Direct naar de inhoud.

Tweede werkconferentie Kans voor de Veenkoloniën

Pagecentrum
Pagecentrum

STADSKANAAL – Gisteren waren zo’n 180 mensen tijdens de tweede werkconferentie ‘KANS 2’ bijeenkomen in het kader van het programma Kans voor de Veenkoloniën. Tijdens deze werkconferentie, die gehouden werd in het Pagecentrum Stadskanaal,  kwamen initiatieven aan bod en werden de hoofdlijnen van het programma bekend gemaakt. Kans voor de Veenkoloniën is het programma dat als doel heeft om gezondheidsverschillen te verkleinen in het Veenkoloniale gebied van Groningen en Drenthe, door zoveel mogelijk de regie aan inwoners over te laten.

Vertellen en inbrengen
Geheel volgens de filosofie van het programma was tijdens de bijeenkomst niet de programmaorganisatie bepalend, maar waren de aanwezigen dat. Zo werd er gebrainstormd tijdens deelsessies waarin iedereen kon meepraten over de invulling van de diverse thema’s.

De verenigingen van Groninger en Drentse dorpen vertelde over het gezamenlijke initiatief om van inwoners te horen wat er leeft en wat er gedaan kan worden om gezondheid op een positieve manier te beïnvloeden. Ook studenten van de Academie Minerva leverden een eigenzinnige bijdrage. Huistroubadour Erwin de Vries vulde het programma muzikaal aan met zijn liederen.

Invulling geven
Tijdens de bijeenkomst werden de hoofdlijnen van het programma gepresenteerd. De werkconferentie was daarnaast bedoeld om nadere invulling te geven aan het plan 2016 – 2019. ‘De komende maand ronden we het plan af en bieden we het aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan’, aldus een woordvoerder van de werkconferentie

In kaart brengen
Kans voor de Veenkoloniën is een acht jaar durend programma, waarmee inwoners met eigen initiatieven en met steun van uiteenlopende organisaties hun leefsituatie kunnen verbeteren. Het doel dat daarmee centraal staat is de gezondheidsverschillen in deze regio aanzienlijk en duurzaam te verkleinen. Dit gebeurt door allereerst goed in kaart te brengen waar er behoefte aan is en door initiatieven te versterken en verbinden. Het ministerie van VWS stelt voor een periode van 8 jaar, 10 miljoen euro ter beschikking.

Datum 23 februari 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal