Direct naar de inhoud.

Omroep RTV GO moet snel veel geld hebben

RTV GO via Lokale TV – (F: B.J. Brinkman)

WINSCHOTEN – De lokale omroep RTV GO voor de gemeente Oldambt is één van de slachtoffers van de bezuinigingsdrift van haar gemeente. Hierdoor loopt de omroep veel inkomen mis in de komende maanden. Ondanks extra geld uit Den Haag lukt het niet om het hoofd boven water te houden. Mede debet aan de financiële ellende is de hoge huur voor de studioruimte die in het theater ‘De Klinker’ is gerealiseerd.

Donateurs

De Radio en TV omroep moet voor de zomer van 2021 minimaal 15.000 euro binnenhalen om te kunnen overleven. Inmiddels is alles in het werk gesteld om geld in te zamelen. Zo hoopt de omroep o.a. op giften en zijn vrijwilligers bezig donateurs te werven. Voorzitter Liesbeth Jansen van de omroep: “Een zware opgave want de omroepmedewerkers zijn ook bezig nieuwe programma’s te maken voor het komende seizoen”.

Bezwaar

Voorzitter Jansen gaat er vanuit dat de lokale omroep bezwaar kan aantekenen tegen de huidige bezuinigingsmaatregel en wacht op een officiële beschikking van de gemeente Oldambt. “Zodra die er is gaan we in beroep. We laten het hoofd niet hangen en gaan nog tot de zomer door. Hierna is onze reservepot leeg en is het geld om programma’s te maken op”.

Wethouder Bard Boon van de gemeente zegt in het DvhN dat de omroep al sinds de zomer op de hoogte was van het voornemen om de subsidie te schrappen. “Daar hebben ze geen bezwaar tegen aangetekend. Inmiddels heeft de gemeenteraad deze bezuiniging goedgekeurd. Er is nu geen weg meer terug”.

Datum 10 december 2020 Bert Jan Brinkman

Miljoen voor duurzame samenwerking in de Veenkoloniën

Aardappel en zetmeelindustrie 

STADSKANAAL/BORGER-ODOORN – Voor de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen is in totaal een miljoen euro aan stimuleringsgeld beschikbaar voor samenwerkende innovatieve partijen. Het gaat om een subsidie uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 (het derde Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma). Gedeputeerde Staten hebben dit geld beschikbaar gesteld voor twee subsidieregelingen. Eén subsidie is gericht op het stimuleren van innovaties voor een grotere biodiversiteit in de Veenkoloniën. De andere is gericht op het stimuleren van de eiwittransitie in de Veenkoloniën.

Deze subsidies dragen bij aan een toekomstbestendige landbouw en zijn bedoeld om de samenwerking tussen boeren en ketenpartners te vergroten. Door samenwerkende partijen te stimuleren kan er op innovatieve manieren concrete vragen of kansen uit de praktijk onderzocht worden.

Eiwithoudende gewassen
De subsidie ‘POP3 Samenwerking voor innovaties Veenkoloniën 2020’ is bedoeld voor innovatief onderzoek binnen samenwerkingsverbanden. Het doel is productiviteitsverhoging van zetmeelaardappels in de Veenkoloniën, door het ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen met een hoog eiwitgehalte. Deze eiwitten kunnen gebruikt worden voor de eiwittransitie: de verschuiving van de consumptie van dierlijke eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen. Dat is goed voor het verdienvermogen van boeren en het draagt het bij aan een meer plantaardig menu. Dat laatste is beter voor milieu en klimaat.

Biodiversiteit en vergroening
De subsidie ‘Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën 2020’ heeft € 550.000,- beschikbaar. Het richt zich op het stimuleren van innovaties die aansluiten op het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën, en is bedoeld om, in samenwerking met anderen, het gebied op een duurzame manier te vergroenen en de biodiversiteit in het gebied op peil te houden of te verbeteren. Partijen kunnen zich bijvoorbeeld inzetten om aan de slag te gaan met nieuwe teeltmethodes, die een positieve invloed hebben op het leven in en op de bodem. Een mooi voorbeeld is de huidige proef met strokenteelt die ligt op de proefboerderij in Valthermond.

Collectief werken voor de Veenkoloniën
De Veenkoloniën nemen in Nederland een unieke plaats in. Voornamelijk vanwege de bodemsamenstelling en de grootschalige landbouw. Een gebiedsgerichte aanpak is daarom belangrijk. InnovatieVeenkoloniën is een collectief dat samenwerkende partners verbindt om de regio verder te versterken. Dit collectief heeft een nieuw programma opgesteld voor de jaren 2020 – 2024. Met deze openstelling wordt er een concreet begin gemaakt met de uitvoering van dit nieuwe programma.

Datum 4 november 2020 Bert Jan Brinkman

15.000 euro voor verbouwing dorpshuis De Spil

GIETEN – De gemeente Aa en Hunze steekt een bedrag van 15.000 euro in de verbouwing van MFC De Spil in Gasselternijveen. Met het bedrag wil MFC De Spil onder andere meer ruimte creëren en aanpassingen aan de keuken doen.

Knelpunten

En die aanpassingen zijn nodig, volgens wethouder Henk Heijerman: “MFC De Spil bestaat zes jaar en is in die tijd flink gegroeid. Door dit succes wordt elke vierkante meter multifunctioneel gebruikt. Dat levert knelpunten op.” MFC De Spil is van plan om een aantal aanpassingen te doen om meer ruimte te creëren. Ook wordt de keuken aangepakt en komt er een schuifdeur vanuit de gang naar De Huiskamer, waardoor de ouderen de huiskamer beter kunnen bereiken. Volgens Heijerman zien de plannen van het multifunctionele centrum er goed uit. “Met de voorgestelde aanpassingen is de Spil ook voor de komende jaren weer geschikt als dé ontmoetingsplaats in het dorp.”

Bloeiend dorpscentrum

De subsidie wordt gefinancierd vanuit de regeling Vitaal Platteland-dorpsinitiatieven. MFC De Spil investeert ook zelf een groot bedrag in de verbouwing en er wordt een beroep gedaan op verschillende fondsen. Wethouder Henk Heijerman: “Dorpshuizen en MFC’s zijn enorm belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen. MFC De Spil is daarop geen uitzondering. Sterker nog, de Spil is in het recente verleden Drents dorpshuis van het jaar geworden. Het is met recht een bloeiend dorpscentrum.”

Datum 1 september 2020 Bert Jan Brinkman

Subsidie beschikbaar voor onderzoeksjournalisten

GRONINGEN/RTV1 – Bent u van plan een documentaire, reportage of serie artikelen te maken die dieper ingaan op een Gronings onderwerp? Kunt u aantonen dat dit onderwerp breed verspreid kan worden via verschillende media? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie van het Mediafonds van de provincie Groningen.

Voor het fonds is de komende twee jaar jaarlijks bijna 100.000 euro beschikbaar. Twee keer per jaar kan subsidie aangevraagd worden. De aanvraag voor de eerstvolgende subsidieronde moet vóór 1 oktober 2018 binnen zijn (de daaropvolgende ronde is 1 april 2019).

Vijftig procent vergoed
Nieuw in deze ronde is dat de maximale hoogte van de aan te vragen bijdrage aan het Mediafonds is verruimd. Aanvragers kunnen nu tot 50% van hun onderzoekskosten of -uren vergoed krijgen uit het Mediafonds Provincie Groningen. Dit bedrag is aan te vullen met een subsidie van de nieuwe landelijke regeling onderzoeksjournalistiek van het Fonds BJP. Zo wordt uw journalistieke verdiepingsslag op een actueel onderwerp in de Groningse samenleving misschien wel volledig vergoed!

Meer informatie
Meer informatie over de criteria, het aanvraagformulier en een handige rekenhulp voor de begroting is te vinden op de website van de provincie Groningen: www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/cultuur/mediafonds

Datum 8 september 2018 Bert Jan Brinkman

1600 noordelingen een baan dankzij subsidie Europa

GRONINGEN – De afgelopen twee jaar hebben 6500 mensen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe kunnen profiteren van een subsidie van het Europees Sociaal Fonds van in totaal € 5,1 miljoen. Hiervan zijn 1600 mensen aan het werk gekomen en 150 mensen zijn gestart met vrijwilligerswerk of werkervaring. Ruim 4500 werkzoekenden zijn een traject gestart om dichter bij de arbeidsmarkt te komen. Zij zijn bijvoorbeeld een training of scholing gaan volgen. Het geld is onder andere besteed aan jongeren, langdurig werkzoekenden en vijftig-plussers.

Eerst laten zien, dan pas geld
De € 5,1 miljoen is geld dat Europa ter beschikking stelt aan de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. In deze regio werken 24 gemeenten, UWV en SW-bedrijven samen onder de vlag van Werk in Zicht. Om het geld te ontvangen werd door Europa veel bewijsmateriaal vereist. Werk in Zicht moest bijvoorbeeld zeer gedetailleerd per werkzoekende inzichtelijk maken welke ondersteuning er is geboden richting werk. “Een enorme administratieve klus, die ons vooral gelukt is door de intensieve samenwerking in de regio”, aldus projectleider Jan Breider. “De eisen van Europa zijn erg hoog om het geld te ontvangen, maar wij hebben ons hierdoor niet laten weerhouden. Het geld was ook hard nodig, door de grote bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd op het Sociale Domein. Met dit geld vanuit Europa hebben we die pijn iets kunnen verlichten, waardoor we als samenwerkende gemeenten toch van betekenis kunnen blijven voor jongeren en mensen die al lang werk zoeken.”

Opnieuw 7,7 miljoen toegekend
Voor de komende twee jaar is er opnieuw een subsidieaanvraag toegekend voor €7,7 miljoen. Dit geld zal ook weer volop ingezet worden om mensen die langdurig aan de zijlijn staan de ondersteunen richting werk. Roeland van der Schaaf, bestuursvoorzitter van Werk in Zicht: “Ondanks dat de economie aantrekt, blijft het voor een grote groep mensen niet vanzelfsprekend om werk te vinden. Het aanbod van het werk komt vaak niet overeen met de kwalificaties van werkzoekenden. Het ontwikkelen van bijvoorbeeld maatwerkscholing is daarom de grote uitdaging waar we nu samen met werkgevers en opleiders voor staan. Het geld uit Europa kan ons hier zeker bij helpen. De samenwerking binnen onze arbeidsmarktregio is hiervoor enorm waardevol. Hierdoor zijn we in staat om optimaal gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden die Europa ons biedt en dit tot mooie resultaten leidt.”

Datum 3 april 2018 Bert Jan Brinkman

Musselkanaal wel en Stadskanaal niet

MusselkanaalMUSSELKANAAL – De Provincie Groningen heeft 8.4 miljoen euro verdeeld voor negen projecten die de leefbaarheid in de provincie moet verbeteren. Musselkanaal was één van de gelukkigen. Stadskanaal viel net naast de boot. Musselkanaal krijgt twee miljoen euro en gaat aan de slag met het slopen van verouderde en verpauperde bebouwing langs het kanaal en in de Florawijk. De panden worden vervangen door (sociale) woningbouw. Woningcorporatie Lefier speelt hier een belangrijke rol en stopt ook nog  2.25 miljoen euro in het leefbaarheidproject. De gemeente Stadskanaal zelf doet daar nog eens 750.000 euro bovenop.

Met de sloop verdwijnen ook veel vierkante meters winkelvloeroppervlakte. Dat moet zorgen voor een compacter centrum. “De nieuwbouw langs het kanaal en in het centrum wordt zo versterkt, dat heel Musselkanaal er mooier en beter van wordt”, legt Lex de Boer van woningcorporatie Lefier uit. Wethouder Peter Gelling (GBS) is in zijn nopjes met het geld van de Provincie en popelt om aan de slag te gaan met het toekomstbestendiger maken van het dorp Musselkanaal.

De gemeente Stadskanaal had ook om geld gevraagd (2.8 miljoen) voor het aantrekkelijker maken van het winkelcentrum in de plaats Stadskanaal. Dat geld kwam er niet. Centrumvoorzitter Klaas Jan Havinga is dan ook hevig teleurgesteld. “volgend jaar dienen wij opnieuw een subsidieverzoek in voor Stadskanaal”, zegt wethouder Gelling in het DvhN.

Datum 18 november 2016 Bert Jan Brinkman

Onderzoek naar ondernemer uit Stadskanaal

Bio DieselSTADSKANAAL – Nederlandse autoriteiten onderzoeken de subsidies die de duurzaam ondernemer en uitvinder Peter van der Klok uit Stadskanaal heeft ontvangen. Er wordt onderzocht of hij daar wel recht op had. Een fraudeteam van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) neemt Van der Klok en zijn bedrijf TCE Gofour onder de loep. Ze doen dat namens de ministeries van Landbouw en van Economische Zaken die beide hoge subsidie gaven.

Van der Klok is vooral bekend om zijn uitvinding van de Bio Product Processor (BPP) uit 2013. Volgens de uitvinder kun je hier koolzaad in stoppen en komt er biodiesel en veevoeder uit. Vooral landbouwers hebben grote interesse in de bio processor. Met de bio diesel kunnen ze immers veel geld verdienen.

Het DvhN heeft maanden lang onderzoek gedaan naar de Bio-Produkt Processor van van der Klok en kwam tot de conclusie dat deze nog nergens in productie stond ondanks subsidie verlening. Dit staat te lezen in het DvhN vandaag. Peter van der Klok zelf ontkend dat zijn BPP nog niet werkt. Het proefapparaat dat in een zee-container zou zijn gebouwd staat al negen maanden te draaien in zijn werkplaats, aldus de uitvinder.

Datum 15 december 2015 Bert Jan Brinkman

700.000 euro subsidie voor Topsportzorgcentrum

topsportzorgcentrum twittertweetfoto
foto: gemeente Groningen

GRONINGEN – De provincie Groningen trekt 700.000 euro subsidie uit voor de bouw van een Topsportzorgcentrum. Het Topsportzorgcentrum wordt een combinatie van topsport, zorg en kennis. Er komt onder andere een kenniscentrum voor gezond sporten en een ontmoetingscentrum voor topsporters.

Zuiderzeelijn

Het geld komt uit het Ruimtelijk Economisch Programma Zuiderzeelijn, de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn. In totaal moet het Topsportzorgcentrum 10 miljoen euro gaan kosten. De bouw van het centrum moet in 2016 van start gaan.

Het Topsportzorgcentrum wordt een gebouw van 5000m2 met vier verdiepingen met vergaderruimtes en zorg- en horecavoorzieningen in Corpus den Hoorn. Door het centrum worden mensen gestimuleerd om meer te gaan sporten en gezonder te gaan leven. Ook is er ruimte voor medische begeleiding van topsporters in Noord-Nederland. Onderdeel van het centrum wordt het Sports Science Institute Groningen, waarin de RuG, de Hanzehogeschool, het UMCG en de Gemeente Groningen gaan samenwerken op het gebied van onderzoek. Het Topsportzorgcentrum is een initiatief van FC Groningen moet tien nieuwe banen opleveren.

Datum 18 november 2015 Bert Jan Brinkman

Grensregio ontvangt geld voor Interreg projecten

interreg teaser
Surf naar: INTERREG

GRONINGEN – Bedrijven uit de provincie Groningen krijgen ruim 1,5 miljoen euro Europese subsidie voor de ontwikkeling van vernieuwende producten. De provincie draagt ook 200.000 euro bij aan verschillende zogenaamde INTERREG-projecten, waarbinnen deze producten worden ontwikkeld. INTERREG-projecten zijn projecten, waarbij Nederland en Duitsland samenwerken. In deze projecten wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in de ontwikkeling van schone schepen en duurzaam bouwmateriaal. De provincie investeert in deze projecten om het midden- en kleinbedrijf te versterken. MariGreen. In het MariGreen Project werken Duitse en Nederlandse partners uit de scheepvaartsector samen bij de ontwikkeling van schepen met schone aandrijving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om schepen die op vloeibaar aardgas of op windenergie varen. Ook wordt er gekeken hoe de veiligheid van milieuvriendelijke schepen verbeterd kan worden.

Duurzaam bouwmateriaal
In het Bio-economie project ontwikkelen bedrijven samen met hogescholen en universiteiten langs de Nederlands-Duitse grens nieuwe producten op basis van landbouwgewassen en groene restproducten. Groningse bedrijven werken in dit vernieuwende project bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van panelen voor de woningbouw die gebruikt kunnen worden in de dragende constructies van gebouwen. Nieuw aan deze panelen is dat er geen beton of staal wordt gebruikt, maar materialen met een natuurlijke oorsprong, zoals biokunststoffen, gecombineerd met natuurlijke vezels zoals hennep.

INTERREG-programma
Het MariGreen Project en het Bio-economie project zijn voorbeelden van economische projecten uit de noordelijke grensregio die subsidie ontvangen uit het INTERREG-programma. Doel van dit programma is het bevorderen van de economie in de Nederlands-Duitse grensregio en het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking. Vanuit dit programma is er tot 2020 222 miljoen euro beschikbaar langs de gehele grens. Een van de belangrijkste doelen in dit programma is het midden- en kleinbedrijf helpen te vernieuwen en nieuwe producten te ontwikkelen op basis van de nieuwste kennis. De projecten sluiten goed aan bij de ambitie van de provincie Groningen.

Datum 20 oktober 2015 Bert Jan Brinkman

Begroting make-over centrum Musselkanaal zo goed als rond

Mooi Musselkanaal (foto: H. de Jong www.msktje.info)
Mooi Musselkanaal (foto: H. de Jong www.msktje.info)

MUSSELKANAAL – De provincie groningen heeft de portemonnee getrokken voor de herinrichting van het centrum van Musselkanaal. 271.000 euro is er beschikbaar gesteld voor de Musselkanaalster make-over. Het gaat om de bouw van het nieuwe multifunctionele centrum ‘De Haggerank’. De bouw hiervan is inmiddels al van start gegaan. De bibliotheek en het buurthuis ‘De Kameleon’ zullen verhuizen naar dit nieuwe multifunctionele centrum en de oude behuizing wordt hierna gesloopt. Hierdoor ontstaat er ruimte voor 150 parkeerplaatsen en een openbare ontmoetingsplek voor spelactiviteiten.

Het totale nieuwbouw project inclusief nieuwe impulsen voor het Musselkanaalster winkelcentrum (langs het kanaal) is geraamd op een miljoen euro. Zes ton hiervan wordt opgebracht door de gemeente Stadskanaal zelf. Met de subsidie van de Provincie Groningen erbij heeft de gemeente de begroting nu zo goed als rond.

 

Datum 22 januari 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal