Direct naar de inhoud.

De (h)eerlijke jaren vijftig over Stadskanaal

Philips Stadskanaal jaren 50 – 70

STADSKANAAL/HILVERSUM – In mei zendt de NTR op vier donderdagavonden een historische tv-serie uit: ‘De (h)eerlijke jaren vijftig’. De vierde aflevering die wordt uitgezonden op donderdag 30 mei gaat over ‘Industrie & onderwijs in Stadskanaal’, de andere uitzendingen spelen zich af in de Brabantse plaatsen Mill en Langenboom, Den Haag en de Zaanstreek.

Philips in Stadskanaal

Begin jaren vijftig lopen de noordelijke provincies leeg. Er zijn geen banen en wie wil werken gaat naar het westen. Een grote tentoonstelling moet industrie verleiden zich in de regio te vestigen. Met succes: het snel groeiende Philips opent een vestiging in Stadskanaal. De elf medewerkers van het begin zijn er vijf jaar later al tweeduizend geworden. Gevolgen voor Stadskanaal: tevreden winkeliers, woningen, een schouwburg, sportverenigingen, modeshows en – niet te vergeten – hoger onderwijs voor kinderen uit de lagere standen (in dit geval het christelijk lyceum, nu Ubbo Emmius). De Veenkolonie gaat in de jaren vijftig mee in de vaart der volkeren.

TV en voorvertoning

De vierde aflevering wordt uitgezonden op donderdag 30 mei om 20:25 uur op NPO2. Wie niet zolang wil wachten kan naar een (gratis) voorvertoning in de Openbare bibliotheek op 24 mei. De voorvertoning start om 15.15 uur.

Datum 17 mei 2019 Bert Jan Brinkman

Extra openingsmiddagen Museum Philips Stadskanaal

STADSKANAAL – Normaal gesproken is het museum gedurende de winterperiode dicht, maar in de voorjaarsvakantie zijn er extra openingsmiddagen. Het museum is van dinsdag 27 februari tot en met zondag 4 maart elke middag open van 13 tot 17 uur.

Foto’s en producten

Ed Donga van het museum: “U kunt hier de geschiedenis van Philips in Stadskanaal zien, de producten die er gemaakt zijn en hoe de fabricage er toen uit zag. Er is veel fotomateriaal en er draaien op diverse plekken filmpjes. Kinderen kunnen zelf eens uitproberen hoe diodes en transistoren werken”. Ook voor mensen die niet bij Philips gewerkt hebben is het een interessante tentoonstelling.

Voor meer informatie: www.museumphilipsstadskanaal.nl

Datum 15 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Zwavelzuur lekkage jarenlang verzwegen

Aanvang van de sanering
Aanvang van de sanering vorig jaar (F: RTVS)

STADSKANAAL – Een levensbedreigend lek met zwavelzuur op het oude Philipsterrein in Stadskanaal is jarenlang verzwegen, terwijl er wel meldingen waren gedaan van gezondheidsklachten. Dat schrijft het DvhN vandaag in haar krant. Het Dagblad van het Noorden zegt documenten in handen te hebben die dat bevestigen.

Calamiteit
In december 2008 was er een calamiteit met zwavelzuur in het pand van het failliete bedrijf Glass Seals. Vanwege het lek werd geadviseerd het gebied alleen te betreden met chemische pakken en ademluchtmaskers. Er werden waarden gemeten die 28 maal hoger waren dan wettelijk is toegestaan. In een rapport van Royal Haskoning wordt zelfs gerept over een levensbedreigende situatie. In mails en brieven staat dat werknemers van omliggende bedrijven destijds  gezondheidsklachten hadden over hoofdpijn en keelpijn.

Gemeente Stadskanaal
De gemeente Stadskanaal was direct betrokken bij het geheel. Zij waarschuwden milieurechercheurs en brachten ook de GGD op de hoogte. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) deed een tijd na de calamiteit ook metingen. Ook zij constateerden een verhoogde hoeveelheid zwavelzuur, maar dat werd niet als levensbedreigend omschreven. De bijtende en giftige stof lekte uit drums die op de werkvloer stonden. Omdat de gemeente Stadskanaal pas vorig jaar oktober zeggenschap kreeg over het oude Philipsterrein werd er vanaf dat moment gesaneerd. Volgens een gemeentelijke woordvoerder vond het emissie-incident destijds plaats in een leeg gebouw wat ver van de weg afstond en was er niet een dusdanig gevaar aanwezig dat de directe omgeving of de ’toenmalige’ gemeenteraad moest worden ingelicht.

Datum 25 augustus 2015 Bert Jan Brinkman

GroenLinks wil saneringskosten Dideldom neerleggen bij Philips

Aanvang van de sanering
Aanvang van de sanering

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal wil 2.6 miljoen euro op tafel leggen voor vernieuwing van het verontreinigde voormalige Philips terrein. De emissies die daar gelekt zijn door Philips hebben een behoorlijke bodemverontreiniging veroorzaakt. Het terrein Dideldom wordt nu door de ondernemingen Hoornstra en Krans gesaneerd. Uiteindelijk wil de gemeente er een energiepark aanleggen. Een solarpark en eventueel een bassin met water voor het fabriceren van waterstof.

GroenLinks

Er wordt ook rekening gehouden met de bouw van een OV knooppunt. Een bus en treinstation voor de regio. Het energiepark zou in de toekomst het nieuwe OV knooppunt van energie kunnen voorzien zodat het geheel duurzaam wordt.  Teja van Geenen (GroenLinks Stadskanaal) had inspreektijd tijdens de raadsvergadering deze week. Geenen wil dat de gemeente de kosten van de sanering bij de vervuiler gaat neerleggen. “De vervuiler is Philips en de vervuiler moet betalen”, aldus Geenen. “De gemeente kan de 2.6 miljoen vast wel beter gebruiken, zoals voor de zorg”.

Raad

Klaas Pals (D66) vond het vreemd dat de gemeente er nu al vanuit gaat dat er überhaupt een treinstation gebouwd gaat worden op het voormalige Philips terrein.  Volgens Pals moet de gemeenteraad daar nog over praten. “Er zijn meer mogelijkheden voor een treinstation”. Pals gaf de optie Stationslaan aan tijdens eerdere vergaderingen. Ook de SP had ooit via RTV Stadskanaal aangegeven te willen kijken naar de optie van meerdere haltes, zoals een halte ter hoogte van het Refaja ziekenhuis.

Datum 25 maart 2015 Bert Jan Brinkman

Monument Philips Stadskanaal ter herinnering van wat ooit was

Philips Stadskanaal
Philips Stadskanaal

STADSKANAAL – Onderwijzer Marcel Nijboer deed onlangs een oproep aan de lokale politici voor het behoud van enkele oude Philips restanten. Zijn gedachte hierachter is dat de komst van Philips destijds veel welvaart met met zich heeft meegebracht voor de ontwikkeling van Stadskanaal. Door de komst van Philips groeide Stadskanaal uit tot de op een na grootste gemeente van de provincie (na de stad) Groningen. Philips sloot (na zestig jaar) de deur definitief in 2006.

Nu het oude bedrijventerrein opgeschoond gaat worden moet worden getracht niet alles te verwijderen aldus Nijboer. Delen van de oude Philipsfabriek zouden bewaard moeten blijven, als monument en ter herinnering van wat ooit was. Burgemeester Galama deed de toezegging het idee van Nijboer in planvorming mee te nemen en inmiddels hebben de raadsfracties van het CU en PvdA laten weten het een goed idee te vinden. De gemeente Stadskanaal is eigenaar van het voormalig Philips terrein en kocht dit onlangs voor het symbolische bedrag van 1 euro.

foto: Museum Philips Stadskanaal

Datum 19 december 2014 Bert Jan Brinkman

Gemeente Stadskanaal koopt Philips terrein voor €1

Voormalige Philipsfabriek en Kartcentrum na de brand in 2012STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal is sinds 10 oktober eigenaar van het vervuilde voormalig Philips-terrein aan de Elektronicaweg.

Op het terrein ligt chemisch afval opgeslagen en ook de bodem is ernstig verontreinigd. De gemeente heeft het terrein voor het symbolisch bedrag van een euro overgenomen van de curatoren van het failliete SIG-TCN.

Het terrein is inmiddels hermetisch afgesloten en wordt met camera’s bewaakt. Alle sloten zijn vernieuwd. Anti-kraakwachten in speciaal geplaatste units moeten er voor zorgen dat het terrein niet opnieuw wordt gekraakt.

Opschonen
De gemeente is onmiddellijk na de overdracht begonnen met het opschonen van het terrein. Struiken en bomen zijn gerooid, asbest is verwijderd en er is begonnen met de sloop van gebouwen.

Stadskanaal wil dat in de toekomst zich weer bedrijven op het terrein kunnen vestigen. Geïnventariseerd wordt wat daarvoor moet gebeuren.

Steun provincie
Het eerste chemisch afval is inmiddels verwijderd. Duidelijk is dat de sanering van het terrein inclusief de bodem miljoenen euro’s gaat kosten. Geld dat Stadskanaal niet heeft. De gemeente rekent dan ook op steun van de provincie.

Bron: RTV Noord

Datum 23 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

Krakers vertrokken van voormalig Philipsterrein

Geen krakers meer op Dideldom
Geen krakers meer op Dideldom

STADSKANAAL – Afgelopen vrijdagmorgen zijn de krakers die al maanden op het voormalige Philipsterrein bivakkeerden vertrokken. De krakers van het sterk vervuilde, voormalig Philipsterrein aan de Electronicaweg in Stadskanaal moesten het terrein binnen 48 uur verlaten. Dat heeft de rechtbank in Groningen eerder bepaald. En daar hebben ze gisteren (3 oktober) gehoor aangegeven.

Politie en twee beveiligingsbedrijven waren tijdens hun vertrek aanwezig. De krakers hadden hun spullen bijeen gepakt en zijn zonder problemen vertrokken. Wel zijn er nog wat woordenwisselingen geweest maar dat monde niet uit dat er opgetreden moest worden. Een paar krakers zijn vertrokken met een proces-verbaal in de broekzak, waarvoor is niet bekend. Sinds vrijdagmorgen zijn er twee beveiligingsbedrijven die 24 uur per dag aanwezig zijn om het grote terrein te bewaken. Als de krakers kort terug zullen komen om nog wat privé spullen op te halen, die achtergebleven zijn, zal dat onder begeleiding gaan van de beveiliging.

Info/foto: 112regioflits/R. Wiekenkamp

Datum 4 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

Geen vrolijke gezichten tijdens raadsvergadering

Volle bak raadsvergadering Stadskanaal
Volle bak raadsvergadering Stadskanaal

STADSKANAAL – Het was een lange zit voor raadsleden, het college en de bezoekers van de openbare raadsvergadering van de gemeente Stadskanaal gisterenavond. Dat kwam omdat er belangrijke zaken besproken werden. Zo was er de, met opheffing bedreigde, openbare Daltonschool ’t Zonnedal in het dorp Alteveer. Met nog slechts 16 leerlingen zal de school moeten fuseren met de Christelijke basisschool ‘De Hochte’. De ouders willen dat niet omdat er bewust is gekozen voor openbaar onderwijs. Wethouder Johan Hamster weet dat met slechts 16 leerlingen de school zal moeten sluiten. Financiering zal dan stoppen door het ministerie van onderwijs. Alleen scholen met meer dan 23 leerlingen kunnen rekenen op een rijksbijdrage. De gemeente hanteert als regel dat er één onderwijsvoorziening per dorp moet zijn en een alternatief op voldoende afstand. Verdriet op de tribune.

Philips
Ook de sanering van het voormalig Philips terrein kwam aan de orde. GroenLinks Stadskanaal (niet in de gemeenteraad) kwam met een rapport waarin geschreven stond dat Stadskanaal al in 2003 op de hoogte was van de verontreiniging. Hierop wilde de raad nu wel eens het fijne weten. Burgemeester Baukje Galama liet tijdens de raadsvergadering weten dat ze het terrein zo snel mogelijk wil laten saneren. “De staat waarin het nu verkeert past niet bij Stadskanaal. Zodra de gemeente eigenaar is beginnen we met de éérste fase van de sanering”, aldus de burgemeester. Op het rapport van GroenLinks antwoordde Galama: “GroenLinks heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Wij waren inderdaad op de hoogte maar dat we hier niets mee gedaan hebben klopt niet. Er lagen duidelijke afspraken en sanering van het terrein was niet onze taak”.

Wedeka
En dan was er nog de begroting Wedeka. Aan het eind van dit jaar verliezen hier rond de driehonderd tijdelijke medewerkers van het werkvoorzieningschap hun baan . De raad stelde de begroting voor 2015 vast en constateerde dat er te weinig in kas is om de medewerkers ook in 2015 in dienst te houden. Nico van Lieberom (ondernemingsraad Wedeka) probeerde de raad juist te overtuigen dit wel te doen. Lieberom: “Deze mensen kunnen nauwelijks ander werk vinden. Bij geen verlenging van het contract komen ze uiteindelijk allemaal in de w.w. terecht.“ De gemeenteraad staat echter met de rug tegen de muur en heeft geen andere keuze dan de begroting goed te keuren. Wedeka stevent af op een verlies van 2,5 miljoen euro in 2015. De gemeente zal de tekorten zoveel mogelijk moeten opvangen. Raadsvergadering september 2014 was dan weliswaar drukbezocht, helaas om minder prettige redenen.

De raadsvergadering duurde tot 01.50 uur en werd in zijn geheel live uitgezonden via RTV Stadskanaal. Met dank aan Martin Wilkens die tot in de kleine uurtjes opbleef om techniek te verzorgen.

Datum 24 september 2014 Bert Jan Brinkman

Gemeente Stadskanaal al 10 jaar op de hoogte van ernstige verontreiniging Philipsterrein.

Screenshot 2014-09-17 at 08.26.11STADSKANAAL – GroenLinks Stadskanaal heeft inzage gekregen in vertrouwelijke documenten die aantonen dat de gemeente Stadskanaal al in 2003 op de hoogte was van ernstige verontreiniging van het Philipsterrein aan de Electronicaweg in Stadskanaal. De documenten werden recentelijk gevonden in kantoorruimtes van de voormalige beheerder SIG Real Estate. Uit een tweetal onderzoeken in opdracht van de gemeente Stadskanaal blijkt dat er in 2003 duidelijke signalen waren over ernstige verontreiniging van het Philipsterrein.

Naast calamiteiten als het jarenlang weglekken van schadelijke vloeistoffen door ‘loze leidingen’ is verder sprake van asbest op het gehele terrein en cadmium verontreiniging met een omvang van 350 m3 en een ernstig geval van bodemverontreiniging bij locatie UV. Sanering van deze locatie is zeker urgent’.

Het historisch weergegeven beeld geeft aan op welke wijze gehandeld werd met tientallen soorten chemicaliën die in de loop der jaren zijn gebruikt op het (voormalig) Philipsterrein. De onderzoekers geven aan dat veel locaties met risicomogelijkheden nog niet zijn onderzocht en adviseren een grootschaliger onderzoek.

In 2006 is SIG Real Estate eigenaar geworden van het complex. Philips heeft bij de overname een bedrag beschikbaar gesteld voor sanering van het terrein. Door het faillissement van SIG Real Estate in 2013 is dit budget niet meer beschikbaar.

GroenLinks Stadskanaal wil opheldering over de rol van de gemeente Stadskanaal als toezichthouder als het gaat om verontreiniging van het Philipsterrein. Het is duidelijk dat er al in 2003 duidelijke signalen waren van ernstige verontreiniging. Zeker voor omwonenden maar ook voor toenmalige gebruikers op de locatie was deze situatie gevaarlijk voor de gezondheid. Welke stappen heeft de gemeente Stadskanaal ondernomen om tot daadwerkelijke sanering van het (voormalig) Philipsterrein te komen? Indien zij niets heeft ondernomen, waarom niet?

Uit de documenten blijkt dat de gemeente Stadskanaal op z’n minst ruim 10 jaar op de hoogte moet zijn geweest van de situatie op het Philipsterrein en nog steeds niet transparant is over de situatie in haar rol als toezichthouder. Voor GroenLinks Stadskanaal staat het belang van de gezondheid van omwonenden en een goed leefmilieu voorop. De prioriteit ligt bij een structurele oplossing die niet nog eens 10 jaar mag duren.

Voor inzage in de geciteerde stukken kijk op groenlinks-stadskanaal.nl en klik op ‘Dossier Philips’.

Datum 17 september 2014 Bert Jan Brinkman

Krakers moeten voormalig Philipsterrein verlaten

Voormalige Philipsfabriek en Kartcentrum na de brand in 2012STADSKANAAL – De krakers van het sterk vervuilde, voormalig Philips-terrein aan de Electronicaweg in Stadskanaal moeten het terrein binnen 48 uur verlaten. Dat heeft de rechtbank in Groningen vrijdag bepaald.

Er was een kort geding aangespannen door de curatoren van het terrein. Die willen het faillissement van de vroegere eigenaar TCN Sig Real Estate afhandelen.

De gemeente Stadskanaal is met de curatoren in onderhandeling om het voormalige Philips-terrein over te nemen en het Mercuriuspark aan te pakken. Die onderhandelingen zijn inmiddels vergevorderd. Het is mogelijk dat er in de toekomst een treinstation en een transferium komt.

[Bron: RTV Noord]

Datum 5 september 2014 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal