Direct naar de inhoud.

Foutje, bedankt: huur door corona kwijtgescholden, tóch nota in de bus

Gemeentehuis Borger-Odoorn – (F: RTV1)

EXLOO – Waar RTV1 eerder meldde dat de gemeente Borger-Odoorn de huur kwijtschold voor alle verenigingen, blijkt vanochtend dat de gemeente tóch facturen naar voetbalverenigingen de deur uit heeft gedaan. De gemeente geeft aan dat dit een foutje is. De negen voetbalverenigingen kregen allemaal een rekening met huur voor het vierde kwartaal. Wethouder Wind: ‘Dit is te wijten aan een fout. We hebben vorig jaar maart besloten geen huur te vragen. Dit is in het college besloten tot en met augustus. We zijn vergeten een nieuw besluit te nemen voor het vierde kwartaal.’

‘Niet betalen’

Hierdoor stuurde het systeem van de gemeente automatisch weer facturen naar de voetbalverenigingen. De PvdA in de gemeente stelde hier al schriftelijke vragen over aan het college. “Maar de clubs die al betaald hebben, krijgen het geld terug”, zegt Wind. De gemeente werd op de fout gewezen door één van de clubs, die verrast reageerde op de rekening. “Ik heb toen gezegd: niet betalen”, zegt Wind.

De gemeente heeft de fout inmiddels hersteld. Het gaat om een bedrag van 20.000 euro aan huur per jaar. “We vinden het niet passend om in deze tijden huur te vragen. En van dit bedrag lig ik als wethouder financiën ook niet wakker.”

 

 

Bron: RTV Drenthe

Datum 22 oktober 2021 Rutger Breider

Kansen voor voetbal en MFA in 2e Exloërmond

Gemeentehuis Borger-Odoorn – (F: RTV1)

2E EXLOËRMOND – Het afgelopen jaar is intensief overleg gevoerd tussen een kerngroep van de gemeenteraad, de besturen van de voetbalverenigingen TEVV en Treffer ‘16 en het dorpshuis in 2e Exloërmond. De gesprekken waren gericht op het bereiken van een constructieve situatie voor de toekomst van het dorp. Deze overleggen hebben geresulteerd in een motie die door de voltallige raad is aangenomen.

In de motie roept de raad het college op om samen met de besturen van de verschillende verenigingen en de inwoners van 2e Exloërmond de mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie (MFA) met dorpshuisfunctie. Het huidige dorpshuis dat dan vrij komt kan dan worden gebruikt voor voetbalgerelateerde activiteiten. Uitgangspunt is om dit op een termijn van 4-6 jaar te kunnen realiseren.

De gemeenteraad wil verder dat de voebalverenigingen en de inwoners van het dorp ook de verantwoordelijkheid nemen om in goed overleg een compromis te bereiken voor het bespelen van de voetbalvelden in 2e Exloërmond. Ofwel door te komen tot één (nieuwe) voetbalvereniging, of door het opstellen van een speel- en trainingsrooster voor het gebruik van de velden als er sprake is van twee verenigingen.

In het laatste geval geldt de uitdrukkelijke instemming van beide besturen als harde voorwaarde. Lukt het niet om tot één (nieuwe) vereniging te komen of een compromis te bereiken voor het bespelen van de velden door twee verenigingen? Dan zal de gemeente de voetbalvelden in 2 e Exloërmond niet meer voor voetballen ter beschikking stellen. Dit gebeurt dan conform het door de gemeenteraad vastgestelde beleid uit de nota Leefgebieden en sport.

Ingezonden

Datum 20 oktober 2019 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal