Direct naar de inhoud.

Succesvolle pilot ‘Onderwijs Ondersteuningsklas’ krijgt vervolg

Margaretha Hardenbergschool – (F: B.J.Brinkman – RTV1)

VEENDAM – Bij de start van het schooljaar 2019-2020 is op Kindcentrum Westerwinde een pilot gestart met een Onderwijs Ondersteuningsklas. Acht kinderen kunnen nu naar school en worden in de klas ondersteund door één jeugdhulpverlener in plaats van elk een eigen ondersteuner in de klas. Het afgelopen jaar laat positieve resultaten zien op het gebied van de ontwikkeling van de leerlingen en geeft leerzame inzichten over de samenwerking tussen zorg en onderwijs. De pilot  heeft  dit schooljaar (2020-2021) een vervolg gekregen in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen.

Pilot Onderwijs Ondersteuningsklas
De Onderwijs Ondersteuningsklas is ontstaan vanuit de samenwerking tussen de partners van het Kindcentrum Westerwinde in Veendam. De Onderwijs Ondersteuningsklas voorziet in de vraag naar ‘onderwijs met zorg’ voor jonge kinderen die op dit moment niet naar school gaan of niet het meest passende onderwijs met zorgondersteuning krijgen. Voorbeelden zijn de kinderen die in een zorginstelling verblijven en niet naar school gaan, kinderen die nu niet op de goede plek binnen het onderwijs zitten of kinderen uit Veendam die in andere gemeenten naar school gaan. Om naar school te kunnen is voor deze kinderen, naast de mogelijkheden van het passend onderwijs, ook jeugdhulp noodzakelijk.

Vaste jeugdhulpverlener per klas

In deze pilot is er gekozen voor één vaste jeugdhulpverlener voor de klas, naast een leerkracht en onderwijsassistent. Dit vervangt individuele ondersteuners voor elk kind in de klas. Wethouder Ans Grimbergen: “De meeste leerlingen zaten eerst op het kinderdagcentrum. Zij konden door hun lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen niet naar school. Door de intensieve samenwerking tussen leerkracht, onderwijsassistent en jeugdhulpverlener volgen deze kinderen nu een op hen toegesneden onderwijs- en zorgprogramma. Door de jeugdhulp op deze manier samen met het onderwijs slimmer in te zetten wordt de effectiviteit verhoogd én worden kosten bespaard. De jeugdhulp in deze klas is niet individueel, maar voor de hele klas georganiseerd. Daardoor is er meer overzicht en duidelijkheid voor de kinderen en de school. Voor de leerkrachten en begeleiders is het eerste schooljaar leerzaam geweest. Ik ben trots om deze pilot samen met de partners in het kindcentrum uit te voeren, maar ook dat de gemeente Midden-Groningen hierbij is aangesloten en de visie van de gemeente Veendam deelt.”

Ervaringen delen

Voor de Onderwijs Ondersteuningsklas in de gemeente Veendam worden onderwijs en jeugdhulp op een andere manier gecombineerd en gefinancierd. De pilot is daarom ook opgenomen op de uitvoeringsagenda van de Transformatieagenda Jeugdhulp, omdat deze wijze van samenwerking bijdraagt aan de doelstelling om kinderen zo positief en veilig mogelijk te laten ontwikkelen. De ervaringen die worden opgedaan worden gedeeld met andere scholen en gemeenten. Voor de jeugdhulpondersteuning in deze groep heeft Cosis, in afstemming met alle partners, een subsidie gekregen van de gemeente Veendam en Midden- Groningen voor de inzet van ondersteuning in de klas. De klas heeft één vaste jeugdhulpverlener en kan waar nodig beroep doen op de expertise die Cosis in huis heeft.  De partners zijn van mening dat de jeugdhulp voor de kinderen in deze klas op deze wijze effectiever en efficiënter wordt ingezet.

Kindcentrum Westerwinde

Kindcentrum Westerwinde in Veendam bestaat uit het speciaal basisonderwijs (de Wim Monnereau school) en de onderbouw van het speciaal onderwijs (de Margaretha Hardenbergschool). Daarnaast huisvest de school een groep (voorschoolse) leerlingen van Elker en Cosis. Samen met zorgaanbieders, ouders en de gemeente Veendam worden de samenwerkingsmogelijkheden besproken om de ontwikkelingskansen voor alle kinderen te optimaliseren. Eén van die kansen is de inrichting van een Onderwijs Ondersteuningsklas.

Datum 29 oktober 2020 Bert Jan Brinkman

Observatieklas voor moeilijk lerende kinderen

Foto: R. Wiekenkamp
Foto: R. Wiekenkamp (archief)

STADSKANAAL – Er moet een observatieklas komen voor ‘moeilijk lerende’ kinderen. Dat zegt directeur Henk Mik van de Baldakijn school in Stadskanaal vandaag in het DvhN. Het gaat om een samenwerking tussen twee scholen (De Baldakijn en de Meidoornschool) en zorginstelling Dol-Fijn. Volgens Mik blijkt soms na één of meer jaren dat een kind toch niet op de juiste school zit. “Dat een leerling dat bij ons speciaal basisonderwijs krijgt niet op zijn juiste plek zit en bijvoorbeeld beter thuis zou zijn op de Meidoornschool omdat het moeilijk lerend is”.

Vertrouwde omgeving

In zo’n geval moet zo’n kind uit de vertrouwde omgeving gehaald worden en overgeplaatst worden naar een andere school. “Dat is niet goed voor zo’n kind”, aldus Mik. “Daarom onderzoeken we of we een extra klas kunnen opzetten. Een soort van observatieklas waarin plaats is voor kinderen van vier tot zeven jaar. Ze krijgen in deze klas les van een team van alle drie scholen met ieders hun eigen expertise. Zo moet het voor ons gemakkelijker te zien zijn waar een kind eigenlijk thuishoort. Als dat eenmaal duidelijk is gaat zo’n leerling naar één van de drie scholen voor vervolg onderwijs”.

Het is nog onbekend waar de observatieklas precies wordt gehuisvest. De drie scholen hebben samen enkele honderden leerlingen. Ze komen uit Stadskanaal en de wijde regio. [bron DvhN]

Datum 6 november 2016 Bert Jan Brinkman

Start pilot opstapplaatsen leerlingenvervoer in Borger Odoorn

logo borger odoornBORGER-ODOORN – Als eerste Drentse gemeente start Borger Odoorn met het gebruik van opstapplaatsen voor leerlingenvervoer. Maandagmorgen 23 mei is de aftrap voor de pilot. De leerlingen die een school voor speciaal onderwijs bezoeken buiten Borger-Odoorn, worden dan niet meer van huis opgehaald maar opgepikt bij een van de drie opstapplaatsen in de gemeente.

De drie opstapplaatsen zijn de Hunsowhal in 2e Exloërmond, garage Albers in Valthermond en het Stationsplein in Valthe. De kinderen stappen hier ’s ochtends op en stappen ’s middags op dezelfde plaats weer uit. Wethouder Trip: “In Borger-Odoorn gaan acht kinderen de komende proefperiode van zes weken kennismaken met de opstapplaatsen. Wij verwachten dat hiermee de zelfredzaamheid van de kinderen verbetert en hun reistijd korter wordt. Voor de gemeente betekent dit een efficiëntere werkwijze en een besparing op de kosten van het vervoer.”

Als eerste Drentse gemeente volgt Borger-Odoorn de geslaagde proef van de Groningse gemeente Ten Boer, die hiermee al eerder goede ervaringen opdeed. Na afsluiting van het proefproject van zes weken volgt er een evaluatie met de kinderen en hun ouders. Op basis daarvan bepaalt de gemeente of de opstapplaatsen definitief worden ingevoerd.

Datum 20 mei 2016 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal