Direct naar de inhoud.

Onbegrip over sluiting AZC Musselkanaal

Foto: COA.nl

MUSSELKANAAL – Reacties op de aankondiging van het COA dat het asielzoekerscentrum in Musselkanaal dit jaar gaat sluiten van wethouder Boen namens de gemeente en Ben Schomaker van Dorpsbelangen Musselkanaal

Overvallen

Wethouder Boen: “Vanochtend is de gemeente Stadskanaal overvallen met het nieuws dat het COA het Asielzoekerscentrum in Musselkanaal gaat sluiten. Deze locatie is een van de 11 locaties die al dit jaar dicht gaat. We zijn onaangenaam verrast over dit besluit van het COA. We snappen dat een lagere, in- en uitstroom van asielzoekers gevolgen heeft voor de opvangcapaciteit. De keerzijde van deze beslissing maakt dit besluit echter heel zwaar. In de eerste plaats voor de medewerkers van de asielopvanglocatie in Musselkanaal. Maar zeker ook voor de 400 inwoners in de opvang, want met de sluiting verhuizen deze inwoners uit onze gemeente. Ook de middenstand gaat de sluiting voelen. Tot slot is dit ook slecht nieuws voor de vele betrokken vrijwilligers bij dit centrum en haar inwoners uit onze gemeente. Het COA heeft ons niet meegenomen in de besluitvorming. De effecten van dit besluit zijn, zoals aangegeven, groot en de korte termijn waarop er wordt gesloten maakt het extra schrijnend. We gaan de komende tijd met het COA in gesprek over de gevolgen van dit vertrek.

Doodzonde

Ben Schomaker, voorzitter Dorpsbelangen Musselkanaal: ”Het bericht dat het Asielzoekerscentrum Musselkanaal gaat sluiten heeft ons overvallen. Ik moest het uit de krant vernemen. Zoals het COA hiermee omgaat is niet te begrijpen, dit hadden ze beter moeten communiceren naar alle partijen. Sluiting van het AZC is doodzonde voor Musselkanaal! Dat is ook het geluid dat ik vandaag overal om me heen heb gehoord. Allereerst omdat er werkgelegenheid verloren gaat en ook onze plaatselijke ondernemers zullen dit in hun omzet gaan merken. Maar het gaat om zoveel meer. Dit centrum is zo’n 25 jaar geleden geopend, als een van de eersten in de regio. Vanaf het begin zijn de bewoners opgenomen in de gemeenschap. Waar je in andere plaatsen nog wel eens problemen hoorde, is daarvan in Musselkanaal nooit sprake geweest. Integendeel. Hiervoor zetten ook veel vrijwilligers zich in om de asielzoekers te laten integreren. Een mooi voorbeeld hierin is het Work-out team. De asielopvanglocatie en haar bewoners is een verrijking voor Musselkanaal”.

Datum 29 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Asiel Zoekers Centrum Musselkanaal gaat dicht

MUSSELKANAAL – De azc’s in Musselkanaal en in het Friese Balk gaan dicht. De instroom van asielzoekers is afgenomen. Meerdere locaties gingen de afgelopen jaren ook al dicht, Blauwestad, Kolham Oranje, Bellingwolde en Groningen. Deze verlaagde instroom heeft consequenties volgens een woordvoerder van COA Unit Noord.

Volgens medewerkers sluit het AZC in Musselkanaal, maar dat wil de woordvoerder nog niet bevestigen aan de media. Het personeel is donderdag 29 maart op de hoogte gebracht. Binnen enkele weken wordt dan ook duidelijk hoeveel personeel het COA ‘gedwongen’ moet verlaten.

Datum 29 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Gemeente Pekela wil een mooi afscheid laatste bewoners AZC

Foto: Wilma Swarts RTV1

GEMEENTE PEKELA – Gisteravond tijdens de openbare raadsvergadering in de gemeente Pekela stond op de agenda de brief (jongstleden 3 mei) gericht aan het COA en betreffende sluiting AZC. De mededeling van het COA is burgemeester Jaap Kuin rauw op het dak gevallen. Bovendien viel het tijdstip waarop het bericht werd medegedeeld een dag voor Koningsdag verkeerd, waardoor er niet of nauwelijks gelegenheid was om betrokken mensen te informeren. Boosheid en teleurstelling richting het COA was het gevolg. Intussen is er een gesprek geweest, waarin COA onderkent dat er niet goed is nagedacht over dit moment. Het college wil er alles aan doen om een mooi afscheid te organiseren voor de laatste bewoners van het AZC.

Jaap Kuin sprak de volgende woorden.
‘Ondanks een 20 jarige goede samenwerking, is het gebeurd is het over. U heeft gemerkt dat het college stevig daarop heeft gereageerd via de media, omdat we echt het gevoel hadden dat we op een onheuse manier waren bejegend door COA. Want wat betekent nou zo´n besluit, u hebt een verplichting naar ons, COA gaf aan dat ze later wel juridisch zouden uitzoeken en dat ze daar later op terug zouden komen. Ik vind dat dit anders had gemoeten, je gaat eerst met elkaar in gesprek om iets te beëindigen, afhankelijk van de gebruikte argumenten kun je ja of nee zeggen. Ook van hen was een ander argument, we vertrouwen het niet, bang dat het eerder naar buiten zou komen alvorens zij de kans kregen hun personeel daarover in te lichten, dus onze integriteit werd in twijfel getrokken, dat voelde niet goed.

Dat heeft COA uiteindelijk zich aangetrokken maar blijft bij besluit.
‘We werden gebeld en ze zijn vorige week geweest. Niet alleen COA/Noord maar ook mevr. Helder, lid van de raad van bestuur van COA en heeft met een afvaardiging van het college gesproken. Er werd gezegd: We blijven bij ons besluit tot sluiting, met u hadden we nog maar een kortlopend contract waardoor het gemakkelijk was om ons besluit door te zetten, want langere contracten leiden tot hogere kosten, verder onderkent men de vorm en het tijdmoment, waar niet goed over is nagedacht.’

Kou en boosheid weggenomen.
‘Het gesprek heeft de kou en de boosheid weggenomen, maar daar zijn we er niet mee, er moet nog heel wat gebeuren. Nogmaals hebben we benadrukt dat het college van burgemeester en wethouders dit een onverstandig besluit vindt, het college blijft erbij om de bestaande AZC’s , zoals die in Pekela, te verkleinen tot max. 200-300 personen. Dit kan goed participeren in de samenleving, terwijl de overige capaciteit in reserve is te houden mocht er toch in Zuid-Europa wat gebeuren. COA, gesteund door de staatssecretaris, denkt er echter anders over.’

Afspraken over ingediende claim.
‘Afgesproken is nu dat op korte termijn een afvaardiging van COA met de gemeente in gesprek gaat over de door ons ingediende claim. Heb gisteren gezien hoe snel men er in Oldambt is uitgekomen, dus als men hier net zo handig reageert, dan zijn we er snel uit. We gaan nu samen met COA het proces in van afronding, het betekent dat ik nu niet kan zeggen wanneer het AZC Pekela zal worden gesloten, wat er gaat gebeuren op de korte termijn, maar wel dat we voor de zomervakantie tot een akkoord wensen te komen tussen gemeente Pekela en COA. In de tussentijd blijft het AZC operationeel.’

Nieuwe units uit Beerta naar Pekela
Nadat alle raadspartijen hun mening hadden gegeven, nam de burgemeester nogmaals het woord.
‘We hebben eerder al eens aangegeven dat de huidige gebouwen van AZC-Pekela niet meer voldoen aan deze tijd en daardoor dit niet meer humaan was om mensen hierin op te vangen. Maar er ligt wel een infrastructuur, we waren in verregaande gesprek over een aantal nieuwe units in Beerta die hier gewoon in Pekela geplaatst konden worden. Dit had voor de midden lange termijn een prima oplossing geboden. We hadden hiermee een kleinschalig vluchtelingencentrum, wat goed is ingeburgerd, open kunnen houden. Wel zou het betekenen dat er een nieuw huurcontract met Pekela moest worden afgesloten, maar wel met gratis units. Gezien de ontwikkeling om het AZC nu te sluiten voelt dit achteraf wrang’.

Gemeenteraad ondersteund college door middel van motie op initiatief van SP.
Op initiatief van de Socialistische partij (SP) is er gisteravond een motie ingediend. De motie behelst dat de gemeente Pekela afstand neemt van de handelwijze van de rijksoverheid en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bij het vertrek uit het dorp en de werkgelegenheid door dit besluit wederom hard wordt getroffen. Henk Busemann zorgde ervoor dat de motie qua werkgelegenheid uitgebreid werd. ‘De regio Oost-Groningen door dit besluit wederom hard wordt getroffen. Pim Siegers (SP)  kon zich hierin prima vinden. Hij had al in de motie een regeltje wit gelaten zodat dit prima met de pen kan worden bijgeschreven. Jaap Kuin: ‘U vraagt ons dit op z’n Pekels op te lossen en u weet dat ik daar langzamerhand ook mijn zwak voor heb, dus dat lijkt me een prima voorstel mits dat u als raad daarmee kunt instemmen.’ De motie werd unaniem aangenomen met de opmerking van de PvdA erbij.

Het voelt goed dat het college door de gehele raad wordt ondersteunt, dat maakt de onderhandelingen met COA ook stevig, aldus Kuin. De komende weken zal de raad op de hoogte gehouden worden hoe het verder gaat. ‘

Alles eraan doen om de laatste bewoners een mooi afscheid te geven.
Ten slotte zegt Kuin tegen de raad: ‘U heeft als raad ooit aangenomen dat een klein bedrag mag worden besteed aan integratie van de AZC-bewoners in de samenleving. Met COA is inmiddels al afgesproken dat we er alles er aan zullen doen om van de laatste bewoners op een mooie manier afscheid te nemen. Daar willen we een gedeelte van dat budget voor gebruiken omdat we als Pekela willen laten zien dat we ons tot het laatst humaan gedragen t.o.v. deze vluchtelingen.

Vanavond in het uurtje radio-uitzending RTV1 actualiteiten 18.00 -19.00 Jaap Kuin rond kwart over zes in gesprek met Herman Alink en Wilma Swarts.

Datum 24 mei 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal