Direct naar de inhoud.

Zonnepark Veendam in aanleg

Tekst en foto: Peter Panneman

VEENDAM – Aan de Industrieweg in Veendam wordt momenteel druk gewerkt aan de realisering van een zonnepark. Op het terrein van maar liefst 16 hectare worden 53.812 zonnepanelen geïnstalleerd met een totaal capaciteit van 13.5 megawatt en goed voor 4000 huishoudens. Als alles volgens planning verloopt dan moeten de werkzaamheden eind dit jaar afgerond zijn, en kan het in gebruik worden genomen, zo laat een woordvoerder namens Powerfield weten. Er is een bedrag van 13 miljoen euro geïnvesteerd.

PowerField is gevestigd in Dokkum en in Zaandam en realiseert grondgebonden zonneparken, dit voor eigen rekening en risico. Momenteel werkt PowerField aan tientallen projecten waarbij draagkracht uit de omgeving, betrokkenheid en duurzaamheid een belangrijke rol spelen.

Datum 27 oktober 2017 Bert Jan Brinkman

Veenkoloniën aanzet voor alternatief windmolens

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTV1)

DEN HAAG/ BORGER – SP en PvdA dienden gisteren een motie in voor een bezinningsperiode voor windpark Drentse Monden en Oostermoer. De motie kreeg steun van bijna de voltallige Tweede Kamer. Enkel de PVV, die niets moet hebben van gesubsidieerde energie, stemde tegen. Dat komt omdat de motie de weg vrijmaakt voor andere gesubsidieerde alternatieven zoals zonne-energie of aardwarmte.

 

Niet afwachten

Wat de minister nu gaat doen zal pas blijken in januari. SP kamerlid Eric Smaling adviseert nu dat de inwoners in de Veenkoloniën niet moeten gaan afwachten maar met alternatieven moeten aankomen zoals een solarpark. Stichting de Zonkoloniën is inmiddels druk bezig met het realiseren van een dergelijk park.

Solarpark

Maandag maakte burgemeester Galama nog bekend dat er twee zonneparken worden gebouwd in Stadskanaal. Ook Jan Nieboer van actiegroep Tegenwind is blij met het uitstellen van de plannen voor een windmolenpark in de Veenkoloniën. Volgens Nieboer is de kans groot dat de plannen voor het windpark van tafel gaan. ‘Er zijn genoeg alternatieven voor zonne-energie die in dezelfde energie opbrengst voorziet als de geplande windmolens. “We alle registers opentrekken om de Veenkoloniën windmolenvrij te houden”, aldus Nieboer.

Bron

Datum 22 december 2016 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal krijgt mega zonneparken

Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld Drentse Veenkoloniën.
STADSKANAAL – Op twee bedrijvenparken in de gemeente Stadskanaal worden binnenkort mega zonneparken gerealiseerd.

April 2017: 18 hectare
Als eerste start in april 2017 de aanleg van een zonnepark op Bedrijventerrein Stadskanaal, met een oppervlakte van ruim 18 hectare.

Het opgewekt vermogen, ruim 13.000 MWh per jaar, zal goed zijn voor energie voor 4200 huishoudens. De investering bedraagt ongeveer 14 miljoen euro. In augustus volgend jaar kan dit zonnepark in gebruik worden genomen.

Januari 2018: 6,1 hectare
In januari 2018 wordt vervolgens een zonnepark van 6,1 hectare aangelegd op Mercurius Business Park (MBP) in Stadskanaal. Deze wekt een vermogen op van 4150 MWh per jaar, wat energie oplevert voor ongeveer 1300 huishoudens. In april 2018 kan dit zonnepark in gebruik worden genomen. Hier gaat het om een investering van ongeveer 4 miljoen euro.

Ontwikkelaar Solar-EW
De civieltechnische werkzaamheden bij de aanleg van beide parken wordt uitgevoerd door Hoornstra Aannemingsmaatschappij in Nieuw-Buinen. De zonneparken worden ontwikkeld door Solar-EW, gezamenlijk met de eigenaren van Bedrijventerrein Stadskanaal en MBP bv.

Solar-EW is al betrokken bij het ontwikkelen van grootschalige zonneparken in Nederland. Voor 2017 is, naast Stadskanaal, de bouw gepland van grote parken in onder andere Emmen en Haarlemmermeer (bij luchthaven Schiphol).

Investeerder Obton
De investeerder van beide parken is Obton, een investerings- en beheermaatschappij die is gespecialiseerd in zon-pv projecten. Obton vertegenwoordigt momenteel een groot aantal Deense investeerders in een groeiend portfolio.

Tot voor kort alleen waren de projecten van Obton alleen in Frankrijk en Duitsland gelokaliseerd. Met de twee verworven projecten in Stadskanaal zet Obton nu een eerste belangrijke stap in Nederland.

Datum 19 december 2016 Redactie

Poging tot uitstel windpark Drentse Monden en Oostermoer

BORGER-ODOORN – De PvdA en SP in de Tweede Kamer dienen aanstaande woensdag een motie in over een soort van ‘bezinningsperiode’ met betrekking tot het windpark Drentse Monden en Oostermoer. Dit houdt in dat er tot aan de verkiezingen van 15 maart pas op de plaats wordt gemaakt als het gaat om het plaatsen van de omstreden windturbines in de Drentse Veenkoloniën en langs de grens met de plaats Stadskanaal.

PvdA- kamerlid Agnes Wolbert uit Annen verwacht dat er woensdag brede steun in de Tweede Kamer zal zijn. “De inwoners van het gebied hebben het zo moeilijk met deze plannen dat het een pas op de plaats rechtvaardigt. Bovendien gaan technologische ontwikkelingen tegenwoordig zo snel, daarom moeten we goed kijken naar alternatieven voor de windmolens”, aldus het kamerlid vandaag via regionale omroep RTV Drenthe.

In de regio liggen inmiddels uitgewerkte plannen klaar voor een zonnepark. Deze plannen worden wel breed gedragen door inwoners in het gebied.

Datum 17 december 2016 Bert Jan Brinkman

Conclusie solarparkgesprek : geen politieke wil en kracht om Veenkoloniën perspectief te bieden

windmolensNIEUW BUINEN/STADSKANAAL – De delegatie van de ondernemersorganisaties in de Veenkoloniën en de Kanaalstreekzijn na het gesprek vandaag met de Drentse gedeputeerde T. Stelpstra tot de conclusie gekomen dat de politieke wil en kracht ontbreekt om de Veenkoloniën perspectief te bieden.

Het gesprek verliep in een goede sfeer, maar de gedeputeerde verwees steeds naar provinciale staten die de windlocatie Veenkoloniën hebben goedgekeurd en naar minister Kamp en zijn crisis- en herstelwet. De gedeputeerde wil het alternatief Solar Park Veenkoloniën binnenkort wel voorleggen aan de minister, maar ziet voor zichzelf geen rol als voorvechter. Veelzeggend was zijn afwijzing van een Time Out. Hij bestempelde dit als “uitstel van executie”, waarmee hij impliciet aangaf die executie niet te willen voorkomen. De ondernemers pleiten voor de Time Out om de gemoederen tot rust te laten komen en om te werken aan aanvaardbare oplossingen. Directe aanleiding vormen de chantagepraktijken van windboeren die leden van de ondernemersorganisaties met een boycot hebben gedreigd als zij zich blijven verzetten tegen hun windpark.

De ondernemers vrezen dat de starre houding van het provinciaal bestuur de zaak verder op scherp zal zetten. “Voor burgers is er 1 overheid. Je kunt als burger niets met politiek bestuurders die naar elkaar verwijzen, maar dat is helaas wel wat hier gebeurd. Wij hadden graag politiek lef gezien bij het provinciaal bestuur van Drenthe om op basis van de omvangrijke weerstand in het gebied het initiatief te nemen om tot aanvaardbare oplossingen te komen. Het provinciaal bestuur van Drenthe laat een belangrijke kans liggen”.

De ondernemers voorzien dat het megawindpark – 50 turbines met een hoogte van 200 meter – desastreuze gevolgen heeft voor de regio: versnelde krimp en vergrijzing, dalende koopkracht (middenstand), aantasting werkgelegenheid, gezondheidsrisico’s en kapitaalsvernietiging door waardedaling van woningen en bedrijven. Het Solar Park levert echter werkgelegenheid op (bouw en onderhoud) en kan als innovatief uithangbord voor de regio worden gebruikt. Bovendien kunnen procedures snel worden doorlopen omdat er wel draagvlak voor is.

Nu de politieke wil en kracht ontbreekt om de Veenkoloniën met het Solar Park een perspectief te bieden, verwachten de ondernemers dat er geen andere weg overblijft dan juridische procedures.

De delegatie trad op namens de Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en de Ondernemersvereniging Buinermond, samen 250 bedrijven.

Datum 25 januari 2016 Redactie

Time-out windpark van de tafel geveegd

Windmolen clusters Drentse Monden
Windmolen clusters Drentse Monden

NIEUW BUINEN/ STADSKANAAL – Minister Henk Kamp van EZ wil geen time-out in het conflict over het windpark in het Drentse deel van de Veenkoloniën. Kamp zegt dat het windpark al is teruggebracht van 600 tot 150 megawatt. Minister Kamp: “ het voornemen is om dit veel kleinere park te realiseren en daarbij ook vast te houden aan de huidige planning”.  Door de uitspraak staan ongeveer 250 lokale bedrijven gesteund door een groot deel van de lokale bevolking lijnrecht tegenover de overheid en de windboeren die geld willen verdienen aan de windturbines. Lokale ondernemers en politici hadden via een time-out van een halfjaar de hoop dat de plannen van plaatsing windmolens alsnog van tafel gingen.

Extra aanvulling

Lokale bevolking en ondernemers zien veel meer in de plannen van een groot zonnepark. Dat park ‘ Solar Park Veenkoloniën’ kan dezelfde hoeveelheid duurzame energie produceren als de 50 geplande windturbines. Kamp ziet een zonnepark echter niet als een vervangende energiebron, maar als een extra aanvulling van duurzame energie opwekking in de Veenkoloniën. De volgende stap van de overheid is het ontwerp inpassingsplan voor het windpark. Deze wordt in februari ter inzage gelegd. Inwoners uit het Mondengebied kunnen dan nog reageren via het indienen van een zienswijze.

Bemiddelaar

De ondernemers pleiten in hun volgende stap voor de aanstelling van een onafhankelijke bemiddelaar. “Het moet een persoon van een bepaald kaliber worden zoals bijvoorbeeld Herman Wijffels.” Wijffels (75) was topman van de Rabobank, lid van de Sociaal Economische Raad en bestuurslid van de Wereldbank. Momenteel is hij hoogleraar duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht.

Datum 19 januari 2016 Bert Jan Brinkman

Open brief ondernemers Veenkoloniën aan overheid om Time Out in Windmolendiscussie

windmolensNIEUW-BUINEN/STADSKANAAL – Ondernemers in de Veenkoloniën hebben in een open brief aan de politieke bestuurders die betrokken zijn bij de windmolenproblematiek in de Veenkoloniën, om een Time Out gevraagd in de Windmolendiscussie. Volgens de ondernemers worden de ontwikkelingen rond het grootschalige windmolenpark in de Veenkoloniën steeds onverkwikkelijker.

Ingezonden brief

INGEZONDEN BRIEF SOLAR GROEP Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en Ondernemersvereniging Buinermond

Ondernemers vrezen escalatie na chantage door windboeren
“Neem Time Out in windmolendiscussie Veenkoloniën”

De ontwikkelingen rond het grootschalige windmolenpark in de Veenkoloniën worden steeds onverkwikkelijker. Voortgaande verharding ondermijnt de sociale cohesie in de
regio meer en meer. Het is een zorgelijke ontwikkeling die zich afspeelt op tweeërlei gebied: tussen windboeren en bevolking en tussen politiek/overheid en bevolking. Als ondernemers in het gebied willen wij met deze open brief een voorstel doen om tot een normalisering van de verhoudingen te komen.

Windboeren hebben recent leden van onze vereniging met chantagepraktijken onder druk gezet. Zij hebben gedreigd ondernemers die zich tegen het windpark verzetten te boycotten. Het is onaanvaardbaar dat zij die zich schuldig maken aan dit soort praktijken door de overheid worden beloond met aanzienlijke sommen subsidie (ruim € 40.000 euro per molen per jaar) waar de burgers in het gebied nota bene feitelijk zelf fiscaal aan bijdragen.

Verder blijft de overheid de toegenomen en herbevestigde bezwaren van de inwoners van de Veenkoloniën tegen het megawindpark negeren en ook dat zet kwaad bloed.
Gebiedscoördinator Oterdoom is tot een vernietigend oordeel gekomen: er is geen draagvlak. En: de inwoners zijn niet bereid zich te laten omkopen met een compensatieregeling. De uitkomst was een herbevestiging van het draagvlakonderzoek dat de drie betrokken gemeenten eerder hebben uitgevoerd (80% tegen).

Stuitend was de reactie van het Drents provinciaal bestuur, dat eerder al liet weten draagvlak niet nodig te vinden. Met de mededeling dat het windpark er toch komt, lieten gedeputeerde staten weten zich niets aan te trekken van de bevindingen van de Gebiedscoördinator. Terwijl de provincie, samen met het ministerie van EZ en de windboeren, nota bene opdrachtgever van de heer Oterdoom was. Daarmee is de inzet van de Gebiedscoördinator een farce gebleken en bovenal heeft het provinciaal bestuur de inwoners van de Veenkoloniën definitief de rug toegekeerd. Ongepast, onwaardig en arrogant.

Niet veel anders ging het toe in de vaste kamercommissie EZ, enkele weken geleden. Minister Kamp klaagde dat hij met beveiliging het gebied in had gemoeten. Ook de minister toonde op geen enkele wijze de inwoners serieus te nemen: de communicatie moest worden verbeterd. Een dooddoener. Niet de communicatie, maar de impact van 50 windmolens van 200 meter hoog is het probleem. Dat ‘klets’ je niet weg. Ondertussen blijft de oneigenlijke en dictatoriale crisis- en herstelwet die hier wordt misbruikt van kracht.

Inmiddels hebben de beide betrokken Drentse gemeenten een kort geding tegen het ministerie aangespannen en gaan raadsleden van beide gemeenten zich richten tot de Raad van Europa. Zij spreken van ‘bestuurlijke onderdrukking’ en het ‘buiten spel zetten’ van de democratie. Buitengewoon moedig, het is zeldzaam dat een lokale overheid de rijksoverheid voor de rechter daagt. Minister Kamp grossiert inmiddels in rechtszaken en ook de tegenstanders van het windmolenpark hebben juridische stappen in voorbereiding.

Waarom toch zo tegen de wil van duizenden inwoners vasthouden aan die windmolens? Het kan niet anders dan de afspraken die de provincie ruim tien jaar geleden buiten het oog van het publiek met de windboeren heeft gemaakt leidend zijn. En de welbekende krachtige lobby van de windmolenindustrie in Den Haag. Wij voorzien desastreuze gevolgen voor onze regio: versnelde krimp en vergrijzing, dalende koopkracht (middenstand), aantasting werkgelegenheid, gezondheidsrisico’s en kapitaalsvernietiging door waardedaling van woningen en bedrijven.

Het is niet nodig. Het alternatief dat wij als betrokken ondernemers in de Veenkoloniën en de Kanaalstreek hebben ontwikkeld geniet wel draagvlak, levert dezelfde megawatts op, is structuurversterkend voor de regionale economie en levert werkgelegenheid op: het Solar Park Veenkoloniën. De om zijn dossierkennis geroemde minister Kamp loog toen hij zei dat dan de hele Veenkoloniën vol gezet moesten worden met zonnecollectoren. 300 hectare is genoeg en die zijn beschikbaar.

Zonnepanelen geven een totaal ander beeld dan de mega molens die 10.000 hectare Veenkoloniaal landschap ruïneren. Inmiddels is duidelijk dat op het moment van de
voorgenomen realisering van het windpark de kostprijs van zonne-energie die van windenergie benadert, aldus experts. De innovaties op het gebied van solar gaan razendsnel, in tegenstelling tot wind, daar is weinig innovatie meer te verwachten.

Als ondernemers zijn wij van mening dat het, gezien de ontwikkelingen zoals hiervoor geschetst, tijd wordt voor een herbezinning. Wij vrezen escalatie, feitelijk al zichtbaar met het boycotdreigement. Daarom onze oproep: overheid, neem een Time Out! Laten we in een periode van een half jaar proberen tot aanvaardbare oplossingen te komen. En om het nog concreter te maken: Wij zouden het toejuichen als een ‘wijze man’ die op breed draagvlak kan rekenen wordt ingezet om daar een bijdrage aan te leveren. Wij denken aan iemand van het kaliber Herman Wijffels.

Namens De Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en de Ondernemersvereniging Buinermond (samen 250 bedrijven), Solargroep Martin van der
Leest, Tjipke Paas, Rieks van der Wal, Aize Bouma, Jan Nieboer, Klaas Roelfsema.

Nieuw-Buinen/Stadskanaal, 15 januari 2016

VVBK Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek

Ondernemersnetwerk Buinermond

———————

Datum 17 januari 2016 Redactie

Weg nu open voor Solarpark Veenkoloniën

Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld
Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld

VEENKOLONIËN – “De weg is nu open voor de ontwikkeling van het Solar Park Veenkoloniën”. Tot die conclusie komen de gezamenlijke ondernemers van de Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek (VVBK) en de Ondernemersvereniging Buinermond naar aanleiding van het eindrapport van gebiedscoördinator Titian Oterdoom betreffende het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. De heer Oterdoom heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, de provincie Drenthe en de
initiatiefnemers van het windpark de verkenning verricht. Hij concludeert dat er geen draagvlak is voor het
megawindpark in de Veenkoloniën en dat het vertrouwen in de overheid ernstig is geschaad. “Vernietigende
conclusies die recht doen aan de feiten en onze eigen waarnemingen”, aldus de ondernemers.

Geen draagvlak windpark

Volgens de beide ondernemersorganisaties, waar ruim 250 bedrijven bij zijn aangesloten, kunnen de regionale en landelijke politiek, alsmede de (boeren)initiatiefnemers niet om de conclusies heen. “Het is hun eigen verkenning. Het draagvlakonderzoek dat de drie betrokken gemeenten eerder lieten uitvoeren was ook al klip en klaar, geen draagvlak. Twee gemeenten, Borger-Odoorn en Aa en Hunze staan in de rechtszaal tegenover de minister en nu ligt dit rapport er. Hoeveel ‘nee’ is er nodig? Het is simpel: de inwoners van dit gebied vinden het mega-windpark onaanvaardbaar, ze willen het gewoon niet, punt uit. Wij roepen de minister en de Tweede Kamer op te stoppen met deze heilloze weg”.

Kans pakken
Toch ligt er een grote duurzaamheidsopdracht, constateren de ondernemers. “En daar ligt een gezamenlijk
verantwoordelijkheid. Het Solar Park Veenkoloniën zoals wij dat als ondernemers hebben voorgesteld, voorziet in dezelfde hoeveelheid megawatts als de windmolenparken. Hier is wel draagvlak voor. De heer Oterdoom onderschrijft dat in zijn rapport: ‘Tijdens meerdere gesprekken is nadrukkelijk de aandacht gevestigd op zonne energie, zowel als onderdeel van de uitwerking van de duurzame energieopgave, als in de vorm van een volwaardig alternatief voor het windpark’. Nu opnieuw het mega-windpark is gediskwalificeerd ligt er een uitdaging om dit plan op te pakken en uit te werken. Daar ligt ook een kans voor de boereninitiatiefnemers. Het versterkt de economische structuur, gaat niet ten koste van de leefbaarheid, is innovatief, het maakt een einde aan de conflicten en het levert wel werkgelegenheid op. Onze oproep is: pak dit op!”

Verbijstering
De ondernemers hebben met verbijstering kennis genomen van de reactie van het provinciaal bestuur van
Drenthe, dat stelt dat de molens er toch komen en dat er nu naar compensatie moet worden gekeken. “De
provincie is nota bene mede opdrachtgever van de gebiedscoördinator en negeert nu diens conclusies. Als de verantwoordelijk gedeputeerde hier de opinie van het provinciaal bestuur verwoordt is dat stuitend. De
gebiedscoördinator constateert dat het vertrouwen in de overheid ernstig is geschaad, dan werkt zo’n reactie
averechts. Hiermee keert het provinciaal bestuur de Veenkoloniën de rug toe. Dit is machtspolitiek, dat past niet meer in deze tijd. Bovendien is het beledigend voor de inwoners te veronderstellen dat zij zich nu wel zullen laten afkopen met een compensatieregeling. Ongepast en onwaardig. Gebiedscoördinator Oterdoom constateert dat ook in het rapport: ‘Geïnterviewden geven aan dat er onder de huidige omstandigheden geen behoefte is om mee te praten over de invulling van communicatie, participatie en profijt’. Ernstiger is het dat de provincie hiermee de kans laat liggen om de duurzame energie opgave te realiseren met een onomstreden aanpak, namelijk het Solar Park Veenkoloniën, dat bovendien structuurversterkend voor de regionale economie zal zijn en werkgelegenheid gaat opleveren. Een gemiste kans, wij als ondernemers vinden dit onbegrijpelijk”.

Datum 14 december 2015 Bert Jan Brinkman

Actiegroepen verbijsterd op uitspraken Stelpstra na rapport Gebiedscoördinator

De plek waar de windmolens komen
De plek waar de windmolens komen

VEENKOLONIËN – Gedeputeerde Stelpstra moet nu opstappen. Dat is de overtuiging van Tegenwind Veenkoloniën die zich namens de bewoners en de ondernemers in de Veenkoloniën, waaronder Stadskanaal, zich al lange tijd inzetten voor de realisatie van een solarpark als meer dan volwaardig alternatief voor de in hun visie rampzalige windplannen van minister Kamp.

Volgens woordvoerder Jan Nieboer heeft de actiegroep met verbijstering kennis genomen van de reactie van de heer Stelpstra op de vernietigende uitkomst van de mede door hem opgedragen verkenning van gebiedscoördinator Oterdoom, waarmee na de onophoudelijke en massale weerstand tegen de windplannen opnieuw is aangetoond dat niemand van de inwoners deze plannen wil.

Wat hen nog het meest verbaast is de reactie Gedeputeerde Stelpstra daarop, nl. “Die molens komen er gewoon. Punt.”. Met deze uitspaak wordt volgens Nieboer bevestigd dat Stelpstra als een hondje achter minister Kamp aanloopt in plaats van zich als gedeputeerde met het ook aan minister Kamp gepresenteerde solarplan vol in te zetten voor het behoud van welzijn, welvaart, gezondheid en het leven van zijn mede-inwoners in zijn eigen gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn en nota bene zijn eigen provincie Drenthe.

Jan Nieboer legt uit..
Jan Nieboer legt uit..

Dat hij deze uitspraak doet na de massale en langdurige protesten onder de bevolking, het draagvlakonderzoek met meer dan 82% van de inwoners tegen de windplannen, de kort-gedingen van zijn eigen gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze tegen de Staat, de onlangs net niet aangenomen motie in Provinciale Staten om als Provincie Drenthe ook aan te sluiten bij deze kort-gedingen, het door prof. Bröring benoemde ontbreken van het democratische proces en nu de vernietigende uitkomst van het mede door Stelpstra zelf opgedragen onderzoek door gebiedscoördinator Oterdoom ontmaskerd hem volgens Nieboer als een vazal van Kamp.

Na alle weerstand en rapporten nog zeggen dat de molens er gewoon komen maakt volgens Nieboer zonneklaar dat Stelpstra geen enkel oog heeft voor de belangen van zijn eigen Drentse inwoners en ondernemers, waarmee hij zich in één klap heeft gediskwalificeerd als volksvertegenwoordiger en in het belang van Drenthe en al haar inwoners onmiddellijk moet opstappen en direct plaats moet maken voor iemand die zich wel in wil zetten voor de Drentse belangen.

Datum 14 december 2015 Bert Jan Brinkman

Ondernemers presenteren plan voor zonnepark met perspectief voor de Veenkoloniën

Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld
Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld

KANAALSTREEK – Ondernemers in de Kanaalstreek en de Drentse Monden hebben het alternatief plan “Solar Park Veenkoloniën” gepresenteerd waarmee de aanleg van het voorgenomen mega windpark in de
Veenkoloniën niet meer nodig is. De Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en de
Ondernemersvereniging Buinermond, waarbij in totaal 250 bedrijven zijn aangesloten, zien goede mogelijkheden om de duurzaamheidsdoelstelling van het kabinet te verwezenlijken met zonne-energie
in plaats van windmolens in de Veenkoloniën.

De ondernemersorganisaties zijn zeer teleurgesteld over het deze week bekend gemaakte voornemen van
minister Kamp van Economische Zaken om 50 windturbines in de Veenkoloniën te plaatsen.
“Onacceptabel. Minister Kamp gaat volstrekt voorbij aan het draagvlak onderzoek. 70, 80 of deze 50
windmolens, in alle gevallen wordt het gebied geruïneerd. Hier wordt een historische fout gemaakt”, aldus
beide ondernemersorganisaties.

Zonnepark

Volgens de ondernemers kan het ook anders. Met de aanleg van een zonnepark van 250 hectare wordt
voldaan aan de taakstelling van 150 MW die in de Drentse Monden is gepland. Per hectare ligt de
opbrengst op minimaal 0,6 MW. Met 250 hectare is dan 150 MW te realiseren. De benodigde ruimte is
daarmee veel beperkter dan de maar liefst 10.000 hectare (100 km2) die het voorgenomen mega windpark
qua impact beslaat. Het initiatief van de ondernemers, waar de afgelopen weken hard aan is gewerkt, sluit naadloos aan bij de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal recent unaniem heeft aangenomen en waarin het college van B en W wordt opgedragen alternatieven te ontwikkelen om de komst van het windmolenpark tegen te houden.

Zorg

Beide ondernemersverenigingen hebben eerder hun ernstige zorg uitgesproken over de mogelijke komst
van de windmolens in de Veenkoloniën met een hoogte van ruim 200 meter (twee maal de Martinitoren).
Kamp wil deze plaatsen van Wildervank tot aan Musselkanaal en ter hoogte van Stadskanaal vele
kilometers breed. Zij voorzien schadelijke gevolgen voor de economische perspectieven van de streek.
De ondernemersverenigingen: “We hebben als ondernemersclubs aangegeven voor duurzame energie
opwekking te zijn, maar tegen een destructief mega windpark dat de leefbaarheid in de regio ernstig zal
ondermijnen. De afgelopen weken hebben wij ons verdiept in de alternatieven. Die zijn er en wij pleiten er
voor het roer om te gooien. Bovendien worden windmolens algemeen als verouderde technologie
beschouwd en zonne-energie als de toekomst”.

Economische impuls

Zonnepanelen met hun installatie zijn slechts een paar meter hoog, hebben geen slagschaduw, maken geen
lawaai en hebben geen storende knipperende nachtverlichting nodig voor vliegverkeer. Ze brengen in
tegenstelling tot windmolens geen gezondheidsrisico’s met zich mee. De landschappelijke impact is
minimaal en staat in geen verhouding tot de vele tientallen windmolens van meer dan 200 meter hoog die

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)
Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

een enorm gebied bestrijken. “We kunnen een voorbeeldregio worden voor verantwoorde opwekking van duurzame energie. De aanleg van windmolens is specialistisch werk, daar verwachten wij nauwelijks werk van voor onze streek. Dat geldt wel voor een zonnepark. Wij hebben al toonaangevende ondernemingen in de streek die zich met zonne-energie bezig houden. We kunnen ons ook voorstellen dat bijvoorbeeld voor de productie en het onderhoud van de constructies werkvoorzieningsschappen worden ingeschakeld. De werkvoorzieningsschappen staan zwaar onder druk, we kunnen hier twee vliegen in een klap slaan. De economische impuls voor de streek zal aanzienlijk zijn”. De ondernemers vinden dat hun plan bovendien perfect aansluit bij de wensen van de bevolking. De bewoners hebben zich recent in het draagvlakonderzoek massaal uitgesproken tegen het mega windmolenpark. In het onderzoek is op basis van de reacties komen vast te staan dat er wel draagvlak is voor zonne-energie. Naar verwachting is een Solar Park procedureel snel te realiseren in tegenstelling tot een mega windpark, dat tot veel bezwaarprocedures zal leiden.

Maatschappelijke kosten

De ondernemersverenigingen hebben ook een quick scan uitgevoerd met betrekking tot de financiering.
Daaruit blijkt dat de kosten vergelijkbaar zijn met de aanleg van een mega windpark. Bovendien zijn
dezelfde subsidieregelingen van kracht, omdat het in beide gevallen om de opwekking van duurzame
energie gaat. Een Solar Park kan voor de boeren die het mega windpark willen realiseren een volwaardig
alternatief zijn. De uiteindelijke kosten liggen bovendien bij een Solar Park veel lager dan bij een mega windpark. “Bij het Solar Park is er geen sprake van kapitaalsvernietiging door waardedaling van woningen en bedrijven, de versnelde effecten op de krimp, het verlies van werkgelegenheid, dalende koopkracht en de
gezondheidsproblematiek”.

Windboeren

Voor de agrariërs – de initiatiefnemers van het mega windmolenpark – kan het zonnepark zeer interessant
zijn, stellen de ondernemers. “Het Solar Park kan uitstekend op de landbouwgrond in de Veenkoloniën
worden gerealiseerd. Het grondbeslag is verhoudingsgewijs beperkt. De boeren kunnen het Solar Park
Veenkoloniën gezamenlijk ontwikkelen, bijvoorbeeld in coöperatievorm, zodat alle boeren kunnen
meeprofiteren, ook al staat het park niet op je eigen grond. Ook bewoners zouden daarin mee kunnen doen
om mee te delen in de opbrengst. Daarmee wordt het Solar Park Veenkoloniën van de streek zelf. De
boeren zijn zo ongeveer de uitvinders van de coöperatie. Of ze het nu verdienen met wind of zon maakt
natuurlijk niet uit.”

Sociale spanningen

Groot voordeel is bovendien dat de sociale spanningen die er nu zijn tussen de boeren-initiatiefnemers en
de bevolking met het Solar Park Veenkoloniën worden opgelost. “Zo’n zonneweide zal een enorme
uitstraling krijgen, want zo kan het dus ook. De Veenkoloniën als zonnecentrum van Nederland met
aantrekkingskracht op onderzoeksinstituten en nieuwe bedrijvigheid. Windmolens gaan ons gebied veel
kosten, zonne-energie zal onze streek veel brengen”.

Datum 5 oktober 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal