Direct naar de inhoud.

Geen windturbines in de Veenkoloniën maar Zonne Energie

Jan Nieboer in gesprek met Bert Jan Brinkman
Jan Nieboer in gesprek met Bert Jan Brinkman

STADSKANAAL – De beroepschriften rondom de situatie windmolenpark zijn verstuurd naar de Raad van State. Hierin staat dat windturbines niet gewenst zijn en dat er inmiddels een meer dan 100% volwaardig alternatief bestaat in de vorm van een groot solarpark in de regio. VVBK voorzitter Jan Nieboer zegt verder dat hij zeker weet dat de Raad van State hier niet meer omheen kan. “Met Zonne-energie kunnen we zelfs het dubbele van het opgelegde vermogen van windenergie opwekken”, aldus Nieboer bij RTV1.

 

Onvoorstelbaar

Het solarpark moet 300 hectare groot worden en gaat bestaan uit clusters van minimaal 10 hectare wat wordt aangelegd in het Veenkoloniale gebied op de akkervelden. Omdat er ook in overige regio’s plannen zijn voor solarparken kunnen deze allemaal met elkaar verbonden worden. Maar er is wel een groot verschil met de overige regio. De ondernemers uit de Kanaalstreek die het solarpark willen aanleggen gaan dat pas doen zodra het Ministerie van Economische Zaken of de Tweede Kamer daadwerkelijk laat weten dat er ‘wind’ geruild mag worden voor ‘zon’. “Wij gaan niet beide doen. Er komt hier geen windturbine in”, aldus Nieboer. Jan Nieboer vindt het ook onvoorstelbaar dat inwoners vaak als laatste worden ingelicht door de overheid. “Wij, de Veenkoloniën, worden alleen maar gezien als win-gebied. Tellen wij nog mee? Neem nu ook de plannen om bossen aan te gaan leggen in onze regio. Pas als de plannen rond zijn worden wij nog eens hierover geïnformeerd. De bosplannen zijn nu voorlopig van tafel omdat we tegengas hebben gegeven maar volgend jaar hebben ze weer iets nieuws bedacht, let maar op”..

Jan Nieboer (voorzitter Bedrijven in de Kanaalstreek) over zonne-energie, bosbouw en ondernemersklimaat:

Datum 19 november 2016 Bert Jan Brinkman

Drenthe helpt bij grootschalige collectieve zonneparken

Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld Drentse Veenkoloniën.
Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld Drentse Veenkoloniën.

ASSEN / Borger-Odoorn  – Het college van Gedeputeerde Staten stelt € 100.000,- beschikbaar voor nieuwe zonne-coöperaties. Zonne-coöperaties kunnen met dat geld voor
maximaal € 5.000,- per initiatief kennis inhuren en noodzakelijke opstartkosten betalen. Coördinatie en begeleiding van deze initiatieven
vindt plaats via de nieuw op te richten Werkplaats Zon. Initiatiefnemers kunnen via de coördinator van de werkplaats, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de ondersteuning aanvragen.

 

Dit jaar is de landelijke Regeling “Verlaagd Tarief’ aangepast, waardoor het
financieel aantrekkelijker is geworden om grootschalige zonneparken te
ontwikkelen. In de praktijk blijkt dat er onvoldoende kennis is om hiervoor een
goede business-case op te stellen. De Werkplaats Zon gaat initiatiefnemers
begeleiden en/of helpen met (betaalde) deskundigen. Naast het begeleiden van de
business-case door Werkplaats Zon wordt ook een Drentse community-of-practice
(COP) opgericht. Deze community is bedoeld om met elkaar kennis en ervaringen
uit te wisselen om zo de slagingskans te vergroten. Hiervoor stelt het college
€ 12.000,- beschikbaar.

Energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘In Drenthe zijn al veel initiatieven o.a. de
zonnelening Drenthe, de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ en de
campagne ‘Zon zoekt Drent’. Niet alle woningen en bedrijfspanden zijn geschikt
voor zonnepanelen. Door initiatiefnemers te begeleiden bij het opstellen van een
business-case voor collectieve zonneparken, kunnen ook deze huishoudens straks
profiteren van duurzame energie. Hiermee wordt een goede stap gezet naar een
energieneutraal Drenthe’.

De op te richten Werkplaats Zon is een samenwerking tussen de Natuur en
Milieufederatie Drenthe, het Drents Energieloket, de Drentse Kei en de Drentse
Energie Organisatie.

Datum 12 juli 2016 Bert Jan Brinkman

Time-out windpark van de tafel geveegd

Windmolen clusters Drentse Monden
Windmolen clusters Drentse Monden

NIEUW BUINEN/ STADSKANAAL – Minister Henk Kamp van EZ wil geen time-out in het conflict over het windpark in het Drentse deel van de Veenkoloniën. Kamp zegt dat het windpark al is teruggebracht van 600 tot 150 megawatt. Minister Kamp: “ het voornemen is om dit veel kleinere park te realiseren en daarbij ook vast te houden aan de huidige planning”.  Door de uitspraak staan ongeveer 250 lokale bedrijven gesteund door een groot deel van de lokale bevolking lijnrecht tegenover de overheid en de windboeren die geld willen verdienen aan de windturbines. Lokale ondernemers en politici hadden via een time-out van een halfjaar de hoop dat de plannen van plaatsing windmolens alsnog van tafel gingen.

Extra aanvulling

Lokale bevolking en ondernemers zien veel meer in de plannen van een groot zonnepark. Dat park ‘ Solar Park Veenkoloniën’ kan dezelfde hoeveelheid duurzame energie produceren als de 50 geplande windturbines. Kamp ziet een zonnepark echter niet als een vervangende energiebron, maar als een extra aanvulling van duurzame energie opwekking in de Veenkoloniën. De volgende stap van de overheid is het ontwerp inpassingsplan voor het windpark. Deze wordt in februari ter inzage gelegd. Inwoners uit het Mondengebied kunnen dan nog reageren via het indienen van een zienswijze.

Bemiddelaar

De ondernemers pleiten in hun volgende stap voor de aanstelling van een onafhankelijke bemiddelaar. “Het moet een persoon van een bepaald kaliber worden zoals bijvoorbeeld Herman Wijffels.” Wijffels (75) was topman van de Rabobank, lid van de Sociaal Economische Raad en bestuurslid van de Wereldbank. Momenteel is hij hoogleraar duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht.

Datum 19 januari 2016 Bert Jan Brinkman

Ondernemers kijken met gemengde gevoelens terug op bezoek Kamp

windmolensKANAALSTREEK / BUINERMOND – De gezamenlijke ondernemers in de Buinermond en de Kanaalstreek hebben minister Kamp van Economische Zaken vandaag hun plan Solar Park Veenkoloniën aangeboden, als alternatief voor het megawindmolenpark in het gebied. Ze hebben de minister hiermee, zoals zij het omschreven ‘een cadeau’ aangeboden. “Een plan waarmee de duurzaamheidsdoelstelling wordt gehaald, het gebied niet wordt geruïneerd, de bestaande
frictie tussen boereninitiatiefnemers en bevolking wordt opgelost, werkgelegenheid wordt gecreëerd, innovatie tot stand wordt gebracht en de hele regio een economisch en sociaal perspectief wordt geboden. Alles wat het megawindmolenpark niet doet”, aldus de ondernemers, die met een delegatie
waren vertegenwoordigd in het gesprek dat de minister voerde met bewoners van het gebied.
De ondernemers kijken met gemengde gevoelens terug op het bezoek dat de minister vandaag heeft gebracht aan de Veenkoloniën. Woordvoerder Jan Nieboer van de gezamenlijke ondernemersorganisaties: “We zijn content dat de minister ons alternatief plan in ontvangst heeft
genomen, dat was een belangrijk punt. Tegelijk gaf de minister aan dat de procedure tot nu toe wat hem betreft lang genoeg heeft geduurd. Toezeggingen hebben we niet gekregen. Hoewel het een plezierig gesprek was konden we ons niet helemaal aan de indruk onttrekken dat zijn bezoek
onderdeel van een rituele dans was. Zodat hij in de Tweede Kamer kan zeggen dat hij met de mensen in het gebied heeft gesproken. Maar we hebben niet zoveel aan mooie woorden, we willen dat de windmolens er gewoon niet komen. En dat vindt ruim 80% van de inwoners, zoals uit het
draagvlakonderzoek is gebleken. De minister en de Tweede Kamer mogen dat niet negeren.”
De ondernemers hebben een dringend beroep op de minister gedaan het Solar Park Veenkoloniën serieus te onderzoeken. Nieboer: “We hebben ook aangeven dat zijn eerdere uitlating dat in geval van de toepassing van zonne-energie de hele Veenkoloniën vol gezet moet worden met zonnepanelen niet
correct is en geen recht doet aan de inspanningen die wij als betrokken ondernemers plegen. Ik denk dat het de minister nu wel duidelijk is dat we slechts een fractie van de grond in de Veenkoloniën nodig hebben om het Solar Park te realiseren. Bovendien concludeerde de minister aan het eind van
het gesprek dat het hem duidelijk was geworden dat er massale tegenstand tegen het windmolenplan in de Veenkoloniën is”.
De ondernemersverenigingen van Stadskanaal (VVBK) en Nieuw-Buinen (Ondernemersvereniging Buinermond) tellen gezamenlijk ruim 250 leden.

Datum 1 juli 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal