Direct naar de inhoud.

Veilig fietsen in Veendam voor 65-plussers

Fietsclinic ‘Veilig op pad’ voor 65-plussers

VEENDAM – Op woensdagmiddag 8 mei organiseert Verkeerswijzer Groningen samen met de sportconsulent Senioren van de gemeente Veendam een fietsclinic voor 65-plussers. De fiets is onmisbaar voor de meeste Nederlanders. Helaas gebeuren er veel ongelukken met de fiets. Verkeerswijzer Groningen heeft als doel om hier wat aan te doen. Tijdens de clinic leren de deelnemers wat te doen om fit en veilig te blijven fietsen.

Programma

Het programma begint om 13.30 uur met een presentatie over veilig fietsen. Praktische oefeningen worden afgewisseld met informatie. Na de pauze wordt de fietsvaardigheid getraind op het vaardigheidscircuit. Daar kan geoefend worden met een elektrische fiets, driewieler of een gewone fiets. Voor dit onderdeel heeft u uw eigen fiets nodig. Kom dus zeker op de fiets naar de clinic. Om 15.45 uur wordt de middag afgesloten.

Datum en locatie

De fietsclinic vindt plaats op 8 mei van 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. Locatie:  Sorghvliethal, Jan Salwaplein 1, 9641 LN Veendam. Kosten: € 2,00 (kan bij aanvang contant voldaan worden).

Aanmelden:

Wilt u graag deelnemen aan deze clinic? Geeft u zich dan vóór 4 mei op bij Petra van den Bosch, sportconsulent Senioren gemeente Veendam. Dat per mail: petra.vandenbosch@dekompanjie.nl of op telefoonnummer 06–11394301.

Datum 12 april 2019 Bert Jan Brinkman

PvdA Borger-Odoorn wil een seniorenconsulent

PvdA Borger-Odoorn

BORGER-ODOORN – De PvdA in Borger-Odoorn wil dat er een seniorenconsulent voor ouderen komt. Volgens de sociaaldemocraten is er de laatste jaren te weinig aandacht geweest voor ouderen. De PvdA Borger-Odoorn ziet dat in de gemeente veel ouderen vereenzamen, doordat ze het contact met hun familie, vrienden en kennissen verliezen. Ook lichamelijke beperkingen zorgen ervoor dat sommige ouderen hun huis niet meer uit komen. In alle dorpen neemt het aantal senioren toe, maar de afgelopen jaren is er nauwelijks in senioren geïnvesteerd.

Kandidaat raadslid Metze Geertsma van de PvdA Borger-Odoorn, wil voorkomen dat de problemen bij ouderen toenemen. Hij wil dat de gemeente zorgt dat er een seniorenconsulent komt, zodat iedere oudere wordt bezocht en waar nodig ondersteund.

De PvdA Borger-Odoorn wil dat de seniorenconsulent de eenzaamheid onder ouderen in onze gemeente in kaart brengt. Daarnaast helpt de seniorenconsulent ouderen de weg te vinden in het doolhof van voorzieningen en regels op het gebied van wonen, zorg en welzijn, bijvoorbeeld als zij langer in hun eigen woning willen blijven wonen. De seniorenconsulent kan geassisteerd worden door vrijwilligers.

Metze Geertsma van de PvdA Borger-Odoorn vindt voorkómen beter dan genezen. Door preventief verbinding te leggen met senioren, kunnen mensen weer op weg worden geholpen om daarmee erger te voorkomen. Draagvlak voor de seniorenconsulent is er, zowel bij de gemeente als bij de ouderen zelf.

Datum 4 maart 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal