Direct naar de inhoud.

Pekela biedt vuurtonnen met hout aan voor de jaarwisseling

College Pekela – (Foto Herman Alink / RTV1)

PEKELA – Inwoners in de bebouwde kom van de gemeente Pekela kunnen een vuurton met brandhout aanvragen om toch een vuur te hebben in de wijk tijdens de jaarwisseling. In overleg met de aanvrager wordt de locatie van de vuurton bepaald. Er zijn in totaal 40 vuurtonnen beschikbaar.

 Veilig en gezellig
Burgemeester Jaap Kuin: ‘’ Het is belangrijk dat een jaarwisseling vooral veilig maar ook gezellig verloopt. De afgelopen jaarwisselingen was er veel overlast door vuren in de woonwijken. Dit is iets wat wij absoluut niet willen en waar wij op blijven handhaven. Een vuurton met schoon brandhout van de gemeente maakt het mogelijk om toch een veilig en gezellig vuur in de wijk te hebben met de jaarwisseling.’’

 Vreugdevuren

Vreugdevuren in de gemeente Pekela zijn alleen toegestaan als deze zijn gemeld en als ze voldoen aan een aantal criteria. In de bebouwde kom is het daardoor bijna onmogelijk om vreugdevuren toe te staan. Om het toch sfeervol te maken stelt de gemeente Pekela vuurtonnen beschikbaar. Bij deze vuurtonnen wordt schoon brandhout geleverd die het vuur gedurende enkele uren van brandstof kan voorzien.

Voorwaarden vuurton

·         – 40 vuurtonnen beschikbaar.

·        –  Alleen bedoeld voor binnen de bebouwde kom.

·        –  Vuurton wordt geleverd met schoon brandhout voor enkele uren brandstof.

·         – Plek van de ton wordt bepaald in overleg met de gemeente.

·        –  Alleen schoon hout of snoeihout mag worden verbrand.

·         – De ton dient zo te worden geplaatst dat er geen schade, overlast of gevaarlijke situatie ontstaat.

·         – De ton dient zolang deze brand onder toezicht te zijn van een volwassene.

·         – De aanvrager van de vuurton is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente.

De aanvrager van de vuurton mag deze na de jaarwisseling behouden. Wil je dat niet dan komen we deze na de jaarwisseling weer ophalen.

 Aanvragen?

Het aanvragen van een vuurton kan tot 1 december 2019 via de website van de gemeente Pekela www.pekela.nl .

Datum 30 november 2019 Bert Jan Brinkman

Jaarwisseling kost Pekela 20.000 euro

Archieffoto: M. Dol – RTV1

PEKELA – Over het algemeen is de jaarwisseling in de gemeente Pekela redelijk rustig verlopen. De totale schade, inclusief werkuren, bedraagt ongeveer 20.000 euro. Het gaat dan voor een groot deel om kosten vanwege vernielingen van bijvoorbeeld lantaarnpalen, straatkolken, verkeersborden en prullenbakken en de stortkosten voor het opruimen van de rommel veroorzaakt door vreugdevuren.

Het is lastig om de kosten van deze jaarwisseling te vergelijken met de kosten van de vorige jaarwisseling. Daarin waren de kosten van de werkuren niet meegenomen. Daarnaast is er dit jaar meer ingezet op het ophalen van grofvuil en uitgebreider onderzoek gedaan naar de schade.

Overlast door vreugdevuren
Tijdens de jaarwisseling is opnieuw overlast ervaren door het verbranden van grofvuil in vreugdevuren. Denk hierbij aan het verbranden van autobanden, bankstellen, matrassen enzovoort. Het was dit jaar voor het eerst verplicht om voor het ontsteken van een vreugdevuur een ontheffing aan te vragen. In totaal is er op vier plekken in Pekela een ontheffing aangevraagd en afgegeven. Op andere plekken waar een vreugdevuur ontstoken werd hebben de gemeente en brandweer ingezet.

Dubbel gevoel
Burgemeester Jaap Kuin: “Ik kijk met een dubbel gevoel terug op deze jaarwisseling. We zien dat er een begin is in het minderen van de overlast van vreugdevuren. Daar ben ik tevreden over ondanks dat ik vind dat het nog rustiger kan. Helaas zien we ook dat er bewust vernielingen zijn gepleegd. De overlast die dat veroorzaakt is sociaal onaanvaardbaar. Het geld dat er nu is uitgegeven hadden wij ook kunnen investeren in de samenleving”.

Feest gevierd
Er werd op meerdere manieren feestgevierd in Pekela. Zo werd er in Pekela op oudejaarsdag op 17 plekken legaal carbid geschoten, waren er vier vreugdevuren met ontheffing en was er de Nieuwjaarsduik.

Burgemeester Jaap Kuin: “Dit verliep allemaal goed en met een prettige sfeer. Ik hoop dat Pekelders de komende jaarwisseling weer op een veilige manier carbid schiet en dat er meer vreugdevuren zijn met een ontheffing en waar schoon hout wordt ontstoken in bijvoorbeeld tonnen. Wij denken hier als gemeente graag in mee”.

Datum 9 januari 2019 Bert Jan Brinkman

Vreugdevuurtje na overwinning Nederland op Mexico

Foto: M. Dol - RTV-S
Foto: M. Dol – RTV-S

STADSKANAAL – Na de overwinning van Nederland op Mexico was het feest in heel Nederland.

Zo ook in de Belgiëlaan. Daar hadden mensen besloten een vreugdevuurtje te houden.

De hulpdiensten waren minder blij met dit initiatief. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft het vuur gedoofd.

Datum 29 juni 2014 Marc Dol


-advertenties-