Direct naar de inhoud.

Hoe gaat een uitvaart tijdens corona?

Jan-Willem Stout tijdens 1 op Vrijdag

RTV1 – Afscheid nemen van een dierbare is nooit makkelijk, maar in tijden van de coronacrisis wordt het nog moeilijker. Op dit moment mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn bij een uitvaart. ‘Dat is inclusief ons als uitvaartverzorger en een eventuele spreker of dominee’ geeft Jan-Willem Stout aan.

Waar je normaal gesproken een hand geeft bij het condoleren of soms zelfs een knuffel is dat nu niet mogelijk. Er komen verschillende ideeën bovendrijven om toch medeleven te tonen. Eén van die ideeën is om de hand op het hart te leggen.

Toen het virus net in Nederland uitbrak had het bedrijf van Jan-Willem gelijk veel vragen. ‘Kunnen we nog wel opbaren?’ ‘Mag de kist nog open?’ ‘Kan er überhaupt wel een afscheid georganiseerd worden?’. Jan-Willem is blij dat hier nog wel mensen aanwezig mogen zijn bij de uitvaart. ‘Gelukkig hebben we nog de kans om de uitvaart met maximaal 30 personen bij te wonen, maar in Italië mag dat in sommige gevallen al niet eens meer.’Veel uitvaarten worden via een livestream uitgezonden. Mensen kunnen dan toch meekijken bij de uitvaart.

Als iemand met het virus overlijdt dan is het virus nog aanwezig in het lichaam. Middels koeling blijft het virus beter in tact, waardoor er toch opgebaard kan worden.

 

 

Datum 22 april 2020 Hielke Bosch

Uitvaartvereniging OUVW heet nu Mekander

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Mekander, dat is de nieuwe naam van de Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam – Winschoten (OUVW). Directeur Akke Vrijmoeth licht de verandering toe: Hoewel OUVW beschrijft wat we doen en waar we voornamelijk werkzaam zijn, zegt het niet wie we zijn. We staan dichtbij onze leden en hun nabestaanden en zochten een naam die daar beter op aansloot. Daarom heet OUVW vanaf nu Mekander. Want afscheid nemen, dat doen we met elkaar. Met Mekander.”

Aansluiten op identiteit

Om tot de nieuwe naam te komen, is de hele dienstverlening van de vereniging nog eens kritisch tegen het licht gehouden. “Als je aan wilt sluiten bij je identiteit, moet je die wel heel erg helder hebben. We hebben daarom niet alleen gekeken naar wat onze wensen waren, maar ook en vooral naar of we ook een stapje extra konden zetten voor de leden. Want je kunt wel zeggen dat je het voor de leden doet, maar we laten het liever zien”, aldus Vrijmoeth.

Noaberschap
“Ons belangrijkste principe is het noaberschap. Dat is altijd al onze basis geweest”, zegt Vrijmoeth. “Dat is een eeuwenoud principe, maar nog steeds van deze tijd. Toen we daar over nadachten, merkten we ook dat een ander principe, namelijk onze uitkeringssystematiek, verouderd was. Daar hebben we de daad bij het woord gevoegd, de systematiek is verbeterd.

Vroeger werd bij de vereniging een vast pakket van producten en diensten ingekocht. Dit pakket moest worden afgenomen bij de vereniging. Bij veel uitvaartverenigingen gebeurt dat nog steeds. Wij hebben naar de wensen van onze leden geluisterd. Vanaf nu worden onze pakketten niet alleen meer in goederen en diensten uitgekeerd. De kosten die worden besteed aan de uitvaart, betalen wij tot de hoogte van de overeengekomen pakketwaarde gewoon uit. Het gaat ons er namelijk niet om dat je alle producten van ons afneemt, het gaat ons erom dat we helpen bij een mooi en waardig afscheid.”

Fusie
De Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A. is ontstaan na een fusie van de Winschoter Uitvaartvereniging en De Laatste Eer Veendam-Wildervank en Omstreken U.A. De Vereniging heeft ruim 17.000 leden die voornamelijk wonen in het verzorgingsgebied Oost-Groningen. Diedel Wessels Uitvaartverzorging is een volle dochter van de Vereniging en verzorgt de complete uitvaart en de nazorg voor de leden en niet-leden van de Uitvaartvereniging. De Onderlinge heeft de beschikking over het rouwcentrum in Veendam en in Muntendam en neemt deel in het Uitvaartcentrum en crematorium van Winschoten.

 

Datum 15 september 2018 Bert Jan Brinkman

Groninger begrafenisverenigingen luiden de noodklok

Overhandiging onderzoeksrapport aan CdK in Groningen René Paas

GRONINGEN – Vroeger was begraven bijna gratis. Het is nog niet eens zo heel erg lang geleden dat op het platteland buren zorg droegen voor elkaars uitvaart, dat was noaberschap. De hedendaagse uitvaartverenigingen zijn hiervan een uitvloeisel. Gratis is het allemaal niet meer, maar voor een zeer betaalbaar bedrag krijgen de leden een uitvaart in natura. Desondanks verkeren de uitvaartverenigingen in zwaar weer. De Federatie van Uitvaartverenigingen in Groningen luidt de noodklok.

De 110 onderlinge uitvaartverenigingen in Groningen hebben het zwaar. Onbezoldigde bestuursleden kunnen geen opvolgers vinden en blijven tientallen jaren aan het roer, totdat ze er bijna letterlijk bij neervallen. En ondanks het grote financiële voordeel loopt het ledenaantal terug.

Betaalbare uitvaart
Volgens Henk Bazuin van Onderlinge Uitvaartvereniging Hoogezand heeft dit onder meer te maken met communicatie: “Wij passen goed op de centen van onze leden, die geven wij niet uit aan geldverslindende marketingcampagnes, zoals de grote nationale uitvaartverzekeraars wel doen. Het gevolg is een imagoprobleem: veel jongeren zeggen hun lidmaatschap op omdat ze denken bij een verzekeraar voordeliger uit te zijn. Het omgekeerde is waar. Ons doel is juist: een betaalbare uitvaart voor iedereen.”

Onderzoeksrapport
De problemen zijn beschreven in het rapport ‘Onderzoek + adviezen voor behoud van de onderlinge uitvaartzorg dat op vrijdag 15 september op het provinciehuis door de federatie is aangeboden aan Commissaris der Koning in Groningen René Paas. Het rapport is in opdracht van het federatiebestuur opgesteld door de interne commissie Behoud Noaberschap 2.0. “Uitvaartverenigingen staan nu op een kruispunt van wegen waarbij er twee richtingen zijn: change or die”, stelt het rapport.

Uitvaart in natura
Het rapport schetst een viertal hoofdproblemen: teruglopend ledenaantal, lang zittende bestuursleden door problemen met opvolging, communicatie en steeds strengere financiële regelgeving. Bestuurslid Wessel Volders van Begrafenisvereniging Onstwedde over dat laatste: “Wij bieden uitvaarten in natura. Steeds meer overledenen en nabestaanden hebben echter uitgesproken wensen voor de uitvaart die niet binnen dit pakket vallen. Dan vragen ze ons om een uitkering van een bedrag in plaats van het verzorgen van de dienst. Maar dat mogen wij niet doen. De Autoriteit Financiële Markten is zeer streng: doen wij uitkeringen, dan worden we gezien als een verzekeraar. En dat mogen we pertinent niet zijn”.

Noaberschap
Het overheidsbeleid inzake onderlinge uitvaartverenigingen is allesbehalve consistent. Waar hedendaagse wet- en regelgeving het functioneren ernstig belemmeren, wordt ouderwets noaberschap juist gestimuleerd. Noaberschap heeft zelfs een plek gekregen op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. “Hiermee wordt het belang en de waarde aangegeven van een plaatselijke uitvaartvereniging. Dit is bedoeld om de kennis en ervaring uit vroeger tijden niet verloren te laten gaan”, staat in het rapport.

Aanbevelingen
In het rapport, waaraan met veel enthousiasme is gewerkt, doet de commissie diverse aanbevelingen om het onderlinge uitvaartwezen in stand te houden en op een toekomstbestendige wijze te organiseren. Tijdens regiovergaderingen van alle Groninger uitvaartverenigingen komen de aanbevelingen in dit rapport aan de orde. De verenigingsbestuurders kunnen dan reageren om vervolgens samen een plan van aanpak te maken en prioriteiten stellen. Denk hierbij aan samenwerking of samensmelting van verenigingen, meer keuzemogelijkheden voor de leden, meer en betere communicatie voor een grotere naamsbekendheid en positievere uitstraling van het onderlinge uitvaartverenigingen en actievere inzet voor opvolging van bestuursleden en een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen het bestuur. Dat laatste wordt volgens Bazuin wel lastig: “Want wie wil er nou op jonge leeftijd al zo intensief bezig zijn met de dood?”

Datum 16 september 2017 Bert Jan Brinkman

Begrafenisvereniging Onstwedde behaalt als eerste in Groningen Gedragscode Uitvaartzorg

160422 - begrafenisverenigingONSTWEDDE – Begrafenisvereniging Onstwedde heeft als eerste in de provincie Groningen de Gedragscode Uitvaartzorg van landelijke koepel Nardus behaald. Het bestuur van de Onstwedder vereniging ontving de certificering woensdagavond tijdens de jaarvergadering uit handen van Nardus. Na die vergadering werd ook penningmeester Wessel Volders in het zonnetje gezet voor maar liefst veertig jaar trouwe dienst voor Begrafenisvereniging Onstwedde.

De Onstwedder vereniging was de eerste in Groningen die de erkenning binnensleepte. Nadat het bestuur bijna een jaar werkte aan de voorbereidingen, ging de certificering snel omdat de interne procedures en werkwijze al voldeden aan de vereisten voor de Nardus Gedragscode. Voorzitter Henk van der Heide nam de bijbehorende certificaat met wandbord tijdens de jaarvergadering in ontvangst uit handen van officemanager Syta Hammink van Nardus. ,,Wij zijn zeer verheugd met deze certificering en hopen dat er spoedig meer Groninger collega-verenigingen volgen’’, zei Van der Heide.
De certificering geeft leden van de begrafenisvereniging de zekerheid van een gezonde financiële huishouding. Verder stelt Nardus bij de certificering strikte eisen aan onder meer deskundigheid en integriteit van bestuursleden van de vereniging en gedrag van medewerkers tijdens uitvaarten. ,,Deze gedragscode past heel goed bij onze werkwijze en verwoordt goed waar wij voor staan’’, vertelt secretaris Greetje Boels.

Jubilaris
Tot zijn grote verrassing werd penningmeester Wessel Volders tijdens dezelfde vergadering plots in het zonnetje gezet voor veertig jaar trouwe bestuursdienst. In het diepste geheim was er een feestelijke receptie belegd met Volders’ familie en vertegenwoordigers van diverse partners van Begrafenisvereniging Onstwedde. Volders was totaal overrompeld en mocht blij verrast vele lovende woorden en geschenken in ontvangst nemen. Boels: ,,Wessel Volders doet al veertig jaar heel veel voor de vereniging. Zo is hij trouw aanwezig bij bijeenkomsten van Nardus, ook als dat niet beslist hoeft. Mede dankzij zijn inzet houden wij veel voeling met ontwikkelingen in de uitvaartwereld. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor al zijn inspanningen.’’
Nadat Volders door oud-voorzitter Jan Brugge naar de feestzaal was gebracht ontving hij uit handen van Albert Berends namens Nardus en de provinciale federatie een oorkonde voor bewezen diensten. Over zijn veertig jaar als bestuurslid, zegt Volders: ,,Ik begon met een bakje vol handgeschreven kaartjes, nu gaat alles digitaal. Ja, er is in die veertig jaar veel veranderd, heel veel.’’

Begrafenisvereniging
Begrafenisvereniging Onstwedde is een vereniging die statutair geen winst mag maken. De bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers. Zij zetten zich in voor het bieden van betaalbare uitvaarten voor de leden door diensten in natura te verstrekken, zoals de uitvaartleider, de laatste verzorging en de dragers. Hierbij werkt de begrafenisvereniging samen met verenigingen in omliggende dorpen, De Laatste Eer in Emmen, de Federatie van Uitvaartverenigingen in de Provincie Groningen en de landelijke organisatie Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties.

Datum 22 april 2016 Redactie

“De auto werd geduwd, ik weet het zeker.”

auto te water column 16-2 13De politie ziet rond kwart voor tien in de avond aan de kade een ogenschijnlijk verwarde man staan. Hij lijkt buiten zichzelf van emoties. De politie neemt hem mee naar het bureau. Dan komt er een melding binnen van een te water geraakte auto op de plek waar de man, de 46-jarige B. is opgepikt. B. blijkt getuige te zijn geweest van het te water raken van zijn auto met zijn ex-vrouw daarin. De 45-jarige Claudia. Hulp komt te laat. Ze is verdronken. B. springt er niet achteraan maar raakt in een soort van shocktoestand. De politie heeft al snel twijfels bij dit verhaal en B. wordt gearresteerd. Tijdens verhoren verklaart hij dat hij en zijn ex die avond hadden gewinkeld. Op een gegeven moment ontstaat er ruzie over de hoogte van de alimentatie, zo verklaart B. Als ze uit gewinkeld zijn en in de geparkeerde auto stappen zet B. de stokoude auto in de R, de achteruitstand. Claudia neemt plaats achterin, naast een stoel die op de achterbank ligt. B. zegt dat hij nog iets moet halen en rijdt de auto een stukje naar voren, trekt de handrem niet aan en laat de motor draaien. Claudia roept nog dat ze iets voorin wil pakken. B. zet de passagiersstoel nog iets naar voren zodat de 130 kilo zware Claudia erbij kan. Op het moment dat B. weer bij de auto wegloopt, hoort hij Claudia schreeuwen en dan pas ziet hij hoe zijn auto met zijn ex het water inrolt. Hij zou nog hebben geprobeerd het openstaande linker portier te pakken te krijgen maar kan niet voorkomen dat de auto richting het water rijdt. Een noodlottig ongeval dus. Toch?

Een getuige meldt dat hij vanaf de overkant zag hoe de auto te water raakte. Deze man stelt zelfs dat B. de auto duwde. Een tweede getuige verklaart dat B. zeker twee minuten roerloos naar het water heeft staan kijken. Uit het onderzoek komt een aantal verdachte omstandigheden naar voren. Allereerst is daar het wrak. Het blijkt dat het linker portier is afgesloten en dat de sleutels nog in het contact zitten. Dat rijmt niet met de verklaring van B. dat hij het openstaande linker portier van de wegrollende auto heeft willen vastpakken. In B. ’s zak blijken reserve sleutels te zitten. Heeft hij de auto (meer…)

Datum 24 februari 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-