Direct naar de inhoud.

Meeste afspraakbanen in Groningen en Noord-Drenthe

.

STADSKANAAL – Het aantal banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking is tussen 2013 en 2017 in onze arbeidsmarktregio toegenomen tot een record van 3044. Hiermee realiseren Groningen en Noord-Drenthe veruit de meeste afspraakbanen van heel Nederland.

Johan Hamster, voorzitter van de subregio Oost van de arbeidsmarktregio Werk in Zicht: ‘Onze regio kent veel mensen met een arbeidsbeperking. Het is mooi om te zien dat onze werkgevers daar oog voor hebben én het mogelijk maken dat er voor deze werkzoekenden voor wie meedoen niet altijd vanzelfsprekend is, een plek is in hun organisatie”.

In het Sociaal Akkoord van 2013 hebben de sociaal partners en de overheid afgesproken zich extra in te zetten om 125.000 banen te creëren voor werkzoekenden met een arbeidshandicap. In 2017 moesten dat er landelijk 33.000 zijn, waarvan 1500 in onze arbeidsmarktregio. Werkgevers in Groningen en Noord-Drenthe hebben dus samen al twee keer zoveel mensen werk geboden dan het streefcijfer. De extra aandacht vanuit sociale partners en het samenwerkingsverband Werk in Zicht hebben hier aan bijgedragen. Er zijn extra regelingen in het leven geroepen, waardoor de werkgevers worden ontlast en financieel gecompenseerd. Evenementen zoals afspraaklunches leveren goede resultaten op. Hier ontmoeten werkgevers en werkzoekenden elkaar op informele wijze.

Roeland van der Schaaf, bestuursvoorzitter van de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe: “Ik ben ontzettend trots dat er meer dan 3000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn gerealiseerd in onze arbeidsmarktregio. Deze banen zijn hard nodig om iedereen mee te laten doen, ook voor diegenen waarvoor meedoen niet altijd vanzelfsprekend is. Het grootste compliment is aan de werkgevers die zich hiervoor hard maken. Als bestuursvoorzitter ben ik blij dat we hier als overheid aan bijdragen door informatie te verstrekken, kandidaten voor te dragen en bedrijven te adviseren. Een speciaal Afspraakbanenteam heeft zich hier hard voor ingezet.”

De werkgevers worden bij de realisatie ondersteund door Werk in Zicht. Dit is het samenwerkingsverband van de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Hierin werken 24 gemeenten, UWV en acht SW-bedrijven samen aan een arbeidsmarkt waar iedereen meedoet.

Naast afspraakbanen kunnen werkgevers bij Werk in Zicht ook terecht voor andere personele vraagstukken, zoals het opleiden van vakmensen of het maken van een gratis bedrijfsscan voor een advies over hoe het personeelsbeleid toekomstbestendig wordt. www.werkinzicht.nl

Datum 24 februari 2018 Redactie

7,3 miljoen euro voor aanpak werkloosheid

werk in zicht.gifGRONINGEN – De arbeidsmarktregio Groningen heeft 7,3 miljoen euro aan subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) toegekend gekregen. Onder de naam ‘Werk in Zicht’ werken 27 gemeenten, scholen en werkgevers samen om de werkloosheid te bestrijden.

Vorig jaar deed ‘Werk in Zicht’ twee aanvragen: één voor de 27 samenwerkende gemeenten van € 5,1 miljoen en één voor het Praktijk Onderwijs (PrO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van € 2,2 miljoen. Beide aanvragen zijn nu goedgekeurd.

De gemeenten gebruiken het geld ter bestrijding van de werkloosheid van jongeren, mensen die langere tijd werkzoekend zijn, werkzoekenden met een arbeidsbeperking en 50 plussers. Het onderwijs zet het geld in voor stages, branchecursussen, oprichten leerwerkbedrijven, begeleiding van kwetsbare jongeren richting werk en jobcoaching.
ESF

Wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen had als bestuursvoorzitter van Werk in Zicht groot vertrouwen in de toekenning. “In onze arbeidsmarktregio hebben we te maken met een hoge werkloosheid, maar we timmeren flink aan de weg om deze te bestrijden. Verschillende projecten laten al goede resultaten zien. De toekenning van 7,3 miljoen euro geeft een extra stimulans om hier voortvarend mee verder te gaan.”

Dit zijn de eerste twee toekenningen, van de zes aanvragen die in de periode 2014-2020 ingediend gaan worden.

Datum 11 maart 2015 Redactie


-advertenties-