Direct naar de inhoud.

Wind- en zonneparken ontvangen 570 miljoen te veel aan subsidie: ‘Dit moet terug naar de consument’

Windpark Drentse Monden en Oostermoer. Foto: Hielke Bosch/RTV1

BORGER-ODOORN – Investeerders hebben in 2019 en 2020 zo’n 570 miljoen euro te veel subsidie gekregen voor de aanleg van windparken. Dat zeggen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) tegen EenVandaag.

De subsidie voor windparken wordt betaald door de consument, via een heffing op gas en elektriciteit. Het geld is bedoeld om de klimaatdoelen te halen, maar verdwijnt voor een groot deel in de zakken van de investeerders zo ontdekte het tv-programma.

Geld moet terug naar consument

Raadslid Daan Hooiveld van Gemeentebelangen Borger-Odoorn is zacht gezegd niet blij met het bericht en stelt dan ook vragen aan het college. “Het is van de zotte dat het zo moet uitkomen en dat de RUG dit moet openbaren. Als dat hier ook zo is met de zonneparken en het Windpark Drentse Monden dan willen we dat die subsidies terugbetaald worden. De consument heeft die subsidie namelijk bekostigt.’

Gemeente moet gesprek aangaan

Daarnaast ziet Hooiveld dat de 570 miljoen die de zonneparken en windparken teveel hebben gekregen over de periode 2019 en 2020 gaan. “Met de verhoogde energieprijzen zijn wij heel erg benieuwd wat zij dan over 2021 hebben ontvangen.’ Hij wil van het college van Borger-Odoorn weten of ze op de hoogte zijn van deze bedragen. “Ik verwacht eerlijk gezegd dat het onder de pet wordt gehouden. Ze zijn namelijk niet verplicht dit aan de gemeente te melden.’

Hooiveld hoopt dat het college het gesprek aan wil gaan met het windpark en de zonneparken in de gemeente. ‘Dat zou een eerste stap zijn als het college dat niet wil doen zullen wij ons beraden op een motie omdat wij vinden dat een overheid daar op kan toezien.’

De vragen van Gemeentebelangen zullen donderdagavond tijdens de gemeenteraad behandeld worden.

 

Datum 21 december 2021 Jelmer Wijnstra

CDA: Help ouderen met aanvragen van toeslagen

VEENDAM – Het CDA Veendam Wildervank wil dat de gemeente ouderen actief gaat wijzen op de subsidies waar ze recht op hebben. Veel ouderen maken van subsidies als huur- of zorgtoeslag op dit moment geen gebruik. Soms weten ouderen niet dat ze recht hebben op de subsidie of de aanvraag is te lastig. Dat moet anders, als het aan het CDA ligt.

Onderzoek van de ouderenbonden liet al eerder zien dat één op de zes ouderen geen huursubsidie aanvraagt en één op de tien ouderen laat de zorgtoeslag liggen. Soms gaat het om een paar tientjes, maar het kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Onacceptabel, vindt het CDA, want ouderen kunnen deze financiële steun heel goed gebruiken.

Uit een kort online onderzoek van het CDA Veendam Wildervank blijkt dat Veendam ruim 8300 inwoners in de leeftijd van 45 tot 65 jaar heeft en ruim 6000 inwoners boven de 65 jaar. Het gemiddelde inkomen van de Veendammer per inkomensontvanger is € 26.100. Veendam telt 21.500 inkomensontvangers op 27.508 inwoners. 7,60 % procent van de huishoudens in Veendam heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen.

Op grond van deze cijfers zou je verwachten dat Veendam een grote groep inwoners heeft met recht op verschillende toeslagen. De vraag is of iedereen op de hoogte is en/of weet hoe deze toeslagen aangevraagd kunnen worden.

In de commissie Sociaal van 9 oktober a.s. zal het CDA commissielid Nucan Yilmaz hierover vragen stellen aan het college van B&W. Gevraagd wordt of het College onderzoek wil doen en inzichtelijk wil maken hoeveel 55+ ers er in Veendam zijn die deze toeslagen waar zij recht op hebben mislopen. Indien dit vergelijkbaar is met de bevindingen van de ouderenbonden is het verzoek aan het college om met een voorstel te komen hoe zij 55+ ers gaat wijzen op de toeslagen waar ze recht op hebben.

bronnen:

www.kbo-pcob.nl/nieuws/honderdduizenden-senioren-lopen-risico-geld-te-laten-liggen/

www.allecijfers.nl

Datum 9 oktober 2018 Bert Jan Brinkman

Subsidie voor duurzame maatregelen boeren Veenkoloniën

Vergezicht Veenkoloniën bij de Westerdallen. (F: RTV1)
ASSEN – Landbouwers in de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen kunnen subsidie krijgen om hun bedrijf duurzamer te maken.

Zo is er bijvoorbeeld geld beschikbaar voor precisiebemesting, waterzuivering op het erf en specifieke grondbewerkingsmachines. De landbouwers kunnen hiervoor een beroep doen op het plattelandsprogramma POP3. In totaal is er 1.8 miljoen euro aan subsidie beschikbaar.

De regeling is van 20 februari tot en met 1 mei 2017 open en is een samenwerking van de provincies Drenthe en Groningen en de samenwerkende partners binnen het
innovatieprogramma Veenkoloniën. Het SNN voert de regeling uit. In deze periode kunnen landbouwers een subsidie aanvragen voor investeringen in zes specifieke
maatregelen. De bijdrage die ze kunnen ontvangen is minimaal 10.000 euro en maximaal 100.000 euro per aanvraag.

Voorlichtingsbijeenkomst
De provincies en het SNN organiseren dinsdag 14 maart een voorlichtingsbijeenkomst bij het Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via www.snn.eu/pop3voorlichting.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de regeling op de website van het SNN: www.snn.eu/veenkolonien2.

Datum 16 februari 2017 Redactie

Cultuurfonds Drenthe steunt in 2016 156 projecten voor € 410.000

BORGER-ODOORN / ASSEN – Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in 2016 in totaal € 410.000 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 156 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Het bestuur heeft in de vierde vergadering van 2016, € 68.000 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 26 projecten. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Anjeractie

Opbrengst Anjeractie 2016 in Drenthe is bijna € 27.000. De Anjeractie is de jaarlijkse collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor 2017 is de collecteweek voor cultuur en natuur in Nederland is van 14 tot en met 20 mei 2017. De collectanten zijn leden van plaatselijke culturele verenigingen en betrokken burgers die graag iets extra’s doen voor cultuur in de regio! De helft van het opgehaalde geld is voor de clubkas van de eigen vereniging, de overige 50% gaat naar cultuur en natuur in de regio.

Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers.

Download hier het hele overzicht van toewijzingen subsidie: 2016 Bijlage bij persbericht PBCF 4de vergadering

Datum 19 december 2016 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal wil bezuinigen op subsidies

gemeenteraad beslist uiteindelijk
gemeenteraad beslist uiteindelijk

STADSKANAAL – Het ombuigingsplan (bezuinigingsplan) voorstel 2016-2019 van de gemeente Stadskanaal is gepresenteerd. Zie ook het persbericht elders op deze site. In Jip en Janneke taal mag je concluderen dat het er niet best voorstaat. De gemeente moet opnieuw bezuinigen om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Verenigingen en stichtingen zijn hiervan de dupe want om anderhalve ton euro te kunnen besparen wordt bij hun in 2018 en 2019 de kraan geknepen. Normaal worden subsidies elk jaar verhoogd maar de gemeente is nu van plan om deze subsidies juist te bevriezen. Wethouder Johan Hamster: “op deze manier blijven de subsidies de komende jaren gelijk aan nu’’. Ook wordt de OZB (onroerende zaakbelasting) omhoog geschroefd. Door het verhogen van de OZB krijgt de gemeente ook weer iets meer geld in de gemeentelijke schatkist.

Omdat de gemeente Stadskanaal qua belastingdruk nog altijd tot de goedkopere gemeenten behoort is de stijging van OZB gerechtvaardigd aldus wethouder Hamster. Als de bezuiniging lukt wordt er in totaal een miljoen minder uitgegeven in 2019 ten opzichte van dit jaar. Een deel van dit geld vloeit ook weer terug naar de gemeenschap in de vorm van nieuwe winkelcentrum projecten, de bouw van een MFA in Cereswijk en extra steun en hulp aan de jeugdzorg en de WMO. Zoals altijd is de gemeenteraad nu aanzet. Die buigt zich maandag 13 juni over de voorstellen van B en W.

Datum 4 mei 2016 Bert Jan Brinkman

Ruim 100 miljoen euro voor landbouw en plattelandsontwikkeling Veenkoloniën

Logo's provinciesASSEN – Voor versterking van de regionale economie en het platteland zijn de komende jaren miljoenen euro’s beschikbaar in Groningen en Drenthe. Onder de naam POP3* kunnen agrariërs, samenwerkende agrarische bedrijven, waterschappen, natuur- en landschapsorganisaties, onderzoeks- en kennisinstellingen via verschillende regelingen subsidie aanvragen bij het SNN. Op 15 februari worden de eerste twee subsidieregelingen opengesteld die speciaal voor de Veenkoloniën zijn opgezet.

Geld voor Veenkoloniën verdeeld in twee regelingen
De subsidie voor de Veenkoloniën is verdeeld in twee regelingen. De eerste regeling is bedoeld voor trainingen, workshops en coaching aan landbouwondernemers. Doel
is een hogere bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit of een beter percentage zetmeel per aardappel. Hiervoor is 2,35 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is voor samenwerking en innovatie in de Veenkoloniën 7,5 miljoen euro beschikbaar(Waarvan de helft cofinanciering van de provincies Groningen en Drenthe).

Landbouw Gedeputeerden Henk Staghouwer (Gr) en Henk Jumelet (Dr): “Deze regelingen leiden tot nieuwe of betere producten en technieken binnen de aardappelzetmeelteelt in de Veenkoloniën. Ook zaken als precisielandbouw en de productie en afzet van soja of lupine komen in aanmerking. Dit is een investering in
een toekomstbestendige landbouw.”

Plattelandsontwikkeling verdeeld in vier thema’s
De provincie Groningen krijgt voor de totale uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma 55,6 miljoen euro aan Europese subsidies. Voor Drenthe is dat 52 miljoen. POP3 loopt tot en met 2020 en tot die tijd volgen nog meer openstellingen van subsidieregelingen. Het geld wordt verdeeld over de vier thema’s landbouw, natuur, water en sociaaleconomische ontwikkeling.

Binnen deze thema’s staan centraal:
• Innovatie landbouw (agrifood, energie, water)
• Herstructurering landbouwbedrijven (landinrichting, ruilverkaveling en boerderijverplaatsing)
• Jonge boeren (duurzame en innovatieve investeringen)
• Natuurpact (agrarisch natuurbeheer en hydrologische maatregelen)
• Waterbeheer (Kaderrichtlijn Water Nitraat-richtlijn en klimaatadaptatie)
• LEADER-aanpak (leefbaarheid platteland)

Voor een overzicht wanneer de verschillende regelingen binnen POP3 in Groningen en Drenthe opengaan, zie (www.snn.eu/pop3).

Voorlichtingsbijeenkomst
Op dinsdag 23 februari wordt voor de subsidieregelingen Veenkoloniën een voorlichtingsbijeenkomst wordt georganiseerd door SNN en het projectenbureau Innovatie Veenkoloniën.
Tijd : 10.00 uur – 12.00 uur
Locatie : Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond

Datum 10 februari 2016 Redactie

Bezoek de Europa Kijkdagen bij jou om de hoek

SNN-Logo_pay off als regel_RGB300GRONINGEN – Op 8, 9 en 10 mei vindt de vijfde editie van de Europa om de hoek Kijkdagen plaats. Unieke projecten die Europese subsidie hebben ontvangen, zijn gratis toegankelijk voor publiek. Dus grijp je kans en ontdek wat Europees geld mogelijk maakt bij jou in de buurt.

Ook in de provincie Groningen openen verschillende projecten hun deuren. Bezoek vrijdag de Meerschapsboerderij in Haren en maak een ‘rondje-sluis’. Kom op zaterdag 9 mei naar de projecten van Target en Open Lab Ebbinge op het CiBoGa-terrein in Groningen. Geniet van het muziekprogramma in het Lighthouse Muzieklab, krijg een sneak preview in de Goldberg Escape en verwonder je tijdens de lezing sterrenkunde in het Infoversum. Leer alles over cameratechnologie bij het bedrijf Horus View and Explore in Bedum en maak je eigen 360 graden filmpje. Nog niet uitgekeken? Het hele weekend ben je welkom bij camping Wedderbergen om hun Nederlandse primeur te bezoeken: het milieuvriendelijke zwembad de Poelsnip.

Benieuwd welke projecten er bij jou in de buurt gratis te bewonderen zijn? Ga dan naar www.europaomdehoek.nl/kijkdagen. Hier vind je meer informatie over het programma, de openingstijden en de deelnemende projecten bij jou om de hoek. Soms is vooraf aanmelden nodig.
De organisatie van de Europa om de hoek Kijkdagen in Noord-Nederland is in handen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

 
Volg de Europa Kijkdagen ook op social media:
twitter.com/europaomdehoek #EUkijk2015
facebook.com/Europaomdehoek
youtube.com/user/Europaomdehoek
instagram.com/eukijkdagen

EU kijk

Datum 6 mei 2015 Bert Jan Brinkman

7,3 miljoen euro voor aanpak werkloosheid

werk in zicht.gifGRONINGEN – De arbeidsmarktregio Groningen heeft 7,3 miljoen euro aan subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) toegekend gekregen. Onder de naam ‘Werk in Zicht’ werken 27 gemeenten, scholen en werkgevers samen om de werkloosheid te bestrijden.

Vorig jaar deed ‘Werk in Zicht’ twee aanvragen: één voor de 27 samenwerkende gemeenten van € 5,1 miljoen en één voor het Praktijk Onderwijs (PrO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van € 2,2 miljoen. Beide aanvragen zijn nu goedgekeurd.

De gemeenten gebruiken het geld ter bestrijding van de werkloosheid van jongeren, mensen die langere tijd werkzoekend zijn, werkzoekenden met een arbeidsbeperking en 50 plussers. Het onderwijs zet het geld in voor stages, branchecursussen, oprichten leerwerkbedrijven, begeleiding van kwetsbare jongeren richting werk en jobcoaching.
ESF

Wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen had als bestuursvoorzitter van Werk in Zicht groot vertrouwen in de toekenning. “In onze arbeidsmarktregio hebben we te maken met een hoge werkloosheid, maar we timmeren flink aan de weg om deze te bestrijden. Verschillende projecten laten al goede resultaten zien. De toekenning van 7,3 miljoen euro geeft een extra stimulans om hier voortvarend mee verder te gaan.”

Dit zijn de eerste twee toekenningen, van de zes aanvragen die in de periode 2014-2020 ingediend gaan worden.

Datum 11 maart 2015 Redactie


-advertenties-