Direct naar de inhoud.

Eigen banenplan Stadskanaal en Veendam

Johan Hamster
Wethouder Johan Hamster

STADSKANAAL – De gemeenten Stadskanaal en Veendam maken een plan om via hun Trainings- en Diagnose Centra (TDC’s) meer mensen aan een baan te helpen.

Voor de uitvoering van het plan, dat nog voor de zomer gereed is, stellen ze een manager aan. “Hij of zij moet leiding gaan geven aan de TDC’s en naar buiten toe het gezicht ervan zijn’’, zegt wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) van Stadskanaal. “Of wij en Veendam samen één manager aanstellen of elk afzonderlijk, is nog niet duidelijk.”

Stadskanaal en Veendam maakten vorig jaar duidelijk niet te willen meedoen aan een nieuw op te zetten Oost-Groninger organisatie; een bedrijf waarin mensen naar werk worden begeleid en waarin ook het werkvoorzieningschap onderdeel van is.

Met het eigen plan en het aanstellen van een manager hoopt Hamster het aantal cliënten van de sociale dienst in Stadskanaal te zien dalen. Dat aantal steeg in de afgelopen periode tot boven de duizend.

(Bron DvhN)

Datum 5 mei 2017 Bert Jan Brinkman

Veendam en Stadskanaal speuren samen naar werkgelegenheid

Wethouders B. Wieringa (links) en J. Hamster (rechts)
Wethouders B. Wieringa (links) en J. Hamster (rechts)

VEENDAM / STADSKANAAL – Gemeenten Stadskanaal en Veendam zoeken elkaar op met het zoeken van banen voor mensen die werkloos zijn. Dat zeggen de wethouders Bert Wierenga (Veendam) en Johan Hamster (Stadskanaal). Door samen op te trekken willen de gemeenten ook van elkaar leren. Beide gemeenten hebben een eigen Trainings/ en Diagnose Centrum (TDC) waarin dat zoeken naar geschikte banen plaatsvindt. Cliënten worden hier begeleid bij het zoeken naar werk. Stadskanaal en Veendam willen zoveel mogelijk eigen baas blijven over die TDC´s. Dat is ook de reden waarom ze niet meedoen met de overige gemeenten Zuid en Oost Groningen. Die willen één nieuwe organisatie opzetten voor het vinden van banen en krijgen hiervoor geld van de staatssecretaris. Lees ook alle berichtgeving rondom ‘het akkoord van Westerlee’ elders op deze website.

Korte lijn

“Die ene organisatie zien wij niet zitten`, zegt Wieringa vandaag in het DvhN. “Daarom gaan we op onze eigen manier door om banen te vinden. We hebben daarover regelmatig contact met Stadskanaal en kunnen hierbij van elkaar leren”. Dat zegt ook wethouder Hamster. “We willen onze aanpak verder ontwikkelen en zoeken daarbij contact met elkaar. We willen ook graag korte lijntjes met de bedrijven in onze regio zodat we snel de juiste mensen kunnen vinden en opleiden bij een vacature”.

Datum 3 december 2016 Bert Jan Brinkman

Start pilot “commerciële werkplaats” in Stadskanaal en Veendam

gemeentehuis StadskanaalSTADSKANAAL/VEENDAM – DOK 4, Wedeka en de gemeenten Stadskanaal en Veendam gaan van start met een unieke pilot voor een ‘commerciële werkplaats’. In deze werkplaats, gehuisvest binnen één van de bedrijfsruimten van Wedeka, wordt een praktijkopleiding gecombineerd met productiewerk.

In de pilot krijgen 50 cliënten van het Trainings- en Diagnose Centrum (TDC) in zowel Stadskanaal als Veendam een door DOK 4 ontwikkelde techniektest. DOK 4 (Detacheren en Opleiden voor Kampioenen) heeft als grote werkgever in de metaalsector diverse testen en praktijkopleidingen voor de techniek ontwikkeld. Uit de nieuwste test blijkt of een baan in de techniek mogelijk is voor een kandidaat.

Daarmee krijgt een reguliere ondernemer, zoals DOK 4, binnen het TDC een hoofdrol in het testen, selecteren en opleiden van werkzoekenden naar banen in de techniek. Net als Wedeka en de gemeenten, ziet ook DOK 4 namelijk dat de vraag uit de markt groter is dan het huidige aanbod aan gekwalificeerde kandidaten.

In de pilot krijgt een aantal geselecteerde cliënten een uitgebreid praktijkassessment in de techniek aangeboden. Zo wordt bepaald welke praktijkopleiding bij reguliere werkgevers in het netwerk van DOK 4 nodig is, om vervolgens zo snel mogelijk een baan in de techniek te kunnen krijgen. Mocht er niet direct plek zijn, dan kunnen deelnemers terecht in de commerciële werkplaats die DOK 4 met Wedeka inricht.

De unieke pilot past precies bij de gewenste doorontwikkeling van een TDC. Ook is het een logisch vervolg op de al jarenlang bestaande intensieve samenwerking tussen ondernemers, Wedeka, de gemeenten Stadskanaal en Veendam en Noorderpoort. De samenwerkende partijen hebben goede verwachtingen dat het gaat lukken een baan in de techniek te vinden voor de deelnemende kandidaten.

Datum 19 september 2016 Redactie

Uitvoering Akkoord van Westerlee weer een stap verder

Gemeentehuis Stadskanaal. (F: RTVS)
Gemeentehuis Stadskanaal. (F: RTVS)
OOST GRONINGEN – De uitvoering van het Akkoord van Westerlee is weer een belangrijke stap verder. De colleges van de gemeenten Bellingwedde, Borger-Odoorn, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde zijn op dinsdag 2 februari akkoord gegaan met het geactualiseerde plan van aanpak. Hierbij wordt de al eerder vastgestelde aanpak verder aangescherpt.

Het geactualiseerde plan van aanpak vormt een spoorboekje om te komen tot opbouw en inrichting van een nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie. Deze nieuwe organisatie gaat de ondersteuning van alle doelgroepen van de Participatiewet voor zijn rekening nemen. De twee SW-bedrijven Synergon en Wedeka worden separaat afgebouwd, en gaan onderdeel uitmaken van de nieuwe uitvoeringsorganisatie.

De werkwijze van de vijf Trainings- en Diagnose Centra’s (TDC’s) wordt onderdeel van deze nieuwe organisatie. Die wordt zo efficiënt mogelijk ingericht en moet niet groter worden dan nodig is. Bij de verdere vormgeving en inrichting van de uitvoeringsorganisatie zal nadrukkelijk de doelgroep van de Participatiewet centraal staan. In afstemming en samenwerking met inhoudelijk deskundige medewerkers zal de nieuwe organisatie vorm en inhoud krijgen.

Eind maart wordt een principebesluit voorgelegd aan de acht colleges, over de organisatorische vormgeving en besturing. Dit wordt ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraden. Vervolgens wordt een businesscase volledig uitgewerkt en doorgerekend. Medio juli zal dit gereed zijn, waarna hierover besluitvorming plaatsvindt in de gemeenteraden.

Datum 3 februari 2016 Redactie

Samen Sterk voor Werk!

Jan-Willem van de Kolk

STADSKANAAL – Een groot aantal banen creëren en vinden, dat is de opdracht en wens van de Oost-Groninger gemeenten. Voor de uitvoering hiervan krijgen die gemeenten 1 miljoen Euro van de provincie Groningen. Inmiddels ligt er ook een plan klaar. In dit plan staan training en diagnose centra ( TDC) centraal. Vier hiervan zijn er gerealiseerd bij Wedeka en Synergon een vijfde centra is nog in voorbereiding maakte wethouder Jan Willem van de Kolk gisterenavond bekend.

Van de Kolk: “In de TDC’s worden cliënten van de sociale diensten van de betrokken gemeenten bekeken waar ze goed in zijn vervolgens wordt getracht hen naar vast werk of een stageplek te begeleiden”. Vandaag stond er in het DvhN te lezen dat de betrokken gemeenten al deze TDC’s op dezelfde manier willen laten draaien. Dat betekent dus dat Wedeka en Synergon op dat punt meer moeten gaan samenwerken. Een gevolg van die samenwerking is dat er een groot database-systeem komt waarin gegevens van werkzoekende cliënten centraal staan. Werkgevers kunnen in dat systeem kijken en kunnen op deze manier iemand vinden die ze nodig hebben. Volgens Jan Willem van de Kolk worden  hierdoor gezamenlijk werkgevers benaderd zodat iemand uit Winschoten in Stadskanaal aan de slag kan of andersom. “We gaan als heel Oost Groningen samen optrekken en trachten ook in Duitsland banen te vinden”.

Voor de uitvoering van het masterplan hebben de Oost Groninger gemeenten geld gevraagd aan de provincie. Een bedrag van een miljoen euro. De provincie had al eerder laten weten grote voorstander te zijn van deze vorm van samenwerking en stelde daarvoor geld in het vooruitzicht. In 2015 moet de aanpak vijfhonderd werkervaringsplaatsen hebben opgeleverd voor werklozen. Van de Kolk spreekt vandaag in het DvhN de verwachting uit dat zeker een kwart van die betrokkenen uiteindelijk een vaste baan hieraan overhouden.

Datum 20 november 2012 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal