Direct naar de inhoud.

Stichting Leergeld bestaat 10 jaar

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – In 2007 gestart met het project om kinderen uit gezinnen waar de financiën niet toereikend zijn, een handje te helpen om erbij te kunnen horen d.m.v. sport en schoolactiviteiten. Ze zijn begonnen met enkele tientallen kinderen. Nu precies 10 jaar later helpen ze meer dan 1500 kinderen en dit met vrijwel hetzelfde groepje vrijwilligers. Het is echt niet iets om te vieren zegt Eeke Crum als bestuurslid, het zou niet meer nodig moeten zijn. Toch zijn we dankbaar, dat we 10 jaar lang als laatste vangnet ons mochten inzetten voor deze kinderen. Wij zien dit ook als een investering in hun toekomst.

Zonder een groot aantal van onze actieve en trouwe vrijwilligers zouden we ons werk niet goed kunnen doen. Tevens vermelden we hierbij de sponsoren die mede zorgden voor de financiële onderbouwing. We zijn in 2007 in Veendam begonnen en al snel sloten Stadskanaal en Winschoten zich bij ons aan, wat nu Stichting Leergeld Zuid Oost Groningen heet. Hieronder zomaar een praktijkvoorbeeld zoals weergegeven door een van onze intermediairs, die na een aanmelding bij de mensen op bezoek komt.

Het betreffende gezin bestaat uit vader en moeder en vier opgroeiende kinderen. Vader heeft een beperkte opleiding en heeft via de sociale werkvoorziening gewerkt bij diverse werkgevers. Momenteel echter geen werk en aangewezen op een Wajong uitkering. Moeder heeft wel gewerkt maar momenteel helaas zonder werk. De oudste zoon zit inmiddels op een school voor voortgezet onderwijs. Het tweede kind een dochter zit elders op school. Ze zal binnenkort in Veendam naar school gaan. De kinderen hebben nog nooit aan sport gedaan of aan andere activiteiten deelgenomen. Vooral voor de twee oudsten vinden de ouders het zeer nuttig om iets te doen. Ze zijn gewezen op het werk van Stichting Leergeld en hebben zich aangemeld.

Deze aanvragen voldeden aan de gestelde eisen zoals leeftijd, woonplaats en inkomen en zijn door de beoordelingscommissie positief beoordeeld. Alle aanvragen zijn weer op zichzelf staande gevallen, maar er zijn wel vaste spelregels.

Stichting Leergeld is een organisatie die steun verleent aan kinderen van 4 tot 18 jaar die als gevolg van armoede onvoldoende of niet aan schoolse en buitenschoolse activiteiten kunnen deelnemen. Ons motto is: alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen, is straks meetellen! Leergeld is een stichting met vrijwillige bestuurders en medewerkers. Leergeld ontvangt subsidies van gemeenten en provincie en krijgt jaarlijks donaties van bedrijven, serviceclubs, kerken, scholen, particulieren enz. Onze stichting werkt in de gemeenten Veendam, Pekela en Menterwolde (kantoor Veendam), Stadskanaal en Vlagtwedde (kantoor Stadskanaal) en Oldambt en Bellingwedde (kantoor Winschoten). Menterwolde gaat met ingang van 2018 over naar Stichting Leergeld Hoogezand-Sappemeer/Slochteren.

Leergeld helpt als laatste vangnet. Dit betekent dat indien ouders of verzorgers van kinderen niet (meer) in aanmerking komen voor steun bij andere organisaties, zoals gemeenten en hulpverlenende instanties, zij bij Leergeld een aanvraag kunnen doen. Nadat een aanvraag is ingediend, komt een medewerker van Leergeld bij ouders/verzorgers thuis. Die vraagt naar het inkomen en naar de zaken die het kind nodig heeft. Ook kan de medewerker verwijzen naar andere mogelijkheden voor hulp.

Activiteiten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld: ouderbijdragen voor school, kosten van schoolreizen, contributie en kleding voor sport, kosten van zwemles, aankoop van een fiets (kinderen van 8 jaar en ouder), laptop (voortgezet onderwijs) en kosten van muziek- en dansles.

(ingezonden)

Datum 11 oktober 2017 Bert Jan Brinkman

Benefiet Event Alteveer overhandigt cheques

Het team van het benefiet evenement
Het team van het benefiet evenement

ALTEVEER – Op zaterdag 28 juni 2014 vond er een benefiet evenement plaats op het evenemententerrein in Alteveer. Tijdens dit evenement is geld opgehaald voor de Voedselbank Zuidoost Groningen, Stichting Leergeld, Stichting Veur Noppes en Stichting Dierenpiramide.

Het evenement is georganiseerd vanwege de lange rijen bij voedselbanken én de toenemende aanvragen bij de andere stichtingen. Met de dreigende ontslagen zal dit probleem alleen maar groter worden. Het is geen fraai toekomstbeeld.

 

Woensdag 16 juli is bekend gemaakt dat er een bedrag is opgehaald van € 2.500. Voor elke stichting is dit € 500. Stichting Veur Noppes en Stichting Leergeld kregen elk 250,- extra door een donatie specifiek voor deze twee stichtingen.

Datum 13 juni 2015 Redactie

Gemeente Stadskanaal geeft extra geld uit voor armoedebestrijding

Gemeente LogoSTADSKANAAL – Het college stelt voor 2014 een aanvullend budget van 69.000 euro beschikbaar voor armoedebestrijding. Het extra budget wordt verdeeld over de Stichting Leergeld (56.000 euro), de Stichting Jeugdsportfonds (9.500 euro), de Stichting Voedselbank Zuid-Oost Groningen (2.500 euro) en het project Volkstuintjes (1.000 euro).

Voor 2013 had de gemeente de subsidies voor de Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds al incidenteel verhoogd. Beiden hadden toen te maken met een toename van ongeveer twintig procent van het aantal aanvragen (circa 750 totaal in 2013). De stichtingen financieren contributies en benodigdheden voor sportieve, culturele en maatschappelijke participatie en onderwijs voor kinderen.

Daarnaast verstrekte de gemeente in 2013 al een tijdelijke subsidie voor vier jaar aan de Voedselbank, voor de vervoerskosten van voedsel naar de gratis uitgeefpunten. De Voedselbank heeft in de gemeente Stadskanaal 200 klanten. Ook kreeg het project Volkstuintjes een tijdelijke subsidie voor twee jaar. Dit project heeft tot doel om mensen met een inkomen tot bijstandsniveau in de gelegenheid te stellen kosteloos voedsel te kweken. Daarvan maakten in 2013 acht mensen gebruik.

Nu blijkt dat aanvullende middelen ook in 2014 nodig zijn, gezien de toenemende hulpvraag. Het extra budget wordt gedekt uit de door het Rijk voor 2014 beschikbaar gestelde extra uitkering voor Armoedebestrijding.

Datum 3 februari 2014 Bert Jan Brinkman

ChristenUnie: geen kinderen in de kou

christenunie_logoSTADSKANAAL – De ChristenUnie-fractie in Stadskanaal gaat het college via een motie verzoeken extra geld voor Stichting Leergeld ter beschikking te stellen. Dit naar aanleiding van het recente bericht dat de pot van de stichting leeg is.

Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

De ChristenUnie wil op zoek naar een structurele oplossing en extra middelen.
“Vorig jaar wisten we al dat de structurele €15.000,- waarmee minimaal 60 kinderen geholpen kunnen worden niet genoeg is en werd voor het jaar 2013 extra beschikbaar gesteld, nu blijkt het bedrag zelfs inclusief dat incidentele geld te weinig te zijn.
We pleiten dus voor jaarlijks meer geld voor de stichting en coulance voor de 30 kinderen die dit jaar anders niet meer geholpen kunnen worden,” aldus fractievoorzitter Ingrid Sterenborg.

De motie, waarvan de ChristenUnie hoopt dat vele partijen die zullen ondertekenen of ondersteunen zal 16 december, tijdens de gemeenteraadsvergadering worden ingediend.

Datum 10 december 2013 Bert Jan Brinkman

Poetry in concert voor Stichting Leergeld

Poetry in concertSTADSKANAAL – Op donderdagavond 31 januari 2013 vindt in theater Geert Teis de bijzondere lustrum editie plaats, wederom georganiseerd door Rotaryclub Stadskanaal en Soroptimistclub De Veenkoloniën.

Vanwege de bijzondere editie maken diverse bekende artiesten uit vorige edities weer hun opwachting, zoals Frédérique Spigt, Ernst Daniël Smid, Alex Vissering en Erwin de Vries. Medewerking verleent tevens de mezzo sopraan Karin Strobos, het projectkoor MUSA o.l.v. Chris Holman en de Provinciale Brassband Groningen o.l.v  Jacob de Haan. U kunt op deze avond kortom genieten van zeer afwisselende artiesten en muziek, zowel klassiek als populair.

Een speciaal gastoptreden wordt verzorgd door Jan Mulder. Hij zal dan tevens de winnaar van de Poetry Battle jong talent bekend maken. Jan Mulder is lid van het comité van aanbeveling van goede doel Stichting Leergeld in Stadskanaal. De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan deze stichting. Stichting leergeld verleent materiele hulp aan kinderen die bij hun scholing en ontwikkeling tekort komen. Het gaat op dit moment om ongeveer 450 kinderen uit 225 gezinnen in de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde

Deze avond zal gepresenteerd worden door Burgemeester Baukje Galama van de Gemeente Stadskanaal en Soroptimist! De avond begint om 20.00 uur. Presentator Bart Kuil is namens RTV Stadskanaal aanwezig en zal rechtstreeks verslag doen van de opening en spreekt met artiesten en genodigden. Je kunt dit donderdagavond horen tussen 19.00 uur en 22.00 uur in het RTVS programma ‘De Avond Is Jong’.

Datum 28 januari 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal