Direct naar de inhoud.

Veel belangstelling voor wervingsdag PI Ter Apel

Luchtfoto PI Ter Apel

TER APEL – Er is veel belangstelling voor de vacatures die de penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel heeft opengesteld. De gevangenis gaat uitbreiden en is daarom dringend op zoek naar nieuw personeel. Zaterdag 10 november hield de PI een wervingsdag voor potentiële nieuwe werknemers. Bijna tweehonderd belangstellenden kwamen langs om zich te laten informeren over wat het werken met gedetineerden inhoudt.

Uitbreiding

 PI Ter Apel heeft 27 vacatures voor de functies van penitentiair inrichtingswerker, complexbeveiliger en arbeidsmedewerker. De uitbreiding van personeel – op dit moment werken er zo’n 300 personen in de inrichting – is nodig omdat de gevangenis gaat uitbreiden. Door de vijftig al bestaande meerpersoonscellen weer dubbel te laten bezetten wordt de capaciteit uitgebreid van 384 naar 434 celplaatsen. Voor deze uitbreiding, die begin 2019 een feit moet zijn, is extra personeel nodig. Bovendien wordt het arbeidscomplex van de PI uitgebreid qua oppervlakte en wat betreft het aantal uren dat gedetineerden dagelijks aan het werk zijn. Ook daarvoor is meer personeel nodig.

Aanmelden

De wervingsdag was bedoeld om de tweehonderd nieuwsgierigen een goede indruk te geven van het verantwoordelijke en specifieke werk binnen de gevangenismuren. De bezoekers die enthousiast zijn geraakt om mogelijk in PI Ter Apel aan de slag te gaan en de juiste vooropleiding hebben, kunnen zich aanmelden voor een landelijke selectiedag van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Interne opleiding

“Op deze selectiedag voor nieuw gevangenispersoneel moeten kandidaten een fitheidstest doen, een capaciteitentest maken, is er een speeddate met leidinggevenden en voeren ze een gesprek met een psycholoog. Komt iemand goed door deze testen heen, dan voldoet hij aan de objectieve criteria en kan er een sollicitatiegesprek gepland worden om te kijken of het klikt”, zegt afdelingshoofd Gerda Winters van PI Ter Apel. Wordt iemand aangenomen, dan krijgt hij of zij nog een interne opleiding om zich de fijne kneepjes van werken in de gevangenis eigen te maken. Meer informatie over de openstaande vacatures is te vinden op de website www.werkeninterapel.nl.

Over PI Ter Apel

PI Ter Apel heeft een specifieke bestemming. Het is de enige penitentiaire inrichting in Nederland voor de doelgroep vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS). Dit zijn personen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en die in ons land een misdrijf hebben gepleegd of hiervan verdacht worden. Omdat ze geen verblijfsvergunning (meer) hebben worden ze na het uitzitten van hun straf uitgezet naar het land van herkomst.

Datum 11 november 2018 Bert Jan Brinkman

Protesteren voor behoud Alpha Bangoura

Gemeentehuis Stadskanaal (F: RTV1 / BJ Brinkman)

STADSKANAAL – Burgemeester Baukje Galama van Stadskanaal vindt dat de met uitzetting bedreigde Alpha Bangoura (33) bij zijn gezin moet blijven. De burgemeester doet dan ook een dringend beroep op staatssecretaris Dijkhoff van Justitie om gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid.

Onmenselijk

De uit Guinee afkomstige Bangoura woont inmiddels al zestien jaar in Stadskanaal. Hij is intussen getrouwd en heeft twee kinderen gekregen die alweer vijf en acht jaar oud zijn. Volgens burgemeester Galama zou het volstrekt onverstandig en onmenselijk zijn om het gezin uiteen te scheuren. De 33-jarige Alpha vluchtte in 2001 uit Guinee vanwege rebellengeweld. Hij woonde in diverse opvanglocaties maar het is nooit gelukt om in al die jaren een verblijfsvergunning te krijgen.

Woensdagmiddag protest

Een handtekeningenactie is opgezet en op woensdagmiddag 19 juli wordt er ’s middags gedemonstreerd in Stadskanaal. De protestactie tegen het uitzetten van Alpha Bangoura is bij het gemeentehuis. RTV1 maakt televisieopnamen. Na afloop (18.00 uur) volgt er een live interview met de familie Bangoura op de lokale radio in het programma RTV1 actueel.

Datum 14 juli 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal