometer-lang lint van ‘Semsfakkels’ ontstoken.

Dit ter herinnering aan de Semsvuren waarmee 400 jaar geleden deze lijn (Semslinie) werd uitgezet en aan de lokale bevolking die 250 jaar geleden het kanaal met de hand heeft gegraven. De lichtlijn was ongeveer een half uur te bewonderen.

Korte impressie:

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=k1BESgZvh94[/embedyt]
Video en montage: Marc Dol – RTV Stadskanaal

 

Datum 20 december 2015 Bert Jan Brinkman

Langste vuurlijn van Nederland langs het Kanaal

Lichtlijn SemslinieKUNST LANGS DE LINIE – In het licht van het 250 en 400 jarige jubileum van respectievelijk het Stadskanaal en de Semslinie (c.q. de provinciale grens) organiseert de stichting 250\400 de kunstmanifestatie ‘Kunst langs de linie’. Onderdeel van de manifestatie is het kunstwerk van Bruno Doedens/SLeM, dat in samenwerking met vele honderden burgers tot stand zal komen.

De Semslinie is 400 jaar geleden getrokken om grensconflicten  in verband met het eigendom van het toenmalige hoogveen tussen de provincies Drenthe en Groningen te beslechten.
Het Kanaal langs de Linie heeft  ook eeuwenlang gefungeerd als verbindingslinie tussen mensen, dorpen en streken. Het Kanaal met daarnaast de Semslinie is een lang lint met knooppunten. Het langste lintdorp van Nederland en van de wereld!

Er zullen 20 Ultra light vliegtuigen vanuit vliegveld Stadskanaal over de Semlinie vliegen. Heen weg in Oostelijke richting en terug in westelijke richting

Op 19 december om 17 uur  s’ avonds  – op bijna de langste nacht van het jaar – wordt  langs het kanaal eenzijdig een lichtsnoer aangestoken door  vele honderden  bewoners. Het wordt  een verbindingssnoer van vuur  in 5000 kunstzinnig vormgegeven metalen fakkels. Net zoals Johan Sems en Johan de la Haye  in 1615  hun landmeetkundige rechte lijn bepaalden met behulp van een lichtsnoer van vuren. Het schouwspel zal langs de hele linie een uniek beeld opleveren.  En bovendien  de Drentse en Groningse dorpen langs de linie met elkaar verbinden. Dit evenement zal met foto’s  en video worden geregistreerd .

Datum: Aansteken om 17.00 uur precies op zaterdag 19  december 2015
Locatie: Musselkanaal, Stadskanaal, Wildervank, Bareveld,  Annerveensche kanaal
Informatie: www.250400.nl ; www.slem.org

Datum 13 december 2015 Bert Jan Brinkman

250\400: Kanoërs varen lichtlijn op het water

Semslinietocht 2015
Semslinietocht 2015
STADSKANAAL – Zaterdag 19 december a.s. vanaf 17.00 uur wordt het lichtlijnproject van Bruno Doedens op en langs het Stadskanaal van Annerveenschekanaal tot en met Ter Apelkanaal uitgevoerd. Dit project in de vorm van een lichtsnoer van vele kilometers langs het kanaal vormt de afsluiting van het project 250-400.

Met een knipoog naar Johan Sems, die de grenslijn ooit uitzette met vuren, staat de Lichtlijn symbool voor de verbinding die het kanaal al eeuwen is voor de aanwonenden en het omliggende gebied. De grenslijn van Johan Sems transformeert tot een lichtlijn die symbool staat voor de verbondenheid.

De plaatselijke kanovereniging KVSO heeft ook een sterke verbondenheid met het kanaal. In juni dit jaar organiseerde de vereniging de eerste Semslinietocht tussen Bareveld en Ter Apel. In juni 2016 staat de 2e tocht in de planning. Een aantal leden van de plaatselijke Kanovereniging KVSO gaan deelnemen aan dit unieke kunstproject. Met verlichte boten varen ze vanaf 16.30 uur tussen het 2e en 4e sluis. Licht zal daarom niet alleen langs het water te zien zijn maar ook op het water.

Datum 11 december 2015 Redactie

Voorstelling met foto’s van oud en nieuw Stadskanaal

Hoofdstr0252STADSKANAAL – Onlangs verscheen het fotoboek Stadskanaal 250\400, met historische foto’s uit de rijke collectie van het Streekhistorisch Centrum en recente foto’s van John Groenewold. Op zondag 29 november 2015 presenteren John Groenewold en Bert Roossien een selectie uit deze foto’s in het boek en geven daar een toelichting bij. Zij maken daarbij een reis vanaf Bareveld langs het Stadskanaal tot aan de Tweede Afdraai op de grens met Musselkanaal.

Er worden historische locaties getoond naast de situatie op diezelfde plek nu, zoveel mogelijk vanuit dezelfde hoek. Het is verrassend te zien hoe deze plekken door de jaren heen zijn veranderd, of soms juist niet. Of die veranderingen ten goede of ten kwade waren, is aan de beschouwer.

De voorstelling op 29 november begint om 14.30 uur, de entree bedraagt € 3,00 en is gratis toegankelijk voor donateurs van het SHC. Reserveren kan via 0599-612649 (tijdens kantooruren) of per mail: info@streekhistorischcentrum.nl

Foto: Hotel Dopper, één van de foto’s die ook in het boek is opgenomen.

Datum 18 november 2015 Bert Jan Brinkman

Met de stoomtrein de herfst in

STAR stoomtrein herfstSTADSKANAAL – Het bos verkleurt, de blaadjes vallen van de bomen. Kortom: de herfst is begonnen. Tijdens de herfstvakantie rijdt Museumspoorlijn S.T.A.R. op zondag 18, woensdag 21 en zondag 25 oktober met de stoomtrein tussen Stadskanaal en Veendam.
Op alle rijdagen in de herfstvakantie rijdt de S.T.A.R. drie keer tussen Stadskanaal en Veendam. Vanaf Stadskanaal vertrekt de stoomtrein om 10.45, 13.30 en 15.50 uur, vanaf Veendam om 11.55 en 14.45 uur.

Woensdag 21 oktober: Langs de Semslinie in de herfst
Op woensdag 21 oktober is het ook voor de laatste keer dit seizoen mogelijk om de combinatie met de historische trekschuit (‘De Snikke’)  te maken.  Per stoomtrein gaat het dan naar Bareveld en per ‘Snikke’ weer terug naar Stadskanaal.  De toch is ook andersom te maken. Voor het arrangement met de Snikke geldt dat vanwege de beperkte plaatsruimte reserveren aanbevolen wordt!

Zondag 25 oktober Oktobermaand Kindermaand
Op zondag 25 oktober staat de rijdag in het teken van Oktobermaand Kindermaand. Kinderen t/m 11 jaar kunnen op deze dag gratis met de stoomtrein mee. Ook is er o.a. een ballonnenwedstrijd.
Dus ook in de herfst is het terug in de tijd voor jong en oud!

Datum 11 oktober 2015 Bert Jan Brinkman

Presentatie boek ‘400 jaar Semslinie, de oudste lijnrechte grens ter wereld’

SemslinieSTADSKANAAL – In het kader van 250 jaar Het Stadskanaal en 400 jaar De Semslinie organiseert de Stichting 250\400 tal van activiteiten in het jubileumjaar 2015. Er hebben al veel activiteiten in dit kader plaats gevonden, van lezingen voor een inhoudelijk geïnteresseerd publiek tot een groot publieksevenement als MusSailkanaal. Wat nog ontbrak, was een inhoudelijk verhaal over de Semslinie. Deze lacune wordt nu opgevuld door de uitgave van het boek ‘400 jaar Semslinie’. Het Drents Archief in Assen nam het initiatief tot het bijeenbrengen en toelichten van de historische kaarten van Jan Sems uit zowel de Drentse als Groninger Archieven en het schrijven van een biografie over Jan Sems.

Op zondag 11 oktober a.s. zal dit boek worden gepresenteerd in het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal. De eerste exemplaren zullen worden overhandigd aan de burgemeesters van de gemeenten aan de Semslinie. Tijdens deze middag zal Paul Brood een korte toelichting geven op het boek en Arjen Boerstra houdt een presentatie over zijn project Boerstra Engineering dat deel uitmaakt van het kunstproject Langs de Linie. Uiteraard is het boek deze middag ook te koop, voor € 22,50.

De auteurs van het boek zijn Egbert Brink, Paul Brood, Martin Hillenga, Erwin Karel, Harm van der Veen en Frans Westra. Daarnaast bevat het een literaire bijdrage van wandelaar-schrijver Jan Blokker (jr.) en fotografie door Sake Elzinga. Het boek wordt uitgegeven door WBOOKS in Zwolle.

De presentatie begint om 14.30 uur en de toegang is gratis. Aanmelding is wel gewenst. Dat kan via 0599-612649 /info@streekhistorischcentrum.nl

Bij de foto: een fotografische impressie van de Semslinie door Sake Elzinga. (WBOOKS).

Datum 3 oktober 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal