Direct naar de inhoud.

Toezeboudel stopt na 31 jaren

Henk en Gerard proosten op de jarenlange samenwerking

RTV1 – Na 31 jaar valt het doek. Toezeboudel, het oudste Groninger (streektaal) radioprogramma, gaat stoppen. Gerard Lunshof komt aan het woord: “In 1988 begon een fijne hobby. Er werd mij vertelt dat, wanneer je het virus van radio maken heb, je het zomaar niet kwijt zal raken. Dat is wel gebleken met de jaren 1988 tot 2019, een stuk van m’n leven. Maar nu toch maar eens besloten om de microfoon op te bergen.

Ik heb er dan ook moeite mee om te stoppen, maar het moest toch een keer gebeuren. Niet dat ik er te oud voor ben, 70 jaar, maar ik wil wat meer rust in mijn lichaam. Rond feestdagen, vakantie en ziekte ging het programma gewoon door. Ik ben het type wie A zegt moet ook B zeggen. Ook komt er voor mijn vrouw en mij een jaar aan met veranderingen. We gaan verhuizen naar een appartement, alles gelijkvloers. Daar moet ook het een en ander aan gebeuren. Elke week een programma maken is dan wel een beetje te veel van het goede.

Veel veranderingen

Er is veel veranderd in dertig jaar. Ging ik in 1988 met een grote bandrecorder op stap zo van record/play, nu kan de apparatuur voor opname in mijn broekzak. Ook heeft in deze 30 jaar het computer tijdperk zijn intrede gedaan, wat is dat geweldig werken. Een laptop is voldoende om een studio te vervangen.

Lokale omroepen

Ik wil een ieder bedanken die het mogelijk heeft gemaakt dat ik kon uitzenden. Als eerste bedank ik natuurlijk radio Compagnie. Deze bestaat jammer genoeg niet meer, maar daar is het allemaal begonnen. Daarna kwamen er meer omroepen bij, Haren FM, radio Menterwolde, Havenstad FM, RTVGO, RTVéén, RTV Westerkwartier en als laatste OOG radio. Ik heb met al deze mensen een geweldige tijd gehad. Ik wil dan ook een ieder bedanken.

Henk Puister

Al mijn gasten die ik heb mogen ontvangen in mijn programma wil ik bedanken. Zonder deze mensen geen radio. Ik noem geen namen, ja één Henk Puister mijn rechterhand. Henk is vanaf het begin betrokken bij Toezeboudel. Een ieder weet dat ze gast geweest zijn in woord, verhaal en of muziek, bedankt allemaal!

De laatste uitzending

De laatste uitzending zal in de laatste week van december naar de omroepen worden gestuurd. Dit zal zijn in week 52. Waarom? Omdat de meeste omroepen hun nieuwe programmering gaan inplannen vanaf 1 januari. Ik wens de radiostations dan ook fijne programma’s toe en dat de luisteraars van jullie programma’s mogen genieten. De lokale omroep blijft, voor mij, altijd in mijn hart.”

Gerard Lunshof

  • De laatste uitzending hoor je bij RTV1 op zondag 22 december en een herhaling hiervan op zondag 29 december. In het nieuwe jaar kun je op dit tijdstip 16.00 – 17.00 uur ‘Plat op 1 beluisteren’.
Datum 21 december 2019 Bert Jan Brinkman

Toezeboudel bestaat 30 jaar

Toezeboudel (F: Ineke Lunshof-Reitzema)

HOOGEZAND/RTV1 – In week 49 bestaat Toezeboudel 30 jaar. Hans van der Lijke en Henk Puister zijn vanaf het eerste uur betrokken bij dit programma. Zij zijn deze week dan ook te gast.

Streektaal

In 1988 werd Gerard Lunshof voor de leeuwen geworpen. De presentator kwam niet opdagen, dus Gerard moest het programma zelf maar presenteren. Zo ging dat toen bij de B.O.H.S. (De Bejaarden Omroep van Hoogezand en Sappemeer). De naam werd bedacht en Toezeboudel was geboren. Later werd de omroep Radio Compagnie. Het muzikale streektaalprogramma ‘Toezeboudel’ wordt nu uitgezonden via zes lokale omroepen.

Dinsdagavond 4 december wordt 30 jaar Toezeboudel uitgezonden op RTV1 radio van 22.00 tot 23.00 uur. Meer informatie via: www.gerardlunshof.nl

Ingezonden

Datum 4 december 2018 Redactie

Grunneger dainst in idyllisch kerkje Ommelanderwijk

VEENDAM – In het prachtig gelegen hervormde kerkje aan het Kerkpad in Ommelanderwijk / Zuidwending is op zondagavond 24 juni om 19.30 een gratis toegankelijke ‘Grunneger dainst’.

Organist Gert-Jan Farenhorst van de voorbereidingsgroep speelt geregeld in diensten in dit fraaie dorpskerkje en wil graag een bijdrage leveren aan deze bijzondere dienst. De collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkje en het bijbehorende kerkhof. Met een krimpende gemeente valt het niet mee het geld voor het onderhoud daarvan bij elkaar te krijgen, constateert hij. ‘Met een Grunneger dainst hopen we op belangstelling van mensen van buiten de eigen gemeente en aan het eind een goedgevulde collectezak. Dat zou een steun in de rug voor de betrokken vrijwilligers zijn die veel zelf doen, en zo kunnen kerk en kerkhof, gelegen tussen beide dorpen, er mooi bij blijven staan.’

Gronings

Het Gronings als taal in de kerkdienst, óók voor de liederen die gezongen worden, staat bij een groeiende groep mensen in de belangstelling, vertelt hij. Ze vinden het spannend om naar de teksten uit ‘Biebel’ te luisteren en samen te zingen in een taal die heel dichtbij voelt, maar zelden bij officiële gelegenheden wordt gebruikt. Verrassend genoeg zijn het soms niet-Groningers die je wijzen op mooie Groningse vertalingen, kenmerkende woorden en kernachtige uitdrukkingen. Als Groninger zie je niet meer hoe geschikt de Groningse taal is om een gevoel over te brengen, misschien wel juist als het om ‘het hogere’ gaat. Wanneer deze Grunneger dainst een succes wordt, dan is dit zeker voor herhaling vatbaar.

Voorganger in deze dienst is ds. Raymond Poede. De feestelijke begeleiding van de liederen, zowel op orgel als op piano, is in goede handen bij organisten Doewe Kraster en Gert-Jan Farenhorst.

Datum 15 juni 2018 Bert Jan Brinkman

Rinus Allemekinders winnaar Knoalster Dictee 2018

TV opnamen Knoalster Dictee

RTV1 – Met een grote voorsprong op de rest van zijn medecursisten, heeft Rinus Allemekinders uit Musselkanaal het Eerste Knoalster Dictee 2018 gewonnen. Rinus, die gepensioneerd hoofd van de Antoniusschool in Musselkanaal is, verklaarde zijn overwinning doordat hij altijd veel aandacht aan het Gronings heeft besteed. Vooral vroeger op school waar de Antoniusschool jaarlijks meedeed aan de Knoalster Schriefwedstried en nu ook nog in de kerk.

Hij levert een bijdrage aan de dienst in de Rooms-katholieke kerk op Musselkanaal waar ze onlangs weer een dienst in het Gronings hebben gehouden. “En natuurlijk heb ik tijdens de cursus ook weer heel wat opgestoken”, zei winnaar Allemekinders. In de 18 zinnen van het dictee dat u elders kunt lezen, had hij in totaal “slechts” 26 fouten. Een knappe prestatie volgens presentator van het programma voor RTV 1 en bedenker van het dictee, schrijver Harry Töben.

meertmoand-streektoalmoand

Opmerkelijk noemde Töben hij het, dat de andere cursisten, die net als Rinus de cursus “Schrijven in het Knoalster Grönnegs” bij hem hadden gevolgd, praktisch allemaal als tweede eindigden. Uitzondering was één cursist die als laatste eindigde. Hij had bijna vier keer zoveel fouten als Rinus. Hij had dan ook slechts één van de drie lessen bijgewoond. De vijf cursisten die wel alle lessen hadden meegemaakt en afgelopen zaterdag aan het dictee meededen, hadden allemaal zo’n twintig fouten meer gemaakt dan de winnaar. Ze hadden evenveel fouten als de “Knoalster Prominent”: Daniël Wolgen. Daniël schrijft gedichten in t Knoalster Grönnegs en heeft zich al twee jaar verdiept in t Knoalsters. “Ik hoop dat deze Eerste Knoalster Dictee een vervolg krijgt”, zei Harry Töben. “Onze eigen taal leeft nog bij de mensen in de Kanaalstreek, dat is nu wel weer bewezen. Het verdient bescherming en ondersteuning. Dat zal ook blijken als we straks met onze film in streektalen komen. De première is in bioscoop Smoky en het moet zo zijn dat we een paar keer een première in Smoky moeten houden omdat het regelmatig is uitverkocht. Maar eerst in “ankom meertmoand-streektoalmoand het Knoalster dictee 2019”. Zo sprak schrijver Harry Töben, die zich inzet voor de hoogste erkenning van de Nedersaksische streektalen in Nederland.

 

Knoalster dictee 2018 – Harry Töben.

De JATRIE, was bie Algemain Belang op Muzzelknoal, loaden mit sikkom zeuvenhonderd zeuventeg zakken salpeter veur n stukkewat boeren in Drouwnermond.

Toun t schip bie t Stainenvloat was, begon t te snèjen. Schipper Haarm Doavids zee tegen Snorre Wienands de sluusmeester: “k Bin benèd wat veur n winter we kriegen”.

De sluusmeester wos dat Haarm ainspander was. Hij snittjede in de snèje en zee: “Zuik die mor gaauw n doefie op Haarm, den hebben je t mit joen baaide waarm in de kooi as je dammeet uutvroren binnen.

” “As k op vorstverlet kom, leg k t schip bie ons voader en moetje veur de wale. As t stief gaait vraizen, kinnen we doar kaaichiebakken. Mor eerst mor even noar dij dikhazzens van boeren doar in de Mond, dij om distied van t joar kunstmizze hebben motten”, zee Haarm terwiel e de Brons aan de loop brocht.

t Was bekend dat schipper Haarm Doavids wel n vraauw hebben wol, mor dat e al traauwd was mit zien schip, n Grönneger staailsteven.

Aan landskaande van Branbergendraaichie, stonden wichter in heur widde febrieksschoeden te wachten totdat de JATRIE deur de brugge was. Aine haar heur wit schoet over de kop trokken omdat ze gain snèje in t hoar hebben wol.

Haarm keek verbalderd noar dat poedie. Dat zol wel n klidde wezen dij geregeld knarriekoorze het, docht e.

Terwiel e doar zien verstand bie haar, luit e t schip langzoam bakboord uutlopen zodat dij sikkom tegen de leunen van t battentje aan voarde, net zo as der in de Knoalster Lorelei zongen wuir.

Bie Sapsvloat wui der zegd, dat e beter liggen blieven kon en de kaggel goud opstoken, want t begon dik te vraizen. Hij was doar al op verdocht west, want hij haar smörgens zien zwaarde striepkoornboksem aantrokken.

Doar haar e n raime om en gain opzelen. Der zat n snidde in mit n ritssloeten. Haarm haar n ander plan. Schuun tegenover de wottertoren woonden zien ollu. t Was n klaain kwindechie west dij schier opknapt was. Doar zol e òfmeren en n nacht liggen blieven.

Vlak bie t huus zetde hij de motor òf. Zien olders stonden in de veurkoamer en keken tot t roam uut. Dou t schip stil lag, was zien voader al op boeten om de landvasten aan te pakken. d’Achterste zat nog mit n stukkie zallegoaren aan de bolder vast. Haarm pakde zien herdertje uut de buutse en snee t taauwchie deur.

Moeke Trientje stond ook op daipswale. n Schurreldouk hong haalf uut heur schoetbuutse. Ze was vergeten om dij op t geutstaine te leggen toun ze achter heur man aanstevelde om te helpen bie t aanpakken van de trözzen van de JATRIE.

Dou ze mit zien drijent in de roef om toavel zatten, schonk vrouw Doavids n helder zeupie in. Glassie kwammen tot aan de kop tou vol. d’Eerste twèje gleden der in as Gods woord bie n olderling.

Noa de twijde zee ol Doavids: “Dou mie nog mor aine want ik krieg weer zinkens in de rugge.” Woarop Trientje zee: “Dat komt van dat beugeln dastoe altied dust. Dien knopstoule gaait ter kepot van en mit dien diokenraive kinst t nait weer kloar mokken.

“Kinst nog n haalve kriegen”, zee Trientje. “Dou mie ook nog mor n haalfie”, zee Haarm, “mor den wel de bovenste helfte vol”. Ze mozzen alle drèje verschriklek lagen.

“Ondanks dien schimmelge proat binnen we toch wel stokgelukkeg mit die”, zee Trientje tegen heur zeun Haarm. Ol Jan Johannes Doavids nikkopde en huil zien wavvel

Datum 5 maart 2018 Bert Jan Brinkman

JoeTjoep – Streektaalclips op RTV1

JoeTjoep op Televisie Veenkolonien (RTV1)

RTV1 – Vanaf donderdag 30 november komt er een nieuw streektaal muziekprogramma voorbij op het televisiekanaal van RTV1, genaamd JoeTjoep!  Alex Bos zorgt in opdracht van de lokale omroep voor een kleine 15 minuten Gronings en Drentstalige muziek, voornamelijk clips die we nu bijna alleen maar op het internet tegenkomen. (YouTube) Vandaar de naam JoeTjoep.

Met de camera op stap

Soms gaat Alex even met de camera op stap. Naar bijvoorbeeld een optreden in de buurt.  “Er komt veel te weinig streektaal voorbij”, vertelt Alex. “Haast niet op de radiozenders en m.i. nog minder op televisie. Dat vind ik erg jammer. Er is zoveel moois waar veel mensen helemaal geen weet van hebben. Vandaar dat ik vanaf nu ook mijn “radio-hoofd” voor onze streektaal uitsteek op TV.

Kijker

De samenstelling en locatie van het programma laat Alex aan de kijker over. Tips en clips zijn van harte welkom via: alex@rtveen.nl. “Het moeten natuurlijk wel bewegende beelden zijn. Een foto met muziek eronder trap ik niet in.”, aldus Alex.

Het programma JoeTjoep komt vanaf donderdag 30 november iedere donderdagavond vanaf het blok van 19.00 uur voorbij. De blokken worden ieder uur herhaald en op vrijdag (overdag) ook nog eens in afwisseling met de TV/kabelkrant.

Datum 26 november 2017 Bert Jan Brinkman

Plat op één met de beste streektaal muziek

RTV1 – Aankomende woensdagavond 25 oktober draai Plat op één, een uur lang non-stop muziek inclusief  twee verhalen verteld door Nelleke Buzeman.

De playlist..

1. Tekielja – Hé, baby doe bist zo!
2. Janke Lameris – Nao sl die jaoren
3. Aalt Westerman – Mijmeringen
4. Boh Foi Toch – Later wal
5. Verhoal
6. Börker Trio – Eapels krabben
7. Paul Muntinga En De Fiddlestiks – T Boemeltje Noar Roschoal
8. Martijje – Ik heb je zocht
9. Bob Heidema – Rondje grunnen
10. Erika Karst – Sonja
11. Verhoal
12. Fries Wolma – N Joar Is Zo Veurbie
13. Aly Goeree – De olde plaggehut
14. The Spitfires – De boerengruuntekar
15. Imca Marina – Tango fatal
16. Wia Buze – Mag ik din bie die

Plat op één is een programma in de streektaal bij RTV 1 met muziek, een conference, een mop of een verhaal van een Groningse of Drentse schrijver. Plat op één is elke 2e, 3e, 4e en 5e woensdag te horen bij RTV 1 van 21:00 tot 22:00 uur. – 106.9 en 105.3 FM in de ether..

  • Nelleke Buzeman: Presentator
    Roelof Lamberts: Samenstelling
    Bas Niemeijer: Techniek

Surf hier naar de overzichtelijke programma website

Datum 23 oktober 2017 Bert Jan Brinkman

Alex Moorlag en vrienden zoeken nog een artiestennaam

Alex en SanderRTVS – Afgelopen vrijdagavond waren Alex Moorlag en gitarist Sander te gast in het programma S-express. Alex Bos sprak met de muzikale heren die oorspronkelijk uit Blijham komen maar inmiddels in Oude Pekela wonen.

Tot voor kort speelde en zong Moorlag alleen. Maar sinds een aantal weken spelen en zingen de mannen samen. Ze zoeken nog een leuke artiestennaam. De heren brengen streekmuziek en doen dat op hun geheel eigen manier die erg gezellig overkomt. Hun laatste liedje was een primeur voor de radio want wij brachten het als éérste de huiskamer in en nog eens live ook..Het gaat over de Watertoren van Oude Pekela! [Meer via: s-express.nl]

De woatertoren..

Datum 7 februari 2015 Bert Jan Brinkman

Meziek noa ’t eet’n met Ronald Vissering

Ronald Vissering (zo stoa ik der schier op ;-))
Ronald Vissering (zo stoa ik der schier op ;-))

RTVS – Een nieuw fris streektaal programma bij RTVS! Onlangs is Jan Pietersen gestopt met het presenteren van het programma ‘Bie ons op Knoal’. De scepter is nu overgedragen aan niemand minder dan Ronald Vissering.. Ronald kennen we nog van diverse radioprogramma’s zoals ‘on the road again’ (autoshow) van enkele jaren terug. Als telg uit de bekende familie Vissering is (streektaal)muziek hem erg dierbaar. Zelf speelt en zingt hij in de band ‘de Noabers’ (de buurmannen).

 

Woensdagavond

Grunneger laidjes, streektaalmuziek en dialect anekdotes, het komt allemaal voorbij in het gloednieuwe streektaal programma: ‘Meziek noa t‘ eet’n. Ronald zal naast het draaien van muziek (spaigelploatjes) ook  regelmatig een bekende streektaalartiest uitnodigen voor een interview. Streektaalmuziek is niet meer weg te denken uit de programmering bij RTV Stadskanaal. Ooit gestart in de jaren negentig door Jan Schepers, voortgezet door Jan Pietersen en nu in handen van Ronald Vissering. Op iedere woensdagavond, het vertrouwde tijdstip tussen 19.00 en 20.00 uur. Vanaf 21 januari: Meziek noa ’t eet’n. Luustern dus..

Datum 18 januari 2015 Bert Jan Brinkman

Bloemen voor Gonda Gelling en Jan Pietersen

De programmamakers worden bedankt voor de vele mooie uurtjes
De programmamakers worden bedankt voor de vele mooie uurtjes

RTVS – Gisterenavond was er voor de laatste keer het wekelijkse streektaal programma ‘Bie ons op Knoal’. Het programma werd sinds najaar 2012 gemaakt en gepresenteerd door Gonda Gelling en Jan Pietersen. Gonda heeft andere (drukke) verplichtingen die voorrang hebben en Jan heeft voor zichzelf een ‘inspiratie’ pauze ingelast. Op de zondagmorgen blijft Jan wel deel uitmaken van het RTV Stadskanaal kerkteam. Zijn mooie warme stem blijft dus gelukkig behouden voor onze omroep. De bloemen werden gisterenavond, namens het bestuur en RTVS-

De cd koffer gaat dicht
De cd koffer gaat dicht

collega’s, door programmaleider Arnold Jeuring aan Gonda en Jan uitgereikt. Dit gebeurde live in het programma vlak voor het einde. Zichtbaar geëmotioneerd schoof Gonda enkele minuten later voor de allerlaatste keer het muziekschuifje naar beneden en deed Jan zijn ‘bie ons op knoal’ CD- koffer dicht.

Op het tijdslot (woensdag 19.00 tot 20.00 uur) is de komende periode non-stop dialect en streektaal muziek te horen. Begin volgend jaar start er een nieuw ‘gepresenteerd’ streektaal programma. Zodra hier meer over bekend is laten we dat natuurlijk weten.

Bloemen voor GondaJan luistert aandachtigBloemen voor Jan

Datum 18 december 2014 Bert Jan Brinkman

Gemeentezanger’ Hadders neemt afscheid met gratis concert

B. Hadders (F: Taatgen)
B. Hadders (F: Taatgen)

BORGER – Bert Hadders neemt met een gratis concert afscheid als gemeentezanger van Borger-Odoorn. Het optreden is op zaterdag 25 oktober in cultuurpodium VanSlag in Borger. Dit speciale concert van Bert Hadders & Nozems is gratis toegankelijk voor alle inwoners van Borger-Odoorn. Bert Hadders was twee jaar lang gemeentezanger van Borger-Odoorn. Daarmee was hij de eerste ter wereld met deze functie.

In die tijd schreef hij tientallen liedjes in het Veenkoloniaal Drents die zich vaak afspelen in de gemeente waar hij ook geboren is: Borger-Odoorn. Inmiddels is hij met zijn band de Nozems al aan de derde cd toe: ‘De Bosklopper Tapes’.

Iedereen is van harte welkom op zaterdag 25 oktober in VanSlag te Borger mits in het bezit van een entreekaart. Deze kaarten zijn gratis te verkrijgen bij VanSlag; stuur een mail met je naam en huisadres naar info@vanslag.eu en vermeld ook hoeveel kaarten je wil ontvangen. (Maximaal twee kaarten per persoon). Aanvang 21.00 uur. Meer info op www.vanslag.eu.

Datum 17 oktober 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal