Direct naar de inhoud.

Pekela wil inventarisatie gemeentelijke toekomst

Gemeentehuis Pekela – (Foto: Wilma Swarts/RTV1)

PEKELA – De gemeente Pekela heeft zich bij de provincie gemeld met de vraag een gezamenlijke verkenning op te zetten om te kijken naar de toekomst van de gemeente. Dat schrijft RTV Noord op haar website.

De Kompanjie 

De mislukte herindeling in Zuidoost-Groningen zet Pekela voor het blok. De gemeente vraagt zich af in hoeverre zij zelfstandig de toenemende druk op het ambtelijk apparaat aan kan nu de gemeente Veendam het ambtelijk samenwerkingsverband De Kompanjie heeft opgeblazen.

Stuurgroep

Er is een stuurgroep aangewezen met wethouder Hennie Hemmes (SP) als voorzitter en burgemeester Jaap Kuin en gedeputeerde Fleur Gräper (D66) als leden. Die hebben Frank de Vries, onder meer voormalig wethouder van de stad Groningen en waarnemend burgemeester van Ten Boer en organisatieadviseur Audrey Rohen gevraagd een eerste verkenning uit te voeren.

Verkenning

De Vries en Rohen gaan langs de gemeenten Westerwolde, Oldambt, Stadskanaal en Veendam om te verkennen hoe zij de bestuurlijke toekomst van Oost-Groningen zien. Hierbij de belangrijke vraag hoe de (buur)gemeenten tegenover regionale samenwerking staan.

Samenwerking

‘Eind februari, begin maart horen wij (hopelijk) wat die gesprekken hebben opgeleverd’, zegt Hemmes. ‘Een van de dingen die uitgezocht moeten worden is hoe we nu verder gaan met elkaar in Oost-Groningen. Blijven we als Pekela zelfstandig? Gaan we weer samenwerken of herindelen met andere gemeenten? Dat moet allemaal duidelijk worden.’

 

Datum 8 februari 2020 Bert Jan Brinkman

VVD Stadskanaal wil zich heroriënteren op herindeling

Gemeentehuis Stadskanaal – (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal heeft in de herindelingsdiscussie een aantal keren de deksel op de neus gehad. Acht jaar geleden werden verkennende gesprekken met Vlagtwedde (nu Westerwolde) voortijdig afgeblazen en in 2017 wilden Stadskanaal en Pekela herindelen, maar stemde Veendam tegen.

Nu Veendam ook de samenwerkingsverband ‘De Kompanjie’ (een samenwerking tussen Veendam en Pekela) op gaat zeggen, wordt de gemeenteraad van Stadskanaal gedwongen na te denken. Dat schrijft RTV Noord.

Nadenken

Coalitiepartij VVD Stadskanaal is helder: ‘In het coalitieakkoord staat dat wij als Stadskanaal afwachten, maar de beslissing van Veendam om een scheiding aan te vragen maakt dat de discussie in Stadskanaal weer actueler wordt’, aldus fractievoorzitter Hans Klopstra. ‘Wij vinden dat we ons moeten heroriënteren op onze positie. Als dat betekent dat we op het gebied van de herindeling actief de boer op moeten, dan vinden wij dat als VVD prima.’

Minder happig

Coalitiepartners ChristenUnie en CDA zijn minder happig op het idee om buurgemeenten te verleiden om met Stadskanaal de gesprekken aan te gaan. ‘Wij waren altijd voor herindelen, maar sinds de laatste keer, toen Veendam nee zei tegen een herindeling met Stadskanaal en Pekela, vinden we dat de bal niet bij ons ligt’, zegt fractievoorzitter Bert van Beek (ChristenUnie). ‘Als gemeenten met ons willen herindelen, moeten ze zich maar bij ons melden.’ CDA-voorman Klaas Remmerts sluit zich daarbij aan: ‘Een gesprek is altijd mogelijk, maar het initiatief ligt niet bij ons.’

Oppositiepartijen Gemeente Belangen Stadskanaal en D66 Stadskanaal zijn blij met het signaal van Klopstra om als Stadskanaal meer de boer op te gaan. ‘Je moet actief om je heen kijken om het gebied weer omhoog zien te brengen’, vindt Eric Bieze, voorman van Gemeente Belangen. ‘Alleen op basis van een grootschalige herindeling kun je hier de problemen te lijf gaan.’ D66’er Klaas Pals: ‘Pekela is van harte welkom. In Veendam zijn ze alle arrogantie voorbij. Ik zou zeggen: ‘Stadskanaal, bevrijd die arme mensen uit Pekela van Veendam.’

Eigen Burgemeester

Bert Van Beek ziet dat nog niet voor zich. Hij ziet het signaal van Veendam richting Pekela als aanleiding om de discussie te starten of Stadskanaal niet richting een eigen, kroonbenoemde burgemeester moet gaan. De huidige waarnemer, Froukje de Jonge, is aangesteld als burgemeester tot het moment dat er duidelijkheid komt over de herindeling. De Jonge heeft daarbij ook aangegeven om geen jaren te gaan pendelen tussen haar woonplaats Almere en Stadskanaal. Volgens van Beek is die duidelijkheid er nu met het besluit van Veendam.

Van beek: ‘Veendam, dat wordt ‘m niet. Ik denk, dat mocht Froukje inderdaad volgend jaar zal gaan, we dan zo onderhand richting een kroonbenoemde burgemeester moeten gaan. Gemeente Stadskanaal verdient dat gewoon.’

(Bron: RTV Noord)

Datum 21 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

Veendam stopt ambtelijke samenwerking met Pekela

Gemeentehuis Veendam – (F: H. Drenth)

VEENDAM – De gemeente Veendam wil niet langer ambtelijk samenwerken met de gemeente Pekela. Ambtenaren werken nu nog voor beide gemeenten in de organisatie De Kompanjie, maar die manier van werken ziet Veendam niet langer zitten zo schrijft RTV Noord op haar website. Het gaat om een voorgenomen besluit van de gemeente Veendam dat dinsdagmiddag ook is voorgelegd en gecommuniceerd aan de gemeente Pekela.

Gedoe

Er is al lange tijd gedoe over de samenwerking in ‘De Kompanjie’. De gemeente Pekela zag echter verbeterpunten en was tevreden. Veendam heeft zich wel al meerdere keren negatief uitgelaten over de samenwerking. Veendammer burgemeester Sipke Swierstra: “De voordelen van een samenwerking, zijn er helaas onvoldoende uitgekomen. De aansturing van de organisatie is niet eenduidig. Er zijn eigenlijk twee kapiteins op één schip. De beslissingen leiden tot een verdeelde uitvoering. Dat is niet wenselijk. Wij kijken op andere manieren naar De Kompanjie. Het is gewoon nooit helemaal uit de verf gekomen. Je ziet overal in het land dat dit soort organisaties tot aansturingsproblemen leiden”, aldus Swierstra tegen RTV Noord de regionale omroep voor de provincie Groningen.

Herindeling

De gemeente Pekela heeft aangeven dat het in de toekomst niet wil herindelen met alleen de gemeente Veendam. Pekela wil ook Stadskanaal erbij, maar dat ziet Veendam niet zitten. En dus blijft er blijkbaar maar één optie over voor Veendam: Zelfstandig blijven als gemeente en de ambtelijke banden met Pekela doorsnijden.

  • Bij de Kompanjie werken ongeveer 320 mensen. Zij zijn vanmorgen via hun interne communicatiesysteem op de hoogte gebracht van het nieuws
Datum 17 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

kerstboom uit België in centrum Veendam

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Na een rit van ruim 400 kilometer is vrijdagmorgen 7 december een acht meter hoge sparrenboom uit de Belgische Ardennen (Vielsalm) in het Veendammer centrum geplaatst door medewerkers van werkorganisatie De Kompanjie.

Raadhuisplein

Evenals vorig jaar is de boom geplaatst tussen By Kielman (Lekkerste Plekje) en van Uffelen Mode in, om zo het Raadhuisplein vrij te houden voor de kerstmarkt. De boom zal weer voorzien worden met verlichting en zo het decor vormen voor allerlei activiteiten.

Op zaterdag 22 december en zondag 23 december organiseert de ondernemersvereniging Veendam de sfeervolle en gezellige kerstmarkt met uitkijk op de kerstboom. Beide dagen is er dan extra vertier om bezoekers naar het centrum en de kerstmarkt te trekken. [Peter Panneman]

Datum 8 december 2018 Bert Jan Brinkman

Negen inburgeraars halen mbo-diploma

VEENDAM – Negen inburgeraars hebben op dinsdag 10 juli hun Entree diploma van Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam in ontvangst genomen. Hiermee heeft deze groep een slagingspercentage van 100% weten te realiseren.

De negen inburgeraars maakten onderdeel uit van een pilot. Deze is door Noorderpoort in het schooljaar 2017-2018 gestart, in samenwerking met de gemeente Veendam en de gemeente Pekela. In deze pilot kregen inburgeraars de mogelijkheid om een Entree-opleiding Dienstverlening & Zorg en/of Retail te halen. Met een Entree-opleiding kunnen studenten (16 jaar over ouder) zonder vooropleiding of diploma een startkwalificatie halen om een mbo-opleiding op niveau 2 te volgen. Daarnaast hebben acht inburgeraars binnen de pilot de opleiding Dienstverlening Breed, niveau 2, gevolgd met positief resultaat. Allen stromen door naar het tweede jaar.

Het is voor veel inburgeraars een erg grote stap om via de reguliere weg een mbo-opleiding te volgen. De pilot helpt hen erbij om deze grote stap te maken. De negen inburgeraars die de pilot doorlopen hebben, zijn geselecteerd naar aanleiding van persoonlijke gesprekken tussen de inburgeraars en De Kompanjie – een werkorganisatie voor de gemeentes Pekela en Veendam. De studenten hebben de Entree-opleiding doorlopen volgens de bbl-constructie: één dag per week naar school voor de theorie en de rest van de week aan het werk binnen hun werkleerbedrijf. Daarnaast hebben de studenten extra lessen in Nederlands en rekenen gevolgd.

De pilot was een groot succes. Door het vele meewerken in Nederlandstalige organisaties, heeft de Nederlandse taalbeheersing van de studenten een enorme vlucht genomen. Ook hun houding, professionaliteit en zelfvertrouwen is sterk gegroeid. Vijf studenten hebben ervoor gekozen om door te gaan naar een mbo-opleiding op niveau 2. De overige vier hebben een baan aangeboden gekregen bij hun werkleerbedrijf.

De mooie succesverhalen van de pilot hebben erin geresulteerd dat Noorderpoort, de gemeente Pekela en de gemeente Veendam in het nieuwe schooljaar een vervolg geven aan het traject. In september 2018 starten achttien inburgeraars met een Entree-opleiding bij Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam.

Datum 12 juli 2018 Bert Jan Brinkman

Frustraties bij wethouder over besluit DB Kompanjie

GEMEENTE PEKELA – Frustraties bij wethouder Hemmes over besluit DB-leden Veendam van de Kompanjie. Gisteravond 21 november moest de gemeenteraad van Pekela een beslissing nemen over het voorstel “Met vereende krachten doorpakken”.

Daaraan voorafgaande kreeg de raad echter een mededeling van een besluit Dagelijks Bestuur van de Kompanjie. Een paar uur eerder werd bekend dat de leden uit Veendam principieel tegen waren dat als gevolg van het voornoemd rapport, om 2,5 fte van de Kompanjie over te hevelen naar Werk in Uitvoering, het nieuwe werkbedrijf. Veendam vindt dat niemand iets uit de Kompanjie mag weghalen, terwijl Veendam in deze geen enkele risico zou lopen. Hierdoor staakten de stemmen en wordt het besluit naar de volgende DB-vergadering geschoven.

Het rapport is een uitwerking van het convenant dat is opgesteld na ondertekening van het Akkoord van Westerlee in 2015. Uit dit akkoord zijn inmiddels gestapt Stadskanaal en Veendam. Wethouder Hemmes: ‘We werden volledig verrast door deze opstelling van Veendam, op persoonlijke titel voegde hij daaraan toe: “De frustraties bij Veendam zijn blijkbaar heel diep omdat wij als Pekela wel doorgegaan zijn met de uitvoering van het Akkoord. Het voelt gewoon niet lekker”.

“Het ontstane meningsverschil heeft voor de gemeente Pekela (hopen wij) geen gevolgen voor de samenwerking met Veendam, en heeft ook geen gevolgen op besluitvorming van het voorstel wat nu voorligt”, aldus Hemmes.

SP-woordvoerder Pim Siegers reageerde geërgerd: “Wat heeft Veendam eigenlijk hier mee te maken, ze meent zich een mening te moeten aanmeten over een lokale besluitvorming waar de gemeenteraad van Pekela alleen overgaat”.

Dit gevoel werd door andere partijen gedeeld. Het voorliggende voorstel werd unaniem aangenomen en daarmee kan Werk In Uitvoering van start gaan

Datum 22 november 2017 Redactie

Discussie in het Dagelijks Bestuur van De Kompanjie

Werkorganisatie De Kompanjie Veendam Pekela

PEKELA/VEENDAM – Voorstel tot overhevelen van personeel naar Werk in Uitvoering geeft discussie in het Dagelijks Bestuur van De Kompanjie

In het Dagelijks Bestuur (DB) van De Kompanjie van dinsdag 21 november 2017 waren de DB leden van de gemeente Veendam principieel tegen het voorstel, om als gevolg van het rapport ‘Met vereende kracht doorpakken’, 2,5 fte van De Kompanjie over te hevelen naar Werk in Uitvoering.

De gemeente Pekela en Veendam zijn niet in overeenstemming gekomen over het voorstel. Met het voorstel van de gemeente Pekela loopt de gemeente Veendam geen financiële risico’s, deze zijn volledig afgedekt. Nu de stemmen zijn gestaakt wordt het voorstel in de volgende DB vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Dit meningsverschil heeft voor de gemeente Pekela geen gevolgen voor de samenwerking met de gemeente Veendam.

Dit heeft geen gevolgen voor de besluitvorming van het voorstel dat tijdens de raadsvergadering van de gemeente Pekela op 21 november 2017 in de raad wordt besproken. “Jammer dat het zo gelopen is. Ik hoop dat wij er in een volgende DB vergadering wel uitkomen”, aldus wethouder Hennie Hemmes.

Ingezonden

 

Datum 22 november 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal