Direct naar de inhoud.

Denk mee over buurtprojecten windpark

NIEUW BUINEN – (update) -Op 27 februari kunt u ook zelf weer aan de slag met het verduurzamen van uw woongebied. De Windvogel organiseert dan een avond over de buurtprojecten die mogelijk worden door de komst van de windmolens. Via het windparkaandeel van burgercoöperatie De Windvogel zijn een deel van de opbrengsten lokaal inzetbaar voor de buurt.

De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie van en voor burgers.Onze coöperatie exploiteert windturbines in het land en ondersteunt overal burgers om ook tot energiecoöperaties te komen. Zo hebben burgers meer zeggenschap over de leefomgeving en kunnen de opbrengsten van de windenergie beschikbaar komen voor de inwoners. De Windvogel is deelnemer in het windpark de Drentse Monden en Oostermoer.

Het doel van onze coöperatie is om een duurzame toekomst te creëren samen met inwoners. Deze duurzame toekomst kan extra gestimuleerd worden met buurtprojecten die door een lokaal projectbureau ontwikkeld worden. De Windvogel heeft eerder bewonersavonden georganiseerd om van gedachten te wisselen over nuttige buurtprojecten. Daar kwamen een aantal goede ideeën naar voren. Deze ideeën willen we verder uitwerken met de inwoners.

Voorbeelden van buurtprojecten:

  • Collectieve isolatie aanpak en alternatieve warmtebronnen
  • Verbetering van de straatverlichting
  • Een opleidingscentrum  voor de energiemonteurs van de toekomst
  • Glasvezel aanleggen voor snel internet

Locatie: Voetbalvereniging Nieuw-Buinen, Sportcomplex Buunerdrome, Zuiderdiep 156, 9521 AX  Nieuw-Buinen

Datum en tijd: woensdag 27 februari, inloop 19:00 uur, aanvang 19:30 uur.

UPDATE 25 februari –  De bijeenkomst van coöperatie De Windvogel over buurtprojecten in het gebied De Drentse Monden en Oostermoer wordt op een andere locatie gehouden. De bijeenkomst op woensdag 27 januari wordt gehouden in dorpshuis De Badde (1e Exloërmond 56-J) in plaats van de kantine van vv Nieuw-Buinen, zoals eerder vermeld. – Door omstandigheden is de kantine van de voetbalvereniging niet beschikbaar en heeft De Windvogel de bijeenkomst verplaatst naar De Badde. De aanvangstijd blijft ongewijzigd: de inloop begint vanaf 19.00 uur.

(ingezonden)

Datum 25 februari 2019 Bert Jan Brinkman

Wethouder opent de kick-off bijeenkomst Sociaal team Nieuw-Buinen

Wethouder Frits Alberts Borger-Odoorn
Wethouder Frits Alberts Borger-Odoorn

NIEUW BUINEN – Wethouder Frits Alberts (CDA) opent dinsdagmiddag 18 februari de kick-off bijeenkomst voor de pilot ‘Sociaal team Nieuw-Buinen’. Tijdens de kick-off bijeenkomst in sportcomplex ‘De Buunerdrome’, presenteert het sociaal team zich. Dit team voor Nieuw-Buinen, Buinerveen, Drouwenermond en Drouwenerveen bestaat uit zeven sociaal werkers die laagdrempelig, vraaggericht en integraal gaan werken. Inwoners uit dit gebied kunnen – ongeacht leeftijd – er vanaf 1 maart terecht met vragen op het gebied van onder meer wonen, zorg, welzijn, werk, het leven in de buurt of het dorp, opvoeding en veiligheid.

Uitgangspunt is dat de sociaal werkers in het team samen met de persoon in kwestie op zoek gaan naar de beste oplossing. Eenvoudig wat eenvoudig kan. Zelf doen wat je zelf kunt, eventueel met hulp van familie, vrienden, kennissen, buren of vrijwilligers. En daar waar voorzieningen en hulp- en zorgverlening nodig zijn, wordt dit goed op elkaar afgestemd. De positieve ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan vanuit de steunstees worden meegenomen in de nieuwe aanpak in het sociaal team.

Met deze werkwijze geeft de gemeente Borger-Odoorn invulling aan haar visie: ‘de mens staat centraal’. Dit houdt dus ook in dat de vraag wat mensen zelf willen en kunnen leidend moet zijn.

Datum 12 februari 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal