Direct naar de inhoud.

Stadskanaal, Veendam en Borger-Odoorn kleuren oranje voor ‘Orange The World’ project

Het orange the world project | Foto: Gemeente Stadskanaal

REGIO – De gemeenten Stadskanaal, Veendam en Borger-Odoorn doen ook dit jaar mee aan het wereldwijde project ‘Orange The World’ van de Verenigde Naties (VN). Met dit project wordt er aandacht gevraagd voor het probleem van geweld tegen vrouwen en meisjes. Verschillende gebouwen en andere objecten kleuren vanaf 25 november oranje. 

Dit jaar is het thema van het ‘Orange The World’ project ‘preventie’. Het gaat hierbij om signalering, melding en hulpverlening.

Het blijft hard nodig

‘Aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes blijft helaas hard nodig’, aldus wethouder Marc Verschuren van Stadskanaal. ‘In de coronatijd is het geweld tegen vrouwen wereldwijd zelfs toegenomen.Het is dan ook belangrijk dat buren en andere naasten alert zijn en waar nodig aan de bel trekken.’

Van Geert Teis tot een hunebed

In de regio worden verschillende gebouwen en objecten de komende tijd oranje verlicht. In Stadskanaal kleuren Theater Geert Teis, de Rode Loper en het Streekhistorisch Centrum ’s avonds en ‘s nachts oranje. In Veendam zal dit gebeuren bij het gemeentehuis, net als in Borger-Odoorn waar daarnaast ook het hunebed in Borger oranje verlicht wordt.

Kijk voor meer plaatsen in Nederland die in het oranje worden gehuld op de website van het ‘Orange The World’ project.

Datum 24 november 2021 Hielke Bosch

Gemeentehuis Veendam en Lloydsplein in VN-blauw

F: Peter Panneman

VEENDAM – De Verenigde Naties (VN) werd op 25 april 1945 opgericht in San Francisco, met als voornaamste doel de internationale vrede en veiligheid te handhaven: een Derde Wereldoorlog moest koste wat kost voorkomen worden. In de maanden die volgden werd gewerkt aan het Handvest van de Verenigde Naties. Hierin staan alle doelstellingen en beginselen van de VN omschreven. Onder andere bepaalt het Handvest de rechten en plichten van lidstaten en stelt het de verschillende organen en procedures van de VN vast. Op 24 oktober 1945 ratificeerde de meerderheid van de 51 lidstaten, waaronder het Koninkrijk der Nederland, dit Handvest en ging de VN officieel aan het werk.

75 jaar VN

Inmiddels bestaat de VN 75 jaar en zijn alle 193 internationaal erkende landen lid van de organisatie. De VN zet zich nog altijd in voor wereldwijde samenwerking, in het bijzonder op vijf gebieden:
–    het handhaven van vrede en veiligheid;
–    het bevorderen van duurzame economische en sociale ontwikkeling;
–    het beschermen van mensenrechten;
–    het bieden van humanitaire hulp;
–    en het handhaven van het internationaal recht.

Het werk van de VN is vandaag de dag het meest zichtbaar in de zogeheten Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs). Dit zijn zeventien doelen die de lidstaten van de VN gezamenlijk proberen te bereiken voor 2030. Over de gehele wereld werken hier individuen, overheden, universiteiten, instituties en organisaties aan mee.

Per land bepaalt de overheid hoe deze doelen in nationaal beleid worden vertaald. Daarnaast spelen verschillende VN-organisaties een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan de Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Wereldvoedselprogramma (WFP), UNESCO en UNICEF. De realisatie van de SDG’s is nauw verbonden met die van de Klimaatdoelen: de een kan niet zonder de ander.

Jubileumviering

Tijdens het 75ste jubileum van de VN zullen we gezamenlijk stilstaan bij wat de VN in deze jaren voor onze wereld en voor Nederland heeft betekend, maar ook bij wat we samen nog meer kunnen doen voor een betere toekomst voor ons allen. We zullen de aandacht hierbij vooral vestigen op deze ontwikkelingsdoelen. Wat doet Nederland op dit gebied? Zijn er zaken die anders moeten worden aangepakt? Wat beteken deze doelen voor gewone burgers? En: wat kunnen we zelf doen om deze doelen in Nederland en daarbuiten te halen. U kunt ook meehelpen door de enquète van de VN in te vullen, het invullen duurt ongeveer 1 minuut: https://un75.online/?lang=dut.

Datum 20 oktober 2020 Hielke Bosch


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal