Direct naar de inhoud.

Noodpompen geplaatst in Veendam en Musselkanaal

F: RTV Noord

VEENDAM/MUSSELKANAAL – Er komen noodpompen bij de gemalen in Veendam en Musselkanaal (Vennix), om voldoende water het gebied in te krijgen. Dat ging afgelopen weekend maar net goed, volgens waterschap Hunze en Aa’s. Met het droge weer ziet het waterschap dat boeren steeds meer water gebruiken om hun land te beregenen. Dat kan het huidige systeem niet aan. Met de noodpompen wordt de capaciteit nu met 25 procent uitgebreid. In totaal wordt er dan 10.000 liter per seconde aangevoerd naar het zuidoosten van onze provincie en noordoost Drenthe.

Beregeningsverbod werkt

Het waterschap stelde vrijdag in de Veenkoloniën en Westerwolde al een beregeningsverbod voor overdag in. Boeren mogen hun land tussen 7.00 en 19.00 uur niet beregenen. Dat verbod heeft effect. Desondanks blijft de vraag naar water nog steeds groot. Het verbod blijft voorlopig nog van kracht.

100.000 euro

Het plaatsen van de extra pompen kost het waterschap minstens 100.000 euro. Als ze langer nodig zijn, kost het meer. Beide pompen zijn dinsdag geplaatst.

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 11 augustus 2020 Hielke Bosch

Samenwerken voor gezonder en plezieriger wonen

Ons water centraal 

REGIO – Donderdag 31 oktober ondertekenen twee waterschappen, twee waterbedrijven alle gemeenten in de provincie Groningen en vier Noord-Drentse gemeenten de verlengingsovereenkomst ‘Ons water centraal’. Sinds 2011 werken deze partners al samen. Dit heeft veel opgeleverd. Daarom hebben de organisaties besloten de samenwerking ingaande 2020 met vijf jaar te verlengen. De focus van de samenwerking lag vooral op het uitwisselen van kennis en ervaring met als doel het besparen van kosten voor drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering . Door de verlenging van de samenwerking pakken de samenwerkende organisaties ook het actuele thema klimaatverandering erbij.

Nieuwe kansen samenwerking
Door de goede resultaten die al geboekt zijn in de samenwerking is het een logisch vervolg om het thema klimaatverandering als extra focus ook gezamenlijk op te pakken. Met een juiste, integrale, aanpak kunnen de partners zorgen voor een gezonder en plezieriger gebied om in te wonen en te werken. Zo kan de samenwerking bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast en minder verdroging.
Maatregelen waar de partners aan willen werken zijn: het berekenen van de hoeveelheid regenwater die het riool aankan om wateroverlastsituaties in kaart te brengen, het bedenken van oplossingen hiervoor in samenspraak met onze inwoners, de mogelijkheid om warmte uit rioolwater te gebruiken en het promoten van het vak waterspecialist in het onderwijs.

Resultaten samenwerking
Eén van de resultaten is de ontwikkeling van een waterketenkaart. Dit is een systeem waarop het hele watersysteem zichtbaar is. Ook is een regionaal systeem ontwikkeld om de werking van riolen en gemalen te monitoren en is er speciaal voor basisscholen een educatieproject over water ontwikkeld “Ons water in jouw klas”.. Het delen van kennis en ervaring heeft geleid tot verlaging van de kosten in de waterketen, verhoging van de kwaliteit van de uitgevoerde projecten en werkzaamheden en vermindering van de kwetsbaarheid van de deelnemende organisaties. Daar zijn stevige stappen in gezet.

Datum 28 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

Dijkgraaf toert langs stembureaus

Burgemeester Swierstra en dijkgraaf Geert Jan ten Brink – F: Peter Panneman

VEENDAM – Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink van waterschap Hunze en Aa’s bezocht woensdag tijdens de provinciale verkiezingen diverse stembureau’s in elk van de 15 gemeenten die tot het werkgebied van zijn waterschap behoren. Hij wilde per gemeente de leden van stembureaus persoonlijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid tijdens de verkiezingsdag. Daarbij ontmoette de dijkgraaf maar liefst vijf burgemeesters in hun gemeente.

Dit waren de burgemeesters Sikkema (Oldambt), Out (Assen) Van Oosterhout (Emmen), Velema (Westerwolde) en Swierstra (Veendam).

Ten Brink nam een lekkere versnapering mee om uit te delen aan de medewerkers van de stembureaus. Zo werd hij overal met open armen ontvangen.

Datum 20 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Stemmen in de meester Neuteboomschool

F: B.J. Brinkman – RTV1

STADSKANAAL – “Het loopt lekker door” zegt oud wethouder Francis Boen (foto) op het stembureau locatie Meester Neuteboomschool in Stadskanaal. Het is 14.00 uur en de voorlopige opkomst is te vergelijken met dat van vier jaar geleden volgens de heren op het stembureau in de wijk Maarsveld. “De meeste stemmers zullen echter nog komen. Dat is meestal tussen 17.00 en 20.00 uur”.

Waterschap

Vandaag stemmen we voor de verkiezing van de leden van provinciale staten en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap.

Waarom is waterschap zo belangrijk? Dat legt Egbert Hofstra (PvdA) uit. Hij is herkiesbaar voor het waterschap Hunze en Aa’s.

Datum 20 maart 2019 Bert Jan Brinkman

PvdA-er Egbert Hofstra staat klaar voor het Waterschap

STADSKANAAL – Zijn eerste periode zit erop. Maar Egbert Hofstra uit Stadskanaal is vastbesloten om er vier jaren aan vast te knopen. De PvdA-er loopt zich weer warm voor het bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s: “Ik heb er goede hoop op dat ik gekozen wordt. Ik ben de nummer twee van de Partij van de Arbeid en sta dus op een verkiesbare plek. Ik roep iedereen op te stemmen. Het waterschap wordt immers steeds belangrijker”.

Klimaat

Met dat laatste doelt hij op de gevolgen van de klimaatveranderingen. Hofstra hierover: “Het klimaat verandert. Het wordt warmer en droger, maar soms juist heel nat. Het extreme weer neemt toe. Onze bodem daalt, de zee stijgt. Dat zijn ingrijpende veranderingen, die vragen om krachtige en sociale antwoorden”.

Gezonde omgeving

De PvdA wil de vraagstukken met de inwoners, agrariërs, ondernemers en overheden van een antwoord voorzien. “We kunnen onze hoofd niet in het zand steken. Onze kinderen hebben ook recht op een veilige en gezonde omgeving. Dat is de reden waarom de PvdA natuurontwikkeling zo belangrijk vindt. Ook kiezen we voor stevige, veilige en groene dijken. Iedereen draagt bij naar draagkracht. De Partij van de Arbeid kiest voor maximale kwijtschelding voor de inwoners die krap bij kas zitten”, aldus de sociaal-democraat.

Datum 10 maart 2019 Bert Jan Brinkman

Negatief zwemadvies bij het Hunzedal in Borger

.

BORGER – Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s geven een negatief zwemadvies vanwege onvoldoende waterkwaliteit bij de zwemplas Het Hunzedal in Borger.

Er is een te hoge concentratie van de bacterie intestinale enterococcen aangetroffen. De provincie heeft waarschuwingsborden geplaatst. Als u wel het water ingaat, kunt u last krijgen van maag- en darmklachten, zoals maagkramp, misselijkheid, braken, diarree en koorts.

De waterkwaliteit bij de zwemlocatie Ruimzicht aan de oostzijde van de Grote Rietplas bij de speeltuin is ook nog onvoldoende. De waterkwaliteit van de overige officiële zwemplassen in Drenthe zijn op dit moment voldoende. Hier kunt u gerust zwemmen.

Meer informatie over de actuele waterkwaliteit van zwemplassen kunt u vinden op: www.zwemwater.nl

Datum 3 september 2018 Redactie

Beregeningsverbod in de Veenkoloniën opgeheven

Waterschap Hunze en Aa’s – F: Peter Panneman

STADSKANAAL  – Boeren mogen hun gewassen weer water geven. Waterschap Hunze en Aa’s heeft het beregeningsverbod in het Veenkoloniaal gebied opgeheven. Het ging hierbij om het Drentse deel van de Veenkoloniën en een klein stukje Groningen, de zogeheten Veenmarken.

Het beregeningsverbod werd op 17 juli ingesteld vanwege de enorme droogte die Nederland deze zomer overviel.

Vorige week werd het verbod al enigszins versoepeld. Boeren mochten hun gewassen toen al vier uur langer beregenen. Het waterschap liet vandaag weten de situatie weer helemaal onder controle te hebben.

Datum 13 augustus 2018 Bert Jan Brinkman

Proef blauwalgbestrijding Langebosschemeer

Waterkwaliteit verbeteren

VEENDAM – In samenwerking met Waterschap Hunze en Aa’s start de gemeente Veendam met een proef om de waterkwaliteit in de zwemplas Langebosschemeer te verbeteren.

 Blauwalg
In verband met de aanwezigheid van blauwalg is sinds een langere periode een negatief zwemadvies van kracht voor de plas.

Blauwalgen zijn bacteriën en leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Zowel mensen als honden kunnen door aanraking met blauwalg verschillende gezondheidsklachten krijgen.

 Doorspoelen
In de maanden juni en juli laat waterschap Hunze en Aa’s relatief schoon en helder water in nabij de sluis Langebosschemeer. Dit water wordt aangevoerd vanuit het IJsselmeer.

Door het water in het Langebosschemeer te verversen met dit aangevoerde water, wordt de leefomgeving van de blauwalg aangepakt. De verwachting is dat dit leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit. De werkzaamheden duren ongeveer anderhalve maand. Het inlaten van het water is gestart op 2 juli 2018.

 Metingen tijdens de werkzaamheden
Gedurende de werkzaamheden wordt er intensief gemeten op de aanwezigheid van blauwalgen. Op basis van deze resultaten gaan het waterschap en de gemeente dit experiment evalueren.

Datum 10 juli 2018 Bert Jan Brinkman

Bouw gestart waterkwaliteit laboratorium

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Onlangs is BAM Bouw en Techniek gestart met de bouw van een nieuw, duurzaam laboratorium. Het laboratorium komt naast het Waterschapshuis in Veendam te staan. Het huidige ‘oude’ laboratorium is nog gevestigd in een huurpand in Assen. Dit pand wordt gesloopt. Het bouwen van een nieuw laboratorium naast het hoofdkantoor had verreweg de voorkeur. Een nieuwbouwpand is niet alleen praktischer, ook voor de samenwerking tussen de medewerkers op het hoofdkantoor en laboratorium werkt het prettiger.

Energie zuinig

Het nieuwe gebouw krijgt energiezuinige installaties, apparatuur en verlichting en wordt verwarmd en gekoeld met een eigen warmte-koude opslag. Dit betekent dat het vrijwel zonder gas wordt verwarmd en gekoeld. Daarnaast krijgt het een groen dak. Dit dak zorgt ervoor dat het hemelwater vertraagd wordt afgevoerd naar het watersysteem.

Waterschappen

Het laboratorium gaat werkzaamheden uitvoeren voor zowel Hunze en Aa’s als voor waterschap Noorderzijlvest. Het laboratorium onderzoekt de waterkwaliteit in beide gebieden. Het nieuwe lab gaat 5 miljoen euro kosten. Naar verwachting wordt het nieuwe laboratorium in december 2018 opgeleverd en begin 2019 in gebruik genomen.

Datum 19 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Nieuwe dijkgraaf gezocht voor waterschap

Huze en Aa’s Waterschap (F: Peter Panneman)

VEENDAM – (door Peter Panneman) – Omdat dijkgraaf Alfred van Hall van waterschap Hunze en Aa’s 8 juli 2017 zeventig jaar wordt, eindigt zijn benoeming op 1 augustus 2017. De werving en selectie voor een nieuwe dijkgraaf is inmiddels gestart.  Vanaf heden is de vacature voor een nieuwe dijkgraaf openbaar. De sluitingstermijn voor reacties is 14 januari. Eerder al heeft de vertrouwenscommissie een profielschets voorbereid waar de nieuwe dijkgraaf aan moet voldoen.

De vertrouwenscommissie doet na selectie een aanbeveling voor een nieuwe dijkgraaf aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur leidt het uiteindelijke besluit tot aanbeveling door naar de Staatssecretaris van I&M. Dit gebeurt via de beide provincies. De nieuwe dijkgraaf wordt Koninklijk benoemd en beëdigd door de Commissaris van de Koning van Drenthe.

Van Hall is per 1 januari 2000 benoemd en daarna voor twee keer zes jaar herbenoemd. De herbenoeming eindigt dus eigenlijk op 31 december 2017. Maar, omdat hij in juli 70 wordt, krijgt hij al eerder eervol ontslag bij Koninklijk Besluit. Van Hall neemt op 12 juli 2017 afscheid tijdens zijn laatste bestuursvergadering als voorzitter.  Meer informatie over de vacature dijkgraaf via: http://www.maeslunau.com/hunzeenaas

(Peter Panneman)

Datum 3 januari 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-