Direct naar de inhoud.

Tegemoetkoming coronakosten MKB dankzij ChristenUnie

GRONINGEN – De provincie Groningen stelt geld beschikbaar voor bedrijven die hebben geïnvesteerd om te kunnen voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de anderhalvemetereconomie. Begin mei stelde de Statenfractie van de ChristenUnie het provinciebestuur voor zo’n regeling in het leven te roepen.

Veel ondernemers hebben de laatste tijd geïnvesteerd om hun bedrijf aan te passen aan de richtlijnen van het RIVM. Bijvoorbeeld door het plaatsen van plexiglas schermen, het aanschaffen van beschermende kleding of het plaatsen van hekken en informatieborden. Bedrijven met minder dan vijftig werknemers kunnen van de provincie Groningen 50% van de gemaakte kosten terugkrijgen.

Rinze van der Born (Statenlid CU)

Volgens ChristenUnie-Statenlid Rinze van der Born is deze regeling hard nodig: “Ondernemers hebben onmogelijk rekening kunnen houden met het maken van dergelijke kosten en bij veel ondernemers is de post ‘onvoorzien’ reeds flink overschreden. Het midden- en kleinbedrijf is de kurk waar de Noordelijke economie op drijft. Elk steuntje in hun rug is welkom. We zijn daarom erg blij dat het provinciebestuur deze regeling opent.”

Ondernemers die van de regeling gebruik maken kunnen vanaf begin juli enkele honderden tot enkele duizenden euro’s subsidie krijgen. Op de website van de provincie Groningen zal gecommuniceerd worden hoe ondernemers een aanvraag kunnen doen. De ChristenUnie wil dat de subsidie eenvoudig kan worden aangevraagd. “Bonnetjes en een ondertekend formulier moeten voldoende zijn,” aldus Van der Born.

Datum 8 juni 2020 Bert Jan Brinkman

Financiële tegemoetkoming voor ouders van schoolgaande kinderen

geldSTADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal stelt vanaf het nieuwe schooljaar een Kindpakket beschikbaar voor ouders met weinig inkomen. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten voor schoolgaande kinderen. Het college heeft dit besloten en wil hiermee dat ieder kind dezelfde mogelijkheden krijgt.

Met dit Kindpakket voert het college de opdracht van de gemeenteraad uit om bestaande minimaregelingen voor kinderen voortaan onder te brengen in één pakket.

Een onderdeel van het Kindpakket dat ook wordt aangepast is het Schoolpakket, dat per 1 augustus van start gaat en in plaats komt van de huidige computerregeling voor schoolgaande kinderen. Minima die voldoen aan de eisen en waarvan de kinderen voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, komen in aanmerking voor een bedrag van 350 euro. Dit is bedoeld als eenmalige tegemoetkoming in de kosten van een laptop, tablet, fiets of andere noodzakelijke schoolspullen.

De gemeente gaat meerdere middelen inzetten om de doelgroep van betreffende ouders te bereiken. Er is een speciale folder gedrukt, scholen en cliënten van de gemeente worden rechtstreeks geïnformeerd over de mogelijkheden en tijdens minimamarkten is informatie beschikbaar. De folder over het Kindpakket en het aanvraagformulier zijn ook te zien op www.stadskanaal.nl/kindpakket

Datum 13 juni 2016 Redactie

Grote verschillen gemeentelijke tegemoetkomingen gehandicapten

thuiszorg bij chronisch ziek zijn (archieffoto)
thuiszorg bij chronisch ziek zijn (archieffoto)

STADSKANAAL – De gemeentelijke tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten verschillen sterk per gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) onder alle 393 gemeenten. De verschillen in de bijdragen van gemeenten kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar. Zo betalen chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Stadskanaal op jaarbasis meer voor dezelfde collectieve polis dan chronisch zieken en gehandicapten in andere Groninger gemeenten.

Grote verschillen per gemeente

Sinds 1 januari 2015 compenseren gemeenten voor het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (Cer). Na het afschaffen van deze regelingen hebben gemeenten beleidsvrijheid gekregen om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen. Het gevolg hiervan is echter dat tussen gemeenten grote verschillen zijn ontstaan in het gemeentelijk minimabeleid.

Gemeentelijke bijdrage

Het merendeel van de gemeenten heeft ervoor gekozen de financiële compensatie voor het wegvallen van de Wtcg en Cer te verwerken in een collectieve zorgverzekering voor minima. Ter ondersteuning betaalt een aantal gemeenten mee aan de zorgpremie voor deze zorgverzekering. Naast deze premiebijdrage bieden sommige gemeenten chronisch zieken en gehandicapten bovendien een aanvullend geldbedrag aan.

Honderden euro’s verschil

De verschillen in de bijdragen van Groningse gemeenten kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar. Chronisch zieken en gehandicapten uit de gemeente Stadskanaal betalen op jaarbasis bijvoorbeeld zo’n 275 euro meer voor hun collectieve polis dan chronisch zieken en gehandicapten uit de gemeenten Leek en Marum. Dit komt omdat laatstgenoemde gemeenten chronisch zieken en gehandicapten naast de bijdrage voor de zorgpremie ook een vergoeding van 300 euro per jaar aanbieden. De gemeente Stadskanaal betaalt wel mee aan de zorgpremie, maar biedt daarnaast geen extra vergoeding aan.

Inkomensgrens verschilt per gemeente

Een ander knelpunt is het verschil in de inkomensgrens die gemeenten hanteren. Zo bieden de gemeenten Appingedam en Loppersum de collectieve zorgverzekering aan voor minima met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm, terwijl minima in de gemeenten Veendam en Pekela een collectieve zorgverzekering kunnen aanvragen indien zij minder verdienen dan 110 procent van de bijstandsnorm.

De resultaten van het onderzoek, inclusief de gegevens per gemeente, zijn gepubliceerd op de website van het Zorgverzekering Informatie Centrum.

Datum 21 november 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal