Direct naar de inhoud.

Blijverslening Borger-Odoorn voor huiseigenaren

Gemeentehuis Borger-Odoorn in Exloo – (F: RTV1)

EXLOO – De gemeente Borger-Odoorn stelt een lening beschikbaar voor mensen die langer zelfstandig willen blijven wonen, maar geen geld hebben voor aanpassing van hun woning. Met deze blijverslening willen burgemeester en wethouders stimuleren dat mensen zich goed voorbereiden op de toekomst.

De blijverslening is een lening met gunstige voorwaarden, die wordt afgesloten via de gemeente. Met de lening kunnen woningeigenaren bijvoorbeeld een slaap- of badkamer op de begane grond realiseren, deuren laten verbreden, een traplift of tweede trapleuning laten plaatsen of het toegangspad naar de woning laten ophogen. Op die manier kunnen mensen langer veilig en comfortabel thuis blijven wonen.

Voorwaarden Er zijn twee varianten van de blijverslening. De consumptieve lening is er voor bedragen van € 2.500 tot € 10.000. Voor bedragen van € 10.001 tot € 50.000 is er een hypothecaire lening. De gemeente Borger-Odoorn stelt het geld beschikbaar, de uitvoering ligt grotendeels bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

Vertrouwde omgeving Wethouder Ton Souverein denkt dat de blijverslening in een behoefte voorziet. “Ik kan me goed voorstellen dat mensen ook op latere leeftijd graag in hun eigen huis en vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Het is goed om daar al op tijd over na te denken. De blijverslening maakt woningaanpassingen mogelijk, bijvoorbeeld als een lening bij de eigen bank niet haalbaar is.”

Leningen De gemeente Borger-Odoorn stelde eerder al twee andere leningen beschikbaar. De starterslening is er voor mensen die hun eerste koophuis willen kopen in de gemeente. Jaarlijks worden er tien à vijftien startersleningen verstrekt. Woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen konden een zonne- of duurzaamheidslening afsluiten, maar door de grote vraag is het beschikbare bedrag daarvoor inmiddels vergeven.

Datum 29 januari 2018 Bert Jan Brinkman

Feestelijke oplevering woningen Schultestraat in Borger

(F: PrachtigBorger.nl )

BORGER – Tijdens een feestelijke oplevering van woningen aan de Schultestraat op donderdag 26 januari om 10.00 uur, overhandigt wethouder Ton Souverein de 1e sleutel aan de heer en mevrouw Robben.

Het betreft negen onder architectuur gebouwde energiezuinige en levensloopbestendige woningen. Hiermee gaf ‘Hesco Bouw’ invulling aan locatie ‘de Borgh’ aan de Schultestraat in Borger. Het perceel van circa 4000 m2 kwam vrij na de verhuizing van CBS de Borgh naar mfa Het Hunzehuys aan de Molenstraat.

Energiezuinig
Het plan van Hesco Bouw werd gekozen uit de ingediende plannen van een vijftal projectontwikkelaars. De gerealiseerde woningen voldoen aan alle voorwaarden als duurzaamheid, toekomstbestendigheid, inspelen op woonbehoeften en samenhang met andere plannen in Borger, conform de Woonvisie Borger-Odoorn. Wethouder Ton Souverein: “Dit plan met energiezuinige woningen betekent een waardevolle invulling voor deze locatie. Weer een project in Borger waarbij duurzaamheid voorop staat.”

Datum 23 januari 2017 Bert Jan Brinkman

Borger-Odoorn blijft startersleningen aanbieden

Gemeentehuis Borger Odoorn
Gemeentehuis Borger Odoorn

EXLOO – De gemeente Borger-Odoorn gaat in 2015 op eigen kracht door met het verstrekken van startersleningen. Huizenkopers die op basis van hun inkomen niet genoeg kunnen lenen, kunnen zich op die manier met hulp van de gemeente toch in Borger-Odoorn vestigen.De gemeente Borger-Odoorn heeft een speciaal fonds waaruit geld geleend wordt aan inwoners die voor het eerst een eigen woning willen kopen in de gemeente. Hiermee wordt het verschil overbrugd tussen de kosten van een woning en het maximale bedrag dat de koper mag lenen op basis van de Nationale Hypotheek Garantie. Eerder dit jaar is de regeling verruimd zodat ook starters die van buiten de gemeente naar Borger-Odoorn verhuizen er aanspraak op kunnen maken.

Veel vraag
In de huidige constructie neemt de rijksoverheid de helft van de lening nog voor haar rekening. Het Rijk stopt per 1 januari 2015 echter met het verstrekken van startersleningen. Makelaars en hypotheekverstrekkers zien in het middel een nadrukkelijke meerwaarde voor de regionale woningmarkt, en hebben er daarom bij de gemeente op aangedrongen de starterslening voort te zetten. Verantwoordelijk wethouder Ton Souverein constateert dat de vraag groot is. “Dit jaar zijn al meer dan tien leningen verstrekt, en er zit nog een aantal in pijplijn. Ten opzichte van vorig jaar is bijna sprake van een verdubbeling. Dat is niet alleen goed nieuws voor de kopers zelf, maar ook voor de leefbaarheid in onze gemeente. Daarom zetten we de starterslening graag op eigen kracht voort.”

Buurtcorporatie
Een substantieel deel van de verstrekte startersleningen is gebruikt voor de aankoop van nieuwe huizen van woningbouwer Geveke. Aanvankelijk waren gemeente en Geveke van plan om via de op te richten buurtcorporatie Fibula te investeren in sociale huurwoningen. Omdat de nieuwe woningen van Geveke echter mede door de starterslening goed verkopen, en er aan de Fibula-constructie een aantal juridische haken en ogen zit, wordt met die plannen pas op de plaats gemaakt. Er wordt opnieuw naar gekeken in het kader van de nieuwe woonvisie, die de gemeente in samenspraak met woningbouwcorporaties wil ontwikkelen.

Datum 22 december 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal