Direct naar de inhoud.

SHC krijgt geld van cultuurfonds

Streekhistorisch Centrum met watertoren.

STADSKANAAL –  Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt veertig Groningse projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap. In totaal gaat het om een bedrag van 118.000 euro. Onder andere het Streek Historisch Centrum in Stadskanaal krijgt een bijdrage €2.125,- van het fonds. 

Dat bedrag gaat worden besteed aan de aanschaf van een nieuwe collectie. Deze collectie gaat over (glas) negatieven van ansichtkaartenmaker Jos Pé uit Arnhem. Niet alleen het proces van de productie van de kaarten kun je zien. De foto’s laten ook de jaren ’50 en ’60 in Zuidoost-Groningen zien. Mede door de komst van het techniekbedrijf Phillips werd Stadskanaal een bloeiende gemeente.

Datum 2 april 2020 Hielke Bosch

Watertoren Stadskanaal houdt gemoederen bezig

Watertoren Stadskanaal

STADSKANAAL – De verkoop van de Knoalster watertoren houdt de gemoederen bezig. De voltallige oppositie van de gemeenteraad stelt deze kwestie op 24 september a.s. in de raadsvergadering aan de orde. D66 en Gemeentebelangen zijn de aanjagers van dit debat. Voor het bestuur van de stichting Rondom de Watertoren was dit eind juli aanleiding om college en raad schriftelijk te informeren over de door haar gevoerde acties en ontwikkelde plannen.

Ook verzoekt zij de gemeente om compensatie van door haar gemaakte extra kosten. Op de deze week gepubliceerde agenda van deze raadsvergadering staat deze brief niet als ingekomen stuk vermeld. Volgens de voorzitter van de stichting en oud wethouder Jaap Duit is dit wel gebruikelijk. Om die reden is de brief alsnog aan alle fracties toegezonden. De inhoud van deze brief kan dan alsnog betrokken worden bij de beraadslagingen. In deze brief staat een chronologisch overzicht van de feiten en acties welke de stichting vanaf haar oprichting in 2011 met eigen middelen alsmede met financiële ondersteuning van de Heidemij en LEADER (twee keer) heeft uitgevoerd.

Het doel van de stichting was steeds om op basis van een gebiedsvisie een samenhangend plan te ontwikkelen voor de herinrichting van het gebied rondom de watertoren alsmede een herbestemming van de watertoren. Dit particulier initiatief heeft haar doel niet kunnen realiseren als gevolg van de onverwachte verkoop van de watertoren, de onwil dan wel het onvermogen van het voormalige college om in samenspraak met deze stichting te zoeken naar mogelijkheden om de ontwikkelde plannen gefaseerd te realiseren en de beperkingen inzake het bestemmingsplan zoals die in 2013-2014 door de toenmalige raad is vastgesteld. Een woonfunctie voor de watertoren was en bleef uitgesloten.

(F: RTVeen.nl

Als deze mogelijkheid vanaf de start door raad en of college wel was geboden waren de plannen van de stichting kansrijker geweest dan wel was een andere ontwikkeling mogelijk. Ook is er verbazing over de verkoopprijs van € 40.000. “Deze is  aanmerkelijk lager dan de destijds aan de stichting gemelde prijs van € 100.000,-”; aldus een van de bestuursleden. Een citaat uit haar begeleidend schrijven: “Het bestuur van de stichting Rondom de Watertoren is van mening dat door de verkoop van de toren een essentieel onderdeel van haar plan, namelijk de herinrichting van het gebied rondom de watertoren, niet zal worden gerealiseerd.  In het verleden zijn er diverse plannen bedacht voor dit gebied en nooit gerealiseerd. Dat geldt nu dus ook voor onze plannen, nota bene ontwikkeld en gedragen door particulier initiatief en met overheidssteun (LEADER).

Indien het verzoek tot compensatie van de gemaakte extra kosten niet wordt gehonoreerd, dan resteert een schuld. Dat dit dossier geen stimulans is om in de toekomst nieuwe initiatieven te ontwikkelen, laat zich raden”, aldus de voorzitter.

Datum 14 september 2018 Bert Jan Brinkman

Zender op watertoren uit de ether

STADSKANAAL – De radio-repeater op de watertoren werkende onder de roepletters ‘PI2WSN’ is met ingang van dinsdag 10 juli uit bedrijf genomen. De watertoren in Stadskanaal, waar deze zendamateur installatie reeds vele jaren verbleef, is door de gemeente verkocht. De nieuwe eigenaar heeft de (legale) zendamateurs verzocht de zend/ontvanger te verwijderen.

Met de nieuwe bestemming van de watertoren is ook herplaatsing in de toekomst niet meer mogelijk. Dit betekent het einde voor PI2WSN die uitzond op de frequentie 430.150 MHz in de 70 cm band.

contact

De repeater maakte het mogelijk dat radiozendamateurs in de Kanaalstreek en daarbuiten met kleine, zwakke of mobiele zenders toch met elkaar konden praten en experimenteren binnen hun radiohobby/sport. Mocht iemand in de omgeving Stadskanaal nog een alternatief weten waar de repeater kan staan, kan hij contact opnemen met de beheerder(s)

De antenne
Datum 10 juli 2018 Bert Jan Brinkman

SHC overweegt vertrek uit villa Huize ter Marse

Streekhistorisch Centrum met watertoren. (F: B.J. Brinkman- RTV1)

STADSKANAAL –  Directeur Helen Kämink van het Streekhistorisch Centrum overweegt een verhuizing naar het centrum van Stadskanaal of eventueel Musselkanaal. Kämink zegt bij RTV Noord dat de verkoop van de watertoren hier debet aan is. Volgens de directeur waren het Streekhistorisch Centrum (villa Huize ter Marse) en de watertoren een eenheid.

Stil

Nu de watertoren in particuliere handen is gekomen zal het stil worden in het museum. Kämink: “We verwachten minder bezoekers nu de eenheid is verbroken en vragen ons af waarom we hier nog zullen blijven zitten. Nu ontvangen we alleen nog doelgerichte bezoekers. We denken dat dit in het centrum anders zal zijn.’

Datum 11 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Laatste kans om watertoren te beklimmen

Uitzicht watertoren 

STADSKANAAL – Op vrijdag 11 mei is het toch echt de allerlaatste dag dat het Streekhistorisch Centrum de watertoren van Stadskanaal openstelt om te beklimmen.  Daarna zal de toren worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren en kan de restauratie beginnen.

Wie de stalen trappen door het hart van Stadskanaals markantste rijksmonument durft te trotseren, wordt beloond door een uniek en overweldigend uitzicht vanaf het dak van de toren. De toren is 42,75 meter hoog en staat op 7 meter boven NAP. Hiermee was het lange tijd het hoogste punt van de gemeente. Het SHC heeft de toren vanaf 1995 elke zomer opengesteld voor publiek, organiseerde er rondleidingen, exposities  en concerten. Daaraan komt nu voorgoed een einde.

De watertoren is deze laatste week open op zondag 6 mei van 14.00-16.30 uur en  dinsdag 8, woensdag 9 en vrijdag 11 mei van 13.00-16.30 uur.

Datum 2 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Beklim nu nog de Watertoren in Stadskanaal

Het uitzicht vanaf de toren over Stadskanaal. Foto: Jaap Kok/SHC

STADSKANAAL – Met ingang van dinsdag 1 mei is de watertoren van Stadskanaal weer te beklimmen. Het Streekhistorisch Centrum stelt dan vanaf 14.00 uur de deuren weer open. Het is vermoedelijk het laatste seizoen dat de watertoren te beklimmen is: de gemeente Stadskanaal heeft de toren verkocht en die zal vervolgens door de nieuwe eigenaren eerst gerestaureerd worden.

Wanneer de koopakte van de toren daadwerkelijk zal passeren, is nog niet bekend. Daardoor is het nog niet duidelijk hoe lang het beklimmen deze zomer nog kan doorgaan en zijn alle activiteiten die voor dit seizoen in voorbereiding waren, helaas geannuleerd. De ‘gewone’ beklimmingen en bezichtiging van de toren blijven voorlopig tot nader bericht wel mogelijk.

Wie de stalen trappen door het hart van Stadskanaals markantste rijksmonument durft te trotseren, wordt beloond door een uniek en overweldigend uitzicht vanaf het dak van de toren. De toren is 42,75 meter hoog en staat op 7 meter boven NAP. Hiermee was het lange tijd het hoogste punt van de gemeente.

Bekende markeringspunten die in het uitzicht zijn te onderscheiden, zijn de Juffertoren in Onstwedde, de windmolens langs de Duitse grens, de aardappelmeelfabriek in Ter Apelkanaal en Gasselternijveen en bij heel helder weer is zelfs het Gasuniegebouw in Groningen met het blote oog te zien.

Ook heel mooi zijn de verschillende landschappen van de Kanaalstreek te herkennen: het vlakke veengebied waar het Stadskanaal kaarsrecht doorheen snijdt met in het oosten de beboste glooiingen van Westerwolde en in het Westen de verheven horizon van de Drentse Hondsrug.

De watertoren is op dezelfde tijden geopend als het Streekhistorisch Centrum: een combinatiebezoek is dus erg aantrekkelijk. De openingstijden zijn door de week van dinsdag t.m. vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zondag 6 mei van 14.00 tot 16.30 uur. Adres: Ceresstraat 1 en 2 Stadskanaal. Voor inlichtingen en groepsbezoek: 0599-612649.

Datum 29 april 2018 Redactie

Watertoren Stadskanaal krijgt nieuwe bestemming

Streekhistorisch Centrum met watertoren. (F: RTVeen.nl

STADSKANAAL – Het college is akkoord gegaan met de verkoop van de watertoren aan twee initiatiefnemers. Wethouder Peter Gelling (GBS): “Begin 2017 legden deze twee initiatiefnemers een plan neer voor restauratie en herbestemming van de watertoren. Dat plan bestaat uit het realiseren van een logiesfunctie bovenin de toren, een bedrijfswoning met kantoor in het midden en onderin een kleinschalige horecafunctie met bezoekerscentrum”.

Positief

De gemeente Stadskanaal is positief. Gelling:  “De nieuwe invulling biedt met de recreatieve invulling een meerwaarde voor Stadskanaal. Bovendien blijft de watertoren behouden als rijksmonument en beeldbepalend object.” De gemeente heeft besloten de watertoren aan de initiatiefnemers (een echtpaar uit Stadskanaal) te verkopen en is bereid planologische medewerking te verlenen aan het plan. Hiermee blijft een stukje cultureel erfgoed behouden. Volgens wethouder Gelling is er uiteindelijk 40.000 euro voor de watertoren betaald.

Nieuwe functies

De nieuwe functies vormen een passende nieuwe invulling voor de watertoren. Met de logiesfunctie en het bezoekerscentrum blijft de watertoren toegankelijk voor publiek. De initiatiefnemers stellen zich open voor samenwerking met het Streek Historisch Centrum. Ook blijft het beklimmen van de toren na de restauratie en bouwwerkzaamheden mogelijk. De functies kunnen worden gerealiseerd zonder het monumentale karakter van de watertoren aan te tasten.

Het perceel waarop de watertoren staat heeft een maatschappelijke bestemming. De voorgestelde functies (woning, kantoor, horeca) zijn in strijd met het bestemmingsplan. Ze vormen echter een goede herbestemming van de watertoren en zijn passend in de omgeving. De gemeente werkt daarom mee aan de benodigde planologische procedure.

Datum 2 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Streekhistorisch Centrum bijna in rode cijfers

Streekhistorisch Centrum met watertoren. (F: RTVeen.nl

STADSKANAAL – Het streekhistorisch Centrum (SHC) in Stadskanaal trekt te weinig bezoekers en dreigt daarom in de rode cijfers te belanden. Directeur Helen Kämink van het museum zegt dat dit vooral komt door het dalende scholenbezoek. Kämink: “We hebben een nieuwsbrief met uitnodiging aan alle basisscholen in de gemeente stadskanaal gestuurd en hopen dat deze in 2018 ons museum komen bezoeken. Op deze manier leren de kinderen iets over de historie van hun eigen regio en de Veenkoloniën”.

Inkomsten

Het SHC krijgt jaarlijks 80.000 euro van de gemeente. Hierbij komen de bijdragen van donateurs en de verkoop van streekblad ‘Veerten’. Ook is het mogelijk om tegen betaling te trouwen in het museum. Door al deze inkomsten blijft de stichting net in de zwarte cijfers. Om financieel gezond te blijven moeten er jaarlijks 4000 bezoekers langskomen. Momenteel ligt het bezoekersaantal onder de 3000, mede door het dalende bezoek van scholen uit de gemeente.

Datum 28 november 2017 Bert Jan Brinkman

Oktobermaand Kindermaand in de watertoren

Streekhistorisch Centrum en watertoren. (F: RTVeen.nl

STADSKANAAL – Op zondag 22 oktober kunnen kinderen samen met hun ouders of grootouders deelnemen aan een rondleiding door het meest markante monument van Stadskanaal, de Watertoren. Deze toren werd in 1935 gebouwd om de drinkwatervoorziening op peil te houden, maar is al lange tijd niet meer in bedrijf. De Watertoren is sinds 2000 opgenomen op de Rijksmonumentenlijst en er valt dan ook heel wat over dit gebouw te vertellen. Rondleider Arie Stenekes zal deze middag veel vragen over de watertoren beantwoorden. In het kader van Oktobermaand, kindermaand kunnen kinderen gratis aan de rondleiding deelnemen.

De watertoren was lange tijd het hoogste gebouw van Stadskanaal. Waarom moest de toren eigenlijk zo hoog zijn? Hoeveel water kon er in en waar bleef dat water dan? Ook over de bouwstijl is veel te vertellen, die wordt gerekend tot de Delftse School. Ook kom je tijdens de rondleiding te weten hoeveel bakstenen er voor de bouw zijn gebruikt. Al klimmend en wandelend door de toren en de 208 traptreden, bereik je het dak waar je een schitterend uitzicht over de wijde omgeving hebt. Op een winderige herfstdag kan het zicht soms zelfs nog beter zijn dan op een warme zomerse dag.

Uitzicht watertoren

Na afloop is er in het naastgelegen Streekhistorisch Centrum gelegenheid om iets te drinken te kopen en het bekijken van de tentoonstelling met pentekeningen van Zwaantje Weishaupt.
De watertoren is deze middag niet individueel te bezoeken, maar is alleen open voor deelnemers aan de rondleiding, die start om 14.30 uur. Het Streekhistorisch Centrum is wel de hele middag, van 14.00-1700 uur, open voor bezoek.

Samenvatting
– Activiteit: Rondleiding in Watertoren van Stadskanaal
– Datum: zondag 22 oktober, start om 14.30 uur
– Adres: Ceresstraat 1, 9502 EA Stadskanaal
– Kosten rondleiding: € 3,00 p.p.; kinderen en donateurs van het SHC gratis
– Kinderen tot 14 jaar zonder begeleiding geen toegang.

Voor inlichtingen en reserveren: 0599-612649 of info@streekhistorischcentrum.nl

Datum 12 oktober 2017 Bert Jan Brinkman

DVD vertoning een Ander Achterhuis

Expo Ander Achterhuis

STADSKANAAL – Op zondag 11 juni zijn het Streekhistorisch Centrum en de watertoren van Stadskanaal open om te bezoeken. Gedurende de maanden mei tot oktober zijn die namelijk niet elk weekend, maar naast de doordeweekse dagen alleen de eerste zondag van de maand geopend. Vanwege Pinksteren valt die eerste zondag deze maand op 11 juni. De openingstijden zijn die middag van 14.00-17.00 uur.

Wat is er te zien?

In het Streekhistorisch Centrum zijn momenteel twee tijdelijke exposities te bezichtigen. In het bijgebouw Huisje van Manning is de tentoonstelling ‘Een Ander Achterhuis’ te zien. De expositie vertelt het verhaal van de familie Drenth die in hun boerderijtje aan de Kromme Wijk 16 onderduikers hielp de oorlog door te komen. Speciaal op deze middag wordt ook de DVD-registratie van de musical over deze gebeurtenissen vertoond. De film start om 14.30 uur.

In het hoofdgebouw Huize ter Marse is er naast de vaste presentatie over de geschiedenis van de Kanaalstreek een thema tentoonstelling uit de eigen collectie speelgoed van het SHC. Poppen, beren, serviesjes, spelletjes, leesboekjes en allerlei babyaccessoires uit grootmoeders tijd geven een nostalgisch beeld van vroeger.

Watertoren

Ook de watertoren is deze middag te beklimmen. Vanaf  het dak van de watertoren is er te genieten van een overweldigend uitzicht over de Kanaalstreek. Het kanaal reikt er tot aan de horizon, de Juffertoren van Onstwedde en de windmolens van Duitsland zijn goed te onderscheiden. En met een beetje geluk is zelfs de stad Groningen zichtbaar.

De overige eerste zondagen van de maand vallen dit jaar op 2 juli, 6 augustus en 2 september. Adres: Ceresstraat 1 en 2 Stadskanaal. Voor inlichtingen en groepsbezoek: 0599-612649

(Ingezonden persbericht met foto)

Datum 2 juni 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal