Direct naar de inhoud.

Tineke Breiderhuis krijgt 130 zonnepanelen

Buitenkamer Tineke Breiderhuis

STADSKANAAL – Het hospice Tineke Breiderhuis krijgt een kleine zonnecentrale op het dak. Daarmee hoopt het hospice nog voor het einde van dit jaar volledig in haar eigen energiebehoefte te kunnen voorzien.

130 panelen

De investering in 130 panelen kan worden gedaan door steun van Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon. Het bouwen van de kleine zonnecentrale, met een geraamde opbrengst van ca. 40.000Wh, is niet eenvoudig. Met lokale ondernemers wordt op dit moment alle techniek uitgewerkt. Penningmeester Jaap Duit verwacht dat, als alles zo doorgaat, er voor het einde van dit jaar 100% eigen energie kan worden opgewekt.

Onafhankelijk

Voorzitter Roelof Kuik: ‘Los van de positieve effecten voor het milieu, zorgt deze investering op termijn voor een behoorlijke verbetering van de exploitatie van het Tineke Breiderhuis. En dat is ook hard nodig want, naast giften en donaties, zijn we qua exploitatie voornamelijk afhankelijk van een rijksbijdrage.’

Die bijdrage is afhankelijk van het aantal gasten dat gebruik maakt van het hospice. Door corona was men genoodzaakt één van de drie kamers te sluiten. Ook heeft het hospice steeds vaker te maken met gasten die de eigen bijdrage van 40 euro per dag niet kunnen betalen. Kuik: ‘Dat betalen we dus uit eigen zak. Laat duidelijk zijn: iedereen is bij ons welkom, ongeacht zijn of haar persoonlijke situatie. En dat is en blijft ons beleid.’

 

Datum 21 juni 2021 Arienne Dozeman

Hospice “Tineke Breiderhuis” wint provinciale vrijwilligersprijs 2020

Penningmeester Jaap Duit

STADSKANAAL – Het hospice Tineke Breiderhuis in Stadskanaal heeft in de categorie zorg de vrijwilligersprijs 2020 van de provincie Groningen gewonnen. Een prachtige beloning en tevens grote waardering voor de ruim zeventig vrijwilligers die dit werk de afgelopen jaren mogelijk hebben gemaakt en in de toekomst mogelijk blijven maken. Begin september werd dit vrijwilligerswerk al gewaardeerd met de vrijwilligersprijs van de gemeente Stadskanaal en recent won de stichting Hospice Stadskanaal eo. de Clubkasactie van de Rabobank Groninger Land.

Penningmeester Jaap Duit van de stichting en een van de initiatiefnemers van het hospice, reageert als volgt:  “In 2011 zijn we op initiatief van Tineke Breider en Lineke Meijer begonnen met de plannen voor een Bijna Thuis Huis. Aanvankelijk werden we niet met gejuich ontvangen. Want we zouden niks toevoegen aan de bestaande voorzieningen op het gebied van palliatieve terminale zorg. Helaas overleed onze inspirator Tineke in 2015  maar we hebben doorgezet: het hospice moest er komen”.

Verwachtingen overtroffen

Geleidelijk groeide de maatschappelijke steun met name vanuit kerken, lokale overheden, particulieren, regionale serviceclubs. Jaap Duit: “Bijna drie jaar geleden hebben we de deuren geopend. Onze verwachtingen werden sterk overtroffen. In het eerste jaar hebben we 43 gasten mogen verwelkomen. We voorzien dus duidelijk in een behoefte en dat is voornamelijk te danken aan de inzet van een grote groep vrijwilligers die met passie onze gasten in hun laatste levensfase omringen met zorg en met name met aandacht. Dat onze stichting dit jaar deze drie prijzen heeft gewonnen, zie ik in  de eerste plaats als een waardering voor hun inzet.  Vanwege corona hebben we dit jaar aanzienlijk minder gasten en dat heeft gevolgen, helaas, voor onze bedrijfsvoering. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat we vanuit de samenleving voldoende steun gaan ontvangen om het “Tineke Breiderhuis” tot in lengte van jaren voort te kunnen zetten”.

Datum 8 december 2020 Bert Jan Brinkman

Vrijwilligersprijs naar Hospice Veen en Wolden

Foto: Hielke Bosch/RTV1

STADSKANAAL – De gemeentelijke Vrijwilligersprijs Stadskanaal is dit jaar gegaan naar Hospice Veen en Wolden, oftewel het Tineke Breiderhuis. De prijs bestaande uit een fraaie standaard en een cheque van 1000 euro werd zaterdagochtend door wethouder Marc Verschuren uitgereikt aan het bestuur en vrijwilligers van het hospice.

Het Tineke Breiderhuis is een fijne, warme, aangename plek om de laatste dagen van je leven te zijn. Een bijzondere plek waar mensen in hun laatste levensfase, omgeven door 24-uurszorg, in huiselijke sfeer en samen met hun dierbaren afscheid van het leven nemen. Bijna 70 vrijwilligers zijn dagelijks als gastvrouw of gastheer betrokken bij alle zorg en aandacht voor de gast.

De uitreiking van de Vrijwilligersprijs vond plaats tijdens het Leer en Doe festival dat dit jaar niet op het Raadhuisplein werd gehouden, maar met een geslaagde marathon TV-uitzending vanuit theater Geert Teis.

Datum 6 september 2020 Redactie

Een buitenkamer voor het Tineke Breiderhuis

Buitenkamer Tineke Breiderhuis

STADSKANAAL – Het hospice “Tineke Breiderhuis” heeft sinds kort een buitenkamer, een serre. Het  Stadskanaalster bedrijf Raadsveld heeft de klus naar grote tevredenheid uitgevoerd. De stichtingen Wildervankfonds en Femme van der Schaaf hadden vorig jaar hiervoor al een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld. Met de Clubkasactie van de Rabobank zuid en oost Groningen (opbrengst bijna 2.643) beschikte het hospice nu over de middelen om deze belangrijke uitbreiding van haar voorziening te realiseren.

Uitzicht

Voorzitter Roelof Kuik, “Deze lang gekoesterde wens kan nu verwezenlijkt worden. Want als de temperatuur het toelaat, willen we onze gasten het gehele jaar door de mogelijkheid bieden om dankzij de glazen schuifwanden van de buitenlucht en het uitzicht op de landerijen te laten genieten. ” Voor wie het nog niet weet, maar het hospice is gevestigd aan de Semmelweislaan op het terrein van het Refaja-ziekenhuis te Stadskanaal.

Tuin

Nu deze buitenkamer klaar is, wordt de komende weken ook de tuin aangepakt. De bosstrook aan de noord-oostzijde van het terrein wordt in deze periode opgeschoond, het grasveld krijgt ook een gedegen onderhoudsbeurt en er worden nieuwe bloemperken aangelegd. Vrijwilliger Gerard Ratgers heeft hiervoor een plan bedacht en ontfermt zich in de toekomst over het onderhoud van de bloemen en het grasveld.

Datum 9 april 2019 Bert Jan Brinkman

Hospice kijkt terug op bijzonder 1e jaar

Archieffoto: Emoties bij de familie van de overleden naamgeefster bij opening van hospice Breiderhuis in Stadskanaal – (foto: Jan Johan ten Have)

STADSKANAAL – Op 18 december 2017 opende het Tineke Breiderhuis haar deuren. Nu ruim een jaar later blikken vrijwilligers, bestuur en de coördinatoren met gepaste trots terug op het éérste jaar.

In 2018 verbleven er 42 gasten in het hospice. “In onze meerjarenbegroting zijn wij voor dat jaar uitgegaan van 21 gasten. Maar dit overtreft onze stoutste verwachtingen en bewijst dat het Tineke Breiderhuis overduidelijk voorziet in een behoefte”: aldus voorzitter Roelof Kuik. Volgens secretaris Ruurd Brekveld komen de gasten niet alleen uit de gemeente Stadskanaal maar uit een grotere regio, met name ook uit de Drentse Monden en de gemeente Westerwolde.

Hospice plan

“Het klinkt wellicht een beetje vreemd dat we erg tevreden zijn over zoveel gasten waar we palliatieve zorg aan hebben kunnen verlenen, maar ik ben nu meer gerust over de exploitatie dan bij de start van het hospice”. Penningmeester Jaap Duit legt uit dat de stichting pas eind 2020 een rijksvergoeding uitbetaald krijgt voor het aantal gasten dat in 2018 in het hospice verbleef. En vooraf is niet bekend welk bedrag per gast ontvangen wordt. “We moeten voorfinancieren en dan gaat het om een fors bedrag van meer dan twee ton”. Hij vervolgt: ”Toen we medio 2011 aan de slag gingen met het plan voor een hospice, werd ons door deskundigen uit het werkveld gezegd om er niet aan te beginnen. Er zou specifiek in ons werkgebied zeer weinig vraag zijn naar opvang in een dergelijke voorziening. Uit jarenlang onderzoek van deze deskundigen zou telkens zijn gebleken dat het hooguit om 6-8 personen per jaar zou gaan. Maar als bestuur achten wij ons geruggesteund door een in 2013 door de Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd onderzoek. Mw. Drs. A. Niemeijer toonde aan dat de vraag veel groter was, namelijk tussen de 18 en 36 personen. Het werd niet geloofd. Zij krijgt dus meer dan gelijk.”

Goed opgeleide vrijwilligers

“Dat we zoveel gasten hebben kunnen ontvangen, houdt duidelijk verband met de kwaliteit van onze dienstverlening. Het Tineke Breiderhuis beschikt over een groep van ruim zestig goed opgeleide en zeer gemotiveerde vrijwilligers en zij zijn bepalend voor de zorg en met name de aandacht voor onze gasten”, aldus Jacobien van der Pijl en Wilma Bontan, de twee parttime coördinatoren.

Burgemeester

Donderdag 17 januari komt burgemeester Froukje de Jonge op werkbezoek. “We gaan uiteraard met haar in gesprek over onze voorziening en de toegevoegde waarde ervan, niet alleen voor de gemeente Stadskanaal maar voor de hele regio. Als stichting willen we ook graag betrokken worden bij de actuele discussie over het behoud van zorgvoorzieningen”, aldus de bestuursleden Klary Resch en Johan Jeuring.

Toekomst

Zijn er plannen en wensen voor de nabije toekomst? Penningmeester Jaap Duit meldt dat het afgelopen jaar met ontvangen giften door vrijwilligers een tuinhuisje is gebouwd. “Dit voorjaar gaat een lokale ondernemer een buitenserre bouwen. Onze gasten kunnen dan beschut tegen regen en wind, zelfs gelegen in bed, nog genieten van de buitenlucht. De financiering is bijna rond dankzij een bijdragen van twee fondsen en enkele particulieren. En in de loop van dit jaar hopen we dat we weer enkele giften mogen ontvangen”.

Datum 15 januari 2019 Bert Jan Brinkman

Officiële opening hospice Tineke Breiderhuis

Emoties bij de familie van de overleden naamgeefster bij de opening van hospice Tineke Breiderhuis in Stadskanaal (foto Jan Johan ten Have).

STADSKANAAL – Met de opening van het hospice in Stadskanaal ging donderdag 30 november een langgekoesterde wens in vervulling. Bij de opening werd de naam Tineke Breiderhuis onthuld, waarna het hospice is vernoemd naar de in 2015 plotseling overleden initiatiefneemster en kartrekker. De onthulling werd verricht door de geëmotioneerde echtgenoot, dochter en kleindochter van Tineke Breider.

“Dat het hospice de naam van mijn moeder draagt, vervult ons als gezin met diepe ontroering. Moeder wilde dit zo ontzettend graag”, zei dochter Karin Breider na de officiële openingshandeling: de onthulling van het naambord. Directeur Chantal Holtkamp van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) roemde de inzet van vrijwilligers die de gasten in het hospice begeleiden en pleitte voor vertrouwen: “Als er brand is, wordt er ook niet gevraagd wie er van de vrijwillige brandweer is en wie professional. Onze vrijwilligers hebben allemaal een opleiding gehad en bieden met professionele verpleegkundigen uitstekende palliatieve zorg.”

Aangename plek
Een fijne, warme, aangename plek om de laatste dagen van je leven te zijn. Dat is het Tineke Breiderhuis in Stadskanaal. Op een steenworp afstand van het Refajaziekenhuis is deze bijzondere plek te vinden, waar mensen in hun laatste levensfase in huiselijke sfeer samen met hun dierbaren afscheid nemen van het leven. Het Tineke Breiderhuis is er in principe voor mensen uit de gemeenten Stadskanaal, Westerwolde, Pekela, Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Maar die gemeentegrenzen zijn niet hard, opname van buiten deze regio is ook mogelijk.

Het Tineke Breiderhuis biedt persoonlijke ruimte en zorg op maat voor mensen die ernstig ziek zijn. “Wij bieden een huiselijke omgeving voor terminaal zieke mensen die hun laatste levensfase niet thuis kunnen of willen doorbrengen”, zegt bestuurslid Sikke Dijkstra van stichting Hospice Stadskanaal.. “Ook in geval van overbelaste mantelzorgers staan wij klaar voor ernstig zieken, gedurende een vooraf vastgestelde tijd.”

Steun
De oprichting van hospice Tineke Breiderhuis had heel wat voeten in de aarde. Het idee ontstond al in 2010 bij de naamgeefster en haar collega Lineke Meijer bij zorgcentrum Parkheem in Stadskanaal. Na vier jaar kwam er financiële steun van vier gemeenten. “Om het financieel rond te krijgen, was er echter veel meer geld nodig. Serviceclubs kwamen met donaties, er kwam een grote anonieme schenking en diverse bedrijven in de regio hebben ons gesteund, zowel financieel als in natura bij de inrichting van het hospice”, zegt Dijkstra.

In het Tineke Breiderhuis krijgen de gasten een volledig ingerichte kamer. Er is ruimte voor eigen spullen, zodat zij zicht helemaal thuis voelen. De begeleiding vindt plaats door gastdames en –heren die er als vrijwilligers werken en twee parttime coördinatoren. Voor professionele verpleging en verzorging zijn er 24/7 verpleegkundigen en verzorgenden beschikbaar. Het Tineke Breiderhuis werkt nauw samen met het Refajaziekenhuis, Zorggroep Meander, huisartsenpraktijk De Venen en de VPTZ.

Tekst en foto: Jan Johan ten Have

Datum 1 december 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal