Direct naar de inhoud.

CDA Stadskanaal deelt ijs uit bij zwembaden

F: Facebook CDA Stadskanaal

STADSKANAAL – De CDA fractie van de gemeente Stadskanaal heeft vandaag bij verschillende zwembaden ijsje uitgedeeld. ‘Veel dank gaat uit naar de vele vrijwilligers van de zwembaden’ geeft de fractie aan op hun Facebookpagina. ‘Zij hebben in een korte en onzekere tijd veel werk verricht.’ De fractieleden zijn langs zwembad De Horsten, zwembad Het Vlasmeer en zwembad Bad Noord.

Het Vlasmeer opende op maandag 15 juni weer zijn deuren, Bad Noord in Stadskanaal deed dat een dag eerder op de 14e en de Horsten deed dit nog eerder op 12 juni. Daardoor moest laatstgenoemde binnen tien dagen 1,5 miljoen liter water in het bad gepompt worden.

Datum 27 juni 2020 Hielke Bosch

Zwembad Onstwedde weer open

Zwembad Vlasmeer Onstwedde

ONSTWEDDE – Zwembad ’t Vlasmeer in Onstwedde heeft haar organisatorische en financiële plan klaar. De directie van Optisport, waar het zwembad onder valt, zal deze week naar de plannen kijken en het zwembad hoopt dat ze op 8 juni open mag.

Ouders kunnen hun kind(eren) alvast onder voorbehoud opgeven voor de zwemlessen. Deze zullen dan vanaf 15 juni op maandag, dinsdag en donderdag starten.

Datum 26 mei 2020 Hielke Bosch

Oppositie Stadskanaal in de bres voor openluchtbaden

NK Bommetje zwembad Noord (F: RTV1/BJB)

STADSKANAAL – (update) – De oppositiepartijen SP, D66, VVD en Fractie Mellies willen dat de openluchtbaden in de gemeente Stadskanaal permanent open blijven. Dat schrijft RTV Noord op haar website. De toekomst van de openluchtbaden De Horsten in Musselkanaal, ’t Vlasmeer in Onstwedde en Bad Noord in Stadskanaal is uiterst onzeker omdat voor een aantal zwembaden de concessie met exploitant Optisport dit jaar ten einde loopt. Het college van Stadskanaal wil nu bepalen hoe en in welke vorm de baden openblijven.

Subsidie
De drie baden overwegen om met een vrijwilligersorganisatie door te draaien, maar ze zijn daarbij afhankelijk van subsidie van de gemeente. Die wil mogelijk bezuinigen op het budget voor de openluchtbaden

Oppositie
Maar de vier oppositiepartijen in Stadskanaal vinden dat de onzekerheid over de toekomst van de baden te lang heeft geduurd. Ze dienen maandagavond tijdens de raadsvergadering gezamenlijk een motie in met als doel de baden permanent open te houden. Deze motie krijgt mogelijkerwijs een meerderheid. Het CDA, de grootste coalitiepartij in Stadskanaal, overweegt de motie te steunen. Als dat gebeurt, blijven de drie buitenbaden open.

Update 23/5: De motie van de voltallige oppositie om de openluchtbaden in Stadskanaal definitief open te houden, heeft geen meerderheid gekregen. De coalitie wil de baden wel openhouden, maar wil eerst de eigen plannen van de zwembaden afwachten.

(RTV Noord)

Datum 23 mei 2017 Bert Jan Brinkman

Toekomstplan zwembaden nog in ontwikkeling

Archief foto RTV1: De Horsten in Musselkanaal

STADSKANAAL – De drie buiten zwembaden in de gemeente Stadskanaal krijgen voorlopig nog geen definitieve uitslag over hun ingediende toekomstplannen. Wethouder Francis Boen (PvdA) heeft de gemeenteraad laten weten dat hij meer tijd wil om goede plannen hiervoor te ontwikkelen.

De wethouder wil weten of het plan van Dorpsbelangen Musselkanaal, om zwembad De Horsten door een dorpscoöperatie te laten runnen, haalbaar is. Dorpsbelangen Musselkanaal werkt aan de business case voor dat plan. Dat plan moet dan mogelijk ook worden toegepast voor de zwembaden Bad Noord in Stadskanaal en het Vlasmeer in Onstwedde.

Meer tijd nodig
‘En om goed te onderzoeken of dat te realiseren valt, is er meer tijd nodig’, zegt Boen bij RTV Noord. ‘Ik heb nu de raad gevraagd of we die tijd kunnen krijgen.’ Dat betekent dat Stadskanaal moet nadenken over het jaar 2018. De concessie met exploitant Optisport werd vorig jaar al met een jaar verlengd, omdat Stadskanaal het jaar 2017 wilde benutten om te kijken of het plan van Dorpsbelangen Musselkanaal haalbaar is. Nu blijkt dat daar meer tijd voor nodig is.

Door met ons plan
Dorpsbelangen Musselkanaal denkt de business case binnen enkele maanden te kunnen presenteren. ‘We gaan gewoon door met ons plan’, zegt voorzitter Ben Schomaker. ‘De boel is op stoom. Binnenkort willen we met de wethouder om tafel. We hebben nog een paar maanden nodig.’

Wethouder Boen hoopt de zwembaddiscussie vlak voor of vlak na het zomerreces op de raadsagenda te kunnen zetten. ‘De zembaden blijven tot 2019 in de huidige situatie open.’  [Bron: RTV Noord]

De zwembad bezuiniging en discussie lopen al sinds 2012. Ruim vijf jaar geleden hadden wij (toen nog RTVS) het volgde interview met de (toen) verantwoordelijke wethouder Johan Hamster. Luister nog eens terug..

Datum 25 maart 2017 Bert Jan Brinkman

Zwembad in Musselkanaal gaat weer open

Musselkanaal zwembadMUSSELKANAAL – Vanaf 12 mei kunnen de leden van zwemvereniging Musselkanaal ’s ochtends weer hun baantjes zwemmen. De zwemmers kunnen van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 10.00 uur in het bad terecht. Vorig jaar is de vereniging opgericht omdat Optisport, exploitant van het zwembad door bezuinigingen werd gedwongen te stoppen met het ochtendzwemmen. De zwemvereniging ondersteunt Optisport tijdens het zwemseizoen met vrijwilligerswerk door onderhoud te plegen aan o.a. gebouwen, speeltoestellen en de tuin en door hulp te bieden bij de activiteiten die door Optisport worden georganiseerd (zie ook website zwembad de horsten). Het zwemseizoen eindigt op vrijdag 29 augustus.

De zwemvereniging kan nog nieuwe leden en vrijwilligers gebruiken, ga hiervoor naar de site van zwemvereniging musselkanaal. Het is de bedoeling, dat vanaf 2017 het zwembad volledig door vrijwilligers wordt gerund, hiervoor is draagvlak nodig van de inwoners van Musselkanaal en de lokale politiek.

Bron: zwemverenigingmusselkanaal / foto:msktje

Datum 29 april 2014 Bert Jan Brinkman

Boeiende discussies tijdens collegebezoek aan Onstwedde

Collegebezoek 28-11-2013-2ONSTWEDDE – Donderdagavond 28 november brachten burgemeester en wethouders van Stadskanaal een bezoek aan Onstwedde. Het bezoek vond plaats in Jeugdsoos de Boerderij. Bijna 50 inwoners maakten van de gelegenheid gebruik en stelden het college een aantal kritische vragen. De meeste aandacht werd gevraagd voor de toekomst van zwembad ’t Vlasmeer en de verpaupering van panden in het dorp. De actieve deelname van het publiek resulteerden in een boeiende en gezellige bijeenkomst.

Het college trapte de avond af. Burgemeester Galama en de wethouders Bessembinders en Bieze vertelden met welke onderwerpen zij zich dagelijks bezig houden. Wethouders Hamster en Van de Kolk waren wegens omstandigheden afwezig. Na de aftrap door het college, gaf Ocrea een korte toelichting op haar activiteiten en werden de huidige voorzieningen en knelpunten in het dorp belicht.

Collegebezoek 28-11-2013De discussie kwam goed op gang toen de stellingen aan bod kwamen. Inwoners maakten zich met name zorgen over het voortbestaan van Zwembad ’t Vlasmeer en de verwaarlozing van een aantal monumentale en beeldbepalende panden in het dorp. Wethouder ‘verpauperde panden’ zoals Bessembinders zichzelf deze avond noemde legde uit dat de gemeente de  betreffende panden in het vizier heeft en openingen zoekt om de verwaarlozing tegen te gaan. Maar omdat het particulier bezit betreft, heeft de gemeente  volgens de Onstwedder bestuurder maar beperkte mogelijkheden om in te grijpen. Wel liet Bessembinders weten dat er naar alle waarschijnlijkheid binnenkort een bouwvergunning wordt afgegeven voor de leegstaande monumentale boerderij aan de Dorpsstraat, voorheen van de familie Geertsema. Hierin zou zich een kleinschalig zorghotel gaan vestigen.

Naast de openbare verlichting, groenvoorziening, de voorrangswegen in het dorp en de herindeling, werd aandacht gevraagd voor zwembad ’t Vlasmeer. De grootste pijnpunten volgens het publiek zijn de hoge entreeprijs, het ontbreken van zwemlessen, de slechte communicatie van de exploitant Optisport , de te lage temperatuur van het zwemwater en de staat van onderhoud. Opnieuw was wethouder Bessembinders aan het woord, dit keer als plaatsvervanger van wethouder Hamster. Hij legde uit dat het zwembad in ieder geval open blijft tot en met 2015. Wat er daarna gebeurt is nog onzeker: “De bezuinigingen dwingen ons om keuzes te maken, gaan we voor een bibliotheek die 52 weken per jaar open is of kiezen we voor een zwembad dat 16 weken per jaar open is.” Verder reageerde de wethouder dat de gemeente de exploitant Optisport zal aanspreken op genoemde punten. Een van de bezoekers bood spontaan aan om bij voldoende aanmeldingen de zwemlessen te willen organiseren.

Aan het einde van de avond dankte burgemeester Galama Ocrea voor de organisatie en de inwoners voor hun komst. Onstwedde was hiermee de laatste in de rij van collegebezoeken. Of zoals Galama het verwoordde: ‘lest best’.

Datum 2 december 2013 Bert Jan Brinkman

College Stadskanaal op bezoek in Onstwedde

B en W gemeente Stadskanaal
B en W gemeente Stadskanaal

ONSTWEDDE – Het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal brengt donderdagavond aanstaande een bezoek aan het dorp Onstwedde. Tijdens de bijeenkomst kunnen de inwoners van Onstwedde in gesprek gaan met de collegeleden over actuele thema’s waaronder de toekomst van zwembad ’t Vlasmeer en de verpaupering van sommige panden in het dorp. De bijeenkomst die georganiseerd is door dorpsbelangen ‘OCREA’ vindt plaats om 19.30 uur in ‘ De Boerderij ‘ aan de Dorpsstraat.

Datum 25 november 2013 Bert Jan Brinkman

Zwembad in Onstwedde toch open voor ochtendzwemmen.

't Vlasmeer (f: Onstwedde.nl)
’t Vlasmeer (f: Onstwedde.nl)

ONSTWEDDE – Het ochtendzwemmen in het zwembad ’t Vlasmeer in Onstwedde blijft de komende zomer mogelijk. Om dit te realiseren dragen de ochtendzwemmers naast hun abonnement en vrijwillige werkzaamheden ook bij in de ontstane onkosten.Eerder dit jaar leek het erop dat de ochtendzwemmers in Onstwedde hun baantjes niet meer konden trekken in eigen dorp. Door de bezuinigingen van de gemeente zag exploitant Optisport geen andere optie dan te snijden in het badpersoneel. Het zwembad mag van de gemeente ’s ochtends wel open maar alleen onder toezicht van eigen vrijwilligers. Dit plan leek onhaalbaar, waardoor een definitief einde zou komen aan het ochtendzwemmen.

Veel zwemmers trekken al sinds de opening van het zwembad, 45 jaar geleden, elke ochtend trouw hun baantjes. Het stopzetten van het ochtendzwemmen is niet alleen spijtig zijn voor de zwemmers zelf, maar zou de exploitant ook ruim 40 abonnees kosten. Daarom hebben de baantjestrekkers gezamenlijk de schouders eronder gezet en tijdens een bijeenkomst met 35 aanwezigen besloten tot een extra financiële bijdrage waarmee de onkosten worden gedekt. Door deze extra bijdrage is ’t Vlasmeer het komende seizoen gedurende 18 weken alsnog ’s ochtends van maandag t/m donderdag van 7.15 – 9.30 uur geopend.

 
Vrijwillige inzet

In 1999 werd de Werkgroep Zwembad ’t Vlasmeer opgericht met als doel het zwembad voor sluiting te behoeden. Door de constructie van betaling via vrijwillige inzet blijft het zwembad in ieder geval voor de komende vier jaar behouden.De inzet van de vele vrijwilligers is onder meer terug te zien in de feestelijke opening van het zwembad, onderhoud, de aanschaf van speelmaterialen, activiteiten in het zwembad bij festiviteiten zoals de Onstwedder Feestweek en de aanschaf van een kiosk en een inlooptrap.

Datum 8 maart 2013 Bert Jan Brinkman

Zwembad ’t Vlasmeer dicht in de ochtenduren

't Vlasmeer (f: Onstwedde.nl)
’t Vlasmeer (f: Onstwedde.nl)

ONSTWEDDE – Vorig jaar ging de nieuwe zwembad bezuiniging van start voor zwembad ‘De Horsten’ in Musselkanaal en zwembad ’t Vlasmeer’ in Onstwedde. Om te kunnen bezuinigen werd er in de vroege ochtenduren slechts twee uurtjes gezwommen en in de middag gingen de zwembaden enkel open mits de bekende website ‘weeronline’ 20 graden of hoger voorspelde. Komende zomer komt er echter een einde aan het baantjeszwemmen van 07.00 uur tot 09.00 uur in Onstwedde. Dit heeft te maken met het feit dat wethouder Johan hamster het ochtendzwemmen niet langer laat beheren door het bedrijf Optisport. Het ochtendzwemmen mag wel plaatsvinden onder toezicht van eigen vrijwilligers. Zwembad ’t Vlasmeer heeft echter nu al laten weten onvoldoende personeel en vrijwilligers hiervoor in huis te hebben. Belangenorganisatie OCREA zegt het te betreuren maar kan ook niets doen. In Musselkanaal is men nog onzeker of het ochtendzwemmen door blijft gaan. Op dit moment werkt het zwembad aan een plan. Wel zeker is dat de zwembaden deze zomer in de middag open zullen gaan als de buiten temperatuur 20 graden of hoger blijkt. Vorig jaar is dat een succes gebleken.

Het derde zwembad, bad Noord Stadskanaal is intussen verzelfstandigd. Vanwege de bereikte financiële resultaten is bad Noord niet meer bij de bezuiniging betrokken. Er moest in totaal 100.000 Euro bezuinigt worden op de drie buiten zwembaden in de gemeente Stadskanaal. De baden krijgen hiervoor gezamenlijk 380.000 Euro per jaar. Daar moet dus 100.000 Euro op beknibbeld worden.

Interview Johan Hamster vorig jaar over de voorgenomen zwembad bezuinigingen:

[youtube id=”LnC-8mXu2rQ” width=”600″ height=”350″]

 

 

Datum 23 januari 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal