Direct naar de inhoud.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Nordex N100 gamma im Windpark Wiemersdorf. F: Jan Oelker / Nordex

NIEUW-BUINEN – Binnenkort wordt er begonnen met de bouw van de windmolens in het Drentse deel van de Veenkoloniën. Hier alvast wat informatie. De eerste windturbine zal gebouwd worden in januari.

Alle informatie die je moet weten

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief van Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie, Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. en coöperatie De Windvogel.

Het windpark

Het windpark zal bestaan uit 45 windmolens in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft de Nordex N131 windturbine geselecteerd als de meest geschikte turbine. Nordex is daarmee de voorkeursleverancier geworden voor het windpark waarvan de oplevering is beoogd uiterlijk eind 2020.

Energie

Het type N131 van Nordex heeft een as-hoogte van 145 meter. De rotordiameter is 131 meter waarmee een wiek 65,5 meter lang is. Daardoor is de tiphoogte 210,5 meter. Het vermogen van deze Nordex N131 is 3,9 megawatt (MW).  De verwachting is dat één windturbine van dit type circa 15 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekt. Dat is evenveel als gemiddeld 5000 huishoudens per jaar gebruiken.

De 45 windmolens van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer wekken dus samen per jaar naar verwachting 675 miljoen kWh op. Dat is evenveel als gemiddeld 225.000 huishoudens per jaar gebruiken. Ter vergelijking: de provincie Drenthe telt circa 216.000 huishoudens.

Lees/download hier de informatiepagina zoals die ook in de huis aan huis krantjes stond:

Datum 22 november 2018 Bert Jan Brinkman

College Borger-Odoorn zet duurzaamheidsoffensief voort

Gemeentehuis Borger Odoorn
Gemeentehuis Borger Odoorn

BORGER-ODOORN – Sinds begin dit jaar zet de gemeente Borger-Odoorn steviger in op duurzaamheid. Op
donderdag 7 juli leggen burgemeester en wethouders hun duurzaamheidsagenda voor de
komende jaren voor aan de gemeenteraad. Duurzaam wonen, duurzaam energie
opwekken en de fysieke leefomgeving staan daarin centraal. Het college wil samen met
de raad een aantal concrete prioriteiten kiezen.

De duurzaamheidsagenda geeft een overzicht van zowel lopende initiatieven als kansen voor de toekomst. Het college wil bijvoorbeeld met structureel geld voor natuur- en milieueducatie de
jeugd meer met duurzaamheid in aanraking brengen. Zo kunnen scholen meedoen aan
zogenaamde Energy Challenges. Een ander doel is om samen met inwoners het aandeel restafval
nog verder terug te brengen.

Goede voorbeeld
Een van de pijlers van het duurzaamheidsbeleid is dat de gemeente zelf het goede voorbeeld
geeft. Wethouder Freek Buijtelaar: “We willen onze CO2-uitstoot omlaag brengen door
energiebesparing en productie van groene energie bij eigen gebouwen. Daarnaast gaan we ons
eigen wagenpark vergroenen en fietsgebruik aanmoedigen.

Populaire leningen
Ook het voorlichten over en faciliteren van duurzaamheidsmaatregelen krijgen sinds dit jaar meer
aandacht. Zo is Borger-Odoorn in de eerste helft van 2016 gestart met het aanbieden van twee
leningen voor woningeigenaren, in samenwerking met de provincie Drenthe. Een zonnelening
voor de aanschaf van zonnepanelen of een zonneboiler, en een duurzaamheidslening voor onder
meer woningisolatie. De volledige bedragen voor zowel de zonnelening (€ 469.161,39) als de
duurzaamheidslening (€ 156.387,13) zijn inmiddels besteed. Nieuwe aanvragen kunnen dus niet
meer worden gehonoreerd. De gemeente bekijkt de mogelijkheid om in 2017 opnieuw leningen
te verstrekken om duurzaam wonen te stimuleren.

Datum 2 juli 2016 Bert Jan Brinkman

Initiatiefnemers windpark komen met website en infokrant

windmolensNIEUW BUINEN – Windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’ is een initiatief van drie partijen: Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond, Raedthuys Windenergie en Vereniging windpark Oostermoer. In totaal zijn hier ruim 100, lokaal gevestigde, agrarische bedrijven bij betrokken. Om de bevolking zo goed mogelijk te informeren hebben de initiatiefnemers een eigen website gemaakt en komt er regelmatig een infokrant uit.

 

Planning

Op dit moment werken de initiatiefnemers aan het voorontwerp-inpassingsplan en is er breed overleg met overheden en organisaties. In de herfst van dit jaar liggen de ontwerpbesluiten en vergunningen ter inzage en zijn er inspraakmomenten. De definitieve besluiten en vergunningen zullen in het voorjaar van 2016 klaar zijn. Deze besluiten zijn onherroepelijk eind 2016. De opbouw van de windmolens start dan in 2018. De uiteindelijke start van de windenergie productie en oplevering van het windpark is in 2019.

Lees hier de 1e infokrant:

infokrant_WP_DeDrentseMondenEnOostermoer (1)

Datum 14 mei 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal