Direct naar de inhoud.

Aa en Hunze zet in op behoud bushaltes

Gemeentehuis AA en Hunze in Gieten (F: Google Streetview)
GIETEN – Het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van het openbaar vervoer in o.a. Bareveld, Nieuwediep, Eexterveen, Gieterveen, Eexterveenschekanaal en Annerveenschekanaal.

Uit het “ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2020” van het OV-bureau Groningen-Drenthe blijkt dat de haltes bij Bareveld/Nieuwediep en de Hilte/Gieterveen op lijn 110 en de haltes aan de Kielsterachterweg op lijn 74 worden opgeheven en dat is voor B&W niet acceptabel.

Nieuwe lijn 310
De invoering van de nieuwe lijn 310 (ter vervanging van de huidige lijn 110) houdt in dat De Hilte/Gieterveen en Bareveld/Nieuwediep niet meer worden bediend. De nieuwe 100 km/uur bus van lijn 310 gaat via de N33 rechtstreeks van Veendam naar het OV knooppunt in Gieten.

Andere route lijn 74
Lijn 74 gaat niet langer via de Kielsterachterweg richting Hoogezand/Groningen, maar rijdt naar Veendam. Een gevolg hiervan is dat drie haltes aan de Kielsterachterweg worden opgeheven. De alternatieven die geboden worden leiden in alle gevallen, o.a. door grotere fietsafstanden, tot langere reistijden. Met name voor scholieren is dit nadelig.

In gesprek
B&W verwachten van het OV bureau dat openbaar vervoer voor de inwoners van Eexterveen, Gieterveen, Bareveld, Nieuwediep, Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal beschikbaar blijft en is daarover in gesprek met het OV bureau.

Leefbaarheid belangrijk
Leefbaarheid is een belangrijk thema in Aa en Hunze. “Inwoners zetten zich samen met de gemeente en belangenorganisaties in voor het behoud van voorzieningen. Passend openbaar vervoer is vooral voor scholieren en voor inwoners die niet over eigen vervoer beschikken van groot belang” aldus wethouder Henk Heijerman.

Datum 11 juni 2019 Redactie

Stadskanaal investeert in voorzieningen en leefbaarheid

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)
STADSKANAAL – Het college van B&W kiest in haar deze week verschenen ambitienota voor grote investeringen in de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Daarmee kiest ze voor het belang van haar inwoners en de gemeente als geheel.

Concreet investeert ze in de bereikbaarheid van het stationsgebied, de bouw van scholen, in binnensportaccomodaties en de instandhouding van de 3 buitenbaden door een renovatie die de baden technische zekerheid biedt voor de komende 20 jaren.

Tekorten
Daarnaast wordt de gemeente opnieuw geconfronteerd met grote tekorten. Deze tekorten ontstaan vooral op taken die het rijk bij gemeenten heeft belegd, maar waar de gemeente met de rijksbijdragen niet uitkomen (Jeugd, WMO en de vroegere Sociale werkvoorziening). Waar mogelijk heeft de gemeente de afgelopen tien jaren gesneden en omgebogen. Dat is telkens gelukt, mede door steeds efficiënter te gaan werken. Maar ook nu is de noodzaak er weer om een tekort om te buigen.

Kiezen voor stabiliteit
De ambities, in combinatie met de nieuwe tekorten, vragen daarom om scherpe keuzes. Daarvoor komt het college in haar ambitienota met een samenhangend pakket van 12 stevige maatregelen en onderzoeken. Zo kijkt ze naar besparingen op zaken zoals minimabeleid, wmo en jeugd, maar ook op groen, tarieven en de eigen organisatie, voor wat betreft bevolkingszaken.

Verhoging OZB
Voor de investeringen in de voorzieningen zal de gemeente de OZB moeten verhogen met 16% in 2020. Voor een gemiddelde woningeigenaar betekent dit ongeveer 40 euro per jaar. Dit levert ruim 1 miljoen euro op, ongeveer gelijk aan de structurele lasten van de investeringen. De verhoging brengt de tarieven op het provinciale gemiddelde.

Zwarte cijfers
Met het pakket aan maatregelen en investeringen zal de gemeente vanaf 2022 weer zwarte cijfers schrijven. Op de reserves van de gemeente wordt tot die tijd wel 10 miljoen euro ingeteerd door de tekorten die bijna volledig ontstaan door de te lage rijksbijdragen op de sociaal domein-taken.

Doel
De gemeente Stadskanaal heeft als doel het goede woon-, leef- en werkklimaat in de gemeente in stand te houden en daar waar mogelijk te verbeteren door bijzondere initiatieven tot bloei te laten komen, óndanks de hardnekkige problemen. Inmiddels behoren krappe financiën door continu tegenvallende (rijks)bijdragen ook tot die hardnekkige problemen. Ondanks een heel decennium van ombuigingen.

De gemeente zet met de ambitienota fors in op de leefbaarheid en zorgt er tegelijkertijd voor dat de financiële positie de komende jaren stabiel is.

(Ingezonden)

Datum 6 juni 2019 Redactie

Spoordok in Musselkanaal krijgt Wifi en witgoedvoorzieningen

campingMUSSELKANAAL – Gasten van camperplaats en haven het Spoordok in Musselkanaal kunnen vanaf komend vaarseizoen gebruik maken van een wasmachine en een droger. Ook kunnen ze gebruik maken van een beveiligde Wifi voorziening. Dit heeft het college van de gemeente Stadskanaal besloten, naar aanleiding van het verzoek van de raad de mogelijkheden te onderzoeken.

De voorzieningen worden in principe aangebracht voor de start van het vaarseizoen. Door de voorzieningen juist dit jaar aan te brengen kunnen ook de bezoekers van de Landelijke Vereniging voor het Belang van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) er gebruik van maken.

Zij houden hun reünie van 31 juli tot en met 2 augustus in Musselkanaal, in het kader van de viering van 250 jaar het Stadskanaal en 400 jaar Semslinie. Er worden ongeveer 150 vaartuigen verwacht, die aanleggen in zowel het Spoordok als het kanaal.

De totale kosten voor aanleg van de voorzieningen zijn € 31.000,00. De jaarlijkse kosten bedragen € 6.000,00. Deze kosten worden deels gedekt uit de verhoging van het tarief van de camperplaats van € 7,50 per nacht naar € 8,50 per nacht. Verder zullen gebruikers van de wasmachine en droger per wasbeurt een bedrag betalen.

Datum 13 juni 2015 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal