Direct naar de inhoud.

Lof voor debuut burgemeester Froukje de Jonge

Bloemen voor Froukje de Jonge

STADSKANAAL – (video) Het werd de nieuwe burgemeester van de gemeente Stadskanaal Froukje de Jonge tijdens haar éérste raadsvergadering niet gemakkelijk gemaakt. De verkoop van de watertoren en de aankoop van de grond van het oude postkantoor waren aanleiding voor een fel debat tussen de coalitie en de oppositie in de raadszaal. Toch was maandagavond, na afloop van de raadsvergadering, iedereen dik tevreden over haar 1e voorzitterschap.

De raadsvergadering was live te volgen via RTV1

Een videoverslag

Datum 26 september 2018 Bert Jan Brinkman

Watertoren Stadskanaal houdt gemoederen bezig

Watertoren Stadskanaal

STADSKANAAL – De verkoop van de Knoalster watertoren houdt de gemoederen bezig. De voltallige oppositie van de gemeenteraad stelt deze kwestie op 24 september a.s. in de raadsvergadering aan de orde. D66 en Gemeentebelangen zijn de aanjagers van dit debat. Voor het bestuur van de stichting Rondom de Watertoren was dit eind juli aanleiding om college en raad schriftelijk te informeren over de door haar gevoerde acties en ontwikkelde plannen.

Ook verzoekt zij de gemeente om compensatie van door haar gemaakte extra kosten. Op de deze week gepubliceerde agenda van deze raadsvergadering staat deze brief niet als ingekomen stuk vermeld. Volgens de voorzitter van de stichting en oud wethouder Jaap Duit is dit wel gebruikelijk. Om die reden is de brief alsnog aan alle fracties toegezonden. De inhoud van deze brief kan dan alsnog betrokken worden bij de beraadslagingen. In deze brief staat een chronologisch overzicht van de feiten en acties welke de stichting vanaf haar oprichting in 2011 met eigen middelen alsmede met financiële ondersteuning van de Heidemij en LEADER (twee keer) heeft uitgevoerd.

Het doel van de stichting was steeds om op basis van een gebiedsvisie een samenhangend plan te ontwikkelen voor de herinrichting van het gebied rondom de watertoren alsmede een herbestemming van de watertoren. Dit particulier initiatief heeft haar doel niet kunnen realiseren als gevolg van de onverwachte verkoop van de watertoren, de onwil dan wel het onvermogen van het voormalige college om in samenspraak met deze stichting te zoeken naar mogelijkheden om de ontwikkelde plannen gefaseerd te realiseren en de beperkingen inzake het bestemmingsplan zoals die in 2013-2014 door de toenmalige raad is vastgesteld. Een woonfunctie voor de watertoren was en bleef uitgesloten.

(F: RTVeen.nl

Als deze mogelijkheid vanaf de start door raad en of college wel was geboden waren de plannen van de stichting kansrijker geweest dan wel was een andere ontwikkeling mogelijk. Ook is er verbazing over de verkoopprijs van € 40.000. “Deze is  aanmerkelijk lager dan de destijds aan de stichting gemelde prijs van € 100.000,-”; aldus een van de bestuursleden. Een citaat uit haar begeleidend schrijven: “Het bestuur van de stichting Rondom de Watertoren is van mening dat door de verkoop van de toren een essentieel onderdeel van haar plan, namelijk de herinrichting van het gebied rondom de watertoren, niet zal worden gerealiseerd.  In het verleden zijn er diverse plannen bedacht voor dit gebied en nooit gerealiseerd. Dat geldt nu dus ook voor onze plannen, nota bene ontwikkeld en gedragen door particulier initiatief en met overheidssteun (LEADER).

Indien het verzoek tot compensatie van de gemaakte extra kosten niet wordt gehonoreerd, dan resteert een schuld. Dat dit dossier geen stimulans is om in de toekomst nieuwe initiatieven te ontwikkelen, laat zich raden”, aldus de voorzitter.

Datum 14 september 2018 Bert Jan Brinkman

Zender op watertoren uit de ether

STADSKANAAL – De radio-repeater op de watertoren werkende onder de roepletters ‘PI2WSN’ is met ingang van dinsdag 10 juli uit bedrijf genomen. De watertoren in Stadskanaal, waar deze zendamateur installatie reeds vele jaren verbleef, is door de gemeente verkocht. De nieuwe eigenaar heeft de (legale) zendamateurs verzocht de zend/ontvanger te verwijderen.

Met de nieuwe bestemming van de watertoren is ook herplaatsing in de toekomst niet meer mogelijk. Dit betekent het einde voor PI2WSN die uitzond op de frequentie 430.150 MHz in de 70 cm band.

contact

De repeater maakte het mogelijk dat radiozendamateurs in de Kanaalstreek en daarbuiten met kleine, zwakke of mobiele zenders toch met elkaar konden praten en experimenteren binnen hun radiohobby/sport. Mocht iemand in de omgeving Stadskanaal nog een alternatief weten waar de repeater kan staan, kan hij contact opnemen met de beheerder(s)

De antenne
Datum 10 juli 2018 Bert Jan Brinkman

SHC overweegt vertrek uit villa Huize ter Marse

Streekhistorisch Centrum met watertoren. (F: B.J. Brinkman- RTV1)

STADSKANAAL –  Directeur Helen Kämink van het Streekhistorisch Centrum overweegt een verhuizing naar het centrum van Stadskanaal of eventueel Musselkanaal. Kämink zegt bij RTV Noord dat de verkoop van de watertoren hier debet aan is. Volgens de directeur waren het Streekhistorisch Centrum (villa Huize ter Marse) en de watertoren een eenheid.

Stil

Nu de watertoren in particuliere handen is gekomen zal het stil worden in het museum. Kämink: “We verwachten minder bezoekers nu de eenheid is verbroken en vragen ons af waarom we hier nog zullen blijven zitten. Nu ontvangen we alleen nog doelgerichte bezoekers. We denken dat dit in het centrum anders zal zijn.’

Datum 11 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Laatste kans om watertoren te beklimmen

Uitzicht watertoren 

STADSKANAAL – Op vrijdag 11 mei is het toch echt de allerlaatste dag dat het Streekhistorisch Centrum de watertoren van Stadskanaal openstelt om te beklimmen.  Daarna zal de toren worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren en kan de restauratie beginnen.

Wie de stalen trappen door het hart van Stadskanaals markantste rijksmonument durft te trotseren, wordt beloond door een uniek en overweldigend uitzicht vanaf het dak van de toren. De toren is 42,75 meter hoog en staat op 7 meter boven NAP. Hiermee was het lange tijd het hoogste punt van de gemeente. Het SHC heeft de toren vanaf 1995 elke zomer opengesteld voor publiek, organiseerde er rondleidingen, exposities  en concerten. Daaraan komt nu voorgoed een einde.

De watertoren is deze laatste week open op zondag 6 mei van 14.00-16.30 uur en  dinsdag 8, woensdag 9 en vrijdag 11 mei van 13.00-16.30 uur.

Datum 2 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Watertoren Stadskanaal krijgt nieuwe bestemming

Streekhistorisch Centrum met watertoren. (F: RTVeen.nl

STADSKANAAL – Het college is akkoord gegaan met de verkoop van de watertoren aan twee initiatiefnemers. Wethouder Peter Gelling (GBS): “Begin 2017 legden deze twee initiatiefnemers een plan neer voor restauratie en herbestemming van de watertoren. Dat plan bestaat uit het realiseren van een logiesfunctie bovenin de toren, een bedrijfswoning met kantoor in het midden en onderin een kleinschalige horecafunctie met bezoekerscentrum”.

Positief

De gemeente Stadskanaal is positief. Gelling:  “De nieuwe invulling biedt met de recreatieve invulling een meerwaarde voor Stadskanaal. Bovendien blijft de watertoren behouden als rijksmonument en beeldbepalend object.” De gemeente heeft besloten de watertoren aan de initiatiefnemers (een echtpaar uit Stadskanaal) te verkopen en is bereid planologische medewerking te verlenen aan het plan. Hiermee blijft een stukje cultureel erfgoed behouden. Volgens wethouder Gelling is er uiteindelijk 40.000 euro voor de watertoren betaald.

Nieuwe functies

De nieuwe functies vormen een passende nieuwe invulling voor de watertoren. Met de logiesfunctie en het bezoekerscentrum blijft de watertoren toegankelijk voor publiek. De initiatiefnemers stellen zich open voor samenwerking met het Streek Historisch Centrum. Ook blijft het beklimmen van de toren na de restauratie en bouwwerkzaamheden mogelijk. De functies kunnen worden gerealiseerd zonder het monumentale karakter van de watertoren aan te tasten.

Het perceel waarop de watertoren staat heeft een maatschappelijke bestemming. De voorgestelde functies (woning, kantoor, horeca) zijn in strijd met het bestemmingsplan. Ze vormen echter een goede herbestemming van de watertoren en zijn passend in de omgeving. De gemeente werkt daarom mee aan de benodigde planologische procedure.

Datum 2 maart 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal