Direct naar de inhoud.

Stadskanaal koploper onroerend goed systeem

Gemeentehuis Stadskanaal (F: BJ Brinkman – RTV1)

STADSKANAAL – Als eerste gemeente in de provincie Groningen en als één van de eerste gemeenten in Nederland heeft de gemeente Stadskanaal het project ‘Beter kenbaar’ afgerond. In dit project worden alle beperkingen op het gebruik van gebouwen en gronden binnen een gemeente samengebracht in de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Het afronden van het project ‘Beter kenbaar’ is een belangrijke stap in de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet in 2021. ’ ‘Beter kenbaar’ komt voort uit een wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb). Volgens deze wet moeten gemeenten en andere overheden alle beperkingen die zij opleggen aan het gebruik van gronden of gebouwen inzichtelijk maken. Zo’n beperking kan bijvoorbeeld te maken hebben met een monumentale status, een geluidsnorm, een verontreiniging of een sluiting van een (deel van een) object vanwege overtredingen van de Woningwet of de Opiumwet. Voor iedere potentiële koper is het van groot belang om van deze beperkingen op de hoogte te zijn, want de beperkingen kunnen van grote invloed zijn op de waarde en de gebruiksmogelijkheden.

Eén simpel loket voor alle vragen

De gemeente Stadskanaal krijgt regelmatig vragen over de Wkpb van notarissen, makelaars of anderen bij de aankoop van onroerend goed. Notarissen zijn namelijk verplicht onderzoek te doen naar opgelegde beperkingen voor ze een verkoop kunnen laten passeren. Dat onderzoek kunnen zij en anderen nu zelf doen via één simpel loket op de website van het Kadaster. Dat scheelt hen en de gemeente veel werk. In de basisregistratie van het Kadaster staan alle relevante stukken, inclusief de bijbehorende brondocumenten. Uiteraard voldoen deze stukken aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Datum 29 mei 2020 Bert Jan Brinkman

OZB Stadskanaal opnieuw drie procent omhoog

Archieffoto: Gemeenteraad Stadskanaal

STADSKANAAL – De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat dit jaar in de gemeente Stadskanaal opnieuw omhoog. Dat heeft de gemeenteraad van Stadskanaal afgelopen maandag besloten. De aanslag zal evenals vorig jaar ook dit jaar weer drie procent hoger uitvallen dan het jaar daarvoor.

Zes jaar geleden besloot de gemeente Stadskanaal tot een flinke verhoging van de ozb van vijf procent. De verhoging maakte toen deel uit van een grootscheepse bezuiniging van vele miljoenen euro’s. Die bezuiniging was nodig omdat de gemeente er financieel niet al te rooskleurig voorstond.

Volgens wethouder Johan Hamster zijn de gemeentelijke belastingen in Stadskanaal nog steeds lager dan in veel andere gemeenten. Daarom is besloten om ook dit jaar weer een verhoging door te voeren. Toch gaat tegenvallende cijfers de voorkeur bij de gemeente uit van een verlaging van de uitgaven in plaats van een verhoging van de belastingen. Stadskanaal moet wel een financieel aantrekkelijke plaats blijven om te wonen.

Datum 28 januari 2016 Redactie


-advertenties-